Kommer CBD att göra min katt mindre aggressiv?

Published:

Visar din lurviga kattvän ett aggressivt beteende som inte hör till vanligheterna? Verkar katten mer irriterad och snabb att attackera? Aggression hos katter kan bero på olika orsaker, men CBD kan vara ett effektivt alternativ för att lugna kattens humör och dämpa aggressiva tendenser.

Kommer CBD att göra min katt mindre aggressiv?

CBD, även känt som cannabidiol, är en förening som härrör från cannabisplantan som inte inducerar psykoaktiva effekter. Istället interagerar CBD med det endocannabinoida systemet för att producera terapeutiska fördelar utan det "höga" som orsakas av THC.

Forskning visar att CBD kan minska ångest, lindra smärta, förbättra sömnen och mycket mer. Men hur är det för våra kattkompisar? Kan CBD också bidra till att göra katter mindre aggressiva?

Vad orsakar aggressivitet hos katter?

Aggression hos katter beror ofta på rädsla, ångest, smärta eller frustration. Vanliga utlösande faktorer inkluderar:

 • Rädsla för främlingar eller obekanta miljöer
 • Stress från förändringar i rutiner eller boende
 • Smärta från skada, artrit, tandproblem
 • Frustration på grund av brist på socialisering, aktivitet eller revirproblem

Smärta och sjukdom är vanliga orsaker till aggression. Katter maskerar instinktivt symtom, så plötsliga beteendeförändringar som att bli utåtagerande motiverar en veterinärundersökning för att kontrollera om det finns underliggande medicinska problem.

Hur fungerar CBD?

CBD interagerar med det endocannabinoida systemet (ECS) - ett komplext nätverk av receptorer och neurotransmittorer som hjälper till att reglera fysiologiska processer som humör, smärtupplevelse, minne, aptit, sömn och mycket mer.

Även om forskningen om CBD för katter är begränsad, visar studier att det verkar på CB1- och CB2-receptorer i ECS för att påverka serotonin- och GABA-nivåerna i hjärnan. Detta bidrar till att minska ångest, rädsla och stress samtidigt som humöret höjs.

CBD kan också minimera smärta och inflammation genom att hämma COX-2-enzymer och interagera med TRPV1-smärtreceptorer och glycinreceptorer som är involverade i sensorisk uppfattning.

Så genom att rikta in sig på receptorer som är involverade i humör, smärta och perception kan CBD lindra vanliga aggressionsutlösare hos katter.

Kommer CBD att göra min katt mindre aggressiv?

Det behövs fler studier, men inledande forskning och anekdotiska bevis tyder på att CBD kan dämpa aggression genom att minska ångest, rädsla, stress och obehag som ofta leder till aggressiva utbrott.

CBD kan särskilt hjälpa aggressiva katter genom att:

1. Minska ångest och stress

Katter är ofta aggressiva när de känner sig oroliga eller stressade. Genom att öka serotonin- och GABA-nivåerna i hjärnan genererar CBD ångestdämpande och lugnande effekter som kan göra katter mindre reaktiva.

I en studie minskade CBD stressbeteenden och förbättrade sällskapligheten hos katter under transport - en känd stressfaktor.

2. Lindring av smärta och obehag

Katter biter eller krafsar ofta när de har ont. Genom att hämma inflammatoriska enzymer och interagera med smärtreceptorer kan CBD minimera obehag som leder till aggression.

Forskning visar att CBD minskar smärta och ledinflammation hos hundar med artrit. Liknande effekter är troliga hos katter.

3. Lindra frustration och irritation

Begränsad rörelsefrihet, brist på stimulans och revirstrider kan göra katter frustrerade och orsaka reaktivt beteende. CBD:s ångestdämpande egenskaper hjälper katter att hantera frustrerande omständigheter bättre för att förhindra aggressiva reaktioner.

Även om individuella resultat varierar är CBD lovande när det gäller att minska vanliga utlösande faktorer för kattaggression. Prata alltid med din veterinär innan du provar CBD med din katt.

CBD-olja vs CBD-godis för katter

CBD finns tillgängligt för katter som oljor/tinkturer, godis, kapslar eller topikala balmer. Oljor ger mångsidighet i doseringen, medan godis är lätt att använda.

CBD-oljor ger flexibilitet vid administrering av doser. Droppa oljan direkt i kattens mun eller blanda med mat. Oljor gör det också möjligt att anpassa styrkan.

CBD-kattgodis är ett bekvämt sätt att ge CBD, med bestämda doser i djurvänliga smaker. Det kan dock vara svårare att kontrollera den exakta mängden som konsumeras.

I slutändan ska du välja det CBD-format som din katt tål bäst. Du kan behöva experimentera för att hitta deras favorit.

Hur mycket CBD ska jag ge min katt?

Korrekt dosering är absolut nödvändigt när du använder CBD för katter. Faktorer som din katts vikt, CBD-koncentrationen och leveransmetoden påverkar lämplig dosering.

Det finns ännu inga officiella doseringsriktlinjer för katter. En allmän regel är dock 0,1-0,5 mg CBD per kilogram kroppsvikt två gånger dagligen. Börja i den låga änden först.

Till exempel väger en katt på 10 lb cirka 4,5 kg. Så en startdos skulle vara 0,45 mg - 1,25 mg CBD två gånger om dagen.

Öka gradvis vid behov och övervaka önskade effekter och biverkningar. Samarbeta nära med din veterinär för att hitta den optimala dosen för din katt.

Finns det biverkningar av CBD för katter?

CBD tolereras i allmänhet väl av katter, särskilt när det används korrekt under veterinärens ledning. Milda effekter kan inkludera:

 • Dåsighet eller letargi
 • Tillfällig minskning av blodtrycket
 • Torr mun

I sällsynta fall kan höga doser orsaka kräkningar eller diarré. Övervaka alltid din katt efter att ha introducerat CBD och justera dosen därefter.

Ge aldrig THC-produkter, som kan vara giftiga för katter. Undvik även CBD-läkemedel som innehåller druvkärneolja, xylitol eller andra potentiellt skadliga tillsatser. Arbeta med en ansedd källa och din veterinär för säkra CBD-rekommendationer.

Tips för att ge en katt CBD-olja och godis

Här är några tips för att lyckas med att administrera CBD till katter:

 • Gå långsamt fram - börja med en låg dos och öka gradvis vid behov
 • Förfalska smaken - blanda oljor i våtfoder eller använd starkt smaksatta godbitar
 • Limit chase/struggle - burrito linda in din katt i en handduk för enklare dosering
 • Belöna samarbete - team CBD med en godbit eller kattmynta som positiv förstärkning
 • Var konsekvent - håll dig till regelbundna tider och metoder för administrering av CBD
 • Spåra effekter - för anteckningar om given dos och beteendemässiga reaktioner

Vad du ska leta efter i CBD-produkter för katter

Med den blomstrande CBD-marknaden är det viktigt att kunna urskilja kvalitetsprodukter. Sök CBD som kommer från ekologisk hampa och utvinns på ett säkert sätt utan starka kemikalier.

Kontrollera även formeln:

 • Innehåller rent CBD-isolat utan THC
 • Har ett analyscertifikat som bekräftar styrka och renhet
 • Är särskilt framtagen för husdjur med lämplig smaktillsats
 • Kommer från ett välrenommerat företag med insyn i tillverkningen

Ha ett nära samarbete med din veterinär och läs recensioner om CBD för husdjur för att välja en högkvalitativ produkt.

Andra sätt att dämpa kattens aggression

Medan CBD-olja och behandlingar kan bidra till att minska aggression, bör du också implementera ytterligare tekniker för att ta itu med grundorsakerna:

Om den orsakas av rädsla/ångest:

 • Använd syntetiska kattferomoner för att framkalla lugn
 • Ger säkra gömställen och vertikalt territorium
 • Introducera socialisering och besökare gradvis

Om det härrör från smärta/sjukdom:

 • Boka tid för en veterinärundersökning för att diagnostisera och behandla eventuella besvär
 • Fråga om receptbelagda smärtstillande eller ångestdämpande läkemedel

Om det beror på stressutlösande faktorer:

 • Upprätthåll konsekventa rutiner för utfodring, lek, kattlåda etc.
 • Begränsa miljöförändringar när det är möjligt
 • Säkerställa tillräckligt territorium och resurser

Om frustration/oro orsakas:

 • Öka daglig lektid och interaktiva leksaker
 • Tillhandahåll pusselmatare eller leksaker som ger mat
 • Överväg koppelträning för övervakad utevistelse

Ett mångsidigt tillvägagångssätt som kombinerar CBD med ytterligare beteende- och miljöstrategier kommer att ge störst framgång när det gäller att stävja aggression hos kattdjur.

Bör jag tala med min veterinär innan jag använder CBD för min katt?

Det är mycket tillrådligt att först diskutera användningen av CBD med din veterinär. Detta säkerställer korrekta försiktighetsåtgärder och dosering för att maximera fördelarna och samtidigt undvika potentiell skada.

Var beredd att lämna detaljer om:

 • Vilka aggressionssymtom uppvisar din katt?
 • När aggressionsproblemen började och potentiella orsaker
 • Din katts fullständiga sjukdomshistoria
 • Eventuella mediciner/tillskott som din katt tar

Din veterinär kan hjälpa dig att avgöra om CBD är lämpligt och kan rekommendera ytterligare diagnostik om ett underliggande tillstånd kan orsaka aggressivt beteende. De kan också lyfta fram eventuella läkemedelsinteraktioner med CBD.

Med veterinärens vägledning kan CBD vara ett bra komplement för att på ett säkert sätt hantera oönskad aggression hos katter. Men andra metoder kan också behövas för fullständig symtomlindring.

