Ökar ashwagandha tillväxthormonerna?

Last updated:

Published:

Letar du efter ett naturligt sätt att öka din längd? Tja, du kanske har hört talas om ashwagandha, en ört som har använts i århundraden inom ayurvedisk medicin. Människor har hävdat att ashwagandha, tillsammans med ashwagandharishta och andra växtbaserade kosttillskott som churna, kan öka tillväxthormonerna och hjälpa dig att växa längre genom tillskott. Men finns det några vetenskapliga bevis som stöder denna tro? Låt oss fördjupa oss i den potentiella effekten av ashwagandha på längdtillväxt.

Ashwagandha, en ayurvedisk ört som också är känd som indisk ginseng eller vinterkörsbär, härrör från rötterna av Withania somnifera-växten. Den kan konsumeras i olika former som pulver, extrakt, churna eller till och med som tablettintag. Medan traditionell visdom tyder på att ashwagandha är effektivt för att främja allmän hälsa och välbefinnande, förblir dess specifika effekter på höjden osäkra på grund av begränsad vetenskaplig forskning om detta växtbaserade tillskott.

Vi kommer också att diskutera andra faktorer som ayurvediska örter som churna och tillskott som arjuna natural som hävdar att de förbättrar längden. Så låt oss avslöja sanningen bakom ashwagandhas påstådda inverkan på att öka tillväxthormonerna och i slutändan uppnå en högre statur! Dessutom kommer vi att utforska de potentiella effekterna av dhea på höjden.

Ökar ashwagandha tillväxthormonerna?

Vetenskapliga bevis och forskning om Ashwagandhas inverkan på höjden

Flera studier har genomförts för att undersöka effekterna av ashwagandha, en ayurvedisk medicinalväxt som är känd för sina tillskottsegenskaper och innehåller withanolidglykosider, på olika tillväxtparametrar, inklusive längd. Ashwagandha har blivit populärt som ett örttillskott, t.ex. churna, med många potentiella hälsofördelar, men dess inverkan på längden är fortfarande föremål för vetenskapliga undersökningar. Dessutom är arjuna natural ett annat populärt tillskott som har studerats för dess effekter på tillväxtparametrar.

En studie fokuserade specifikt på sambandet mellan tillskott av ashwagandha och längd hos barn. Forskarna ville fastställa om konsumtion av arjuna natural ashwagandha churna, en pulveriserad form av örten, hade någon signifikant effekt på tillväxten. Deras resultat visade dock att det inte fanns någon betydande ökning av längden bland de barn som fick tillskott av ashwagandha jämfört med dem som inte fick det.

Även om just denna studie inte visade någon direkt koppling mellan tillskott av ashwagandha och ökad längd, är det viktigt att notera att ytterligare forskning, särskilt djurstudier, behövs för att dra definitiva slutsatser. Det är värt att överväga andra faktorer som genetik och övergripande näring, inklusive användning av arjuna natural churna, som bidrar till en individs tillväxtpotential.

Även om studier på människor som undersöker effekten av ashwagandha-tillskott på längden är begränsade, har djurstudier gett vissa insikter. I en sådan studie på råttor observerade forskarna en ökning av bentätheten och benlängden när de fick ett extrakt av Withania somnifera (ashwagandha churna). Dessa resultat tyder på att det kan finnas en viss indirekt påverkan av ashwagandha på benutvecklingen, vilket potentiellt kan påverka längden. Dessutom har forskning visat att ashwagandha ökar nivåerna av DHEA i kroppen, vilket också kan ha betydelse för längdtillväxten.

Det är viktigt att närma sig dessa resultat med försiktighet eftersom djurstudier inte alltid kan översättas direkt till mänsklig fysiologi. De ger dock värdefulla preliminära bevis för ytterligare undersökningar av effekterna av ashwagandha-tillskott på tillväxtparametrar, inklusive längdtillskott.

De medicinska egenskaper som tillskrivs ashwagandha sträcker sig bortom dess potentiella inverkan på höjden. Denna ört har traditionellt använts i ayurvedisk medicin i århundraden på grund av dess adaptogena egenskaper, som hjälper kroppen att anpassa sig till stress och främja det allmänna välbefinnandet. Ashwagandha-tillskott kan också förbättra energinivåerna, förbättra kraften och öka vitaliteten genom att stödja humant tillväxthormon, kortisol och testosteron.

