Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Vilka cannabinoider är psykoaktiva?

Vilka cannabinoider är psykoaktiva?

Cannabinoider är några av de primära kemiska beståndsdelarna som finns i cannabisplantan. Denna molekylfamilj har fått sitt namn på grund av deras förmåga att binda till—eller indirekt påverka— det endocannabinoida systemets cannabinoidreceptorer.

Forskare har identifierat över 100 cannabinoider i cannabisplantan. Dessa fascinerande molekyler finns även på andra ställen i växtriket. Tidig forskning har identifierat imponerande potential, och varje cannabinoid verkar arbeta på ett lite annorlunda sätt. Till exempel producerar en del cannabinoider psykoaktiva effekter. I denna artikel kommer vi utforska vilka cannabinoider som orsakar en förändring i medvetandet och hur de uppnår detta.

Introduktion av de huvudsakliga cannabinoiderna

Vilka cannabinoider är psykoaktiva?

Cannabinoider förekommer i olika mängder beroende på just den plantans särskild genetik. En del sorter har mycket mer THC, medan andra domineras av CBD. Förädlare har till och med utvecklat sorter som producerar höga nivåer av CBG. Då allt mer forskning sker, kommer odlare sannolikt börja odla sorter för att få fram höga nivåer av någon av de 100+ andra cannabinoider som upptäckts hittills.

Trots att dussintals av dessa intressanta molekyler finns, förekommer flera av dem i mycket högre koncentrationer än andra. Detta är de huvudsakliga cannabinoiderna. Du kan få lära dig lite ytligt om dem nedan.

• THC är den primära cannabinoiden i många, selektivt odlade varianter av cannabis. THC binder till både CB1- och CB2-receptorer i det endocannabinoida systemet. Tidig forskning[1] antyder att molekylen besitter en rad vetenskapligt signifikanta effekter. När den konsumeras framkallar THC bland annat humörhöjande och aptitstimulerande egenskaper.

• CBD är den näst mest förekommande cannabinoiden i cannabissorter, och den mest förekommande i hampa. CBD ger ett klart huvud och subtilt avslappnande effekter bland de flesta användare. Cannabinoiden har endast en låg samhörighet till cannabinoidreceptorer, men påverkar ändå det endocannabinoida systemet via indirekta mekanismer. Medicinska forskare studerar ivrigt cannabinoiden för dess terapeutiska potential, och hittills har resultaten varit lovande. Av den anledningen har CBD blivit ett populärt kosttillskott och är väldigt aktuell samtalsämne.

CBGA är den kemiska föregångaren till många cannabinoider, inklusive CBG, som förekommer i relativt låga koncentrationer i de flesta sorter. Dock har förädlare nyligen börjat skapa sorter som uttrycker ett CBG-innehåll på 100 %. Molekylen binder till både CB1- och CB2-receptorer, men bara i en begränsad grad. Forskare har hittills identifierat ett par tilltalande egenskaper, såsom en fördelaktig effekt på låg sinnesstämning.

• CBC utgör cirka 0,3 % av cannabinoidinnehållet i de flesta sorter, med några selektivt odlade varianter som har ett mycket högre värde. Molekylen aktiverar CB2-receptorer men visar lite aktivitet på CB1-receptorplatser. Forskare har upptäckt att CBC potentiellt bidrar till hälsosam hjärnfunktion.

CBN är en molekyl som cannabisplantor inte producerar direkt. Istället förekommer kemikalien som ett resultat av THC-degradering. Tidig forskning på djur och människor visar på ett par egenskaper som är unika för CBN, tillsammans med effekter som vanligtvis delas bland alla större cannabinoider. Den verkar uppnå sina effekter genom aktivering av CB1- och CB2-receptorer.

THCV är en analog av THC som vanligtvis förekommer i låga mängder, även om en del sorter har upp till 16 % av cannabinoiden. Den tenderar att förekomma i större mängder i sydafrikanska sativa-varianter. THCV både blockerar och aktiverar CB1-receptorn, beroende på dosering. Cannabinoiden har visat en förmåga att minska svullnad och relaterade problem, och flera studier dokumenterar en viktminsknings- och fettförbränningseffekt

Vilka cannabinoider är psykoaktiva?

Vilka cannabinoider är psykoaktiva?

Alla huvudsakliga cannabinoider är inte psykoaktiva. För att en cannabinoid ska producera psykoaktiva effekter, måste den först uppfylla en nödvändig förutsättning: aktivering av CB1-receptorn. Vid bindning till CB1-receptorn utlöser cannabinoiden kemiska förändringar i det centrala nervsystemet. Dessa effekter orsakar ofta en förändring i dopaminnivån, boostar aptiten och höjer humöret. THC, CBN och THCV producerar alla olika grader av psykoaktivitet baserat på denna mekanism.

CBG verkar bara interagera med CB1 i en väldigt begränsad grad, vilket exkluderar den från det "psykoaktiva" paketet. Som forskning[2] publicerad i Frontiers in Pharmacology påstår, var "effekten av CBG på CB1R mätbar men de underliggande molekylära mekanismerna är ovissa".

Sedan finns det så klart CBD, som är icke-psykoaktiv då den inte binder till CB1-receptorn. Faktum är att CBD till och med kan komma att mildra[3] några av de psykoaktiva effekterna av THC när de två cannabinoiderna administreras tillsammans. 

Med tanke på dess låga samhörighet till CB1-receptorer, anses CBC även vara icke-psykoaktiv.

Som den huvudsakliga psykoaktiva beståndsdelen i marijuana, producerar THC merparten av plantans sinnesförändrande effekter. Dessa inkluderar vanligtvis avslappning, problem med korttidsminnet, upprymdhet och möjlig, kortsiktig paranoia.

CBN binder också till CB1-receptorn. Dock är molekylens psykoaktiva effekter annorlunda från de som framkallas av THC. Cannabinoiden producerar en mer försiktig och bedövande effekt. CBN kan till och med komma att reducera några av de negativa effekterna från THC.

Slutligen katalyserar även THCV medvetandeförändrande effekter. Dock fungerar denna cannabinoid på ett ganska annorlunda sätt. Genom att blockera CB1-receptorn, kan THCV effektivt reducera negativa effekter av THC, såsom ångestattacker. Dock, genom att aktivera samma plats, kan THCV producera sin egen psykoaktiva effekt. Likväl är det för tidigt att beskriva THCV:s specifika effekt med säkerhet.

Sammanfattning

Kort sagt, större cannabinoider som fäster på CB1-receptorn producerar sannolikt en psykoaktiv effekt. De som blockar receptorn—eller inte direkt interagerar med den—gör det inte. Användare väljer cannabinoider såsom CBD och CBG för att de inte har några psykoaktiva effekter och istället bidrar till klart sinne. Hittills har forskare identifierat THC, CBN, och THCV som de huvudsakliga psykoaktiva komponenterna i cannabisplantan.

Källor

[1] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [Källa]

[2] Navarro, G., Varani, K., Reyes-Resina, I., Sánchez De Medina, V., Rivas-Santisteban, R., Sánchez-Carnerero Callado, C., Vincenzi, F., Casano, S., Ferreiro-Vera, C., Canela, E. I., Borea, P. A., Nadal, X., & Franco, R. (2018). Cannabigerol Action at Cannabinoid CB1 and CB2 Receptors and at CB1–CB2 Heteroreceptor Complexes. Frontiers in Pharmacology, 9. https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00632 [Källa]

[3] Russo, E. B. (2011). Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British Journal of Pharmacology, 163(7), 1344–1364. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2011.01238.x [Källa]

Källor

[1] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [Källa]

[2] Navarro, G., Varani, K., Reyes-Resina, I., Sánchez De Medina, V., Rivas-Santisteban, R., Sánchez-Carnerero Callado, C., Vincenzi, F., Casano, S., Ferreiro-Vera, C., Canela, E. I., Borea, P. A., Nadal, X., & Franco, R. (2018). Cannabigerol Action at Cannabinoid CB1 and CB2 Receptors and at CB1–CB2 Heteroreceptor Complexes. Frontiers in Pharmacology, 9. https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00632 [Källa]

[3] Russo, E. B. (2011). Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British Journal of Pharmacology, 163(7), 1344–1364. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2011.01238.x [Källa]

Produktsökare