Det här tar vi med oss: Kan CBD lugna en aggressiv katt?

Även om fler studier är motiverade, tyder nuvarande bevis på att CBD kan bidra till att minska ångest, obehag och andra aggressionsutlösande faktorer hos katter. Dess antiinflammatoriska och lugnande egenskaper är lovande för att lindra de grundläggande orsakerna till irritabelt beteende.

När CBD-oljor, -godis eller -kapslar anskaffas på ett säkert sätt och används enligt anvisningarna under veterinärövervakning kan de hjälpa en aggressiv katt. Optimala resultat kräver dock att man tar itu med eventuella medicinska problem samtidigt som man modifierar miljömässiga stressfaktorer.

Genom att minska rädsla, stress, frustration och smärta kan CBD återställa lugnet och dämpa reaktiv aggression för att hjälpa katter att återgå till sitt vanliga vänliga jag. Men ha tålamod - det kan krävas försök och finjustering för att se tillfredsställande resultat.

I slutändan reagerar varje katt olika på CBD. Arbeta nära din veterinär för att avgöra om det är ett lämpligt alternativ tillsammans med andra beteendeterapier för att smidigt lösa aggressionsproblem hos din kattvän.

Vanliga frågor om användning av CBD mot aggression hos katter

CBD är lovande när det gäller att minska ängsligt eller aggressivt beteende hos katter. Men många ägare har fortfarande frågor. Här svarar vi på några vanliga frågor om hur man använder CBD för att dämpa aggression hos katter.

Vilka typer av aggressioner svarar bäst på CBD?

CBD kan fungera bäst för rädslobaserad eller ångestdriven aggression. Det hjälper till att minimera stress, ljudfobier eller osäkerhet som utlöser reaktivt beteende. CBD är också användbart för obehaglig aggression genom att minska smärta och inflammation. Det kan dock vara mindre effektivt för aggression som härrör från brist på träning eller rovdjursinstinkter.

Vad är skillnaden mellan CBD och THC för katter?

CBD är icke-psykoaktivt och ger inte ett "rus". THC är den cannabisförening som är ansvarig för berusning och är giftig för katter. Välj alltid CBD-produkter som endast tillverkas av hampa, inte marijuana, för att undvika THC-faror.

Är CBD-godis eller CBD-oljor bättre för katter?

Båda har för- och nackdelar. Oljor ger en mer exakt dosering men kan vara stökigare att ge. Godis är lättare att administrera men ger mindre kontroll över doseringen. Prova båda för att se vilket din katt tolererar bäst. Smaksatta oljor eller godis med stark smak kan göra CBD mer aptitligt.

Vilken är den optimala dosen för en katt på 10 lb?

En typisk startdos är 0,25 mg - 0,5 mg CBD per kg kroppsvikt två gånger dagligen. För en katt på 10 lb är det cirka 0,45 - 0,9 mg CBD två gånger per dag. Doseringsbehovet kan variera beroende på faktorer som ålder, hälsotillstånd och hur aggressiva symtomen är. Samarbeta med din veterinär för att finjustera en effektiv dosering för din katt.

Hur lång tid tar det för CBD att minska aggression?

Förbättringar märks ofta inom en vecka men det kan ta 2 - 4 veckor innan full effekt uppnås. Hitta den minsta effektiva dosen för din katt och administrera den konsekvent. För anteckningar om beteendeförändringar för att mäta effektiviteten. Avbryt användningen om ingen förbättring efter en månad.

Finns det några potentiella biverkningar?

CBD är i allmänhet mycket säkert men kan orsaka slöhet, kräkningar eller diarré vid höga doser. Börja med låga doser och övervaka din katt noga. Sök omedelbar veterinärvård om biverkningarna oroar dig. Ge aldrig THC-produkter och rådfråga din veterinär om CBD-säkerhet.

Kan CBD interagera med andra mediciner?

CBD kan potentiellt interagera med vissa läkemedel som metaboliseras via levern. Berätta för din veterinär om alla mediciner som din katt tar så att de kan ge dig råd om eventuella CBD-interaktioner eller försiktighetsåtgärder som behövs. Fullständig information säkerställer att CBD används på ett säkert sätt.

Vilka tecken tyder på att CBD kanske inte fungerar?

Om aggressionssymtomen inte börjar förbättras inom 4-6 veckor är det inte säkert att CBD är effektivt. Var också uppmärksam på tecken som förvärrad aggressivitet, extrem sedering, aptitlöshet eller andra oroande hälsoförändringar som motiverar att CBD avbryts och att du omedelbart kontaktar din veterinär.

Vi hoppas att dessa tips hjälper dig att använda CBD på ett säkert och effektivt sätt för att dämpa din katts aggressiva beteende. Rådfråga alltid din veterinär innan du börjar med CBD för att säkerställa att det är lämpligt och korrekt att använda. Med professionell vägledning kan CBD vara ett värdefullt verktyg för att främja harmoni och komfort för både dig och din kattvän.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare