Full terpenspektrum

Terpener är naturliga molekyler med förmågan att förbättra vår hälsa och vårt välbefinnande. Förutom CBD, THC och de andra cannabinoiderna, är hampa- och cannabisplantor rika källor av terpener. Den totala blandningen av dessa substanser är annorlunda i varje botanisk variation, vilket omvandlas till ett tydligt biokemiskt avtryck som vår kropp kan känna igen bättre än någon syntetisk motsvarighet. Därför ett av Cibdols större åtaganden att bevara så många av dessa fördelaktiga terpener som möjligt från hampaplantan.

För att tillhandahålla den fulla terapeutiska potentialen från cannabinoider och terpener, är det avgörande att extraktionsprocessen bevarar proportionerna av dessa fördelaktiga hampaföreningar. Endast en djup kunskap om innovativa extraktionstekniker kan leda till bevarande av hela hampans fytokomplex (naturliga koncentrat som innehåller plantans aktiva föreningar). Cibdol anser att dessa tekniker är ett grundläggande företagsvärde och en källa till stolthet.

Terpener skapar en värld av smak

Terpener är den kemiska kärnan till de flesta dofter och lukter på jorden. Dessa volatila kolväten produceras i diverse koncentrationer av både växter och djur. Varje botanisk variation producerar dessa föreningar i olika proportioner, och de essentiella oljorna som används i fytoterapi innehåller specifika terpener som extraherats från enskilda officinalis-växter. Varje terpen har sin egen doft och effekt på människan, och cannabis är en sådan botanisk växt som innehåller flera viktiga terpener i höga koncentrationer. Myrcene är den allra vanligaste terpenen som produceras i industriell hampa och medicinska cannabisplantor, tillsammans med limonen, bete-karyofyllen, pinen, humulen och flera andra.

Forskning har börjat beskriva rollen som terpener spelar i traditionella kurer. Essentiellt, kan dessa substanser binda med receptorer i vårt neuroendokrina- och endocannabinoida system och sätta igång produktionen av substanser som serotonin, eller andra immuna responser. Många terpener studeras för dess antimikrobiella, antioxidanta, analgesiska, antiinflammatoriska, antidepressiva och lugnande effekter.

De fördelaktiga åtgärderna som triggas av den naturliga kombinationen av terpener och cannabinoider som finns i hampa förstärker den allmänna terapeutiska potentialen av CBD-extrakt. Cibdol tror starkt på den holistiska "entourage-effekten" av plantans totala fytokomplex. Kort sagt, genom att bevara en större mängd av de naturliga föreningarna i hampa kan den terapeutiska åtgärden öka, i jämförelse med isolerade föreningar—precis som nypressad apelsinjuice är mycket mer hälsosamt än en C-vitamintablett.

Bevara den volatila terpenprofilen

terpenprofilen

Alla terpener anses säkra enligt hälso- och livsmedelsmyndigheter i alla länder, och ingen av dem har några signifikanta psykoaktiva effekter. Dock kan några särskilda, naturliga terpenerna, även i små koncentrationer, vara fördelaktiga för en mängd fysiska och mentala tillstånd. Forskning har visat att hampans egna terpener förstärker den terapeutiska effekten av CBD, THC och andra föreningar. Exempelvis är myrcene en terpen vars namn kommer från en planta i Amazonas som används i stammedicin. Forskning har upptäckt att denna terpen—och även limonen—ökar cellers genomtränglighet, vilket underlättar passagen av cannabinoider och andra naturliga ingredienser genom blod-hjärnbarriären.

Trots den viktiga rollen terpener har i fytoterapi, fokuserar en del CBD-tillverkare enbart på effektiv cannabinoidextraktion, och låter de flesta terpener lösas upp under extraktionsprocessen. Förmågan att bevara de mest volatila terpenerna, såsom pinen, myrcene och limonen är det som utgör skillnaden mellan en högkvalitativ extraktionsmetod, likt de som används för att skapa Cibdols CBD Olja, och andra CBD-rika erbjudanden du kan hitta på nätet.

Extrahera Cibdol CBD Olja

Vi på Cibdol lägger stora resurser på att hålla vår CBD-olja så genuin som möjligt. Alla delar av extraktionsprocessen har fokus på att bevara hampans naturliga CBD- och terpeninnehåll, och frekventa tester utförs för att verifiera kvaliteten. Det är inte bara vårt råmaterial och våra jordar som testas regelbundet, utan även innehållet i våra extrakt och våra slutprodukter. Alla produkttester publiceras online och kan ses av vem som helst.

Cibdol CBD Olja kvalitetskontrolleras konstant och strikt. Den produceras med redskap som efterlever alla europeiska bestämmelser för livsmedelsindustrin. Vår patenterade extraktionsmetod kommer från år av erfarenhet inom området, och den är finjusterad för att bevara det fulla terpenspektrumet från utvalda hampaväxter. Det är så Cibdol anser att de fördelaktiga egenskaperna från CBD ska presenteras för allmänheten.


Produktsökare