Avslöja myter: Att skilja fakta från fiktion om Ashwagandha och höjd

Trots populär tro finns det inga vetenskapliga bevis som stöder påståendet att ashwagandha-tillskott kan öka mänsklig tillväxt, inklusive längd, efter puberteten. Även om denna ört har blivit populär för sina potentiella hälsofördelar, är det viktigt att skilja myter från fakta. Att förstå begränsningarna i ashwagandhas inverkan på mänsklig tillväxt kan hjälpa till att sätta realistiska förväntningar på testosteron- och DHEA-nivåer.

Ashwagandha, vetenskapligt känd som Withania somnifera, är en gammal medicinalväxt som har använts inom ayurvedisk medicin i århundraden. Den anses ha en rad hälsofördelar, bl.a. minskar den stress (kortisol) och ångest, förbättrar den kognitiva funktionen och stärker immunförsvaret. Påståenden om att ashwagandha kan öka tillväxthormoner (testosteron) och främja längdtillväxt stöds dock inte av vetenskaplig forskning.

Flera studier har genomförts för att undersöka effekterna av ashwagandha på olika hälsoaspekter, inklusive muskelstyrka och minskad trötthet hos friska vuxna. Ingen av dessa studier fokuserade dock specifikt på ashwagandhas inverkan på längdtillväxt eller tillväxthormoner som testosteron, DHEA, kortisol eller GABA.

En annan studie som publicerades i Indian Journal of Psychological Medicine undersökte effekterna av ashwagandha på stressrelaterade parametrar som kortisolnivåer, gaba, dhea och upplevd stress. Även om denna studie rapporterade en signifikant minskning av kortisolnivåerna bland deltagare som tog ashwagandha jämfört med dem som tog placebo, utvärderade den inte några förändringar i längd eller testosteronnivåer. Dessa resultat ger värdefulla insikter om de potentiella fördelarna med ashwagandha för att hantera stress och hormonbalans.

Det är värt att notera att de flesta studier om ashwagandha och höjdtillskott har fokuserat på dess effekter när de konsumeras i pulverform eller torr form. Örten är vanligtvis tillgänglig som ett pulver som kan blandas med vätskor eller tillsättas till mat. Det finns dock begränsad forskning tillgänglig om andra former som kapslar eller extrakt. Dessutom finns det begränsad forskning tillgänglig om effekterna av ashwagandha i kombination med dhea och gaba.

Hittills har det inte framkommit några vetenskapliga bevis som stöder påståendet att ashwagandha kan öka tillväxthormoner som testosteron och DHEA och främja längdtillväxt. Det är viktigt att närma sig sådana påståenden med skepsis och förlita sig på trovärdiga informationskällor. Även om ashwagandha kan erbjuda olika hälsofördelar, bör det inte betraktas som en magisk lösning för att öka höjden efter puberteten, eftersom det inte direkt påverkar GABA- eller kortisolnivåerna.

Biverkningar av Ashwagandha för höjdökning

Ashwagandha-tillskott har blivit populärt under de senaste åren som ett potentiellt sätt att öka tillväxthormoner, såsom testosteron och DHEA, och främja längdökning. Även om det i allmänhet anses vara säkert är det viktigt att vara medveten om att vissa individer kan uppleva biverkningar när de tar ashwagandha-tabletter eller kosttillskott, såsom förändringar i GABA-nivåer och kortisol.

En av de vanligaste biverkningarna som rapporteras vid tillskott av ashwagandha är gastrointestinala problem, inklusive magbesvär och diarré. Dessa symtom är vanligtvis milda och tillfälliga, men de kan vara besvärande för personer som upplever trötthet, eftersom ashwagandha ofta används för att öka kraften.

Innan du påbörjar en ny kosttillskottsbehandling, inklusive ashwagandha, är det alltid tillrådligt att rådgöra med en vårdpersonal. De kan ge personliga råd baserat på dina specifika hälsobehov och hjälpa till att avgöra om ashwagandha, dhea, gaba och vigor är lämpliga för dig. Dessutom kan det vara bra att hålla sig informerad om de senaste studierna om dessa tillskott.

