Hur många gånger om dagen kan jag ge min katt CBD?

Published:

Om du är en kattägare som använder CBD kanske du undrar hur ofta du kan ge CBD-olja till din lurviga vän. CBD, förkortning för cannabidiol, är en kemisk förening som finns i cannabisväxter som hampa och marijuana. Till skillnad från THC, den psykoaktiva föreningen i cannabis, är CBD inte berusande och ger terapeutiska effekter utan den "höga" känslan.

Hur många gånger om dagen kan jag ge min katt CBD

CBD har blivit alltmer populärt för katter på grund av dess potentiella hälsofördelar. Men hur mycket CBD kan katter få i sig? Och hur ofta kan du ge din katt CBD-olja? Här är en omfattande guide om rätt doseringsfrekvens för CBD-olja för katter.

Hur CBD kan gynna katter

Innan vi går in på CBD-dosering och frekvens, låt oss först gå igenom några av de främsta anledningarna till att kattägare vänder sig till CBD-produkter för sina kattvänner.

CBD interagerar med det endocannabinoida systemet (ECS), ett biologiskt system som finns hos däggdjur och som reglerar olika kroppsfunktioner som sömn, aptit, smärtupplevelse med mera. Att ge CBD kan komplettera ECS för att främja optimal kroppsfunktion.

Här är några av de potentiella fördelarna med CBD för katter:

 • Lindrar ångest och stress
 • Minskar inflammation och smärta vid artrit
 • Kontrollerar krampanfall
 • Stimulerar aptiten och minskar illamående
 • Lindrar matsmältningsbesvär
 • Främjar vilsam sömn
 • Hjälper till att kontrollera beteendeproblem hos husdjur
 • Ger allmänt lugnande effekter

Så kort sagt erbjuder CBD en mängd terapeutiska användningsområden för katter som lider av olika sjukdomar eller tillstånd. Rådgör alltid med din veterinär innan du ger några nya kosttillskott, inklusive CBD, för att säkerställa att det är lämpligt för din katt.

Hur mycket CBD kan katter få?

När du ger din katt CBD-olja är korrekt dosering mycket viktigt. Du vill ge den perfekta dosen för att maximera fördelarna och samtidigt minimera eventuella risker. Men hur mycket CBD bör katter få?

Katter kräver mycket mindre CBD-doser än människor på grund av sin mindre storlek. Det finns inga officiella doseringsriktlinjer för CBD och husdjur, men allmänna expertrekommendationer är

1-5 mg CBD per 10 lbs kroppsvikt

Så för en katt på 10 pund skulle en dos vara cirka 1-5 mg CBD. Öka eller minska något baserat på din katts tolerans. Det är bäst att börja med låga doser och gradvis öka tills du hittar den optimala mängden.

Faktorer som koncentrationen av CBD i produkten kommer också att påverka hur mycket du ska ge din katt. En CBD-olja med lägre CBD-styrka kommer att kräva högre doser än en olja med högre styrka.

Läs alltid produktinformationen noggrant och beräkna dosen därefter. Rådgör med en holistisk veterinär för att hitta den perfekta CBD-dosen för din katts behov.

Hur ofta kan jag ge min katt CBD-olja?

När du först använder CBD för din katt rekommenderas att du börjar med en dos per dag. Övervaka hur din katt reagerar under de kommande 12-24 timmarna. Om effekterna verkar positiva kan du öka frekvensen till två gånger per dag.

När det gäller maximal frekvens rekommenderar de flesta experter att inte överskrida tre CBD-doser per dag för katter. Sprid doserna jämnt över hela dagen - morgon, eftermiddag och kväll fungerar bra.

Här är några allmänna riktlinjer för doseringsfrekvensen för CBD:

 • Milda förhållanden: 1-2 gånger per dag
 • Måttliga förhållanden: 2 gånger per dag
 • Svåra tillstånd: 2-3 gånger per dag

För löpande underhåll och förebyggande åtgärder räcker det vanligtvis med en gång dagligen. Två gånger dagligen är maximalt för allmänna hälsokosttillskott.

Det är bäst att hitta den lägsta effektiva dosen och hålla sig till den frekvensen på lång sikt. Håll koll på såväl önskade effekter som eventuella biverkningar. Justera dosen och/eller frekvensen vid behov tills du har hittat rätt.

Faktorer som påverkar doseringsfrekvensen

Det finns några faktorer som spelar in när man bestämmer den perfekta doseringsfrekvensen för din katts CBD-olja.

1. Din katts vikt

Katter finns i alla former och storlekar. En katt på 15 kg kan behöva en högre CBD-dos och mer frekvent dosering än en kattunge på 5 kg. Justera frekvensen baserat på kattens storlek och vikt.

2. Symtomens svårighetsgrad

För mild ångest eller allmän lugnande effekt räcker det sannolikt med CBD en gång dagligen. Men för svår ångest eller artrit smärta, två eller tre gånger dagligen kan fungera bättre. Anpassa frekvensen till symtomens svårighetsgrad.

3. CBD-koncentration

CBD-oljor och -godis med högre potens kanske inte behöver doseras lika ofta som alternativ med lägre potens. Tänk också på CBD-koncentrationen när du bestämmer optimal frekvens.

4. Skäl för användning

Är CBD för situationsrelaterad ångest som bilturer eller åskväder? Eller för kroniska problem som inflammation? Detta kan också påverka den ideala frekvensen.

5. Din katts ämnesomsättning

Varje katts kropp bearbetar CBD på olika sätt. Vissa katter kan metabolisera det snabbare än andra, vilket kräver mer frekventa doser. Justera baserat på hur länge effekterna verkar vara.

Så ta hänsyn till alla dessa faktorer när du hittar det bästa CBD-schemat för din kattkompis.

Utveckla en CBD-rutin

Att få in din katt i en effektiv CBD-rutin kräver en del försök och misstag. Men här är några tips för att skapa ett konsekvent schema:

 • Börja lågt och gå långsamt - Börja med små doser en gång per dag och öka gradvis var 3-7:e dag vid behov.
 • Hitta den optimala dos en - Öka dosen tills du ser önskade resultat och håll sedan fast vid den mängden på lång sikt.
 • Var konsekvent - Ge CBD vid samma tidpunkter varje dag; katter trivs med rutiner.
 • Följ upp effekterna - Anteckna hur din katt reagerar så att du kan göra justeringar.
 • Ha tålamod - Det kan ta veckor för katter att vänja sig vid CBD och se fördelarna.

Följ dessa steg för att utveckla en CBD-regim som fungerar för just din katt. Att vara observant, tålmodig och konsekvent är nyckeln till framgång.

Potentiella biverkningar att vara uppmärksam på

CBD är i allmänhet mycket säkert för katter. Men vissa kan uppleva milda biverkningar, särskilt vid höga doser. Potentiella biverkningar att hålla utkik efter inkluderar:

 • Diarré eller kräkningar
 • Dåsighet och letargi
 • Förlust av aptit
 • Irritabilitet eller agitation

Dessa effekter är ovanliga men möjliga. Sluta omedelbart att ge CBD om du märker några biverkningar. När biverkningarna har försvunnit kan du börja ge CBD i en lägre dos igen.

Övervaka alltid din katt noga när du introducerar nya kosttillskott. Kontakta din veterinär vid första tecken på obehag eller biverkningar.

Vanliga frågor och svar

Här är svaren på några vanliga frågor som kattägare har om CBD-frekvens och dosering:

Hur lång tid tar det för CBD att verka på katter?

Det kan ta 2-4 veckor innan de fulla effekterna av CBD märks hos katter. Resultaten är dosberoende, där högre doser ger snabbare lindring. Men räkna med flera veckor för att CBD-nivåerna ska byggas upp och optimera fördelarna.

Kan jag ge min katt CBD-olja varje dag?

Daglig CBD-olja kan vara säker för katter när den används i lämpliga doser. För pågående problem som artrit eller ångest rekommenderar många veterinärer daglig CBD. Börja med en gång dagligen och öka frekvensen gradvis om det behövs.

Kommer min katt att bli hög av CBD-olja?

Nej, CBD gör inte katter höga. CBD är icke-psykoaktivt eftersom det inte innehåller THC, den berusande föreningen i cannabis. Du kan vara säker på att CBD ger terapeutiska fördelar utan några berusande effekter.

Ska jag ge CBD till min katt på fastande mage?

Ja, att ge CBD-olja cirka 30 minuter före måltid är optimalt. Detta hjälper till med absorptionen. Administrering på tom mage ger maximal koncentration och fördelar från CBD.

Hur länge varar effekterna av CBD-olja hos katter?

Hos katter kan CBD:s effekter vara i allt från 4-12 timmar. Detta beror på faktorer som administreringsmetod, dosering och din katts ämnesomsättning. De flesta katter doserar CBD två gånger dagligen för att upprätthålla stabila nivåer i kroppen.

Att ta med sig

CBD-olja kan ge ett brett utbud av hälsofördelar för katter. När du skapar en CBD-kur för din kattvän ska du fokusera på att hitta den lägsta effektiva dosen och den optimala frekvensen för att passa deras behov. En till tre doser per dag rekommenderas generellt för katter. Följ din katt noga och rådfråga din veterinär för att hitta den perfekta CBD-rutinen. Med rätt doseringsschema kan CBD förbättra din katts hälsa och livskvalitet på ett säkert sätt.

Vad är CBD-olja?

CBD står för cannabidiol, som är en förening som finns i cannabisväxter som hampa och marijuana. CBD extraheras från växten och görs till en olja som kan ges till husdjur som katter. Till skillnad från THC som ger ett "rus" är CBD icke-psykoaktivt och ger terapeutiska fördelar utan berusning.

Hur fungerar CBD för katter?

Katter (och andra däggdjur) har ett endocannabinoid-system (ECS) som reglerar olika kroppsfunktioner som humör, aptit, smärta med mera. CBD interagerar med ECS-receptorerna och hjälper till att komplettera dem så att kroppen återgår till ett tillstånd av homeostas eller balans. Detta ger lugnande, smärtlindrande och andra positiva effekter för katter.

Vilka är fördelarna med CBD-olja för katter?

Forskning visar att CBD kan hjälpa katter med:

 • Ångest och stress
 • Artrit och ledvärk
 • Cancersymtom som illamående och smärta
 • Kramper och epilepsi
 • Hudåkommor
 • Matsmältningsbesvär som IBD
 • Kroniska övre luftvägsinfektioner
 • Fetma (genom att öka ämnesomsättningen)
 • Tvångsmässiga beteenden
 • Övergripande avslappning och lugn

Finns det några biverkningar av CBD för katter?

CBD är mycket säkert för katter, särskilt vid lämpliga doser. Potentiella men ovanliga biverkningar kan inkludera:

 • Matsmältningsbesvär som kräkningar eller diarré
 • Dåsighet eller letargi
 • Irritabilitet eller agitation
 • Förlust av aptit
 • Torr mun

Dessa effekter försvinner vanligtvis om CBD-dosen sänks. Börja med låga doser och övervaka din katt.

Vad är rätt CBD-dos för katter?

Det finns inga officiella doseringsriktlinjer, men allmänna expertrekommendationer är

 • 1-5 mg CBD per 10 lbs kroppsvikt
 • Börja med låg dos (1 mg) och öka gradvis med några dagars mellanrum
 • Ge CBD tillsammans med mat för att öka absorptionen
 • Hitta den lägsta effektiva dosen; mer är inte alltid bättre

Prata med din veterinär om den perfekta dosen för din katt baserat på vikt, symtom och produktens styrka.

Hur ofta kan jag ge min katt CBD-olja?

För initial dosering, börja med en gång dagligen och övervaka effekterna noga. Om fördelaktiga resultat ses kan du öka till två gånger dagligen. Överskrid inte 3 doser per dag. Ge doserna jämnt utspridda, ungefär var 8:e timme.

Hur lång tid tar det för CBD att verka på katter?

Det kan ta 2-4 veckor för optimala resultat, eftersom CBD byggs upp i kroppen med tiden. Katter med svåra symtom kan behöva doser i den högre delen av doseringsintervallet för snabbare effekter. Men räkna med 4 veckor för att se de fullständiga terapeutiska fördelarna.

Hur länge varar effekterna hos katter?

CBD-effekten kan vara i 4-12 timmar hos katter, beroende på dosering och den enskilda katten. Dosering två gånger dagligen hjälper till att upprätthålla stabila CBD-nivåer för pågående fördelar. Effekterna varar längre vid fortsatt användning eftersom det byggs upp i fettvävnaderna.

Vad är det bästa sättet att ge CBD-olja till en katt?

De mest effektiva metoderna är:

 • CBD-oljor och tinkturer - Administreras oralt eller blandas med mat
 • CBD-godis - Lättare att ge än oljor för vissa katter
 • Transdermala CBD-topikaler - appliceras på öron eller trampdynor
 • CBD-geler för transdermalt bruk - ordineras av veterinärer

Ge aldrig CBD som är avsedd för människor, använd alltid produkter som är specifika för husdjur.

När ska jag ge CBD-olja till min katt?

Ge CBD tillsammans med en måltid för optimal absorption. Ge också CBD vid samma 1-2 gånger per dag konsekvent för enklaste rutin och effekter. Tidsdoser på lämpligt sätt baserat på de effekter du vill ha vid olika delar av dagen.

Är CBD-olja säker för långvarig användning hos katter?

Ja, regelbunden och långvarig användning av CBD verkar vara mycket säker för katter, enligt tillgänglig forskning. Det finns inga kända allvarliga biverkningar eller farliga interaktioner. Men rådfråga alltid din veterinär innan du börjar med CBD. Övervaka din katt och justera dosen om det behövs.

Kan kattungar också få CBD-olja?

Ja, CBD kan användas säkert till kattungar. Använd ännu mindre doser för mycket unga eller små kattungar. Rådgör med din veterinär om korrekt dosering. CBD kan vara till nytta för kattungar med problem som ångest eller matsmältningsproblem. Men övervaka alltid för biverkningar.

Kommer min katt att bli hög av CBD-olja?

Nej, CBD är inte berusande och gör inte katter höga, inte ens i stora doser. THC är den förening som orsakar psykoaktiva effekter, men CBD-produkter av hög kvalitet för husdjur bör inte innehålla något THC.

Låt mig veta om du behöver några förtydliganden eller har ytterligare frågor!

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare