Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Allt du behöver veta om THCV

THCV är en av över hundra cannabinoider som produceras av cannabisplantan, och forskare undersöker för närvarande molekylen för potentiella terapeutiska effekter. Forskningen är fortfarande tidig, men den lilla cannabinoiden har uppvisat flera intressanta egenskaper. Fortsätt läsa för att lära dig mer.

Vad är THCV?

THCV—eller tetrahydrocannabivarin—är en nära släkting till THC, men små skillnader i kemisk struktur innebär att den har ett unikt inflytande på kroppen.[1] Det är just det inflytandet som forskare gärna vill utforska, då THCV kan arbeta tillsammans med andra cannabinoider för att påverka det endocannabinoida systemet. Det enda problemet är att THCV är mycket svårare att isolera än en del andra cannabinoider och det gör det svårt att utföra omfattande tester.

Men för att förstå varför THCV är svår att få tag i måste vi först ta några steg tillbaka och undersöka toppen av cannabinoid-familjeträdet.

Alla cannabinoider stammar från föregångarmolekylen CBGA. Det är via flera kemiska reaktioner som denna cannabinoid långsamt blir till över hundra olika föreningar. Naturligtvis existerar inte alla dessa cannabinoider samtidigt eller i samma grad, och det är där svårigheten att isolera THCV börjar.

THCV produceras under de tidiga stegen av en hampaplantas utveckling. Ett derivat av CBGA (CBGVA) interagerar med enzymer för att bli CBDVA, CBCVA och THCVA. Efter att ha gått igenom dekarboxylering förlorar THCVA en karboxylgrupp för att bli THCV. Trots att det är likt hur vi får tag i större föreningar som CBD och THC, så finns det mycket mindre THCVA tillgängligt att konvertera till THCV.

Var hittar du THCV?

Som vi nämnt är det en utmaning att få tag i THCV. I mogen hampa eller i cannabisplantor är de naturliga nivåerna väldigt låga. En del exemplar förädlas exklusivt för att innehålla mer betydliga nivåer av THCV, men dessa är få och långt mellan. Hoppet är att förädlare får ett grepp om cannabis- och hampagenetik, och att det då blir möjligt att utveckla tillgängliga THCV-rika sorter.

Med det sagt, med THCV-rik hampa i hand, är extraktionsprocessen lik den för att isolera och extrahera CBD. Råmaterial processas med användning av sofistikerad CO₂-extraktion, och de olika cannabinoiderna separeras och kondenseras, vilket möjliggör unika formler.

Vad är skillnaden mellan THC och THCV?

THC och THCV är väldigt lika på molekylär nivå, med endast en liten skillnad i deras kolsidokedja (den förstnämnda har en 3-kolsidokedja, medan den sistnämnda har 5). Det må låta lite men variationen i kemisk struktur förändrar THCV:s effekt på kroppen.

Det är viktigt att notera att båda cannabinoider kan producera en rusliknande känsla. Medan THC:s inverkan är kraftfull och djup, producerar THCV en mer stimulerande och mindre berusande känsla. Men till skillnad från THC, utövar THCV en dosberoende effekt, vilket innebär att du måste konsumera betydligt mer THCV för att känna dess euforiska effekter.

Hur fungerar THCV?

Efter att kort ha nämnt THCV:s mekanik, är det logiskt att dyka in lite djupare i hur föreningen fungerar. Som nämnt verkar THCV:s interaktion med ECS dosberoende, vilket innebär att en låg dos utövar ett annat resultat än en hög dos.

Både THCV och THC är agonister till CB1-receptorer, vilket ökar deras avfyrningshastighet som ett resultat. Dock kan låga doser av THCV faktiskt blockera CB1-receptorer och hämma den psykotropiska effekten av THC. I kontrast verkar höga doser aktivera dessa platser och producera en psykotropisk effekt.[2]

THCV verkar även rikta in sig på endocannabinoid-systemets CB2-receptorer, som är associerade med inflammation och andra funktioner av immunsystemet.

Kommer THCV göra att du inte klarar ett drogtest?

Även om arbetsplatsernas drogtester inte specifikt kollar efter THCV, så innebär dess nära relation till THC att den har potentialen att aktivera ett positivt resultat. Med tanke på den begränsade tillgängligheten av THCV-specifika produkter, är det mer än troligt att konsumtion av THCV kommer från THC-rik cannabis, som fortfarande utgör betydliga juridiska problem i stora delar av USA och Europa.

Även om forskare försöker etablera bättre upptäcktsmetoder för THCV och andra cannabinoider, så är det bäst att undvika THC-relaterade produkter om de inte är lagliga där du befinner dig.

Vilka är effekterna av THCV?

THCV har många outnyttjade hemligheter. Vi är fortfarande i ett tidigt stadium av cannabisforskning, och mänskliga undersökningar behövs för att måla en klar bild av THCV:s effekter. Just nu får vi förlita oss på djur- och cellforskning som ledtrådar till molekylens potential.

THCV och aptit

Den mest undersökta aspekten av THCV är dess potentiella koppling till aptit. En kritisk forskningsgranskning innehållandes nyckelorden "THCV", "fetma", "kroppsvikt", "metabolism" och "diabetes" betonade flera möjliga "handlingsmekanismer inom ECS".

I en av de undersökta djurmodellerna noterade forskarna att oralt administrerad THCV påverkade mössens kroppsvikt och totala matintag. Det tros att denna interaktion stammar från THCV:s bindande till receptorer i hjärnan.

THCV och inflammation

Studier undersöker även en möjlig interaktion mellan THCV och inflammation.[4] Forskare vet redan att THCV kan blockera CB1-receptorer (i låga doser), så målet var att se om och hur cannabinoiden påverkar CB2-receptorer.

Genom att övervaka nivåerna av cytokines associerade med CB2-receptorer, upptäckte granskningen lovande resultat. Naturligtvis är hoppet från en djurmodell till en människomodell stort. Även om dessa resultat pekar på en potentiell handlingsmekanism så är det för tidigt att säga hur THCV påverkar inflammation och immunsystemet i stort.

THCV och epilepsi

Bevisen som undersöker THCV mot epilepsi är fortfarande i förkliniska steg, men forskning har avslöjat en del intressanta potentiella handlingsmekanismer. Mest noterbart är en vetenskaplig artikel från 2021 som antyder att THCV:s effekter inte bara är dosberoende, utan aktiverar ECS på regionspecifika områden.[5] Konsekvenserna av denna upptäckt är signifikanta och kan leda till inriktade tillämpningar av specifika cannabinoid-formler.

Artikeln betonar även en annan viktig anledning till att forskare är angelägna att utforska potentialen hos föreningar såsom THCV, CBDV och CBG—deras "gynnsamma biverkningsprofiler". Dessvärre är de förkliniska bevisen kraftigt beroende av in-vitro-designer (utanför människokroppen). Fler placebokontrollerade kliniska försök behövs för att föra samman föreningens potentiellt gynnsamma element.

THCV:s biverkningar

Eftersom vi inte känner till så mycket om THCV:s effekter på människor, är cannabinoidens biverkningar också oklara. Dock innebär THCV:s aktivering av CB1-receptorer i höga doser att den kan dela vissa potentiella biverkningar med THC, såsom ångest, paranoia, muntorrhet, röda ögon, kortsiktig minnesförlust, ökad hjärtfrekvens och långsammare reaktionstid.

Är THCV säkert?

Det är viktigt att betona att THCV:s säkerhet fortfarande är under granskning. Även om det i allmänhet accepteras att cannabinoidens effekter är dosberoende, så finns det fortfarande risk för psykotropiska effekter om än i mildare grad än dess nära motsvarighet THC. THCV verkar visa en gynnsam säkerhetsprofil trots dess subtila berusande inflytande, även om vi bör betona att cannabinoiden ännu inte har observerats omfattande i människoförsök.

När man pratar om säkerhet, är det även klokt att prata om laglighet. THCV upptar något av en gråzon när det kommer till lagen. Molekylen är inte allmänt erkänd eller uttryckligen förbjuden, men tenderar att vara olaglig som standard på grund av dess koppling till "marijuanaextrakt".

• The Psychoactive Substances Act i Storbritannien förbjuder alla substanser som är kapabla att producera en psykoaktiv effekt, vilket kriminaliserar THCV-nivåer över en specifik tröskel.

• USA:s regering klassificerar inte specifikt THCV som en Schedule I-substans, men cannabis och dess derivat är olagliga på federal nivå (statlagar skiljer sig).

Trots att det klassas som en mindre cannabinoid har THCV mycket potential, särskilt när den övervägs tillsammans med icke-berusande föreningar såsom CBD eller CBG.

Svårigheten är givetvis inte bara att navigera i de komplexa juridiska restriktionerna, utan att isolera tillräckligt av föreningen för att dra exakta slutsatser. Hoppet är att forskningen som stöttar THCV kommer att utvecklas i takt med konsumentintresse.

Sök i Cibdols butik idag för att utforska det kombinerade inflytandet av cannabinoider såsom CBD, CBDA, CBG och många fler. Och för att lära dig mer om potentialen för mindre cannabinoider som THCV, besök vår CBD-encyklopedi för allt du behöver veta.

Vanliga frågor

Är THCV lagligt?
THCV:s rättsliga ställning är komplicerad, med regler som skiljer sig över USA och Europa. Det är bäst att kontrollera lokala restriktioner.
Är THCV säkert?
THCV har hittills visat en gynnsam säkerhetsprofil i de utförda förkliniska försöken, även om resultat från mänskliga försök är begränsade.
Ger THCV dig ett rus?
Höga doser av THCV kan framkalla berusning, även om den är mildare än de psykotropiska biverkningarna som produceras av THC.

Källor

[1] Tetrahydrocannabivarin. Tetrahydrocannabivarin - an overview | ScienceDirect Topics. https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/tetrahydrocannabivarin. Åtkomst 13e april 2022. [Källa]

[2] Englund A;Atakan Z;Kralj A;Tunstall N;Murray R;Morrison P; A. The effect of five day dosing with THCV on THC-induced cognitive, psychological and physiological effects in healthy male human volunteers: A placebo-controlled, double-blind, crossover pilot trial. Journal of psychopharmacology (Oxford, England). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26577065/. Publicerad 2016. Åtkomst 12e april 2022. [Källa]

[3] Abioye A, Ayodele O, Marinkovic A, Patidar R, Akinwekomi A, Sanyaolu A. Δ9-Tetrahydrocannabivarin (THCV): A commentary on potential therapeutic benefit for the management of obesity and diabetes - journal of cannabis research. BioMed Central. https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-020-0016-7. Publicerad 31a januari 2020. Åtkomst 12e april 2022. [Källa]

[4] Bolognini D, Costa B, Maione S, et al. The plant cannabinoid delta9-tetrahydrocannabivarin can decrease signs of inflammation and inflammatory pain in mice. British journal of pharmacology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2931567/. Publicerad juni 2010. Åtkomst 13e april 2022. [Källa]

[5] Farrelly AM, Vlachou S, Grintzalis K. Efficacy of phytocannabinoids in epilepsy treatment: Novel approaches and recent advances. MDPI. https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/3993/htm. Publicerad 10 april 2021. Åtkomst 13e april 2022. [Källa]

Källor

[1] Tetrahydrocannabivarin. Tetrahydrocannabivarin - an overview | ScienceDirect Topics. https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/tetrahydrocannabivarin. Åtkomst 13e april 2022. [Källa]

[2] Englund A;Atakan Z;Kralj A;Tunstall N;Murray R;Morrison P; A. The effect of five day dosing with THCV on THC-induced cognitive, psychological and physiological effects in healthy male human volunteers: A placebo-controlled, double-blind, crossover pilot trial. Journal of psychopharmacology (Oxford, England). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26577065/. Publicerad 2016. Åtkomst 12e april 2022. [Källa]

[3] Abioye A, Ayodele O, Marinkovic A, Patidar R, Akinwekomi A, Sanyaolu A. Δ9-Tetrahydrocannabivarin (THCV): A commentary on potential therapeutic benefit for the management of obesity and diabetes - journal of cannabis research. BioMed Central. https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-020-0016-7. Publicerad 31a januari 2020. Åtkomst 12e april 2022. [Källa]

[4] Bolognini D, Costa B, Maione S, et al. The plant cannabinoid delta9-tetrahydrocannabivarin can decrease signs of inflammation and inflammatory pain in mice. British journal of pharmacology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2931567/. Publicerad juni 2010. Åtkomst 13e april 2022. [Källa]

[5] Farrelly AM, Vlachou S, Grintzalis K. Efficacy of phytocannabinoids in epilepsy treatment: Novel approaches and recent advances. MDPI. https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/3993/htm. Publicerad 10 april 2021. Åtkomst 13e april 2022. [Källa]

Produktsökare