Vad är CBN (Cannabinol)?

Vad är CBN (Cannabinol)?

CBN är en av hundratals cannabinoider att utforska och upptäcka i hampa- och cannabisplantan. Fortsätt att läsa för att lära dig mer om de viktigaste egenskaperna hos CBN, en icke-psykotropisk cannabinoid som endast existerar på grund av THC.

Vad är CBN?

CBN, eller cannabinol, är en organisk förening som förekommer i små koncentrationer i sorter av hampa och marijuana. CBN förekommer naturligt när THC degraderar efter exponering för syre. Men till skillnad från THC, är CBN icke-psykotropisk och framkallar inte något rus. CBN interagerar med kroppen via aktivering av cannabinoidreceptorerna CB1 och CB2.

Sammanfattning av CBN

Stora koncentrationer av CBN är utmanande att isolera eftersom de endast finns i äldre hampaplantor eller i degraderat växtmaterial. Trots att det är analog med THC, är den kemiska strukturen hos CBN närmre den som CBD har. CBN ökar i popularitet för dess breda utbud av potentiella fördelar.

• Existerar som en metabolit av THC, efter exponering för syre
• CBN verkar vara icke-psykotropisk
• Kan agera som sömnhjälp, smärtstillande och aptitstimulerande
• Binder med både CB1- och CB2-receptorer, men visar en större samhörighet med den senare
• Identifierades första gången år 1940
• CBN uppvisar immunosuppressiva och antiinflammatoriska egenskaper

Vad är CBN (Cannabinol)?

Användningsområden för CBN: främjande forskning

På grund av hur CBN syntetiseras, är forskning kring dess effekter begränsad. Merparten av studierna är fortfarande i förkliniska djurtestsfaser. Och även om tidiga indikationer verkar positiva, så behövs större och mer omfattande studier för att kvantifiera cannabinoidens totala effekter.

Antibakteriell

Trots att man inte har kunnat identifiera verkningsmekanismen, sammanfattade en studie från 2008, som publicerades i Journal of Natural Products, de antibakteriella egenskaperna hos flera cannabinoider. Tillsammans visade CBD, CBG, CBC, och CBN "potent aktivitet mot en variation av meticillinresistenta Staphylococcus aureus” (sorter av MRSA-bakterien).

ALS

År 2005 utfördes en undersökningen på en djurmodell med amyotrofisk lateral skleros (ALS) av University of Washington, där man utforskad de möjliga effekterna av CBN. Forskare ville förstå om cannabinoiden kunde påverka sjukdomsutveckling och överlevnadsgrader. De drog slutsatsen att deras behandling på 5 mg/kg/dag “betydligt fördröjde sjukdomens igångsättande med mer än två veckor medan överlevnad inte påverkades”.

Aptit

Även om de aptitframkallande egenskaperna av THC är väldokumenterade, så återstår nackdelen att föreningen framkallar psykotropiska biverkningar. Detta ledde till att University of Reading testade om cannabinol kan påverka aptit, men utan de oönskade biverkningarna. Under studien visade cannabinol en "ökning i aptitbeteende", och forskarna drog slutsatsen att "cannabinol i framtiden" kan tillhandahålla ett alternativ till THC.

Inflammation

En omfattande granskning som publicerades i FASEB Journal undersökte effekterna av flera cannabinoider som förekommer i arten Cannabis sativa. Av de tolv som granskades, visade sig CBN reducera inflammation kopplad till artrit. Totalt sett drog granskningen slutsatsen att föreningarna var "i allmänhet fria från allvarliga effekter". Forskare noterade dock att verkningsmekanismen skiljde sig från traditionella, icke-steroida, antiinflammatoriska läkemedel och ytterligare forskning var motiverad.

Glaukom

En studie från 2007 av Hebrew University of Jerusalem granskade effekterna av cannabinoider inom sjukdom och hälsa. De betonade att flera studier främjade en korrelation mellan glaukom och högt blodtryck. Lyckligtvis var CBN en av de föreningar som tros reducera intraokulärt tryck och därmed representera ett möjligt alternativ för patienter med glaukom.

Laglig status

CBN är inte registrerad under FN:s Single Convention on Narcotic Drugs, dock, eftersom CBN är analog med THC, kan lagar och bestämmelser på lokal nivå variera.

Produktsökare