Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

CBC: Allt du behöver veta

CBC: Allt du behöver veta

Cannabikromen, eller CBC, är den tredje mest rikliga cannabinoiden i hampa. Och även om den inte får lika mycket uppmärksamhet som mer populära cannabinoider är CBC icke-berusande och uppvisar stort välbefinnandepotential. Fortsätt att läsa för att ta reda på allt du behöver veta om denna essentiella cannabinoid.

Vad är CBC?

CBC är en av över hundra olika cannabinoider som förekommer i hampa och andra familjemedlemmar av Cannabis sativa L. Den upptäcktes för mer än 50 år sedan och är den tredje mest förekommande föreningen, tillsammans med dess syskon CBD (2:a) och THC (1:a).

Cannabikromen verkar ha en del intressanta interaktioner med människokroppen, till skillnad från andra ogiftiga cannabinoider. Dock använder vi ordet "verkar" för vi vet inte så mycket om CBC. Inte för att den är osäkert eller förbjudet, utan för att den är svår att isolera.

När hampa odlas genomgår CBGA, "modercannabinoiden", kemiska förändringar för att bli cannabinoider såsom CBC och CBD. Bristen på specifika cannabinoider, särskilt hos mogna plantor gör det svårt för forskare att utforska deras potential till fullo, vilket är en del av anledningen till att det fortfarande finns mycket att lära om CBC.

Lyckligtvis ökar allmänintresset för cannabinoider. Då mer bevis visar att hampans välbefinnandepotential hänger på ett fullt spektrum av föreningar, istället för bara en isolerad cannabinoid, ändras fokuset långsamt till mindre men lika viktiga cannabinoider så som CBC.

Vad är skillnaden mellan CBC och CBD?

Efter att kort ha nämnt CBD är det logiskt att visa hur CBC står sig mot dess mer dominanta motsvarighet. Till att börja med, låt oss titta på likheterna:

• Ogiftiga
• Ger få biverkningar
Interagerar med människokroppen via det endocannabinoida systemet (ECS)

Men trots att båda samspelar med ECS, spelar CBD en mer allmän roll för välbefinnandet, vilket hjälper till att modulera effektiviteten hos receptorerna som är spridda över hela kroppen, medan CBC tar till ett mer direkt tillvägagångssätt.

Cannabikromen visar en stark samhörighet till CB2- och TRPV1-receptorer. Den förstnämnda är en av de två primära typerna av cannabinoidreceptorer och hjälper till att modulera funktioner såsom inflammation, medan den senare anses vara en del av det "expanderade endocannabinoidsystemet" och stöttar reglering av känslor inklusive värme och smärta.

CBC och entourage-effekten

Något som också är noterbart med CBD och CBC är deras förmåga att arbeta tillsammans och fördelen denna interaktion ger. Alla cannabinoider anses medverka i en unik interaktion som heter entourage-effekten. Det kanske låter komplext, men termen innebär att deras respektive förmågor förstärks när de arbetar tillsammans.

En kombination av CBD och CBC kan inte bara ta itu med olika behov i kroppen, utan kan även göra den totala effekten ännu starkare. Denna fängslande interaktion är den primära anledningen som leder till att CBD-tillverkare (Cibdol inkluderat) använder ett fullt spektrum av cannabinoider i sina oljor, kapslar och tillskott. I huvudsak verkar cannabinoider vara symbolen för frasen "många svaga är starka tillsammans".

Hur fungerar CBC?

Som vi betonade tidigare verkar det som om CBC:s primära handlingsmekanism är via det endocannabinoida systemet, specifikt CB2-receptorer och TRPV1-receptorer.

Innan vi dyker in i detaljerna som beskrivs ovan, ska vi se över det övergripande systemet som ansvarar för de flesta interaktioner mellan cannabinoider och människokroppen. Det endocannabinoida systemet (ECS förkortat) är ett omfattande nätverk som finns i kroppen och sträcker sig från topp till tå.

Syftet med ECS är att övervaka funktionen för andra biologiska system. Genom att hålla ett öga på ditt immunsystem, centrala nervsystem, hud m.m. arbetar ECS för att bibehålla ett balanserat tillstånd. När alla våra system är i balans och har sina behov uppfyllda så mår vi som bäst.

I ECS, på kritiska platser, finns receptorer—med den passande titeln cannabinoidreceptorer. Dessa receptorer är ett sätt för föreningar att interagera med ECS för att framkalla förändringar. Om ECS upptäcker ett problem, är CB-receptorerna (CB1 och CB2) en ingångspunkt för cannabinoider för att hjälpa till att återställa kroppen till dess mest effektiva tillstånd.

CB-receptorer

En granskning av British Journal of Pharmacology upptäckte att CBC primärt är en antagonist till CB2 och visar liten om ens någon samhörighet till CB1-receptorer.[1] Denna distinktion är viktig på grund av de olika funktioner som CB-receptorer övervakar. Att aktivera CB1-receptorer i hjärnan orsakar psykotropiska biverkningar, medan CB2-receptorer vanligtvis är kopplade till modulering av immunsystemet och vissa delar av det centrala nervsystemet.

Dock är det viktigt att betona att kunskapen om att en interaktion existerar bara är en liten bit i pusslet. För närvarande vet forskare inte exakt hur man använder den interaktionen för att främja mänsklighälsa. Det finns ett par preliminära fynd (som vi förklarar inom kort), men det finns fortfarande mycket att lära.

TRP-receptorer

Den andra noterbara interaktionen är med TRPV1-receptorer, även om den är lite mer nyanserad. Essentiellt agerar TRP-receptorer som signalstationer involverade i känslor som värme och smärta.[2] Exempelvis är TRPV1-receptorn den "enda som aktiveras av kapsaicin, föreningen i chili som ansvarar för dess "heta smak". Att aktivera eller hämma sagda receptor kan aktivera vissa signaler och ändra sättet som kroppen reagerar på stimuli.

Det forskare har upptäckt hittills är att CBC "signifikant kan interagera med TRP-kanaler", som kan påverka hur människokroppen uppfattar smärta.[3] Men, med så många faktorer involverade, finns det fortfarande mycket mer att avslöja om denna interaktion.

Vilka är effekterna av CBC?

CBC må endast vara den tredje mest rikliga cannabinoiden i hampa, men det innebär inte att den saknar potentialen att positivt påverka hur vi tänker och känner. Preliminära studier på CBD pekar på några meningsfulla interaktioner som, viktigast av allt, kommer med en uppenbar avsaknad av biverkningar. Här följer några områden där CBC för närvarande testas för sin potential:

• Cancer: Forskare undersökte CBC och CBD för sin antitumör-potential hos människor med bröstcancer år 2006[4] och en studie från 2013 försökte fastställa cannabinoiders effektivitet mot cancer hos möss.[5]

• Akne: En in-vitro-studie från 2016 upptäckte att CBC och CBDV hjälpte till att dämpa sebumproduktion från överaktiva talgkörtlar.[6] En ansamling av sebum blockerar porerna och kan leda till akne.

• Depression: En studie från 2010 av University of Mississippi testade den antidepressiva potentialen hos flera cannabinoider i en musmodell och upptäckte att CBC och CBD visade några av de mest fängslande resultaten.[7]

• Inflammation: CBC visade sig påverka det inflammatoriska svaret i tunntarmen hos möss som en del av en studie från 2012. Intressant nog var effekten beroende av CB- och TRPV1-receptorer som skulle kunna peka på en tredje, oupptäckt åtgärdsmekanism.[8]

Med tanke på dessa studiers ålder och preliminära karaktär, kan vi naturligtvis inte göra några konkreta påståenden om CBC:s effektivitet för specifika tillstånd, men resultaten av denna vetenskapliga undersökning har bara ökat intresset för CBC:s holistiska potential. Då CBC genomgår mer djupgående studier, kommer vi att kunna bedöma dess potential med mer exakthet.

Vilka CBC-produkter finns det?

Med en introduktion till CBC avklarad är det dags att titta på att använda cannabinoiden som en del av en välbefinnanderutin. Den goda nyheten är att en växande rad produkter inkluderar CBC. Den dåliga nyheten är att få fokuserar endast på cannabikromen.

Även om den förekommer i mogna hampaplantor så är nivåerna av CBC ganska låga. Betydligt mer växtråvara behövs för att producera CBC-oljor i samma koncentration som traditionella cannabinoidprodukter. Dessvärre innebär det mycket högre kostnader för producenten och kunden.

Men, ett av de bästa sätten att njuta av CBC (samtidigt som man även drar nytta av entourage-effekten) är att använda fullt spektrum-produkter så som:

• CBD-oljor
• CBD-kapslar
• CBD-gummies

Hos Cibdol utförs oberoende tester på alla satser av vårt fullt spektrum-extrakt—först och främst så att våra kunder kan verifiera innehållet i våra produkter, och för det andra så att vi kan visa upp förhållandena av mindre cannabinoider som CBC. Med så mycket outnyttjad potential, kan cannabikromen i andra cannabinoid-formler visa sig vara avgörande för den glada och balanserade livsstilen vi alla kräver.

Om du vill utforska potentialen CBC har, varför då inte söka i Cibdols butik för ett komplett sortiment av fullt spektrum-oljor, kapslar och tillskott. Eller, om du fascineras av cannabinoidernas ursprung, besök vår CBD-encyklopedi för allt du behöver veta.

VANLIGA FRÅGOR

Är CBC samma sak som CBD?
CBC delar en del likheter med CBD, men det är en annan cannabinoid med en unik påverkan på människokroppen.
Är CBC lagligt?
Du bör alltid kolla de lokala lagarna, men CBD är icke-berusande och är inte förbjuden av UN Single Convention on Narcotic Drugs.
Vad är CBC-olja?
CBC-olja utnyttjar välbefinnandepotentialen hos cannabikromen, men högkvalitativa CBD-oljor bör också inkludera CBC.
Källor

[1] Udoh M, Santiago M, Devenish S, McGregor IS, Connor M. Cannabichromene is a cannabinoid CB2 receptor agonist. British journal of pharmacology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6932936/. Publicerad december 2019. Tillgång 2 november 2021. [Källa]

[2] Rosenbaum T. TRPV1 receptors and signal transduction. TRP Ion Channel Function in Sensory Transduction and Cellular Signaling Cascades. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK5260/. Publicerad 1 januari 1970. Tillgång 3 november 2021. [Källa]

[3] Marcu J. (PDF) an overview of major and minor phytocannabinoids. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/304804387_An_Overview_of_Major_and_Minor_Phytocannabinoids. Publicerad 2016. Tillgång 3 november 2021. [Källa]

[4] Ligresti A, Moriello AS, Starowicz K, et al. Antitumor activity of plant cannabinoids with emphasis on the effect of cannabidiol on human breast carcinoma. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. https://jpet.aspetjournals.org/content/318/3/1375. Publicerad 1 september 2006. Tillgång 3 november 2021. [Källa]

[5] Nakajima J, Nakae D, Yasukawa K. Structure‐dependent inhibitory effects of synthetic cannabinoids against 12‐O‐tetradecanoylphorbol‐13‐acetate‐induced inflammation and skin tumour promotion in mice. Wiley Online Library. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jphp.12082. Publicerad 21 maj 2013. Tillgång 3 november 2021. [Källa]

[6] Oláh A;Markovics A;Szabó-Papp J;Szabó PT;Stott C;Zouboulis CC;Bíró T; A. Differential effectiveness of selected non-psychotropic phytocannabinoids on human Sebocyte functions implicates their introduction in dry/seborrhoeic skin and acne treatment. Experimental dermatology. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27094344/. Publicerad 2016. Tillgång 3 november 2021. [Källa]

[7] El-Alfy AT;Ivey K;Robinson K;Ahmed S;Radwan M;Slade D;Khan I;ElSohly M;Ross S; A. Antidepressant-like effect of delta9-tetrahydrocannabinol and other cannabinoids isolated from Cannabis Sativa L. Pharmacology, biochemistry, and behavior. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20332000/. Publicerad 2010. Tillgång 3 november 2021. [Källa]

[8] Izzo AA;Capasso R;Aviello G;Borrelli F;Romano B;Piscitelli F;Gallo L;Capasso F;Orlando P;Di Marzo V; A. Inhibitory effect of cannabichromene, a major non-psychotropic cannabinoid extracted from cannabis sativa, on inflammation-induced hypermotility in mice. British journal of pharmacology. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22300105/. Publicerad 2012. Tillgång 3 november 2021. [Källa]

Källor

[1] Udoh M, Santiago M, Devenish S, McGregor IS, Connor M. Cannabichromene is a cannabinoid CB2 receptor agonist. British journal of pharmacology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6932936/. Publicerad december 2019. Tillgång 2 november 2021. [Källa]

[2] Rosenbaum T. TRPV1 receptors and signal transduction. TRP Ion Channel Function in Sensory Transduction and Cellular Signaling Cascades. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK5260/. Publicerad 1 januari 1970. Tillgång 3 november 2021. [Källa]

[3] Marcu J. (PDF) an overview of major and minor phytocannabinoids. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/304804387_An_Overview_of_Major_and_Minor_Phytocannabinoids. Publicerad 2016. Tillgång 3 november 2021. [Källa]

[4] Ligresti A, Moriello AS, Starowicz K, et al. Antitumor activity of plant cannabinoids with emphasis on the effect of cannabidiol on human breast carcinoma. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. https://jpet.aspetjournals.org/content/318/3/1375. Publicerad 1 september 2006. Tillgång 3 november 2021. [Källa]

[5] Nakajima J, Nakae D, Yasukawa K. Structure‐dependent inhibitory effects of synthetic cannabinoids against 12‐O‐tetradecanoylphorbol‐13‐acetate‐induced inflammation and skin tumour promotion in mice. Wiley Online Library. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jphp.12082. Publicerad 21 maj 2013. Tillgång 3 november 2021. [Källa]

[6] Oláh A;Markovics A;Szabó-Papp J;Szabó PT;Stott C;Zouboulis CC;Bíró T; A. Differential effectiveness of selected non-psychotropic phytocannabinoids on human Sebocyte functions implicates their introduction in dry/seborrhoeic skin and acne treatment. Experimental dermatology. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27094344/. Publicerad 2016. Tillgång 3 november 2021. [Källa]

[7] El-Alfy AT;Ivey K;Robinson K;Ahmed S;Radwan M;Slade D;Khan I;ElSohly M;Ross S; A. Antidepressant-like effect of delta9-tetrahydrocannabinol and other cannabinoids isolated from Cannabis Sativa L. Pharmacology, biochemistry, and behavior. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20332000/. Publicerad 2010. Tillgång 3 november 2021. [Källa]

[8] Izzo AA;Capasso R;Aviello G;Borrelli F;Romano B;Piscitelli F;Gallo L;Capasso F;Orlando P;Di Marzo V; A. Inhibitory effect of cannabichromene, a major non-psychotropic cannabinoid extracted from cannabis sativa, on inflammation-induced hypermotility in mice. British journal of pharmacology. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22300105/. Publicerad 2012. Tillgång 3 november 2021. [Källa]

Produktsökare