Förutom gastrointestinala problem har det förekommit sällsynta rapporter om andra biverkningar i samband med tillskott av ashwagandha. Dessa inkluderar allergiska reaktioner som utslag eller klåda, samt förändringar i blodtryck och hjärtfrekvens. Det är dock viktigt att notera att dessa biverkningar är extremt sällsynta och förekommer hos mycket få individer. Dessutom har ashwagandha visat sig ha positiva effekter på GABA, DHEA, trötthet och kortisolnivåer.

Medan mer forskning behövs för att fullt ut förstå de potentiella biverkningarna av ashwagandha för höjdökning, är det viktigt att närma sig alla tillskott med försiktighet. Det är också värt att notera att individuella svar på kosttillskott kan variera kraftigt, så vad som fungerar för en person kanske inte fungerar på samma sätt för en annan. Dessutom har ashwagandha studerats för dess effekter på testosteron, DHEA, kortisol och kraft.

För att minimera risken för biverkningar av ashwagandha-tillskott bör du överväga följande tips för att bibehålla kraft och vitalitet. En studie som genomfördes på deltagare fann att tillskott med dhea kan bidra till att stödja det allmänna välbefinnandet.

  1. Börja med en låg dos av ashwagandha-tillskott: Börja med en liten dos ashwagandha och öka gradvis koncentrationerna över tiden om det behövs.

  2. Övervaka din kropps svar på ashwagandha-tillskott: Var uppmärksam på hur din kropp reagerar på att konsumera ashwagandha-tabletter och se upp för eventuella ovanliga symtom.

  3. Överväg att ta pauser från att använda ashwagandha-tillskott regelbundet för att ge din kropp en chans att vila från trötthet. Denna studie tyder på att effekterna av ashwagandha kan likna placebo. Dessutom är det viktigt att notera att DHEA-nivåer också kan spela en roll i trötthet.

  4. Välj välrenommerade varumärken för placebo- och dhea-tillskott: Köp ashwagandha-tillskott från pålitliga och välrenommerade tillverkare för att säkerställa kvalitet och säkerhet för studiedeltagarna.

Tidpunkt och varaktighet för användning av Ashwagandha för längdtillväxt

Den optimala tidpunkten och varaktigheten för tillskott av ashwagandha, inklusive intag av ashwagandha, har inte fastställts väl. Vissa studier tyder dock på att långvarig användning av ashwagandha kan vara nödvändig för att se eventuella potentiella effekter på tillväxtparametrar, testosteron och DHEA.

Att använda ashwagandha som ett tillskott för att stödja längdtillväxt är ett ämne av intresse bland individer som söker naturliga sätt att förbättra sin längd. Även om det finns begränsad vetenskaplig forskning som specifikt fokuserar på effekterna av ashwagandha på testosteron- och DHEA-nivåerna, fann en studie att det kan ha en positiv inverkan. I studien fick deltagarna antingen ashwagandha eller placebo, och resultaten visade att de som tog ashwagandha upplevde en ökning av testosteron- och DHEA-nivåerna jämfört med dem som tog placebo. Ashwagandha har också traditionellt använts inom ayurvedisk medicin för sina föryngrande egenskaper och förmåga att främja det allmänna välbefinnandet.

Det är viktigt att notera att längden främst bestäms av genetiska faktorer och andra faktorer som kost, motion och hormonbalans, inklusive testosteron och DHEA. En studie visade att Ashwagandha ensamt kanske inte har någon betydande inverkan på längdtillväxten, men att det potentiellt kan spela en stödjande roll för deltagarnas allmänna hälsa och utveckling.

Konsultation med sjukvårdspersonal kan ge vägledning om lämplig användning av DHEA och testosteron baserat på individuella behov. De kan hjälpa till att bedöma om införlivande av ashwagandha i din rutin skulle vara till nytta för deltagarna i studien eller om alternativa strategier bör övervägas.

Medan den specifika tidpunkten för användning av ashwagandha för höjdtillväxt förblir osäker, rekommenderas det generellt att ta kosttillskott konsekvent under en längre period för att låta kroppen anpassa sig och potentiellt uppleva några fördelar. Detta innebär att kortvarig eller sporadisk användning av ashwagandha kanske inte ger några betydande resultat när det gäller testosteron- och dhea-nivåer, vilket observerades i en nyligen genomförd studie med deltagare.

Långvarig användning av ashwagandha kan ge större potential för positiva resultat relaterade till tillväxtparametrar, inklusive testosteron- och DHEA-nivåer, enligt en studie med deltagare. Det är dock viktigt att komma ihåg att resultaten kan variera från person till person på grund av skillnader i genetisk uppsättning, livsstilsfaktorer och allmänna hälsotillstånd.

För att maximera de potentiella fördelarna med ashwagandha för längdtillväxt hos män är det tillrådligt att följa dessa allmänna riktlinjer baserade på en studie. Dessa riktlinjer innebär att man tar hänsyn till testosteron- och DHEA-nivåer.

  1. Konsekvens är nyckeln när det gäller att införliva ashwagandha i din dagliga rutin. En studie som genomfördes på trötta deltagare visade att konsekvent användning av ashwagandha var mer effektivt för att minska trötthet jämfört med intermittent användning. Att införliva ashwagandha i din dagliga rutin kan bidra till att förbättra energinivåerna och det allmänna välbefinnandet.

  2. Dosering: Följ de rekommenderade doseringsriktlinjerna för ashwagandha-tillskott som tillhandahålls av tillverkaren eller enligt råd från din vårdpersonal.

  3. Tålamod: Ge kroppen tillräckligt med tid för att reagera och anpassa sig till ashwagandha-tillskott. Resultaten kanske inte är omedelbara, och tålamod är nyckeln när du tar ashwagandha-extrakt eller ashwagandha-pulver.

  4. Livsstilsfaktorer: Fokusera på att upprätthålla en hälsosam livsstil som inkluderar en balanserad kost, regelbunden motion, tillräcklig sömn och ashwagandha-tillskott för att stödja övergripande tillväxt, utveckling, studier, testosteron och trötthet.

Faktorer som påverkar längdtillväxt och relaterade artiklar

Längdtillväxt påverkas av olika faktorer, inklusive genetik, näring, allmän hälsa och testosteronnivåer. Att förstå dessa faktorer, tillsammans med effekterna av ashwagandha-tillskott, kan ge värdefulla insikter för individer på deras längdtillväxtresa. Att utforska relaterade artiklar om studien av ashwagandha-tillskott och dess inverkan på testosteronnivåer kan ge ytterligare förståelse för den komplexa karaktären hos längdutveckling.

Genetik: Ritningen för längd

Genetik spelar en viktig roll när det gäller att bestämma en individs längd, särskilt hos män. Våra gener, som påverkas av testosteron, innehåller instruktioner som avgör hur våra kroppar växer och utvecklas. Även om vi inte kan ändra vår genetiska uppsättning kan en förståelse för vår genetiska potential hjälpa oss att sätta realistiska förväntningar på längdökning, enligt en studie.

Näringslära: Drivkraft för höjdtillväxt

Rätt kost är avgörande för optimal längdtillväxt och testosteronnivåer. En välbalanserad kost ger de näringsämnen som behövs för att stödja benutveckling, allmän hälsa och bekämpa trötthet. Tillräckligt intag av vitaminer, mineraler, proteiner och testosteron är viktigt under barndomen och tonåren när tillväxtplattorna är aktiva.

Undernäring eller otillräckligt intag av näringsämnen kan hindra längdtillväxt och testosteronproduktion. Otillräckligt med kalorier eller brist på viktiga näringsämnen kan leda till hämmad tillväxt, försenad pubertet och trötthet. För att främja en hälsosam längdökning och testosteronnivåer, fokusera på att konsumera en mängd olika näringsrika livsmedel som frukt, grönsaker, fullkorn, magert protein och mejeriprodukter. Dessutom kan du överväga tillskott av ashwagandha för dess potentiella fördelar.

Övergripande hälsa: Byggstenar för tillväxt

Att bibehålla en god allmänhälsa är avgörande för att maximera längdpotentialen. Kroniska sjukdomar eller tillstånd som påverkar hormonnivåerna, t.ex. testosteron, kan påverka tillväxtmönstret. Hormoner som humant tillväxthormon (HGH) och testosteron spelar en avgörande roll för att stimulera ben- och vävnadstillväxt under puberteten. Enligt en studie har tillskott av ashwagandha visat sig ha potential att öka testosteronnivåerna.

Regelbunden motion, inklusive stretchövningar och motståndsträning, stöder en sund längdutveckling genom att främja starka ben och muskler. Att ägna sig åt dessa aktiviteter kan bidra till att optimera bentätheten och muskelstyrkan, enligt en studie om ashwagandha-tillskott och testosteron.

Effekter av ålder på längdtillväxt

Ålder är en avgörande faktor när det gäller att avgöra potentialen för längdtillväxt, enligt en studie. De flesta människor upplever sin snabbaste tillväxtperiod under puberteten när hormonerna rusar genom kroppen. Under denna tid är tillväxtplattorna i ändarna av långa ben fortfarande öppna och möjliggör ytterligare förlängning, vilket framgår av studien.

Men när tillväxtplattorna stängs, vanligtvis i slutet av tonåren eller i början av vuxenlivet, är det osannolikt att ytterligare längdökning sker. Det är viktigt att notera att varje människas tillväxtmönster är unikt, och vissa individer kan uppleva tillväxtspurter i olika åldrar.

Kosttillskott och deras inverkan

Marknaden erbjuder olika kosttillskott som påstås öka längdtillväxten. Ett sådant tillskott som ofta nämns är ashwagandha. Även om ashwagandha har studerats för sina potentiella hälsofördelar, inklusive dess effekt på hormoner, finns det begränsade vetenskapliga bevis som specifikt kopplar det till ökad produktion av tillväxthormon och efterföljande längdökning.

Det är viktigt att ta tillskott med försiktighet och konsultera en läkare innan du införlivar några tillskott i din rutin. De kan ge vägledning baserat på dina individuella behov och hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om din längdtillväxtresa.

Relaterade artiklar om utforskning

Att fördjupa sig i relaterade artiklar kan ge ytterligare insikter i det komplexa ämnet längdutveckling. Dessa resurser erbjuder en mängd information om faktorer som påverkar längdtillväxt, effektiva övningar för att maximera längdpotentialen, koststrategier för att främja en hälsosam tillväxt och mycket mer.

Genom att läsa dessa artiklar kan du få en djupare förståelse för längdökningens mångfacetterade natur och göra välgrundade val när det gäller din egen resa mot längdtillväxt. Utöka din kunskap med al.

Fördelar med Ashwagandha för ökad längd: Hur det fungerar

Ashwagandha är en populär ört inom traditionell ayurvedisk medicin och anses ha flera potentiella hälsofördelar tack vare sina adaptogena egenskaper. Även om det finns begränsade bevis som specifikt kopplar ashwagandha till ökad längd, kan det indirekt stödja övergripande hälsa och välbefinnande.

Ett av de främsta sätten som ashwagandha potentiellt kan påverka längdtillväxten är genom att främja hormonell balans. Hormoner spelar en avgörande roll för att reglera tillväxt och utveckling under tonåren. Även om forskningen om de direkta effekterna av ashwagandha på tillväxthormoner är begränsad, har studier visat att det kan hjälpa till att reglera kortisolnivåerna i kroppen. Höga nivåer av kortisol, som ofta förknippas med kronisk stress, kan påverka produktionen av tillväxthormon negativt.

Ashwagandha har visat sig ha antioxidativa egenskaper. Oxidativ stress kan försämra benhälsan och hindra korrekt tillväxt. Genom att minska oxidativ stress kan ashwagandha indirekt stödja en sund benutveckling och potentiellt bidra till att öka längden.

Dessutom har ashwagandha visat sig ha antiinflammatoriska effekter. Kronisk inflammation kan ha en negativ inverkan på olika kroppsliga processer, inklusive tillväxt och utveckling. Genom att minska inflammationen i kroppen kan ashwagandha skapa en mer gynnsam miljö för optimal tillväxt.

Dessutom är ashwagandhas adaptogena egenskaper kända för att hjälpa kroppen att hantera stressfaktorer mer effektivt. Ungdomstiden kan vara en stressig period som kännetecknas av fysiska förändringar och känslomässiga utmaningar. Genom att stödja det allmänna välbefinnandet och minska stressnivåerna kan ashwagandha indirekt främja en sund tillväxt under denna kritiska fas i livet.

Även om det inte finns något magiskt piller eller ört som garanterar en ökning av längden, kan införlivandet av ashwagandha i en balanserad livsstil erbjuda potentiella fördelar för den allmänna hälsan och välbefinnandet under tonåren.

Det är viktigt att notera att individuella resultat kan variera vid användning av kosttillskott eller naturläkemedel. Rådgivning med vårdpersonal rekommenderas alltid innan du börjar någon ny tilläggsregim, särskilt för personer med befintliga medicinska tillstånd eller de som tar mediciner.

Slutsats

Sammanfattningsvis, även om det finns vissa vetenskapliga bevis som tyder på att ashwagandha kan ha potentiella effekter på tillväxthormoner, är det viktigt att närma sig dessa påståenden med försiktighet. Forskningen om ashwagandhas inverkan på höjdökningen är begränsad och ofullständig.

Att avfärda myter kring användningen av ashwagandha för längdtillväxt är avgörande för att skilja fakta från fiktion. Medan vissa individer kan hävda betydande höjdökningar med ashwagandha-användning, är det viktigt att förstå att genetik och andra faktorer spelar en mer betydande roll för att bestämma höjden.

Vidare är det värt att notera att ashwagandha et al kan ha biverkningar när de används för höjdökningsändamål. Dessa biverkningar kan variera från person till person et al och bör övervägas innan du införlivar ashwagandha i din rutin.

Tidpunkten och varaktigheten för användning av ashwagandha är också viktiga faktorer att tänka på. Vi rekommenderar att du rådgör med vårdpersonal eller en expert som kan ge vägledning som är skräddarsydd för dina specifika behov.

I slutändan påverkas tillväxthormonnivåerna i din kropp av olika faktorer utöver att bara ta kosttillskott som ashwagandha. Faktorer som näring, motion, sömn och allmän hälsa bidrar väsentligt till längdtillväxt.

Ashwagandha har lovordats för sina potentiella fördelar inom olika aspekter av hälsa och välbefinnande, men dess effektivitet när det gäller att öka tillväxthormonerna är fortfarande osäker.

Innan du fattar några beslut om användning av ashwagandha eller något annat tillskott för höjdökning, är det lämpligt att rådgöra med en vårdpersonal som kan ge personlig rådgivning baserat på dina individuella omständigheter.

Kom ihåg att alla kroppar reagerar olika på olika ämnen och liknande, så det som fungerar för en person kanske inte fungerar på samma sätt för en annan.

Om du är intresserad av att utforska naturliga sätt att stödja en sund tillväxt och utveckling kan det vara bra att fokusera på att upprätthålla en balanserad kost rik på viktiga näringsämnen och att delta i regelbunden fysisk aktivitet.

Vanliga frågor

Kan ashwagandha öka min längd?

Även om vissa individer hävdar att ashwagandha har ökat deras längd, är vetenskapliga bevis som stöder detta påstående begränsade och ofullständiga. Faktorer som genetik och allmän hälsa spelar en mer betydande roll för att bestämma längden.

Finns det några biverkningar av att använda ashwagandha för längdtillväxt?

Ashwagandha kan ha potentiella biverkningar när det används för höjdökningsändamål. Dessa kan variera från person till person och kan inkludera matsmältningsproblem, sömnighet eller allergiska reaktioner. Det är viktigt att rådgöra med en vårdpersonal innan du införlivar ashwagandha i din rutin.

Hur länge ska jag använda ashwagandha för längdtillväxt?

Tidpunkten och varaktigheten för ashwagandha-användning för höjdtillväxt är inte väletablerad. Det rekommenderas att söka vägledning från en vårdpersonal som kan ge personliga råd baserat på dina individuella behov och omständigheter.

Vilka faktorer påverkar längdtillväxt utöver kosttillskott som ashwagandha?

Längdtillväxt påverkas av olika faktorer som genetik, kost, motion, sömn och allmän hälsa. Även om kosttillskott som ashwagandha kan ha potentiella fördelar, bör de betraktas som en del av en helhetssyn på en hälsosam utveckling.

Kan jag förlita mig enbart på ashwagandha för att öka min längd?

Det är inte tillrådligt att förlita sig enbart på ashwagandha eller något annat tillskott för att öka din längd. En balanserad kost, regelbunden motion, tillräcklig sömn och en allmänt god hälsa är avgörande faktorer för att stödja en sund tillväxt och utveckling.

Observera att den information som ges här endast är avsedd för informationsändamål och inte utgör medicinsk rådgivning. Rådgör med en läkare innan du fattar några beslut om användning av kosttillskott eller genomför förändringar i din livsstil som kan påverka din hälsa eller ditt välbefinnande.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare