Hur man tränar mindfulness mot ångest

Published:

Känner du dig överväldigad av ångest? Då är du inte ensam.

Den goda nyheten är att mindfulness kan bidra till att minska ångestsymtomen. Mindfulness innebär att man är medveten om det aktuella ögonblicket med öppenhet, nyfikenhet och acceptans. Forskning visar att mindfulness effektivt sänker ångestnivåerna och förbättrar det allmänna välbefinnandet.

I det här inlägget får du lära dig enkla men kraftfulla mindfulness-tekniker för att hitta lugn och lindring från ångest. Med lite övning kan dessa metoder förändra ditt liv.

Hur kan mindfulness hjälpa mot ångest?

Hur kan mindfulness hjälpa mot ångest?

Innan vi går in på teknikerna är det viktigt att förstå varför mindfulness är effektivt mot ångest.

Mindfulness tränar oss att fokusera på nuet. Ångest uppstår ofta när man oroar sig för framtiden eller grubblar över det förflutna. Genom att ständigt rikta vår uppmärksamhet mot det aktuella ögonblicket stoppar mindfulness ångestframkallande tankar.

Dessutom lär mindfulness oss att observera våra tankar och känslor utan att döma. Vi lär oss att identifiera ångest när den uppstår men undviker att kritisera oss själva för den. Detta minskar ångestens störande kraft över oss.

Slutligen ger mindfulness en ökad självkännedom om vad som utlöser ångest. Med tiden får du insikt i situationer som ofta utlöser ångest så att du bättre kan hantera dem.

Låt oss nu utforska 5 enkla mindfulnessmetoder för att lindra ångest genom närvaro, acceptans och insikt.

1. Uppmärksamhet på andningen

Andningen är alltid med oss, vilket gör den till det perfekta mindfulness-ankaret för att lindra ångest.

Här är en enkel andningsövning för mindfulness:

 • Sätt dig bekvämt, blunda och ta några djupa andetag.
 • Placera en hand på magen och en på bröstet. Andas in långsamt genom näsan och känn hur andetaget utvidgar magen och sedan bröstkorgen.
 • Andas ut långsamt med sammanpressade läppar, töm bröstkorgen och sedan magen.
 • Rikta uppmärksamheten helt mot de fysiska förnimmelserna av varje inandning och utandning.
 • När dina tankar vandrar iväg, återför försiktigt fokus till din andning.

Sikta på 5 till 10 minuter per dag. Ha tålamod och var inte dömande när du blir distraherad. Med tiden kan denna enkla övning skapa utrymme mellan ångestutlösare och reaktioner, vilket ger lättnad.

Andningsfokuserad mindfulness motverkar ångest genom att aktivera kroppens avslappningsreaktion. Det stärker också nervbanorna för närvaro och jämnmod.

Fortsätt läsa för att lära dig ytterligare 4 mindfulness-tekniker som minskar ångest.

2. Meditation med kroppsskanning

Kroppsscanning ger närvaro i hela kroppen - en förkroppsligad mindfulness som motverkar ångest.

Så här gör du för att öva:

 • Lägg dig ner och blunda. Lägg märke till hela längden på dina inandningar och utandningar.
 • Rikta uppmärksamheten mot de fysiska förnimmelserna i tårna på vänster fot. Notera eventuella stickningar, pulseringar, spänningar utan att döma.
 • Förflyttar uppmärksamheten långsamt genom vänster och höger fot, anklar, skenben, knän, lår, höfter etc. och läser av sektion för sektion.
 • Om ångesten tar över ditt fokus, återför försiktigt uppmärksamheten till kroppsförnimmelserna.

Sikta på 10 till 20 minuter varje dag. Med tiden bygger kroppsskanning upp mindfulness-förmågan att vara närvarande i kroppen när ångest uppstår. Detta gör att vi kan kortsluta ångestreaktionen.

Vetenskapliga studier bekräftar att mindfulness med kroppsscanning minskar ångest genom att aktivera avslappning i det parasympatiska nervsystemet samtidigt som den oroande hjärnaktiviteten dämpas.

3. Mindfulness för själva ångesten

Denna mindfulnessmetod använder själva ångestkänslorna som fokus för meditationen.

Här är stegen när ångest uppstår:

 • Lägg märke till ångestsymtom i kroppen utan att reagera eller döma. Utvidga medvetenheten till att omfatta hjärtklappning, tryck över bröstet, yrsel, skakiga lemmar.
 • Undersök ångesten noggrant - dess sensationsstruktur, färg, temperatur, densitet, storlek. Bli nyfiken på den.
 • Föreställ dig att du andas in i ångestens epicentrum och sedan andas ut medvetet från det.

Detta avväpnar ångestens störande kraft genom att bli vän med den snarare än att motstå den. Att utveckla nyfikenhet kring ångest lugnar faktiskt känslomässiga larmsignaler i hjärnan.

Studier visar att ångest är mindre överväldigande när vi medvetet vänder oss mot den med närvaro och jämnmod. Detta bygger upp en långsiktig motståndskraft mot ångest.

4. Mindfulness i det dagliga livet

Genom att integrera mindfulness i vardagsaktiviteter kan man mångdubbla de ångestlindrande effekterna.

Du kan välja rutinuppgifter - tandborstning, köande, diskning - som ankare för mindfulness. Så här gör du:

 • När du utför en vald aktivitet ska du rikta uppmärksamheten helt mot sinnesintryck och fysiska rörelser.
 • Om du känner oro, notera kroppsliga signaler och rikta sedan om fokus till förnimmelser av själva aktiviteten - lukter, ljud, beröring, rörelser.

Forskning bekräftar att informella mindfulnessövningar minskar ångest och ökar livstillfredsställelse och motståndskraft. Fördelar ackumuleras från att regelbundet infoga dagliga ögonblick med medveten närvaro.

5. Meditation om kärleksfull vänlighet

Denna mindfulnessövning aktiverar kropps- och sinnestillstånd som motverkar ångest.

Här följer de olika stegen:

 • Hitta en bekväm sittställning med slutna ögon. Visualisera ditt hjärtcentrum.
 • Vid varje inandning upprepar du mentalt positiva fraser som "Må jag vara lycklig".
 • På utandningarna visualiserar du att dessa kvaliteter sprider sig från hjärtat genom hela kroppen.
 • Efter några minuter kan du flytta mantrat till nära och kära, medlemmar i samhället eller alla människor.

Studier visar att kärleksmeditation dramatiskt minskar ångest samtidigt som den ökar social samhörighet och stöd - viktiga faktorer för motståndskraft. Den ersätter hotfokuserade mentala tillstånd med inre frid.

Ju mer vi genomsyrar vardagen med närvaro, egenvård och medkänsla genom mindfulness, desto mindre kan ångesten ta över. Att ägna bara 10 minuter om dagen ger en djupgående och varaktig lindring.

Var snäll mot dig själv under processen - ångest utvecklades som en evolutionär överlevnadsmekanism. Med mindfulness kan vi långsamt omvandla denna alarmreaktion till en signal om närvaro och möjligheter istället.

Integrera mindfulness för varaktig förändring

Där har du fem forskningsstödda mindfulnessmetoder för att lindra ångest:

 1. Fokus på andningen
 2. Kroppsscanning
 3. Att vara vän med ångest
 4. Informell praxis
 5. Kärleksfullhet

Även om 10 minuters formell meditation är perfekt, kan en minuts medveten andning eller närvaro när du sitter fast i trafiken också förändra hela din dag.

Nyckeln är kontinuitet. Precis som när man stärker en muskel byggs nervbanorna för mindfulness och motståndskraft upp genom varsam, ihållande träning över tid - inte genom intensiva träningspass. Ha tålamod med processen.

Förstärka vanorna vid mindfulness:

 • Skriv in påminnelser i kalendern för att träna vid bestämda tidpunkter
 • Ladda ner appar som Calm eller Insight Timer för vägledning
 • Delta i lokala meditationsträffar
 • Föra en mindfulness-dagbok

När ångesten känns överväldigande kan du helt enkelt rikta uppmärksamheten mot nästa andetag, fotsteg eller blinkning. Då återvänder du till tryggheten i nuet - den enda plats där livet händer och kloka val kan göras.

Genom att ständigt slappna av och leva i nuet med hjälp av mindfulness, förlorar ångesten sitt störande grepp och blir långsiktigt mycket mer hanterbar. Inre frid och expansivitet ersätter ångesten.

Vissa dagar kommer att vara lättare än andra. Förvänta dig bakslag under unikt stressiga perioder. Självmedkänsla är nyckeln - ångest är en djupt inbäddad skyddsimpuls. Med mindfulness kan vi gradvis ställa in dess larm så att vi reagerar skickligt snarare än reaktivt.

Medtiden kommer närvaro att genomsyra fler stunder i livet än frånvaro. Mindfulness sår frön av förkroppsligande som blommar ut i stadig frihet från ångestens turbulens. Vi kommer hem till vår sanna natur bortom oron - den medvetna rymd där vi är hela och tillfreds.

Så istället för "Oroa dig inte, var lycklig" - är vägen till mindfulness "Oroa dig inte, var närvarande." Ögonblick för andningsögonblick släpper vi ångestens grepp och utvecklar inre frid. Ge det ett försök!

Avslutningsvis har det visat sig att mindfulness kan lindra ångest avsevärt när det integreras i det dagliga livet. Genom att kontinuerligt rikta uppmärksamheten mot sinnesupplevelser med kärleksfull närvaro kortsluter vi negativa tankeslingor, minskar känslomässig reaktivitet och bygger upp motståndskraft.

Formell meditation påskyndar processen, men även informell mindfulness fungerar bra. Använd sinnesintryck från rutinaktiviteter som ankare. Viktigast av allt är att ha tålamod, självmedkänsla och kontinuitet i övningen - långsiktiga konstruktiva förändringar av ångestvägar kräver ihållande ansträngningar.

Om du vill veta mer om hur du använder mindfulness för att lindra ångestsyndrom kan du ta del av resurserna nedan eller tala med en psykolog. Med tid och övning kan fred och möjligheter blomstra - må vi vattna dessa frön klokt.

Kan CBD-olja hjälpa mot ångest?

Med ett växande intresse för naturläkemedel vänder sig många till cannabidiol (CBD) som utvinns ur hampaplantor för att lindra ångest. CBD interagerar med kroppens endocannabinoida system som är involverat i reglering av humör, smärtupplevelse och andra funktioner.

Till skillnad från marijuana innehåller industrihampa extremt låga nivåer av THC, så CBD-olja orsakar inte berusning eller försämring. Tidig forskning visar att CBD kan vara ett lovande alternativ specifikt för ångestlindring.

I studier visar CBD akuta ångestdämpande effekter - vilket minskar symtomen under stressiga situationer. CBD visar också potential som ett kroniskt dagligt tillskott för att hjälpa till att hantera underliggande ångestkänslighet på lång sikt.

De exakta mekanismerna håller fortfarande på att klarläggas, men det är troligt att CBD förändrar serotoninsignalerna i hjärnan och framkallar känslor av lugn och avslappning. Fler kliniska prövningar på människor pågår om CBD-olja för ångeststörningar.

CBD-olja är inte ett fristående botemedel, men kan vara ett bra komplement till mindfulness-övningar. Cannabidiolens lugnande egenskaper kan ge ångestlindring i stunden så att mindfulness-tekniker bättre kan slå rot. Överväg att integrera hampahärledd CBD-olja i en övergripande hälsoplan för ångest under medicinsk vägledning.

Välj CBD-produkter av hög kvalitet som tillverkas enligt cGMP-standarder med oberoende laboratorieverifiering av innehållet. Arbeta nära din vårdgivare för att hitta optimal CBD-dosering - effekterna känns mycket personliga. Observera att CBD kan interagera med vissa mediciner som blodförtunnande medel.

Sammanfattningsvis tyder ny forskning på att CBD-olja kan hjälpa till att lindra ångest, särskilt i kombination med mindfulness, livsstil och terapi. Alla har olika endocannabinoida system - följ dina erfarenheter noggrant för att se om CBD-olja hjälper dig att återhämta dig från ångest.

Vanliga frågor om mindfulness vid ångest

Att praktisera mindfulness har visat sig minska ångest, öka motståndskraften och förbättra det allmänna välbefinnandet. Men det finns många vanliga frågor om hur man bygger upp en mindfulnessrutin för ångesthantering.

Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna om hur man använder mindfulness för att lindra ångest.

Vilken är den bästa tiden på dagen för att träna mindfulness mot ångest?

Det är idealiskt att förankra din mindfulnessövning vid fasta tidpunkter för att bygga upp en vana. De flesta upplever att närvaro på morgonen ger energi till hela dagen. Tystnaden gör att vi kan ställa in vår kompass mot närvaro innan vi sveps med i de dagliga uppgifterna.

Andra föredrar att öva på lunchrasten eller precis innan läggdags - hitta tidsperioder med minimalt med distraktioner. Även fem minuters medveten andning under oroliga perioder kan återställa nervsystemet.

Experimentera för att hitta din optimala rutin. Regelbunden övning är nyckeln - inte långa helgmeditationer. Genom att vara konsekvent över tid skapas gradvis nya tankebanor som tar bort ångesten.

Hur långa bör mina mindfulness-sessioner vara för att behandla ångest?

Nybörjare bör börja med 5-10 minuter per dag. Detta förhindrar målsättning som utlöser ångest när resultaten inte manifesteras omedelbart. Kom ihåg att mindfulness handlar om processer, inte om prestationer.

Under de veckor och månader som formell mindfulness blir lättare kan du om möjligt bygga upp sessionerna till 10-30 minuter dagligen. mikrodoser fyller kontinuerligt nervsystemet med närvaro. Flera kortare övningar kan också fungera.

Under perioder av akut ångest kan du prova 1-5 minuters medveten andning efter behov för att få lindring i stunden.

Var ska jag träna mindfulness mot ångest?

Miljöer med låg stimulans gör det lättare för mindfulness att slå rot, även om det inte är ett krav. Börja med att hitta en lugn plats - sovrummet, parkbänken, biblioteket.

Stäng av skärmar och enheter för att förhindra digital distraktion. Använd öronproppar om det är bullrigt och ögonskydd om det är ljust. Ligg ner, stå i bergsposition eller sitt upprätt med utsträckt ryggrad.

När du har byggt upp en större mindfulness-muskel kan du injicera närvaro i mer hektiska situationer - åka tunnelbana, stå i kö, rasta hunden. Att överföra medvetna tillstånd till oroliga miljöer är en kraftfull medicin.

Vad händer om mindfulness gör min ångest värre?

Vissa dagar väcker mindfulnessmeditation snarare än lugnar ångestfyllda sinnestillstånd - särskilt för nybörjare. Detta är naturligt med tanke på hur djupt rotad ångestresponsen är.

Istället för att kritisera dig själv, utforska dessa svåra meditationer med nyfikenhet. Lägg märke till var i kroppen du känner ångest, experimentera med att avleda fokus till ljudförnimmelser. Var öppen och tålmodig genom utmaningarna.

Om ångesten kvarstår längre än några minuter ska du försiktigt avsluta sessionen. Försök med jordnära övningar som att medvetet tvätta händerna, gå långsamt eller dricka te med eftertanke. Överväg också att tala med en traumainformerad mindfulnesslärare.

Hur snart kommer jag att se förändringar i min ångest till följd av mindfulness?

Ha realistiska förväntningar - mindfulness är en gradvis process där man ibland ser glimtar av framsteg. En viss lindring av ångest kan märkas under de första veckorna. Men att förändra djupt rotade mentala mönster kräver månader av tålmodig och ihållande träning.

Tänk på att odla en trädgård - frön groddar snabbt men frukterna mognar långsamt genom kontinuerlig närande omsorg. Döm inte din praktik efter humör eller livsomständigheter, utan håll dig fokuserad på att regelbundet vattna frön av närvaro.

Med tiden släpper ångesten när vi blir mer bekanta med vår inre terräng - att inte döma tankar, att välkomna alla känslor, att svara snarare än att reagera. Att rota sig i det levande nuet läker ångest.

Hur kan jag hålla mig motiverad i min mindfulnessövning?

Det finns motivationsbrister när man ska bygga upp en friskvårdsvana - nyckeln är att inte döma sig själv medan man ihärdigt återupptar träningen efter varje avbrott. Fira små framgångar.

Skapa påminnelsesystem - kalenderaviseringar, anteckningar på speglar, mindfulnessappar som skickar uppmaningar om övningstid. Ha ledtrådar redo för när motivationen sjunker - favoritböcker, videor, naturfoton.

Ta kontakt med andra för att stärka motivationen - meditationsgrupper, mindfulness-konferenser, retreater eller online-träffar. Att sätta ansikten på praktiken upprätthåller konsekvensen.

Viktigast av allt är att du inte ser daglig mindfulness som ytterligare en punkt på att-göra-listan, utan som tid för mental hygien och egenvård - precis som att bada eller borsta tänderna. Duscha ditt sinne med närvaro när det behöver renas. Motivation följer glädje.

Hur vet jag om mindfulness eller meditation är rätt för min ångest?

Det enda sättet att verkligen ta reda på det är att experimentera själv. Tack och lov kräver mindfulness inga särskilda färdigheter - det räcker med att hela tiden rikta uppmärksamheten tillbaka till den rikedom som alltid finns här och nu.

Prova att meditera med fokus på andningen i några minuter. Utforska hur det är att fokusera på sinnesförnimmelser under dagliga uppgifter. Även om det inte är en universallösning, bekräftar studier att de flesta människor upplever betydande ångestlindring från korta dagliga mindfulness-sessioner.

Leta också efter metoder som passar din unika personlighet - kärleksfull vänlighet, vandringsmeditation, sång, visualisering, yoga nidra kroppsskanning. Mindfulness är oändligt kreativt i sina tillämpningar. Var öppen och nyfiken.

Nyckeln är att ge teknikerna en längre testkörning - flera veckor med dagliga mikrodoser snarare än några få försök. Ångest har utvecklats under många år, så det krävs tålamod för att lösa upp knutarna. Men belöningarna blommar också exponentiellt.

Hur kan mindfulnesslärare hjälpa mig att återhämta mig från ångest?

En kvalificerad mindfulnesslärare ger enormt värde för att övervinna hinder för ångest - skapa stödjande ansvarsskyldighet, felsöka motivationsblockeringar, skräddarsy övningar efter dina behov.

Det är viktigt att hitta en kompatibel guide som du känner samhörighet med - det finns många olika stilar. Sök lokalt eller prova online-sessioner. Leta efter lärare som är utbildade i traumainformerad mindfulness. En omtänksam människa som skapar ett säkert utrymme för detta sårbara inre arbete är ovärderligt.

Gruppklasser skapar också gemenskap och påminner oss om att vi inte är ensamma. Att höra hur andra använder mindfulness på ett kreativt sätt inspirerar även oss. Att investera i en lärare påskyndar framstegen genom fastlåsta situationer när beslutsamheten sviktar.

Slutsats

Vi hoppas att dessa svar har gett klarhet i hur man effektivt kan odla mindfulness vid ångestbehandling. Kom ihåg att långsamt tålamod med dig själv är livets största lärare. Genom att kontinuerligt rikta uppmärksamheten mot nuet under formell meditation och i det dagliga livet, förlorar ångesten sitt störande grepp.

Var öppen, nyfiken och vänlig mot dig själv när utmaningar uppstår - ångest är ett starkt neuralt mönster som det tar tid att bygga upp igen. Men med dedikerad daglig träning kommer frid och möjligheter att genomsyra ditt liv på ett exponentiellt sätt.

Må dessa mindfulnessfrön du planterar blomma ut till frukter av frihet att njuta av. Vi önskar dig det allra bästa på din resa mot ett uppvaknande bortom ångest till att leva med hela ditt jag.

Sammanfattning

Över 40 miljoner vuxna i USA lider av ångestsyndrom. Den goda nyheten är att forskning bekräftar att mindfulness-metoder avsevärt minskar ångestsymtom och odlar långsiktig motståndskraft. Mindfulness innebär att man upprätthåller en icke-dömande medvetenhet om det nuvarande ögonblicket.

I den här artikeln beskrivs 5 kraftfulla men ändå lättillgängliga mindfulness-tekniker för att lindra ångest:

 1. Meditation med fokus på andningen
 2. Kroppsscanning
 3. Bli vän med ångest genom mindfulness
 4. Informell mindfulness i det dagliga livet
 5. Meditation för kärleksfull vänlighet

Med bara 10 minuters daglig träning aktiverar dessa metoder avslappningsreaktioner, stärker nervkretsarna i nuet, ger ångestlindring i stunden och kultiverar kroppslig närvaro. Vetenskapliga studier bekräftar att regelbunden mindfulness smälter bort ångest, oro och panik genom att träna fokus på sinnesupplevelser istället för ångestfyllda tankar.

Dessutom finns ett FAQ-avsnitt som tar upp vanliga frågor om att bygga upp motivation, hitta tid, arbeta med lärare och mer för att effektivt etablera mindfulness mot ångest. Nyckeln är att se mindfulness inte som ytterligare en uppgift utan som mental hygien för att rensa oroväckande tankeslingor. Med tålmodig, ihållande övning ger ångest vika för likgiltighet. Genom att hela tiden slappna av i nuet skapar vi nya vägar till frid.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare