Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Vad är CBDV (Cannabidivarin)?

Vad är CBDV (Cannabidivarin)?

Fortsätt läs för att ta reda på mer om de viktigaste egenskaperna hos CBDV, en föregångare till CBD. Nedan hittar du en sammanfattning av forskning kring dess potentiella effekter och information om dess lagliga status.

Vad är CBDV?

CBDV är resultatet av CBGAs kemiska reaktion med utvalda enzymer. Cannabidivarin är även föregångsmolekylen till CBD, då cannabinoiden ännu inte genomgått dekarboxylering. Och precis som CBD, kommer inte CBDV att framkalla ett rus, vilket gör den till en praktisk kandidat för medicinsk forskning. Större mängder CBDV förekommer mer signifikant i utvalda underarter av cannabis (lantrassorter).

Biverkningar

För närvarande finns det inte några kända allvarliga biverkningar associerade till användning av CBDV hos människor. Potentiella biverkningar inkluderar de som är kopplade till användning av CBD, så som muntorrhet och lågt blodtryck.

Sammanfattning av CBDV

• Föregångare till CBD
• Höga nivåer av CBDV rapporteras i sorter av C. indica
• Verkar vara en effektiv antikonvulsant
• Icke-psykotropisk
• Dr L. Vollner identifierade CBDV för första gången år 1969
• Påverkar TRPV1-receptorer i det centrala och perifera nervsystemet

Främjande forskning

Vad är CBDV (Cannabidivarin)?

Likt andra råa cannabinoider, har även CBDV en begränsad mängd främjande forskning. Detta är på grund av svårigheten att isolera cannabidivarin och de reglerande problemen med forskning på cannabinoider.

Men år 2014 slutförde GW Pharmaceuticals en fas 1 kliniskt försök av cannabinoidbehandling på vuxna patienter med epilepsi. Målet var att producera ett godkänt läkemedel med användning av CBDV (GPW42006) antingen isolerat eller tillsammans med vanliga anti-epilepsiläkemedel.

En studie från 2019[1] publicerad i British Journal of Pharmacology undersökte effekterna av flera cannabinoider på en djurmodell med Duchennes muskeldystrofi. Symptomen på den inkluderar muskelsvaghet, svårigheter att stå upp och muskelförlust. Forskarna upptäckte att CBD och CBDV "förhindrade förlusten av lokomotorisk aktivitet, reducerade inflammation och återställde autofagi", samt kunde det hjälpa till att regenerera och förnya skadade celler.

En samverkansgranskning[2] mellan Albert Einstein College of Medicine och GW Pharmaceuticals testade CBDV på barn med autismspektrumstörning. Behandlingen jämfördes med en placebo som en del av en kontrollerad, dubbelblind och slumpmässig studie. Granskningen antydde att CBDV inte bara kunde vara en "lovande behandling för autismspektrumstörning", utan även att cannabinoiden engagerade sig i "flera dysfunktionella mekanismer i autismspektrumstörning".

En studie från 2013[3] som publicerades i British Journal of Pharmacology undersökte huruvida THCV och CBDV kunde minska toxinframkallat illamående hos djur. Resultatet indikerade att båda cannabinoider undertryckte illamående via dess inverkan på CB1-receptorer. Huvudsakligen agerade både CBDV och THCV som omvända agonister, vilket innebar att deras bindande till CB1-receptorn inte orsakade biverkningarna som vanligtvis är kopplade till deras aktivering.

Två separata studier, en[4] i Journal of Psychopharmacology (2019) och den andra[5] i Neuropharmacology (2018), undersökte effekterna av CBDV på en djurmodell med Retts syndrom. Båda bekräftade en förbättring på områden inklusive sällskaplighet, allmänhälsa, hjärnvikt och GPR55-nivå i hippocampus (den del av hjärnan som ansvarar för känslor och minne).

Dock har resultaten från studien år 2019 upptäckt att "effekten bara är kortvarig", och mer forskning behövs för att förstå hur CBDV kan tillhandahålla en längre fördröjning av neurologiska defekter.

Laglig status för CBDV

Cannabidivarin är inte registrerad som en del av Konventionen för Psykotropiska Substanser. Även om cannabinoiden anses laglig, gör deras förekomst i lantrassorterna C. indica den svår att isolera i stora mängder på grund av reglerande restriktioner.

Källor

[1] Iannotti, F. A., Pagano, E., Moriello, A. S., Alvino, F. G., Sorrentino, N. C., D’Orsi, L., Gazzerro, E., Capasso, R., de Leonibus, E., de Petrocellis, L., & di Marzo, V. (2018). Effects of non-euphoric plant cannabinoids on muscle quality and performance of dystrophic mdx mice. British Journal of Pharmacology, 176(10), 1568–1584. https://doi.org/10.1111/bph.14460 [Källa]

[2] Albert Einstein College of Medicine, INC, & Hollander, E. (2018, August). Cannabidivarin (CBDV) Versus Placebo in Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) (No. W81XWH-17-1–0253). https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1064689.pdf [Källa]

[3] Rock, E. M., Sticht, M. A., Duncan, M., Stott, C., & Parker, L. A. (2013). Evaluation of the potential of the phytocannabinoids, cannabidivarin (CBDV) and Δ9-tetrahydrocannabivarin (THCV), to produce CB1receptor inverse agonism symptoms of nausea in rats. British Journal of Pharmacology, 170(3), 671–678. https://doi.org/10.1111/bph.12322 [Källa]

[4] Zamberletti, E., Gabaglio, M., Piscitelli, F., Brodie, J. S., Woolley-Roberts, M., Barbiero, I., Tramarin, M., Binelli, G., Landsberger, N., Kilstrup-Nielsen, C., Rubino, T., di Marzo, V., & Parolaro, D. (2019). Cannabidivarin completely rescues cognitive deficits and delays neurological and motor defects in male Mecp2 mutant mice. Journal of Psychopharmacology, 33(7), 894–907. https://doi.org/10.1177/0269881119844184 [Källa]

[5] Vigli, D., Cosentino, L., Raggi, C., Laviola, G., Woolley-Roberts, M., & de Filippis, B. (2018). Chronic treatment with the phytocannabinoid Cannabidivarin (CBDV) rescues behavioural alterations and brain atrophy in a mouse model of Rett syndrome. Neuropharmacology, 140, 121–129. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2018.07.029 [Källa]

Källor

[1] Iannotti, F. A., Pagano, E., Moriello, A. S., Alvino, F. G., Sorrentino, N. C., D’Orsi, L., Gazzerro, E., Capasso, R., de Leonibus, E., de Petrocellis, L., & di Marzo, V. (2018). Effects of non-euphoric plant cannabinoids on muscle quality and performance of dystrophic mdx mice. British Journal of Pharmacology, 176(10), 1568–1584. https://doi.org/10.1111/bph.14460 [Källa]

[2] Albert Einstein College of Medicine, INC, & Hollander, E. (2018, August). Cannabidivarin (CBDV) Versus Placebo in Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) (No. W81XWH-17-1–0253). https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1064689.pdf [Källa]

[3] Rock, E. M., Sticht, M. A., Duncan, M., Stott, C., & Parker, L. A. (2013). Evaluation of the potential of the phytocannabinoids, cannabidivarin (CBDV) and Δ9-tetrahydrocannabivarin (THCV), to produce CB1receptor inverse agonism symptoms of nausea in rats. British Journal of Pharmacology, 170(3), 671–678. https://doi.org/10.1111/bph.12322 [Källa]

[4] Zamberletti, E., Gabaglio, M., Piscitelli, F., Brodie, J. S., Woolley-Roberts, M., Barbiero, I., Tramarin, M., Binelli, G., Landsberger, N., Kilstrup-Nielsen, C., Rubino, T., di Marzo, V., & Parolaro, D. (2019). Cannabidivarin completely rescues cognitive deficits and delays neurological and motor defects in male Mecp2 mutant mice. Journal of Psychopharmacology, 33(7), 894–907. https://doi.org/10.1177/0269881119844184 [Källa]

[5] Vigli, D., Cosentino, L., Raggi, C., Laviola, G., Woolley-Roberts, M., & de Filippis, B. (2018). Chronic treatment with the phytocannabinoid Cannabidivarin (CBDV) rescues behavioural alterations and brain atrophy in a mouse model of Rett syndrome. Neuropharmacology, 140, 121–129. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2018.07.029 [Källa]

Produktsökare