Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Kan du bygga upp en tolerans mot CBD?

cannabinoids

De flesta människor som tar cannabidiol får tillsagt att en regelbunden och repeterad dos är nyckeln till att uppnå rätt resultat. Men kan regelbundet intag av CBD göra att människor bygger upp en tolerans och därför konstant behöver en större dos? I denna artikel tar vi en närmare titt på om det är möjligt att bygga upp en tolerans mot CBD.

Att förstå cannabinoidtolerans

Det är möjligt att bygga upp en tolerans mot en del cannabinoider, såsom THC. THC är den huvudsakliga psykotropiska föreningen i cannabis och levererar sina effekter genom att binda till CB1-receptorerna. Dessa receptorer arbetar som små lås som är utformade att öppnas av endocannabinoider som anandamid och 2-AG, men en del växtutvunna cannabinoider med en liknande struktur (som THC) kan även binda direkt till dem.

När THC binder till dessa receptorer, kan det imitera endocannabinoider och vilket orsakar att det endocannabinoida systemet avreglerar något för att undvika att bli överaktivt. ECS avreglerar genom att producera färre endocannabinoider och färre endocannabinoidreceptorer.

Som ett resultat, kan personer som regelbundet konsumerar dessa cannabinoider känna att de behöver öka till större doser för att uppnå samma effekter. Detta kan även påverka det endocannabinoida systemets förmåga att lära och anpassa till faktorer som stress då det har blivit överberoende av THC.

CBD då? Kan det orsaka tolerans?

CBD är väldigt annorlunda i jämförelse med andra cannabinoider, och vi är fortfarande en bit ifrån att helt förstå denna förening och dess åtgärder i kroppen. Det vi dock vet är att det inte binder till cannabinoidreceptorer på samma sätt som THC. Istället agerar det via flera olika kemiska vägar. En del forskning antyder att CBD kan aktivera över 60 olika molekylära vägar i kroppen.

Hittills indikerar studier att CBD kan påverka serotoninreceptorer, vanilloidreceptorer, GABA-receptorer, gammareceptorer med mera. Andra studier visar att CBD kan hämma en process som är känd som återupptag, och därmed temporärt öka mängden av vissa kemikalier i hjärnan, såsom serotonin och anandamid.

Trots att CBD inte binder till endocannabinoidreceptorer, kan det fortfarande interagera med dem indirekt. Till exempel har studier visat att det kan arbeta som en omvänd agonist till CB1-receptorer. Likväl finns det inte någon aktuell forskning som påstår att CBD gör att användarna utvecklar tolerans. Istället är det brett ansett som en säker, ogiftig förening som är väldigt väl tolererad. En studie från 2011[1] som publicerades i tidskriften Current Drug Safety hävdade att tester på människor med varierande mängder CBD inte orsakade biverkningar eller tolerans. 

cbd tolerance

Vad är motsatt tolerans?

Faktum är att en del forskning antyder att CBD kan komma att orsaka motsatt tolerans. I motsats till THC som ockuperar rollen som endocannabinoider och kan avreglera det endocannabinoida systemet, så kan CBD öka endocannabinoidnivåerna (t.ex. genom att hämma återupptag). Så över tid kan användare komma att inse att de måste sänka sina doser av CBD för att få samma resultat. Dock är detta för närvarande bara en teori.

Tyvärr är vår förståelse för CBD och det endocannabinoida systemet långt ifrån komplett. Det behövs fortfarande mycket forskning innan vi kan börja göra konkreta påståenden om CBD och hur det fungerar inuti kroppen. Dock visar nuvarande forskning att CBD inte orsakar tolerans som andra cannabinoider kan göra.

Källor

[1] Bergamaschi, M. M., Costa Queiroz, R. H., S. Crippa, J. A., & Zuardi, A. W. (2011). Safety and Side Effects of Cannabidiol, a Cannabis sativa Constituent. Medicinal Genomics. https://www.medicinalgenomics.com/wp-content/uploads/2013/01/Bergamaschi_2011.pdf [Källa]

Källor

[1] Bergamaschi, M. M., Costa Queiroz, R. H., S. Crippa, J. A., & Zuardi, A. W. (2011). Safety and Side Effects of Cannabidiol, a Cannabis sativa Constituent. Medicinal Genomics. https://www.medicinalgenomics.com/wp-content/uploads/2013/01/Bergamaschi_2011.pdf [Källa]

Produktsökare