Hur reagerar katter på CBD?

Published:

Har du någonsin undrat om CBD kan hjälpa din lurviga kattvän? I takt med att CBD-produkter blir allt populärare för människor börjar allt fler djurägare intressera sig för de potentiella fördelarna med cannabidiol för katter. Men hur exakt påverkar CBD katter och är det säkert att ge till ditt husdjur? Denna informativa guide kommer att utforska allt du behöver veta om att använda CBD för katter.

Hur reagerar katter på CBD

Vad är CBD och hur fungerar det?

CBD, förkortning för cannabidiol, är en av över 100 aktiva föreningar som finns i cannabisplantan och som kallas cannabinoider. Till skillnad från den berömda cannabinoiden THC är CBD inte berusande, vilket innebär att det inte gör användare eller husdjur höga.

Så hur fungerar CBD i kroppen? Alla däggdjur har ett endocannabinoid-system (ECS) som reglerar olika kroppsfunktioner som smärta, humör, sömn och aptit. ECS producerar naturliga endocannabinoider som binder till cannabinoidreceptorer i hela kroppen. CBD interagerar med dessa receptorer och bidrar till att minska inflammation och upprätthålla homeostas.

Nu när vi förstår grunderna i CBD kan vi utforska hur det påverkar våra kattvänner.

Hur får CBD katter att känna sig?

Eftersom katter har ett endocannabinoid-system precis som människor, kan de också dra nytta av kompletterande CBD. Men katter tenderar att vara mer känsliga för cannabinoider än människor. Detta innebär att CBD påverkar dem starkt även vid relativt låga doser.

CBD får vanligtvis katter att känna sig avslappnade utan att orsaka kraftig sedering. Det kan förändra deras beteende något eller höja deras humör. Många kattägare rapporterar att deras husdjur verkar gladare, piggare och mer tillgivna efter att ha tagit CBD.

Så på vilka sätt kan CBD påverka hur katter mår? Här är några av de viktigaste effekterna:

 • Minskad ångest, stress och rädsla
 • Ökad avslappning och lugn
 • Lindring av kronisk smärta eller artrit
 • Förbättrad rörlighet och aktivitetsnivå
 • Bättre aptit och mindre illamående
 • Mindre inflammation och förbättrad hälsa för hud och päls
 • Reglering av sömncykler och sömnmönster

Nyckeln är att hitta den optimala dosen för att uppnå dessa terapeutiska effekter utan att orsaka slöhet eller andra oönskade biverkningar hos din katt. Rådgör alltid med din veterinär innan du ger CBD till husdjur.

Vilka symtom och tillstånd kan CBD hjälpa till med hos katter?

Även om mer forskning fortfarande behövs, tyder nuvarande bevis och djurägares anekdoter på att CBD effektivt kan hjälpa katter att hantera många symtom och tillstånd. Här är några av de viktigaste hälsoproblemen hos katter som CBD kan lindra:

Ångest och stress

Gömmer sig din katt under sängen hela dagen, förstör möbler eller ger ifrån sig överdrivna läten när den är stressad? Precis som människor kan katter lida av ångest, fobier och stressutlösande faktorer. CBD:s lugnande egenskaper kan hjälpa oroliga katter att slappna av och känna sig mer tillfreds.

Artrit och kronisk smärta

Äldre katter eller katter med skador utvecklar ofta smärtsam artrit och inflammation i lederna. CBD är ett naturligt antiinflammatoriskt medel som kan blockera smärtsignaler och förbättra rörligheten. Katter kan leka mer, få bättre balans och verka mindre stela eller ovilliga att röra sig efter att ha tagit CBD.

Symtom och biverkningar av cancerbehandling

För katter som genomgår cancerbehandling kan CBD hjälpa till att minska symtom som kräkningar, dålig aptit och smärta. CBD kan också motverka de gastrointestinala biverkningarna av kemoterapi och strålning.

Hudåkommor

Hudproblem hos kattdjur som klåda, hot spots, alopeci och utslag kan bero på allergier eller andra problem. Antioxidanterna och de antiinflammatoriska egenskaperna i CBD kan hjälpa till att lindra hudirritation och främja läkning.

Krampanfall och epilepsi

Även om det är mindre vanligt än hos hundar, lider vissa katter av kramper och epilepsi. CBD har antikonvulsiva effekter som kan minska frekvensen och intensiteten av anfall. Rådgör alltid först med din veterinär innan du använder CBD för detta allvarliga tillstånd.

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

CBD kan hjälpa till med tarmhälsan genom att minska inflammation i tarmen. För katter med IBD kan CBD förbättra matsmältningen, normalisera avföringen, öka aptiten och minska kräkningar eller diarré.

Så sammanfattningsvis sträcker sig CBD:s terapeutiska potential från humör- och hudproblem till kronisk smärta och gastrointestinala problem hos katter. Prata alltid med din veterinär för att se om CBD kan vara till nytta för din katts specifika hälsotillstånd.

Är CBD säkert för katter? Möjliga biverkningar att se upp för

CBD tolereras i allmänhet väl av katter, men det finns några potentiella biverkningar som du bör vara uppmärksam på när du ger det till ditt husdjur. Här är de viktigaste säkerhetsövervägandena:

 • Dåsighet - Eftersom CBD är avslappnande kan höga doser ge vissa katter överdrivet mycket sömn, vilket påverkar deras rörlighet och aptit. Börja med en låg dos och titrera upp långsamt medan du övervakar din katts reaktion.
 • Förändringar i leverenzymer - Höga doser av CBD kan tillfälligt höja leverenzymerna hos kattdjur. Låt din veterinär göra regelbundna blodprov för att övervaka din katts leverhälsa.
 • Interaktioner med andra läkemedel - CBD kan förändra hur katter metaboliserar vissa typer av läkemedel. Rådgör med din veterinär om potentiella läkemedelsinteraktioner.
 • Mag- och tarmbesvär - CBD kan orsaka kräkningar, diarré eller aptitlöshet hos vissa katter, särskilt vid höga doser. Sänk dosen eller prova en annan CBD-produkt om gastrointestinala problem uppstår.

Vid korrekt användning under veterinärövervakning anses CBD innebära låg risk för katter. Men felaktig användning kan leda till biverkningarna ovan. Rådgör alltid med din veterinär innan du ger ditt husdjur några nya kosttillskott.

Vad är det bästa sättet att ge CBD till katter?

CBD finns tillgängligt för katter i en mängd olika produkttyper och leveransmetoder. Här är några av de mest populära alternativen:

CBD-oljor och tinkturer

CBD-olja eller -tinktur är det vanligaste sättet att administrera cannabidiol till husdjur. CBD suspenderas i en bärarolja som hampfröolja eller kokosolja och doseras med hjälp av en droppflaska. Du kan tillsätta droppar direkt i din katts mat, vatten eller godis.

CBD-godis eller tuggben för husdjur

För kinkiga katter som inte vill ta CBD-olja är godis och tuggbitar ett praktiskt alternativ. De är smaksatta och doserade för katter i bitstora bitar som ditt husdjur kommer att tycka om. Det kan dock vara svårare att få en exakt dos.

Aktuella CBD-balsam och salvor

Vid hudåkommor eller artritbesvär ger CBD-balsam lokal lindring när det masseras in i värkande leder eller problemområden. Undvik att applicera topiska produkter på öppna sår eller skadad hud.

Transdermala CBD-plåster

Dessa klibbiga plåster gör att CBD absorberas genom huden och går in i blodomloppet. De ger konsekventa doser under 12 till 24 timmar. Applicera på ett hårlöst område som örat för bästa absorption.

Oavsett vilken produkttyp du väljer ska du alltid följa doseringsanvisningarna noggrant och övervaka din katt för eventuella reaktioner. Att rådfråga en holistisk veterinär för vägledning rekommenderas starkt.

Vad är en säker startdos av CBD för katter?

På grund av sin ringa storlek behöver katter mycket lägre CBD-doser än människor. Den allmänna rekommenderade startdosen är 0,5 till 5 mg per 10 kg kroppsvikt, en eller två gånger dagligen.

Så för en katt på 10 lb, börja med 0,5 till 2 mg CBD dagligen. För en större katt på 20 kg kan du prova 1 till 4 mg CBD per dos. Dela upp detta i morgon och kväll för en optimal effekt.

När du börjar med CBD ska du börja med den låga delen av dosintervallet och gradvis öka under 2-4 veckor medan du utvärderar din katts respons och håller utkik efter biverkningar. Överskrid aldrig 5 mg per 10 lbs utan godkännande från veterinär. Journalföring kan hjälpa dig att finjustera din katts ideala dosering.

Var också uppmärksam på produktens styrka - en 15 ml CBD-olja kan innehålla 150 mg total CBD, så justera dosstorleken i enlighet med detta. Att hitta den terapeutiska "sweet spot" kräver en del försök och misstag. Tålamod och rätt dosering är avgörande för både säkerhet och resultat.

7 tips för att ge CBD till din katt

Är du redo att introducera CBD för din kattkompis? Här är några praktiska tips för att göra CBD-tillskott enkelt och effektivt för din katt:

1. Välj produkter av hög kvalitet - Undersök varumärken noggrant och köp bara CBD-produkter som är särskilt framtagna för husdjur. Leta efter ekologiska, icke-GMO, föroreningsfria produkter från etiska varumärken.

2. Gå lågt och långsamt - Börja med den lägsta effektiva dosen och öka gradvis varje vecka för att hitta den perfekta mängden. Överdriv inte!

3. Ge CBD med maten - Genom att blanda CBD-olja eller godis med din katts våt- eller torrfoder kan du öka smakligheten och absorptionen.

4. Hitta den bästa leveransmetoden - Prova olika CBD-produkter för att se vilken din katt föredrar. Oljor, godis, topikala - hitta det som fungerar!

5. Håll dig till ett schema - För bästa resultat ska du ge CBD-doser vid jämna tidpunkter varje dag. Detta hjälper till att hålla optimala nivåer i din katts system.

6. Följ uppeffekterna och justera - Anteckna hur din katt reagerar när du långsamt ökar dosen. Leta efter biverkningar. Justera mängden baserat på reaktionerna.

7. Rådgör med din veterinär - Prata alltid med din katts veterinär innan du börjar med CBD. Diskutera dosering, potentiella interaktioner, biverkningar och övervakning. Be om din veterinärs vägledning.

Genom att följa dessa tips kan du säkerställa en säker och effektiv CBD-behandling som maximerar fördelarna för din älskade katt. Även om det fortfarande behövs fler studier tyder anekdoter från djurägare och befintlig forskning på att CBD potentiellt kan förbättra livskvaliteten för många katter. Som alltid bör du samarbeta nära med din veterinär för att avgöra om CBD är rätt för din lurviga vän.

Vanliga frågor om CBD för katter

Här är svaren på några vanliga frågor som kattägare har om att använda CBD för sina husdjur:

Är CBD lagligt att ge till katter?

På de flesta ställen är CBD lagligt så länge det härrör från hampa och innehåller mindre än 0,3 % THC. Kontrollera dock din lokala lagstiftning för att vara säker innan du köper CBD-produkter till din katt.

Hur lång tid tar det för CBD att verka på katter?

Effekterna bör märkas inom 30 minuter till 2 timmar efter dosering. Men optimala fördelar kan ta 2 till 4 veckor av konsekvent tillskott eftersom CBD byggs upp i din katts system. Ge CBD tid att utöva sin magi!

Kan CBD göra min katt hög eller försämra rörelseförmågan?

Nej, CBD berusar inte katter eller förändrar deras motoriska funktioner och rörlighet på ett betydande sätt. Stora doser kan dock orsaka måttlig sedering. Börja lågt och öka långsamt medan du övervakar din katts reaktion.

Är CBD-produkter för människor säkra att ge till katter?

Ge aldrig din katt CBD-produkter formulerade för människor! Doseringen är mycket högre och inte lämplig eller säker för husdjur. Välj alltid CBD-produkter som är speciellt gjorda för katter för att undvika negativa effekter. Rådgör också med din veterinär.

Hur länge stannar CBD i kattens system?

CBD-metaboliter kan detekteras i urin och blod i cirka 2 till 5 dagar efter dosering. Effekterna kommer att avta i enlighet med denna tidslinje för eliminering. Dosera CBD konsekvent varje dag för att upprätthålla stabila nivåer.

Förhoppningsvis hjälper denna Q&A till att klargöra några vanliga frågor om hur man använder CBD för kattens hälsa och välbefinnande. Som alltid bör du diskutera CBD med din katts veterinär innan du börjar med en ny kosttillskottsrutin.

CBD erbjuder spännande potentiella fördelar för katter

I takt med att populariteten och tillgängligheten för CBD ökar, utforskar fler kattägare dess lovande hälsofördelar för husdjur. När CBD används på rätt sätt under veterinärens ledning verkar det vara en ganska låg risk för katter och kan hjälpa till att lindra symtom från ångest och artrit till cancer och kramper.

Börja alltid med små doser och öka gradvis under flera veckor medan du övervakar din katts respons. Hitta en CBD-produkt av hög kvalitet som är framtagen just för katter och håll dig till regelbunden dosering för bästa resultat. Samarbeta med din veterinär under hela processen för att säkerställa en säker och effektiv CBD-behandling som är skräddarsydd för din kattvän.

Även om mer klinisk forskning fortfarande behövs, tyder befintliga studier och vittnesmål från djurägare på att CBD kan ge katter en förbättrad livskvalitet. Om du har en åldrande eller symptomatisk katt, prata med din veterinär om huruvida CBD kan ge naturlig lindring och komfort för ditt älskade husdjur.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare