Hur förhindrar man att man dreglar när man sover?

Published:

Att dregla i sömnen kan vara ett pinsamt och obekvämt problem för många människor. Även om det kan tyckas vara en liten olägenhet kan överdriven nattlig dregling vara ett tecken på underliggande hälsoproblem som motiverar ytterligare undersökningar. I det här omfattande blogginlägget kommer vi att fördjupa oss i de olika faktorer som bidrar till dregling i sömnen och utforska praktiska lösningar för att minska dess förekomst.

Vi diskuterar vanliga orsaker som läkemedel, nästäppa och sömnapné, den roll som allergier och GERD spelar för salivation under natten samt effektiva sömnpositioneringstekniker för att minska dregling. Dessutom kommer vi att ta upp problem med munandning genom att identifiera deras orsaker och ge tips för att främja nasal andning under sömnen.

Dessutom förbises ofta tandhälsan när man diskuterar överdriven salivation - i vår undersökning av detta ämne ingår tecken på tandproblem som bidrar till dregling och att söka professionell hjälp för munhälsoproblem. Slutligen kommer behandlingsalternativ för neurologiska tillstånd som påverkar dregling att behandlas tillsammans med livsstilsförändringar som kan minimera salivproduktionen under natten.

Genom att förstå komplexiteten kring dregling i sömnen och genomföra lämpliga strategier baserade på individuella omständigheter kan du förbättra din allmänna komfort under sömnen och upprätthålla en bättre hygien under hela natten.

Sömnspillning i sömnen

Vanliga orsaker till dreglande i sömnen

Flera faktorer kan orsaka att du dreglar mer än normalt under sömnen, inklusive vissa mediciner, nästäppa, sömnapné, neurologiska tillstånd som Parkinsons sjukdom eller cerebral pares, graviditet, gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), hjärnskada eller stroke. Genom att förstå de bakomliggande orsakerna till överdriven dregling kan man utveckla ett målinriktat tillvägagångssätt för att ta itu med problemet.

Mediciner som ökar salivproduktionen

Vissa mediciner som antipsykotika och antidepressiva läkemedel är kända för att stimulera salivproduktionen. Om du upplever ökad salivation till följd av att du tar nya mediciner är det värt att rådgöra med din läkare för att se om det kan vara nödvändigt att justera dosen eller byta medicin. De kan rekommendera att du justerar din dosering eller byter till ett annat läkemedel om det är lämpligt. För mer information om hur olika mediciner påverkar salivationsnivåerna klicka här.

Näsans trängsel och dess effekter på salivation under natten

Näsans trängsel på grund av allergier eller förkylning kan tvinga dig att andas genom munnen när du sover, vilket ökar sannolikheten för att du dreglar på natten. För att minimera detta problem kan du överväga att använda receptfria avsvällande medel före sänggåendet för tillfällig lindring av näsblockering orsakad av inflammation eller slembildning i näsborrarna. Om du dessutom upprätthåller goda hygienrutiner, t.ex. genom att tvätta händerna ofta, minskar exponeringen för bakterier, vilket leder till färre fall där ökad saliv är nödvändig för att bekämpa infektioner under slummerperioderna (källa).

Sömnapné som en bidragande faktor

 • Sömnapné: Sömnapné är ett tillstånd där andningen upprepade gånger stannar och börjar under sömnen. Kroppen kan försöka kompensera för syrebristen genom att producera mer saliv, vilket resulterar i ökad dregling. Om du misstänker att du kan ha sömnapné är det viktigt att rådgöra med en sjukvårdspersonal som kan rekommendera lämpliga behandlingsalternativ, t.ex. behandling med kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) eller livsstilsförändringar som att gå ner i vikt(källa).

Förutom dessa vanliga orsaker kan andra faktorer som graviditet och neurologiska tillstånd också bidra till ökad salivation under natten. Genom att identifiera och åtgärda den underliggande orsaken blir du bättre rustad för att hantera problemet på ett effektivt sätt.

Att vara medveten om de potentiella källorna till nattlig dribbling är viktigt för att kunna avgöra om det finns några grundläggande problem som måste åtgärdas. Allergier och GERD kan bidra till nattlig dregling, så det är värt att överväga hur de kan påverka din sömn.

Rollen av allergier och GERD i nattlig dreglning

Vid andningsbesvär eller säsongsbunden överkänslighet som hösnuva eller bihåleinflammation kan kroppen producera en ökad mängd saliv för att rensa ut virus, vilket kan leda till ökad salivering på natten. OTC-mediciner kan hjälpa till att lindra GERD-symptom, medan antihistaminer och kortikosteroider kan hjälpa till att minska den nattliga salivationen på grund av allergiska reaktioner.

Hur allergier bidrar till överdriven salivproduktion

Allergiska reaktioner orsakar ofta inflammation i näsgångarna, vilket gör det svårt för dig att andas genom näsan. Detta tvingar dig att andas genom munnen, vilket kan resultera i överdriven salivproduktion och efterföljande dregling under sömnen. Hösnuva, även känd som allergisk rinit, är en vanlig bov till detta problem. För att bekämpa dessa effekter kan du överväga att använda receptfria allergimediciner som antihistaminer eller kortikosteroider före sänggåendet.

Hantera GERD-relaterade problem för bättre sömnhygien

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD ) uppstår när magsyra flödar tillbaka in i matstrupen på grund av en svag nedre esofageal sfinktermuskel. Detta tillstånd orsakar inte bara halsbränna utan kan också öka salivproduktionen när kroppen försöker neutralisera den syra som finns i halsområdet. För att minimera nattlig dregling i samband med GERD:

 • Undvik stora måltider inom tre timmar före sänggåendet - mindre portioner är lättare att smälta och minskar risken för sura uppstötningar.
 • Höj huvudet när du sover - använd en kilkudde eller höj sänggaveln med minst 15 cm för att förhindra att magsyra strömmar tillbaka in i matstrupen.
 • Begränsa utlösande livsmedel som kryddiga, feta eller sura måltider som kan förvärra GERD-symptomen. Välj i stället en kost som är rik på fibrer och fullkorn som underlättar matsmältningen och bidrar till att upprätthålla en sund tarmfunktion.

Om du införlivar dessa livsstilsförändringar tillsammans med receptfria antacida kan du lindra GERD-symptomen och förbättra sömnhygienen. Om ihållande, svår halsbränna eller riklig salivation kvarstår trots att man gjort dessa anpassningar är det viktigt att söka läkare för ytterligare utvärdering och eventuell behandling.

Om du förstår vilken roll allergier och GERD spelar för nattlig dregling kan du vidta åtgärder för att minska eller eliminera den. Tekniker för sömnpositionering är ett effektivt sätt att hantera salivproduktionen medan du sover bekvämt.

Tekniker för sömnpositionering för att minska dreglande

Tekniker för sömnpositionering för att minska dreglande

Din sovställning spelar en viktig roll för nattlig dregling. Att sova på rygg kan minimera problemet eftersom tyngdkraften hindrar saliven från att samlas i munnen. Om du dessutom placerar kuddar längs kroppens sidor kan du förhindra att du vänder dig åt ena sidan under sömnen, vilket skulle öka risken för att överflödig saliv läcker ut genom öppna läppar. I det här avsnittet kommer vi att diskutera olika sömnpositioneringstekniker som kan bidra till att minska dregling.

Sova på ryggen för optimala resultat

Ett effektivt sätt att minska dreglande nattetid är att sova på rygg. Detta gör att tyngdkraften verkar till din fördel och förhindrar att saliv ansamlas i munnen eller läcker ut när du sover. En kudde för ryggsömn kan ge extra stöd för huvudet och nacken, vilket gör det bekvämare att sova i ryggläge.

Använd kuddar strategiskt för bättre komfort

 • Höj huvudet: Om du lyfter upp huvudet med en extra kudde kan det hjälpa till att minska postnasalt dropp och överbelastning, som båda är vanliga orsaker till överdriven salivation under sömnen. Genom att hålla de övre luftvägarna fria är det mindre troligt att du drabbas av ökad dregelproduktion.
 • Kroppskuddar: Om du använder en kroppskudde i hela kroppen eller strategiskt placerade mindre kuddar på varje sida av kroppen kan du undvika att rulla över på magen eller sidan under natten - positioner som är kända för att förvärra problem med dregling under natten på grund av deras effekt på muskelavslappningen i munnen och de gravitationskrafter som spelar in i munnen när vi ligger horisontellt(källa).
 • Konturerade kuddar: En konturerad kudde som är utformad för att vagga huvudet och nacken kan också hjälpa till att upprätthålla rätt inriktning under sömnen, vilket kan minska dregling genom att främja en bättre kontroll av munmuskulaturen. Dessa typer av kuddar är särskilt fördelaktiga för personer med tillstånd som sömnapné eller snarkning som kan bidra till ökad salivproduktion.

Förutom att justera din sovposition och använda stödkuddar är det viktigt att ha en god sömnhygien överlag. Detta inkluderar att upprätthålla en konsekvent rutin vid sänggåendet, skapa en bekväm och avkopplande sovmiljö, begränsa exponeringen för elektroniska enheter före sängen och ta itu med eventuella underliggande hälsoproblem som kan vara bidragande faktorer till nattlig dregling. Om du upplever överdriven dregling kan det vara ett symptom på sömnapné, nästäppa eller andra medicinska tillstånd. Rådgör med en sjukvårdspersonal för att fastställa den bakomliggande orsaken och lämplig behandling.

Rätt positionering i sömnen kan vara ett effektivt sätt att minska dregling under sömnen. Att ta itu med problem med munandning är en annan viktig faktor för att minska dregling under sömnen.

Att ta itu med problem med andning i munnen

Munandning på grund av nästäppa eller andra problem, t.ex. en avvikande septum, kan leda till ökad salivproduktion, vilket orsakar dreglande nattetid. Om du har svårt att andas genom näsan är det troligt att du omedvetet öppnar munnen under sömnen, vilket gör att extra fukt kan flyta ut på kuddens yta. I det här avsnittet kommer vi att diskutera orsakerna till munandning och ge tips för att främja näsandning under sömnen.

Identifiera orsakerna till munandning

Det första steget för att åtgärda munandning är att identifiera orsaken. Vanliga orsaker är bland annat nästäppa, allergier, bihåleinflammationer och strukturella avvikelser som en avvikande septumvägg eller förstorade adenoider. Det är viktigt att konsultera en sjukvårdspersonal om du misstänker att underliggande hälsotillstånd bidrar till dina munandningsvanor.

Tips för att främja näsandning under sömnen

När orsakerna har identifierats och behandlats av en läkare kan du överväga att införa dessa strategier för att främja bättre andning i näsan på natten:

 • Nasala saltvattensprayer: Om du använder receptfria saltvattensprayer kan det hjälpa dig att få bort slem som bildats i näsborrarna före sänggåendet.
 • Höj huvudet: Om du lyfter upp dig med kuddar kan det minska det postnäsala droppet och göra det lättare för dig att andas genom näsan när du sover.
 • Kontroll av fuktighet: Om du håller en optimal luftfuktighet i sovrummet (mellan 30-50 %) kan du förebygga torrhet som ofta förvärrar nästäppa.
 • Uppfylla en god sömnhygien: Att skapa en konsekvent rutin vid sänggåendet, undvika koffein och alkohol nära sänggåendet och skapa en bekväm sovmiljö kan bidra till en bättre sömnkvalitet och främja näsandning.

Utöver dessa tips är det viktigt att upprätthålla en god munvård genom att borsta tänderna två gånger om dagen och använda tandtråd regelbundet. Detta hjälper till att förebygga tandproblem som kan förvärra munandning under sömnen. För dem med långvariga bihåleproblem eller allergier kan det vara bra att konsultera en allergolog eller ÖNH-läkare för att hitta mer fokuserade behandlingslösningar.

Genom att ta itu med de grundläggande orsakerna till munandning och införa strategier för att främja näsandning på natten kan du minska överdriven salivproduktion som leder till nattlig dregelbildning. Detta kommer i sin tur att förbättra din allmänna sömnkvalitet samtidigt som du får en renare kuddeyta under hela natten.

Att ta itu med problem med munandning kan hjälpa till att minska dreglande i sömnen, och att söka professionell hjälp för munhälsa är nästa steg mot att förbättra din allmänna tandhygien.

Tandhälsa och överdriven salivation

I vissa fall kan överdriven salivation tillsammans med smärta vara ett tecken på tandproblem som t.ex. tandinfektioner eller håligheter som kräver omedelbar uppmärksamhet. Det är viktigt att inte bara ta itu med de underliggande hälsoproblem som orsakar onormalt mycket dregling utan också att överväga eventuella behandlingsalternativ som finns tillgängliga beroende på de enskilda omständigheterna.

Tecken på tandproblem som bidrar till dregling

Om du upplever ökad dregling i sömnen är det viktigt att vara uppmärksam på tecken som tyder på ett eventuellt tandproblem. Några vanliga symtom är:

 • Ihållande tandvärk eller tandkänslighet
 • Svullet tandkött runt en viss tand
 • Uttryck av illaluktande andedräkt trots att du har en god munhygien.
 • Ett synligt hål eller en mörk fläck på tandens yta.
 • En abscess (en pusficka) nära tandroten som orsakas av en infektion.

Om du märker någon kombination av dessa symtom tillsammans med överdriven nattlig dregling är det viktigt att du kontaktar din tandläkare för ytterligare utvärdering och lämpliga behandlingsrekommendationer.

Att söka professionell hjälp för problem med munhälsan

För att korrekt diagnostisera och behandla tandproblem som bidrar till nattlig dregling bör du boka tid hos din tandläkare så snart som möjligt. Under besöket kommer tandläkaren att göra en grundlig undersökning och kan rekommendera ytterligare diagnostiska tester som röntgen om det behövs. Baserat på deras resultat kan de ge personliga råd som är skräddarsydda specifikt för att ta itu med både aktuella problem som är direkt relaterade till överdriven salivproduktion under sömnen tillsammans med andra allmänna munvårdsbehov också.

Din tandläkare kan rekommendera flera tandvårdsbehandlingar som kan hjälpa till att minska överdriven dregling, bland annat:

 • Professionell tandrengöring för att ta bort plack och tandsten
 • Behandling av håligheter med fyllningar eller andra återställande åtgärder.
 • Rotfyllning av infekterade tänder
 • Behandling av tandköttssjukdomar, t.ex. skalning och rotplaning (djuprengöring).

Förutom att söka professionell vård är det viktigt att upprätthålla en konsekvent munhygienrutin hemma för att förebygga ytterligare tandproblem. Detta inkluderar att borsta tänderna två gånger om dagen med fluortandkräm, använda tandtråd en gång om dagen och använda en antiseptisk munsköljning.

Genom att ta itu med underliggande tandproblem som bidrar till nattlig dregling och genom att konsekvent tillämpa goda munhygieniska vanor över tid kan du avsevärt förbättra både sömnkvaliteten under natten och samtidigt främja en bättre hälsa.

Det är viktigt att söka professionell hjälp om man misstänker att tandhälsa är orsaken till dreglande. Behandlingsalternativ för neurologiska tillstånd som påverkar salivproduktionen kan utforskas genom talterapi och Botoxinjektioner.

Behandlingsalternativ för neurologiska tillstånd som påverkar dregling

Personer som lider av överdriven dregling på grund av neurologiska tillstånd kan få lindring genom olika behandlingsalternativ. Dessa behandlingar fokuserar på att förbättra muskelkontrollen och minska salivproduktionen, vilket i slutändan lindrar symtomen i samband med nattlig salivering.

Hur talterapi kan hjälpa till att hantera dregling

Talterapi är ett värdefullt verktyg för att åtgärda problem med dregling som orsakas av neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom eller cerebral pares. Skickliga logopeder arbetar nära patienterna för att utveckla personliga strategier som hjälper till att förbättra munmotoriken och sväljningsförmågan. Genom att stärka de muskler som ansvarar för att kontrollera salivflödet kan personer uppleva en betydande minskning av nattlig dregelbildning.

 • Utveckling av tekniker för korrekt placering av tungan
 • Fokusera på övningar för att stänga läpparna
 • Främjar optimal huvud- och nackställning under sömnen
 • Införliva avslappningstekniker för att minska stressinducerade dreglande episoder.

Botox-injektioner för att minska salivproduktionen

I vissa fall kan injektioner med botulinumtoxin (Botox) rekommenderas som en effektiv lösning för att hantera överdriven dregling i samband med neurologiska tillstånd. Detta minimalt invasiva ingrepp innebär att små mängder Botox injiceras i spottkörtlarna, vilket tillfälligt blockerar de nervsignaler som är ansvariga för att stimulera salivproduktionen.

Botoxinjektioner har flera fördelar:

 1. En märkbar minskning av salivproduktionen inom några dagar efter behandlingen.
 2. Långvariga resultat, vanligtvis mellan tre och sex månader.
 3. Minimala biverkningar och återhämtningstid

Det är viktigt att rådgöra med en kvalificerad sjukvårdspersonal innan man väljer Botox-injektioner som ett behandlingsalternativ för överdriven dregling. De kan hjälpa till att avgöra om detta tillvägagångssätt är lämpligt baserat på individuella omständigheter och medicinsk historia.

Förutom talterapi och Botox-injektioner kan personer som lider av neurologiska tillstånd som orsakar nattlig dregling också dra nytta av alternativa behandlingar som akupunktur eller biofeedbackterapi. Dessa behandlingar försöker fokusera på källan till för mycket salivproduktion samt förbättra den allmänna hälsan och komforten.

Om du upprätthåller en öppen kommunikation med din vårdgivare om eventuella problem med nattlig dregling kan du försäkra dig om att du får lämplig vägledning för att hitta de mest effektiva behandlingsalternativen som är skräddarsydda specifikt för dina behov.

Genom att utforska de olika behandlingsalternativen för neurologiska tillstånd som påverkar dregling kan vi få en bättre förståelse för hur man hanterar och minskar salivproduktionen. Framöver är livsstilsförändringar som kostjusteringar och vätsketillförsel viktiga för att hjälpa till att minimera nattlig dregling.

Livsstilsförändringar för att minimera nattlig dreglning

Genom att göra vissa livsstilsanpassningar kan du minska dregling under sömnen. Genom att fokusera på kostförändringar, bibehålla rätt vätskebalans och undvika stora måltider nära sänggåendet kan du effektivt hantera salivation under natten och förbättra din allmänna sömnhygien.

Kostanpassningar för bättre sömnhygien

En fiberrik kost spelar en viktig roll för att främja en bättre matsmältning och förebygga gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)-relaterade problem som bidrar till överdriven salivproduktion. För att stödja en bättre matsmältning och minska GERD-relaterade problem bör du införliva fiberrika livsmedel som fullkorn, frukt, grönsaker, baljväxter, nötter och frön i din dagliga kost. Dessutom är det viktigt att undvika att äta stora måltider för nära sänggåendet eftersom detta kan utlösa GERD-symtom som kan leda till ökad dregling på natten.

 • Fullkorn: brunt ris, quinoa, korn.
 • Frukt: äpplen med skal eller päron med skalet kvar är bra val eftersom de innehåller både lösliga och olösliga fibrer.
 • Grönsaker: broccoli och brysselkål innehåller mycket grovfoder som behövs för en god tarmfunktion.
 • Baljväxter: Linser är en utmärkt proteinkälla tillsammans med sitt fiberinnehåll, vilket gör dem till perfekta tillägg till en måltidsplan som syftar till att minska salivationsproblem under natten orsakade av GERD-relaterade faktorer.

Vikten av vätsketillförsel för att hantera salivation under natten

Det är viktigt atthålla sig vätskekopplad under hela dagen för att bibehålla den allmänna hälsan och förebygga muntorrhet, vilket kan förvärra nattlig dregling. Att dricka vatten regelbundet bidrar till att upprätthålla en hälsosam balans i salivproduktionen, vilket säkerställer att munnen förblir fuktig utan att producera överdrivna mängder saliv under sömnen.

Det rekommenderas att du dricker minst åtta glas vatten om dagen för att få optimal vätskebalans. Olika individer kan behöva olika mängder vätska beroende på faktorer som ålder, vikt, aktivitetsnivå och miljö. För att bestämma den lämpliga mängden dagligt vätskeintag för dig personligen kan du överväga att rådgöra med en sjukvårdspersonal eller använda en vätskeberäknare på nätet.

Förutom dessa livsstilsförändringar är det viktigt att ta itu med eventuella underliggande medicinska tillstånd som bidrar till överdriven dregling i sömnen genom att söka rätt diagnos och behandling hos en kvalificerad vårdgivare. Medicinska tillstånd som sömnapné, nästäppa, sura uppstötningar, sura uppstötningar, sväljningssvårigheter och neurologiska tillstånd kan alla bidra till överdriven salivering och orolig sömn. Genom att ta itu med dessa underliggande problem kan du minska nattlig dregling och förbättra din allmänna sömnkvalitet.

Vanliga frågor om dreglande i sömnen

Betyder dreglande i sömnen något?

Att dregla under sömnen kan vara normalt, men det kan också tyda på underliggande problem som till exempel nästäppa, allergier, GERD eller tandproblem. I vissa fall kan överdriven dregling signalera neurologiska tillstånd som kräver medicinsk behandling. Det är viktigt att identifiera orsaken och vid behov söka lämplig behandling.

Betyder dreglande i sömnen att du sov bra?

Att dregla i sömnen är inte nödvändigtvis ett tecken på god vila. Även om det kan förekomma under djupa sömnstadier när muskelavslappningen är som störst, kan överdriven dregling också tyda på potentiella hälsoproblem som obstruktiv sömnapné eller andra andningssvårigheter som kan störa den allmänna sömnkvaliteten.

Hur slutar jag dregla när jag sover?

För att sluta dregla när du sover kan du ändra din sovposition (helst på rygg), använda kuddar strategiskt för att stödja och höja dig, åtgärda munandning genom att behandla nästäppa eller främja näsandning, upprätthålla en god munhygien och rådgöra med sjukvårdspersonal om mediciner eller behandlingar för underliggande orsaker.

Orsakar ångest dreglande i sömnen?

Ångest i sig självt orsakar inte direkt nattlig dregling. Stress och ångest kan dock leda till störda andningsmönster under sömnen eller förvärra befintliga problem som GERD, vilket indirekt kan bidra till ökad salivproduktion och efterföljande salivering under natten.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan dreglande i sömnen orsakas av en mängd olika faktorer, t.ex. läkemedelsbiverkningar, nästäppa, sömnapné, allergier och GERD. Det finns dock flera tekniker som kan bidra till att minska dreglande på natten, bland annat rätt sömnpositionering, åtgärda problem med munandning och söka professionell hjälp för tandhälsoproblem. Dessutom kan livsstilsförändringar som kostjusteringar och att hålla sig hydrerad också hjälpa till att hantera överdriven salivering under sömnen.Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare