Är människor som ägnar sig åt mindfulness generellt lyckligare?

Last updated:

Published:

Mindfulness har blivit lite av ett modeord de senaste åren. Men vad är egentligen mindfulness? Och blir man verkligen lyckligare av att vara uppmärksam?

Är människor som ägnar sig åt mindfulness generellt lyckligare?

Vad är Mindfulness?

Mindfulness innebär att du riktar din uppmärksamhet och medvetenhet mot nuet. Det innebär att du anpassar dig till vad du förnimmer, känner och tänker här och nu, utan att döma eller försöka förändra något.

När du är uppmärksam är du fullt engagerad i det du håller på med. Du tänker inte på det förflutna, framtiden eller din att göra-lista. Du tillåter helt enkelt dig själv att vara helt närvarande och uppmärksam.

Fördelarna med mindfulness

Forskning har visat på en rad fördelar med mindfulness och medvetna individer. Allt från förbättrad fysisk och psykisk hälsa till ökad fokusering och kreativitet.

En viktig fördel som studier konsekvent visar är att mindfulness verkar öka lyckonivåerna.

Varför mindfulness ökar lyckan

Det finns några viktiga anledningar till att människor som är medvetna om sina problem tenderar att vara lyckligare:

1. Mindfulness minskar stress

När vi ständigt oroar oss för framtiden eller grubblar över det förflutna utlöser det kroppens stressreaktion. Långvarig aktivering av stressreaktionen stör hormonnivåerna och påverkar hjärnan över tid.

Mindfulness hjälper till att kortsluta denna cykel genom att enbart fokusera på nuet. Det ger nervsystemet en chans att återställa sig och återgå till ett lugnt och balanserat tillstånd.

2. Mindfulness ökar positiviteten

Eftersom mindfulness handlar om icke-dömande medvetenhet hjälper det oss att fullt ut uppskatta njutbara upplevelser när de inträffar, utan att fixera oss vid brister.

Oavsett om du äter en utsökt måltid, kramar en älskad person eller bara känner solen på din hud, gör mindfulness att du kan ta till dig och njuta av dessa positiva ögonblick.

Med tiden skapar detta mer tacksamhet, glädje och livstillfredsställelse.

3. Mindfulness ökar självacceptansen

Mindfulness-meditation innebär att man observerar det man upplever från ögonblick till ögonblick med nyfikenhet och medkänsla snarare än med kritik.

Detta bidrar till att lösa upp negativa självvärderingar och istället bygga upp självacceptans, självkärlek och känslor av inre frid. Och forskning bekräftar att högre självacceptans direkt bidrar till större lycka.

Prova denna snabba mindfulness-övning

Vill du prova på mindfulness? Här är en superenkel övning som du kan göra på bara en minut:

Hitta en bekväm sittställning, antingen på golvet eller i en stol. Slut ögonen och rikta full uppmärksamhet mot de fysiska förnimmelserna i kroppen. Lägg märke till spänningar, stickningar, pulseringar, värme. Observera helt enkelt med nyfikenhet.

Rikta nu uppmärksamheten mot andningen och känn hur magen höjs och sänks vid varje inandning och utandning. Lägg märke till detta igen, utan att behöva ändra på något.

Om tankarna vandrar iväg, återför försiktigt fokus till andningen.

Även denna grundläggande mindfulness-övning kan börja skala bort lager av onödigt tänkande och få dig att bli medveten om nuet. Och kom ihåg att du kan använda mindfulness när som helst, oavsett om du står still i trafiken, diskar, borstar tänderna, dricker CBD-te, tar en promenad eller leker med dina barn eller husdjur.

Kan CBD-olja bidra till att öka mindfulness och lycka?

CBD-olja (cannabidiol) har ökat i popularitet på senare tid tack vare dess omfattande fördelar för hälsa och välbefinnande. CBD härrör från hampaplantor och erbjuder de balanserande egenskaperna hos cannabis utan det rus som orsakas av THC.

Förutom fysiska fördelar som smärtlindring och minskad inflammation visar tidig forskning att CBD även kan bidra till mental och känslomässig hälsa.

CBD kan hjälpa:

 • Minska ångest och depression
 • Reglera sinnesstämning
 • Minska stress
 • Förbättra sömnen
 • Förbättra fokus

Detta gör CBD-olja till ett användbart komplement när man arbetar för att öka mer medvetna, positiva tillstånd av medvetenhet.

CBD stödjer utövandet av mindfulness

CBD kan förstärka mindfulness-tekniker på följande sätt:

 • Dess lugnande egenskaper kan hjälpa oss att vara mindre reaktiva mot obehagliga tankar och känslor under meditation. När utmanande sinnestillstånd uppstår hjälper CBD till att reagera med stadga snarare än att spåra ur.
 • CBD minskar ångest och överdrivet tänkande som ofta leder till att man fastnar i det förflutna eller framtiden i stället för att vara förankrad i nuet.
 • Genom att förbättra fokus gör CBD det lättare för nybörjare att hålla sig uppmärksamt inställda på guidade mindfulnessövningar.
 • De stress- och humörreglerande egenskaperna hos CBD hjälper till att skapa en inre känsla av lugn och tillfredsställelse - grunden för att sann lycka ska blomstra.

Så som en del av en mindfulness-rutin som syftar till att öka lyckan kan du överväga att kombinera metoder som andningsmedvetenhet, kroppsskanning, yoga, dagboksskrivande eller promenader i naturen med daglig användning av CBD-olja. Tillsammans bidrar de till djupare mindfulness, självkänsla, tacksamhet och glädje.

Att ta med sig

Sammanfattningsvis verkar mindfulness vara kopplat till ökad lycka av en mängd olika skäl:

 • Den lugnar kroppens stressreaktion
 • Det skapar positivitet och tacksamhet
 • Den främjar självacceptans och inre frid

Så om du letar efter små, enkla sätt att öka ditt humör och din livstillfredsställelse är mindfulness värt att utforska. Och konsekvent daglig mindfulness - även under korta perioder - kan förstärka dessa fördelar över tid.

Nästa gång du känner en känslomässig boost av att medvetet njuta av ett speciellt ögonblick, stanna upp och notera. Se om du kan rida på den positiva vågen lite längre genom att vara förankrad i medvetenheten om nuet.

Vanliga frågor om mindfulness och lycka

Nedan följer svar på några vanliga frågor som rör sambandet mellan mindfulness och ökad lycka:

Vilka är några enkla dagliga mindfulness-vanor?

Det finns många små sätt att införliva mindfulness i din vanliga rutin. Till exempel:

 • Börja måltiden medvetet genom att blunda och fokusera på dofterna i 5 sekunder innan du äter
 • När du står stilla vid ett rödljus eller väntar i en kö, lyssna på fysiska förnimmelser eller ljud istället för att sträcka dig efter mobilen
 • När du utför rutinuppgifter som att diska eller borsta tänderna ska du fokusera helt och hållet på synen, ljudet och känslan av aktiviteten.
 • Ta medvetna klunkar av te eller kaffe och lägg märke till smak och värme
 • Prova en kort 3-minuters mindfulness-meditation när du vaknar eller innan du går och lägger dig med hjälp av en app som Headspace

Hur lång tid tar det innan jag märker att mindfulness förbättrar mitt humör?

Det varierar från person till person, men många upplever en förbättring av det allmänna humöret efter ett par veckors daglig mindfulness. Ha tålamod och försök att släppa förväntningarna. Fortsätt bara att ha en icke-dömande medvetenhet i varje ögonblick. Fokusera på processen, inte på att kräva specifika resultat. Med tiden tenderar ökad lycka att växa fram organiskt.

Vilka mindfulness-tekniker är bäst för nybörjare?

För den som är nybörjare inom mindfulness kan guidade meditationer, medveten andning, kroppsskanningar och informella övningar vara bra alternativ att börja med.

Guidade meditationer ger användbara verbala signaler om var du ska fokusera din uppmärksamhet. Appar som Calm och Insight Timer har många gratis alternativ som börjar så kort som 3 minuter.

Uppmärksam andning är en annan enkel men kraftfull teknik - fokusera intensivt på varje inandning och utandning.

Kroppsscanning innebär att du gradvis stämmer in på förnimmelser i olika delar av kroppen och är utmärkt för att skapa en bättre koppling mellan kropp och själ.

Informella metoder integrerar mindfulness i dagliga upplevelser som att äta, promenera, borsta tänderna osv.

Att pröva olika metoder kan hjälpa dig att avgöra vad som känns bäst. Det viktigaste är att komma ihåg att vara helt närvarande.

Hur kan mindfulness hjälpa mig även när jag inte formellt mediterar?

Mindfulness handlar i slutändan om att ha en icke-dömande uppmärksamhet på vad du än gör i stunden. Att rikta sin uppmärksamhet mot en promenad runt kvarteret, ett samtal med en vän eller att läsa en bok räknas lika mycket som sittande meditation.

Fördelarna blir fler när du odlar medveten fokusering och koncentration i vardagliga aktiviteter. Saker som tidigare kan ha känts tråkiga, frustrerande eller dränerande blir ofta mer positiva och energigivande upplevelser.

Livets små ögonblick blir underbara tillfällen att öva mindfulness.

Vad händer om jag har svårt att hålla fokus under meditationen?

Det är helt normalt att din uppmärksamhet vacklar, särskilt när du lär dig något nytt. Det finns ingen anledning att bli modfälld. Lägg bara försiktigt märke till när ditt sinne har glidit iväg och återför sedan lugnt fokus till andningen eller något annat sensoriskt ankare.

Ett visst mått av tankspriddhet kommer alltid att förekomma - det är människans natur. Istället för att tvinga dig själv att tömma sinnet eller hålla fast vid ett föremål för uppmärksamhet, fortsätt bara försiktigt att återföra uppmärksamheten till nuet varje gång du märker att den har glidit iväg. Detta "återvändande" är kärnan i mindfulness.

Sammanfattning

Mindfulness innebär att du målmedvetet fokuserar din uppmärksamhet på nuet utan att döma. Att vara uppmärksam innebär att ta in synintryck, ljud, tankar och känslor som händer just nu i stället för att älta det förflutna eller framtiden. Forskning visar att personer som är uppmärksamma tenderar att vara lyckligare, mindre stressade och mer självaccepterande. När vi oroar oss aktiverar vi kroppens stressreaktion som stör hormonnivåerna och påverkar hjärnan över tid. Mindfulness kortsluter detta genom att föra oss till det lugnande nuet. Det skapar också positiva känslor genom att hjälpa oss att uppskatta och njuta av trevliga upplevelser. I stället för att gå vilse i självkritik innebär mindfulnessmeditation att du observerar din upplevelse från ögonblick till ögonblick med nyfikenhet och medkänsla. Detta löser upp negativa självbedömningar och bygger istället upp självkärlek och inre frid, vilket direkt ökar livstillfredsställelsen. Alla kan dra nytta av att praktisera mindfulness varje dag, även om det bara handlar om några minuter. Bra nybörjartekniker inkluderar medveten andning, kroppsskanning, guidade meditationer och informella övningar som att medvetet diska, promenera, dricka te etc. Om du börjar integrera mindfulness i dina dagliga rutiner kommer du med tiden att märka att din fokusering, positivitet, känsla av lugn, tacksamhet och lycka ökar.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare