Kan CBD hjälpa dig att fokusera?

Last updated:

Published:

Stigmatiseringen av CBD och substansens inverkan på fokus

Det finns en vanlig missuppfattning om effekterna av CBD. Med tanke på cannabinoidens kopplingar till Cannabis sativa-arter antas det ofta att föreningen är kontraproduktiv när människor försöker hantera brist på fokus eller koncentration.

Många användare antar att eftersom THC (CBD: s psykotropa kusin) stör fokus, kommer CBD att göra detsamma. Detta är dock inte fallet. CBD:s kemiska struktur gör att den inte kan binda till CB1-receptorer - de som är kopplade till motivation och humör - med samma affinitet som THC.

År 2018 genomförde Världshälsoorganisationen dessutom en omfattande granskning av CBD. Efter att ha tagit del av all tillgänglig forskning drog de slutsatsen att "CBD inte uppvisar några effekter som tyder på missbruk eller beroende" och tillade vidare att "hittills finns det inga bevis för rekreationsanvändning av CBD eller några folkhälsorelaterade problem i samband med användning av ren CBD".

Nu när vi vet att CBD inte verkar påverka vår mentala kapacitet negativt kan vi utforska den aktuella frågan - kan det förbättra vår förmåga att fokusera? För att svara på det måste vi förstå de faktorer som kan påverka vår förmåga att koncentrera oss och fokusera.

Varför har vi svårt att koncentrera oss eller fokusera på uppgifter?

Det kan vara något så enkelt som att radion spelar i bakgrunden, men när du verkligen behöver fokusera kan även det minsta ljudet vara en distraktion. I det här scenariot är lösningen enkel - ta bort distraktionen. Men det är inte bara tekniken som hindrar oss från att ge uppgifter vår fulla uppmärksamhet. Sömnbrist, stress och kognitiva störningar kan alla ha en allvarlig inverkan på vår förmåga att fokusera.

Effekten av sömnbrist på kognitiv prestationsförmåga är väl dokumenterad i en översikt som publicerades i Neuropsychiatric Disease and Treatment. Man fann att sömnbrist ledde till att den kognitiva funktionen försämrades samtidigt som nivåerna av den neurokemiska substansen kortisol ökade. Normalt är milda nivåer av kortisol användbara för att underlätta kroppens stressrespons.

En annan studie, denna gång från universitetet i Limburg, visade dock att förhöjda nivåer av kortisol också minskade uppmärksamheten. Kombinera sömnbrist med stress, och det verkar som om du har ett recept för katastrof när du försöker fokusera.

Vad säger forskningen om effekterna av CBD på vår förmåga att fokusera?

Om du är en av de miljontals människor som inte bara kämpar för att få en god natts sömn, utan också känner dig stressad, kan det kännas som om dina alternativ är begränsade när du försöker förbättra fokus. Det visar sig att forskare också känner att lösningarna är begränsade och har riktat sin uppmärksamhet mot CBD.

Även om det inte finns några specifika resultat om CBD:s direkta inverkan på fokus, finns det studier om hur substansen påverkar både sömn och stress. Med tanke på att dessa två faktorer i hög grad påverkar vår förmåga att koncentrera oss, kan deras resultat visa sig vara avgörande.

Låt oss börja med att titta på studien som involverar sömn och CBD. Under fyra dagar administrerade forskare vid Department of Neuroscience and Behaviour vid University of São Paulo 2,5, 10 och 40 mg/kg CBD till vuxna råttor. Resultaten tyder på att "akut administrering av CBD verkar öka den totala sömntiden, förutom att öka sömnlatensen under den ljusa perioden av dagen".

Även om dessa resultat är lovande är det inte alla som tycker att det är lätt att somna till att börja med. Stress är en känd faktor som kan störa våra sömnmönster, så vad säger forskningen om CBD och stress?

En studie som publicerades i International Journal of Neuropsychopharmacology visade att när stressade råttor fick CBD upplevde de ångestdämpande effekter genom föreningens förmedling av endocannabinoid signalering. Även om dessa resultat tyder på att det endocannabinoida systemet är inblandat i hanteringen av kroppens stressrespons, pågår det fortfarande försök med att replikera resultatet i försök på människor.

Vad vi vet om CBD och fokus

Baserat på de bevis som beskrivs ovan kan CBD potentiellt visa sig vara ett lovande botemedel mot bristande fokus. Även om substansen inte kan hjälpa dig att ta bort distraktioner som din telefon eller ett bullrigt kontor, kan den påverka sömnmönster och kroppens stressrespons - båda avgörande faktorer för att återställa fokus.

Det är viktigt att notera att de studier som anges ovan, och flera andra, fortfarande befinner sig i prekliniska faser eller djurmodeller, och det finns fortfarande mycket att lära om den fulla effekten av CBD. Om du är intresserad av CBD:s effekt på sömn, stress eller fokus bör du alltid rådfråga din läkare först.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare