Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Vad är flavoner?

Vad är flavoner?

Vad är flavoner?

Flavoner är en stor undergrupp som för närvarande drar till sig uppmärksamhet på grund av dess biologiska aktivitet hos människor. Flavoner definieras av deras skillnad i molekylär struktur jämfört med andra undergrupper av flavonoider. De är allmänt förekommande i växter med vita eller krämfärgade blommor, och agerar som naturliga pesticider samtidigt som de hjälper till att modulera bakterier och svamp i rotsystem. Flera livsmedelskällor innehåller även flavoner.

Färg

Flavoner klassificeras som färglösa, men kan påverka växtpigment i kombination med andra kemiska föreningar.

Förekommer även i

Det finns många sorters flavoner, men de vanligaste typerna inkluderar:

• Apigenin O-glykosider

Kamomillblomma, persilja, pepparmynta och cikoriablad..

• Apigenin C-glykosider

Rooibos-te, bergamottjuice, mandarinjuice, kikärtor och vetesläktet.

• Luteolin

Salvia, spenat, kinesisk selleri, bockhornsklöverfrö och kiwi frukter.
Vad är flavoner?

Främjande forskning

Trots att forskare har lyckats isolera flera flavoner är deras exakta verkan på människans fysiologi fortfarande oklar. Biotillgängligheten, absorption och metabolism av flavoner är för närvarande under granskning. Preliminära resultat indikerar att flavonoider kan komma att påverka oxidativ stress, kardiovaskulär risk, och proinflammatoriska signaler.

Mikroniserade flavonoider visade positiva resultat i ett slumpmässigt kliniskt försök. Femtio patienter behandlades med flavonoider för att se vilken effekt föreningarna hade på blödningar från interna hemorrojder. Forskarna upptäckte att patienterna som behandlades med flavonoider visade "snabbt upphörande av blödning och en minskad risk för återfall".[1]

Sju män och sju kvinnor deltog i en studie år 1999 för Institute of Food Safety and Toxicology i Danmark. Genom att använda persilja, en livsmedelskälla rik på apigenin/apigenin O-glykosid, övervakade forskarna flavonens verkan på oxidativ stress. Tillsammans med en noggrant kontrollerad kost, visade resultaten att "persilja verkade delvis" påverka enzymer och biomarkörer involverade i oxidativ skada.[2]

En in vitro-studie på proinflammatoriska signaler och effekten av flavoner upptäckte att de kan komma att hämma inflammatoriska genuttryck. Både apigenin och luteolin "blockerade selektivt" aktivitetsvägar och "uppvisade en funktionell mångfald" som kräver ytterligare forskning.[3]

En studie från 1998 som publicerades i American Journal of Clinical Nutrition undersökte effekten av quercetin och apigenin på friska frivilliga. Studien drog slutsatsen att medan in vitro-koncentrationer av flavoner hade antiagrregerande effekter, så hade in vivo-resultat inte det. Den potentiella effekten av kostflavoner kräver ytterligare forskning.[4]

Säkerhet och biverkningar

På grund av begränsade studier av flavoner, finns ringa kunskap om dess säkerhet och möjliga biverkningar. Det finns preliminära bevis som antyder att överdrivet flavonintag kan komma att främja mutagener och pro-oxidanter, eller hämma enzymer i levern (cytokrom P450). Men då flavoners handlingsmekanism fortfarande till stor del är okänd, krävs det ytterligare forskning.

Källor

[1] Misra, M. C., & Parshad, R. (2000). Randomized clinical trial of micronized flavonoids in the early control of bleeding from acute internal haemorrhoids. British Journal of Surgery, 87(7), 868–872. https://doi.org/10.1046/j.1365-2168.2000.01448.x [Källa]

[2] Nielsen, S. E., Young, J. F., Daneshvar, B., Lauridsen, S. T., Knuthsen, P., Sandström, B., & Dragsted, L. O. (1999). Effect of parsley (Petroselinum crispum) intake on urinary apigenin excretion, blood antioxidant enzymes and biomarkers for oxidative stress in human subjects. British Journal of Nutrition, 81(6), 447–455. https://doi.org/10.1017/s000711459900080x [Källa]

[3] Ruiz, P. A., & Haller, D. (2006). Functional Diversity of Flavonoids in the Inhibition of the Proinflammatory NF-κB, IRF, and Akt Signaling Pathways in Murine Intestinal Epithelial Cells. The Journal of Nutrition, 136(3), 664–671. https://doi.org/10.1093/jn/136.3.664 [Källa]

[4] Janssen, K., Mensink, R. P., Cox, F. J., Harryvan, J. L., Hovenier, R., Hollman, P. C., & Katan, M. B. (1998). Effects of the flavonoids quercetin and apigenin on hemostasis in healthy volunteers: results from an in vitro and a dietary supplement study. The American Journal of Clinical Nutrition, 67(2), 255–262. https://doi.org/10.1093/ajcn/67.2.255 [Källa]

Källor

[1] Misra, M. C., & Parshad, R. (2000). Randomized clinical trial of micronized flavonoids in the early control of bleeding from acute internal haemorrhoids. British Journal of Surgery, 87(7), 868–872. https://doi.org/10.1046/j.1365-2168.2000.01448.x [Källa]

[2] Nielsen, S. E., Young, J. F., Daneshvar, B., Lauridsen, S. T., Knuthsen, P., Sandström, B., & Dragsted, L. O. (1999). Effect of parsley (Petroselinum crispum) intake on urinary apigenin excretion, blood antioxidant enzymes and biomarkers for oxidative stress in human subjects. British Journal of Nutrition, 81(6), 447–455. https://doi.org/10.1017/s000711459900080x [Källa]

[3] Ruiz, P. A., & Haller, D. (2006). Functional Diversity of Flavonoids in the Inhibition of the Proinflammatory NF-κB, IRF, and Akt Signaling Pathways in Murine Intestinal Epithelial Cells. The Journal of Nutrition, 136(3), 664–671. https://doi.org/10.1093/jn/136.3.664 [Källa]

[4] Janssen, K., Mensink, R. P., Cox, F. J., Harryvan, J. L., Hovenier, R., Hollman, P. C., & Katan, M. B. (1998). Effects of the flavonoids quercetin and apigenin on hemostasis in healthy volunteers: results from an in vitro and a dietary supplement study. The American Journal of Clinical Nutrition, 67(2), 255–262. https://doi.org/10.1093/ajcn/67.2.255 [Källa]

Produktsökare