Vem bör undvika att träna mindfulness?

Published:

Mindfulness blir allt mer populärt och vi hör talas om dess många fördelar. Men viss forskning visar att det kanske inte är bra för alla. Det kan förvärra befintliga psykiska problem eller orsaka problem för vissa människor. Så vem bör hålla sig borta från mindfulness?

Innehåll:

 1. Viktiga slutsatser
 2. Mindfulness popularitet och dess nackdelar
  1. Mindfulness blir mainstream
  2. Missuppfattningar om fördelarna med mindfulness
  3. Medvetenhet utan acceptans
 3. Vem bör undvika att träna mindfulness?
 4. Negativa effekter av mindfulness-övningar
  1. Psykologiska problem
  2. Somatiska och neurologiska problem
 5. Individuella skillnader i upplevelser av mindfulness
  1. Förstärkning av inre problem
  2. Hypotesen om självutplåning
 6. Inkonsekventa bevis för fördelarna med mindfulness
  1. Måttliga förbättringar av depression och ångest
  2. Jämförbar med andra interventioner
 7. Mindfulness som förebyggande behandling mot depression
  1. Mindfulness-baserad kognitiv terapi (MBCT)
  2. Effektivitet för specifika undergrupper
 8. Studie av meditationsrelaterade biverkningar
  1. Dysreglerad upphetsning och ångest
  2. Dissociation och känslomässig avtrubbning
  3. Flashbacks och exekutiv dysfunktion
 9. Riskfaktorer för biverkningar
  1. Meditationsövningens varaktighet
  2. Sammanhang och kulturell förståelse
 10. Hantering av Mindfulness-relaterade svårigheter
  1. Cheetah House Resurser
  2. Att söka professionell hjälp
 11. Slutsats
 12. VANLIGA FRÅGOR
  1. Vem bör undvika att träna mindfulness?
  2. Vilka är några potentiella negativa effekter av mindfulness-övningar?
  3. Varför upplever vissa människor negativa effekter av mindfulness?
  4. Är bevisen för fördelarna med mindfulness konsekventa?
  5. Är mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT) effektiv för behandling av depression?
  6. Vilka är de vanligaste biverkningarna som rapporterats i meditationsrelaterade studier?
  7. Vilka är några potentiella riskfaktorer för att uppleva negativa effekter av mindfulness?
  8. Vad ska jag göra om jag upplever negativa förändringar eller oroande symtom under mindfulness-övningen?
 13. Källhänvisningar

Vem bör undvika att träna mindfulness?

Det är viktigt att tänka på riskerna och vilka som kanske inte har nytta av mindfulness. För personer med vissa mentala hälsoproblem kan det finnas bättre alternativ. Det är smart att prata med en läkare för att se om mindfulness är rätt för dig.

Viktiga slutsatser

 • Även om mindfulness har många fördelar visar forskning att det kanske inte är universellt positivt för alla.
 • Personer med vissa psykiska tillstånd eller en traumatisk historia bör vara försiktiga när de utövar mindfulness.
 • Det är viktigt att konsultera en mentalvårdspersonal innan man börjar med mindfulnessövningar för att bedöma potentiella risker.
 • Att vara medveten om potentiella kontraindikationer, biverkningar och försiktighetsåtgärder kan bidra till att mildra biverkningarna.
 • Att utforska mindfulness-alternativ kan vara mer lämpligt för vissa individer baserat på deras unika omständigheter.

Mindfulness popularitet och dess nackdelar

På senare tid har mindfulness blivit riktigt populärt. Nu kan du hitta många verktyg som hjälper dig med det. Detta inkluderar böcker, videor och appar. Året 2014 kallades till och med "Mindfulnessåret" på grund av dess uppgång. Tusentals studier har visat att mindfulness kan hjälpa till med många hälsoproblem. Det gör dig bland annat mindre orolig och gladare.

Mindfulness blir mainstream

Många stora företag använder mindfulness nu. De säger att det är bra för deras anställda. Appen Headspace, till exempel, hjälper miljontals människor att bli mer uppmärksamma. Företagen gillar det eftersom det kan spara pengar på hälsoproblem som stress. De ser det som ett bra sätt att hålla medarbetarna friska utan att spendera för mycket.

Missuppfattningar om fördelarna med mindfulness

Men vissa människor tror att mindfulness bara är goda nyheter. Sanningen är att det bara hjälper lite med vissa problem. Det kan till exempel minska hur stressad eller ledsen du känner dig. Men det fungerar inte bättre än att träna eller vila. Det kanske inte heller hjälper till med sömnen eller att få dig att må bättre i allmänhet.

Medvetenhet utan acceptans

Att vara medveten och att acceptera saker är båda viktiga delar av mindfulness. Om du inte har båda delarna kan du känna dig mer nedstämd eller orolig. Det är viktigt att veta att mindfulness inte är en lösning på allt. Vissa människor kan må sämre istället för bättre om de inte använder mindfulness på rätt sätt.

Potentiella negativa effekter Prevalens
Ökad oro och ångest Över 60% av deltagarna i en tvärsnittsstudie om intensiv och långvarig meditation
Depression Över 60% av deltagarna i en tvärsnittsstudie om intensiv och långvarig meditation
Fullt utvecklad psykos Över 60% av deltagarna i en tvärsnittsstudie om intensiv och långvarig meditation
Negativa effekter från meditationsretreater 63% av en undersökningsgrupp
Djupgående negativa effekter (panik, depression, smärta, ångest) 7% av en studiegrupp

Mindfulness är mycket populärt, men det är inte för alla. Det kanske inte är bra om du redan har vissa hälsoproblem. Det är smart att prata med en läkare innan du börjar, bara för att vara säker. För vissa kan andra sätt att vara mindful vara bättre. Kontrollera alltid först om det är en bra idé för dig.

Vem bör undvika att träna mindfulness?

Mindfulness är superpopulärt nu. Men studier visar att det inte är säkert för alla. Personer med psykisk ohälsa kan uppleva att det förvärrar deras problem eller orsakar andra problem.

Inte alla människor har nytta av mindfulness. De bör först rådgöra med en läkare. Vissa kanske mår bättre av andra metoder eller av att prata med en läkare.

Om du har haft det tufft ska du vara försiktig med att bara använda mindfulness. Det kanske inte är bra för dig om du inte får hjälp av en professionell. Personer med vissa psykiska sjukdomar behöver först få expertråd.

Mindfulness är inte för alla, även om det är bra för många. Det är smart att vara försiktig, särskilt om du är i riskzonen. På så sätt undviker du att göra saker värre för dig själv.

 1. Fundera på vad som kan fungera bäst för dig. Prata med en expert på psykisk hälsa innan du börjar.
 2. Se upp för eventuella negativa effekter. Om du ser tecken, stanna och berätta för någon.
 3. Hitta en lärare som vet hur man hjälper till när det blir tufft. De kan vägleda dig på rätt sätt.

Att vara försiktig och känna till farorna hjälper dig att fatta beslut. Tänk igenom dina val på ett klokt sätt. Kanske fungerar något annat bättre för dig, och det är också okej.

Negativa effekter av mindfulness-övningar

Folk pratar ofta om det positiva med mindfulness. Men vi bör veta att det inte bara är bra. Vissa studier visar att mindfulness kan orsaka problem i sinnet, kroppen och hjärnan.

Psykologiska problem

Att praktisera mindfulness kan ibland förvärra psykiska problem. Till exempel kan vissa människor känna sig mer oroliga, avskilda eller ledsna efter att ha provat det. Studier rapporterade att 25% av dem som mediterar kände negativa effekter. Och 73% av de buddhistiska meditatörerna sa att det skadade deras liv mycket.

Somatiska och neurologiska problem

Mindfulness är också kopplat till fysiska problem och problem med hjärnan. Några exempel är minskad motivation, inlärningssvårigheter och att man skyller på andra när man gör fel. Dessa punkter påminner oss om att kontrollera om mindfulness är bra för oss innan vi börjar. Läkare och experter kan hjälpa till om det behövs.

Negativ effekt Procentandel av deltagarna som påverkats
Negativa biverkningar som varar längre än en månad 6%
Störande biverkningar som varar mer än en månad 14%
Minst en meditationsrelaterad negativ effekt 58%
Biverkningar som påverkar den dagliga funktionen 37%
Varaktiga negativa effekter i över en månad 6%

Diagrammet visar hur meditation kan orsaka allvarliga problem för många. Vissa kände sig oroliga, avskilda eller hade problem med att tänka och göra saker. Var försiktig och känn till riskerna om du vill meditera.

Mindfulness är inte alltid bra för alla. Prata med en läkare eller expert innan du börjar, särskilt om du tidigare har haft psykiska problem eller trauman. Genom att förstå riskerna kan vi använda mindfulness på ett bättre och säkrare sätt.

Individuella skillnader i upplevelser av mindfulness

Mindfulness påverkar människor på många olika sätt. Vissa tycker att det är till hjälp, andra ser ingen större förändring och vissa kan få problem. Det är viktigt att veta att alla inte har nytta av mindfulness. Vissa personer kan behöva särskilt stöd eller råd när de provar det.

Förstärkning av inre problem

Mindfulness kan förvärra vissa problem. Detta kan hända med depression, bipolär sjukdom eller psykos. Att ägna mer uppmärksamhet åt dina känslor kan göra dessa problem större.

Hypotesen om självutplåning

Mindfulness kan också skaka om hur vi ser på oss själva. Det kan orsaka känslomässiga chocker för vissa. När vi iakttar våra tankar och känslor utan att döma dem kan det vara svårt. Det kan få vissa att känna sig oroliga eller vilsna, särskilt utan rätt hjälp.

Allt fler studier visar att mindfulness påverkar oss på olika sätt. Mindfulness kan vara bra för många, men det kanske inte är det för andra. Om du funderar på att prova, särskilt om du redan har problem med psykisk ohälsa, är det en bra idé att prata med ett proffs. Att se till att du får rätt stöd kan göra skillnaden mellan att det är till hjälp eller inte så mycket.

Studie Typ Deltagare Insats Åtgärder Resultat
Bagby et al (2008) RCT 146 (CBT), 129 (PHT) KBT, PHT Reviderad NEO personlighetsinventering, Hamilton Depression Rating Scale Undersökte effekten av neuroticism på depressionens svårighetsgrad
de Vibe et al (2015) RCT 144 (MBSR), väntelista MBSR Grundläggande karaktärsinventering Utvärderade effekterna av neuroticism och samvetsgrannhet på psykologisk stress, subjektivt välbefinnande och studentstress
Nyklíček och Irrmischer (2017) Longitudinell 167 MBSR Reviderad NEO-personlighetsinventering, profil av stämningslägen Undersökte effekten av neuroticism på ångest

Inkonsekventa bevis för fördelarna med mindfulness

Mindfulness blir allt mer populärt. Men bevisen för dess fördelar är fortfarande inte tydliga. Ny forskning visar att mindfulness kan göra människor lite mindre ledsna, mindre oroliga och känna smärta lite mindre också. Det bidrar också till att man känner sig mindre stressad och får en bättre livskvalitet. Men det fungerar inte på samma sätt för alla. Vissa kanske inte ser dessa förbättringar.

Måttliga förbättringar av depression och ångest

Mindfulness kan hjälpa vissa med depression och ångest. Detta är goda nyheter. Men andra sätt att hjälpa till, som att lära sig mer om sinnet eller att koppla av, fungerar lika bra.

Jämförbar med andra interventioner

Forskningen tittade också på de långsiktiga fördelarna, från 3 veckor till 3 år senare. De fann att mindfulness inte är bättre än andra typer av hjälp. Det betyder att det är ungefär lika bra som de är, inte bättre.

Studieattribut Intervention med mindfulness Kontroll Intervention
Förbättring av depression Måttlig Måttlig
Förbättring av ångest Måttlig Måttlig
Förbättring av smärta Måttlig Liten
Förbättring av stress Mycket liten Mycket liten
Förbättring av livskvaliteten Mycket liten Mycket liten

Tabellen visar att mindfulness och dess jämförelser har liknande resultat. Mindfulness bekämpar smärta lite bättre. Men på det hela taget är det inte mycket bättre än andra sätt att hjälpa människor. Detta skiljer sig från vad de flesta människor tror om dess kraft.

Mindfulness som förebyggande behandling mot depression

Mindfulness är inte bara till för att må bättre längre - det undersöks även för att stoppa depression innan den börjar. Vissa experter vill fokusera på ett tillvägagångssätt som kallasmindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT). De vill se om det hjälper människor som ofta blir riktigt nedstämda. Det visar sig att många studier säger att det är bra att hålla sådana människor mår bättre.

Mindfulness-baserad kognitiv terapi (MBCT)

Till en början såg MBCT ut som om det kunde vara en spelväxlare. Det verkade minska hur ofta människor kände sig deprimerade igen. Men för dem som inte har drabbats så många gånger av depression är det kanske inte det bästa valet. Tänk, det ökade till och med ibland chansen att känna sig nere igen för dessa människor.

Effektivitet för specifika undergrupper

Ny forskning visar att inte alla som tidigare har haft depression känner likadant för MBCT. I själva verket verkar MBCT verkligen hjälpa människor som har gått igenom svåra tider under uppväxten. Det är som att den verkligen talar till deras behov av att läka från sådana upplevelser.

Så juryn har fortfarande inte bestämt sig för om MBCT är för alla. Dessa berättelser påminner oss om hur viktigt det är att anpassa terapin till personen. Det säger oss också att läkare alltid bör vara med i loopen när vi försöker läka. På så sätt kan vi se till att vi är på rätt väg mot att må bättre.

Studie av meditationsrelaterade biverkningar

Mindfulness-övningar är omtyckta av många, men en studie har visat på potentiella risker. I studien, som gjordes vid National Institutes of Health, deltog många experter. De upptäckte att vissa människor hade dåliga och långvariga effekter av mindfulness.

Dysreglerad upphetsning och ångest

Vissa människor kände att de inte kunde kontrollera sin energi efter att ha mediterat. De hade svårt att sova, kände sig oroliga och frånkopplade. Hela 37 % hade negativa effekter som gjorde deras liv svårare. De kämpade med ångest och att hantera sina känslor.

Dissociation och känslomässig avtrubbning

En annan oroande upptäckt var hur vissa kände sig utcheckade efter att ha mediterat. Detta gjorde att de inte kände sig mycket, vilket kan låta okej men inte var det. Studien sa att detta verkligen kunde röra upp hur de relaterar till andra och ser sig själva.

Flashbacks och exekutiv dysfunktion

Flashbacks och hjärnproblem märktes också hos vissa meditatörer. Detta påverkade deras minne, beslutsfattande och mer. Särskilt de med befintliga psykiska hälsoproblem eller tidigare trauma kan tycka att dessa resultat är mer oroande.

Studien visade att goda och dåliga effekter inte är helt åtskilda. Även om vissa blev bättre av depression kan de fortfarande drabbas av negativa effekter. Så noggranna val är nyckeln. Läkare bör väga både det goda och det dåliga med mindfulness med sina patienters bakgrund i åtanke.

Riskfaktorer för biverkningar

Forskare undersöker nackdelarna med mindfulness. De hittade några saker som kan göra mindfulness svårt för vissa människor. Det är viktigt att känna till dessa risker, särskilt om du har att göra med psykiska hälsoproblem eller tittar på andra sätt att vara uppmärksam.

Meditationsövningens varaktighet

Hur länge du mediterar är en nyckelfaktor. En studie visar att mycket lång meditation, t.ex. 12-15 timmar dagligen under retreater, kan leda till dåliga känslor. För vissa kan så mycket meditation skada i stället för att hjälpa, förvärra psykiska problem eller orsaka nya.

Sammanhang och kulturell förståelse

Inställningen och vetskapen om varifrån meditationen kommer är viktig. Dalai Lama varnar för att börja meditera utan att känna till det väl. Att lära sig av dem som vet, med rätt bakgrundsinformation, kan hjälpa dig att hålla dig säker och göra mindfulness mer tillfredsställande.

Negativ effekt Procentandel av deltagarna
Negativa biverkningar som varar längre än en månad 6%
Störande biverkningar som varar mer än en månad 14%
Rapporterade minst en meditationsrelaterad negativ effekt 58%
Upplevde negativa effekter med negativ inverkan på den dagliga verksamheten 37%
"Varaktiga negativa effekter" i mer än en månad 6%

Tabellen visar att många personer i studierna drabbades av negativa effekter av mindfulness. Det är viktigt att känna till och hantera dessa risker. Detta gäller särskilt om du redan har psykiska problem eller letar efter olika mindfulnessmetoder.

 • Dysreglerad upphetsning
 • Ångest
 • Tecken på dissociation
 • Emotionell avtrubbning
 • Tillbakablickar
 • Försämrad exekutiv dysfunktion
 • Social tillbakadragenhet
 • Perceptuell överkänslighet

Vanliga negativa effekter var överdriven vakenhet, ångest, känsla av att inte ha kontakt, att inte känna känslor, att minnas dåliga saker, problem med att tänka och att vilja vara ensam. Om du har psykiska problem är det ett måste att prata med en läkare innan du provar mindfulness.

Hantering av Mindfulness-relaterade svårigheter

Mår du dåligt på grund av mindfulness? Det är OK att be om hjälp. Vissa människor kan tycka att mindfulness är riskabelt. De bör få råd från experter på mental hälsa eller meditationsinstruktörer. Dessa proffs vet mycket om dessa frågor.

Cheetah House Resurser

Cheetah House hjälper till med meditationsrelaterade svårigheter. Det startades av Dr. Willoughby Britton. Du kan hitta massor av hjälp på deras webbplats, som videor, berättelser och en lista över proffs inom mental hälsa.

Att söka professionell hjälp

Känner du dig konstig med mindfulness? Prata med en mentalvårdare eller en meditationsinstruktör. De förstår vad det handlar om. De kan föreslå nya sätt eller andra metoder som kanske passar dig bättre.

Resurs Beskrivning
Cheetah House Ideell organisation som tillhandahåller information och resurser om meditationsrelaterade svårigheter
Professionella inom mental hälsa Terapeuter, rådgivare och psykologer som specialiserar sig på att hantera negativa effekter av mindfulness-metoder
Meditationsinstruktörer Erfarna lärare som känner till potentiella risker och kontraindikationer med mindfulness-övningar

Att få professionell hjälp kan göra saker och ting bättre. Det hjälper till att minska dåliga effekter från mindfulness. Och det leder dig till säkrare och bra sätt att använda mindfulness som passar din mentala hälsa. Allt handlar om att hitta det som är bäst för dig.

Slutsats

Mindfulnessmetoder har många goda sidor. Men de kanske inte alltid är bra för alla, särskilt om du har att göra med psykiska tillstånd eller tidigare trauman. Innan du börjar, prata med en mental hälsoexpert. De kan berätta om det är säkert för dig.

Om mindfulness kanske inte är rätt för dig, leta efter andra vägar. Det är smart att hitta det som passar dina behov bäst. Att få hjälp av proffs kan peka dig i rätt riktning. Det är viktigt att fortsätta studera för att se till att mindfulness hjälper, inte skadar, särskilt för dem som det kanske inte passar.

Mindfulness kan vara till hjälp, men vi måste vara smarta när vi använder det. Gå långsamt fram, be om råd och var försiktig. På så sätt ser vi till att dra nytta av det goda som det kan medföra. Men samtidigt arbetar vi för att undvika problem längs vägen. Detta hjälper oss att se till att vi tar hand om oss själva på ett bra sätt.

VANLIGA FRÅGOR

Vem bör undvika att träna mindfulness?

Personer med psykiska problem bör vara försiktiga med mindfulness. Det kan förvärra deras problem.

Vilka är några potentiella negativa effekter av mindfulness-övningar?

Mindfulness kanske inte är bra för alla. Det kan leda till mer ångest eller depression. Det kan göra att du känner dig känslokall eller får svårare att fatta beslut.

Varför upplever vissa människor negativa effekter av mindfulness?

För vissa kan mindfulness göra dåliga känslor starkare. Det kan förändra hur de ser på sig själva och orsaka känslomässiga problem.

Är bevisen för fördelarna med mindfulness konsekventa?

Studier av mindfulness visar blandade resultat. Det hjälper lite mot depression och ångest. Men det gör inte mycket för lyckokänslor eller uppmärksamhet.

Är mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT) effektiv för behandling av depression?

MBCT hjälper till att sänka återfallsfrekvensen för depression för vissa. Men för dem som har färre episoder kanske det inte fungerar lika bra. Nya studier visar blandade resultat.

Vilka är de vanligaste biverkningarna som rapporterats i meditationsrelaterade studier?

Dåliga sidor av meditation kan inkludera energiproblem och ångest. Det kan få dig att känna att du inte bryr dig eller har svårt att göra val.

Vilka är några potentiella riskfaktorer för att uppleva negativa effekter av mindfulness?

För mycket meditation eller felaktig syn på meditation kan orsaka problem. Längre meditationer, särskilt i grupp, kan leda till dåliga känslor.

Vad ska jag göra om jag upplever negativa förändringar eller oroande symtom under mindfulness-övningen?

Om mindfulness får dig att må dåligt, sök hjälp. Prata med en meditationsexpert eller en mentalhälsoproffs. Du kan också vända dig till Cheetah House för att få stöd.

Källhänvisningar

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare