Kommer CBN att göra dig stenad?

Published:

Cannabinol, allmänt känt som CBN, är en unik cannabinoid som finns i cannabisväxter och som nyligen har uppmärksammats för sitt breda spektrum av potentiella effekter och fördelar. Men en vanlig fråga från dem som är nya med CBN är - kommer det att göra dig stenad?

Låt oss ta en djupgående titt på vad vetenskap och forskning säger om CBN och dess psykoaktiva egenskaper.

Let's take an in-depth look at what science and research says about CBN and its psychoactive properties.

Vad är cannabinol (CBN)?

Cannabinol (CBN) är en av över 100 identifierade cannabinoider som finns i cannabisplantan. Cannabinoider är de naturliga kemiska föreningar som ger cannabis dess terapeutiska och medicinska egenskaper.

De mest välkända cannabinoiderna är tetrahydrocannabinol (THC) och cannabidiol (CBD). THC är den huvudsakliga psykoaktiva föreningen som ansvarar för den "höga" känslan från cannabis, medan CBD inte är berusande och mer studerat för sina potentiella hälsofördelar.

Till skillnad från THC produceras CBN inte direkt av cannabisväxten. Istället bildas det genom nedbrytning och oxidation av THC. Med tiden omvandlas THC naturligt till CBN i en process som kallas auto-oxidation.

Så i färsk cannabis med hög THC kommer det att finnas mycket lite CBN närvarande. Men i äldre, nedbruten cannabis bryts THC ner till CBN, vilket ökar dess koncentration.

Detta innebär att CBN-nivåerna är högst i äldre cannabis, från 1% i färskt material till cirka 12% i nedbrutna prover.

Gör CBN dig hög eller får dig att känna dig stenad?

Nu till huvudfrågan - kan CBN göra dig hög eller stenad?

Det korta svaret är nej, CBN anses allmänt vara icke-berusande och ger inte den höga känslan av THC.

Flera studier har bekräftat att CBN har minimal bindningsaffinitet för CB1-receptorn i hjärnan. CB1-receptorn är ansvarig för att förmedla de psykoaktiva effekterna av THC.

CBN har en bindningsaffinitet på bara 10% jämfört med THC. I stället för att direkt aktivera CB1-receptorer fungerar CBN som en negativ allosterisk modulator, som ändrar formen på CB1-receptorn för att hämma THC:s aktivitet.

Så även i äldre, nedbruten cannabis med högre CBN-nivåer kan närvaron av CBN faktiskt minska de berusande effekterna av THC.

Detta innebär att konsumtion av isolerade eller koncentrerade former av CBN i sig inte kommer att orsaka någon hög eller försämring.

Det finns dock några viktiga förbehåll och överväganden:

  • CBN förekommer ofta tillsammans med THC i cannabisprodukter. Så alla psykoaktiva effekter kommer sannolikt från THC, inte CBN.
  • I mycket höga doser kan CBN potentiellt förstärka THC:s effekter. Men det krävs en mycket högre CBN-dos än vad som finns i de flesta produkter.
  • Alla människors biokemi är unik. CBN anses inte vara berusande, men subjektiva upplevelser kan variera. Börja lågt och gå långsamt när du provar nya cannabinoider.

Så sammanfattningsvis visar vetenskapen tydligt att ren CBN i normala doser inte direkt leder till att man känner sig hög eller stenad. Eventuell berusande effekt kommer endast från närvaron av THC, inte CBN i sig.

Källor och dosering av CBN

Eftersom CBN uppstår naturligt vid nedbrytningen av THC finns det två huvudsakliga alternativ för att anskaffa CBN:

  • Hampa-härledd CBN - Isolering av CBN från hampaplantor som innehåller högre THC på grund av nedbrytning. Hampa-härledda CBN-produkter får lagligen inte innehålla mer än 0,3% THC.
  • Cannabis-härledd CBN -Extrahera CBN från cannabisplantor som har genomgått oxidation till CBN. Cannabisderiverad CBN har inga restriktioner för THC-halt.

För terapeutisk användning rekommenderas de flesta att börja med 1-5 mg doser av hampahärledd CBN och öka långsamt därifrån. CBN anses vara relativt säkert och icke-toxiskt, men långsiktiga studier är fortfarande begränsade.

Det är bäst att börja lågt, övervaka effekterna och öka dosen försiktigt om det behövs. Vi rekommenderar också att du konsulterar en läkare med kunskap om cannabinoider.

Vanliga frågor om CBN

Är CBN psykoaktivt?

Nej, CBN är inte direkt psykoaktivt och ger inte en euforisk hög känsla som THC. Eventuell minimal psykoaktivitet förekommer endast i extremt höga doser.

Vad är skillnaden mellan CBN och CBD?

CBN och CBD har vissa liknande terapeutiska egenskaper, men CBD kommer direkt från cannabisplantor. CBN bildas från nedbrytningen av THC när cannabis åldras. CBD är också mer allmänt studerat för användningsområden som ångest och kramper.

Kan du ta CBN under dagen?

Ja, CBN kan användas i små doser under dagtid. Men högre doser kan orsaka sömnighet på grund av de lugnande effekterna. Börja lågt (1-5 mg) och se hur du reagerar.

Får CBN dig att misslyckas med ett drogtest?

Nej, CBN i sig leder inte till misslyckade drogtester. Men vissa CBN-oljor som härrör från hampa kan fortfarande innehålla spårmängder av THC som i sällsynta fall kan leda till ett misslyckat drogtest för marijuana. Leta efter breda eller fullspektrumprodukter som testats för THC om drogtester är ett problem.

Kan du ta CBN tillsammans med mediciner?

Det är bäst att rådfråga din läkare innan du använder CBN om du tar några mediciner, särskilt för sömn eller depression. CBN kan öka sederingen. Men till skillnad från THC påverkar CBN inte läkemedelsmetabolismen i levern.

Slutsats: CBN ger terapeutiska fördelar utan berusning

Sammanfattningsvis tyder aktuell forskning starkt på att CBN inte orsakar några berusande eller psykoaktiva effekter som THC. Att konsumera isolerad CBN i sig själv i normala doser kommer inte att göra dig hög eller stenad.

Medan större doser kan orsaka mild sedering, visar CBN lovande terapeutisk potential för användning som att förbättra sömn, minska inflammation, skydda nervceller och bekämpa bakterier.

När forskare fortsätter att studera denna spännande cannabinoid verkar CBN vara värdefullt som ett icke-berusande alternativ för att utnyttja de medicinska fördelarna med cannabis.

Så för dem som vill ha de naturliga fördelarna med cannabis utan någon hög känsla, erbjuder CBN ett övertygande alternativ att utforska. Även om mer forskning fortfarande behövs visar de första resultaten CBN:s potential för välbefinnande utan psykoaktivitet.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare