Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Vad är CBCA?

Vad är CBCA?

CBCA tjänar som en kemisk föregångare till CBC, en av över 100 cannabinoider som skapas i cannabisplantan. Det finns inte så mycket forskning som har utforskat potentialen hos CBCA, även om molekylen kan verka lovande i framtida cannabinoidforskning, likt andra medlemmar av denna omfattande kemiska familj.

Sammanfattning av CBCA

Mer specifikt kategoriserad som en cannabinoidsyra, representerar CBCA (cannabichromenic acid) ett steg på den biosyntetiska vägen från föregångsmolekyler till "aktiverade" cannabinoider. Vad är det som särskiljer en cannabinoidsyra från en cannabinoid? Den förstnämnda har en ytterligare karboxylgrupp som gör det möjligt för den att utöva olika effekter i kroppen.

Precis som de flesta cannabinoider skapade genom enzymatiska reaktioner, stammar CBCA från "modercannabinoiden" CBGA. Ett specialiserat enzym känt som cannabichromenic acid synthase (CBCAS) katalyserar en reaktion som omvandlar CBGA till CBCA. Cannabinoidsyran agerar sedan som en föregångare till två andra cannabinoider.

Avlägsnandet av koldioxid via värmeexponering—dekarboxylering—omvandlar CBCA till cannabinoiden CBC. Exponering för UV-strålar omvandlar istället CBCA till cannabicycloclic acid (CBLA). Båda dessa slutprodukter kan senare omvandlas till cannabicyclol[1] (CBL) via liknande processer.

Även om CBC är sekundär i denna reaktion, har forskare identifierat cannabinoiden först år 1966, två år innan den kemiska isoleringen av CBCA. CBC rankas som en av fyra större fytocannabinoider tillsammans med THC, CBD, och CBG. Dock produceras dessa motsvarigheter i varierande mängder i trikomerna på cannabisblommor.

Intressant nog, börjar CBC bildas i cannabisplantor redan innan blomningsfasen ens börjat. CBC förekommer i högst nivåer kort efter fröplantsfasen, vilket innebär att enzymatisk omvandling av CBCA till CBC inträffar väldigt tidigt i odlingscykeln. Även under topproduktion, överstiger CBC-nivåerna sällan 0,2–0,3 % i torr vikt[2] hos de flesta sorter.

CBC-liknande föreningar förekommer på andra platser i växtriket. Molekyler extremt nära i molekylär struktur till cannabinoiden har identifierats i traditionella kinesiska växtarter[3]Rhododendron anthopogonoides.

Vad är CBCA?

Biverkningar

Forskare har inte spenderat så mycket tid på att titta på biverkningarna av CBCA, mest sannolikt på grund av dess låga koncentrationer i cannabissorter och forskningsrestriktioner på plantan. Dock har de investerat tid och ansträngning på att undersöka egenskaperna av CBC i sig själv.

Inga bevis visar för närvarande att CBC producerar några noterbara biverkningar. Dock måste vi vänta på framtida studier för att avgöra om samma gäller för CBCA.

Forskning på CBCA och möjliga användningsområden

Forskare har undersökt flera medlemmar i cannabinoidfamiljen för dess potential hos människor. CBCA har inte fått så mycket uppmärksamhet ännu, men vi är säkra på att det kommer ändras—särskilt efter främjande fynd gällande cannabinoidsyrorna CBDA och THCA.

Hittills kan vi endast se på CBC för att få en idé om egenskaperna som CBCA kan besitta. Tidig forskning antyder att cannabinoiden kan komma att utöva en del användbara egenskaper.

CBC kan komma att producera dessa effekter[4] genom att agera på det endocannabinoida systemets CB2-receptor och genom att interagera med TRP-kanaler. CBC har en svag bindningssamhörighet med CB1-receptorn, vilket innebär att den inte genererar några psykoaktiva biverkningar. CBCA delar sannolikt denna icke-psykoaktiva egenskap.

Laglig status

De flesta droglagar berör inte CBCA. Inga isolerade kommersiella produkter eller CBC-rika cannabissorter finns på marknaden för närvarande. Dock kan lagligheten av CBCA sannolikt komma att fluktuera i framtiden baserat på lagligheten av cannabis och hampa. United Nations Convention on Psychotropic Substances—en internationell överenskommelse utformad för att kontrollera vissa substanser—nämner inte CBCA.

Källor

[1] Degenhardt, F., Stehle, F., & Kayser, O. (2017). The Biosynthesis of Cannabinoids. Handbook of Cannabis and Related Pathologies, 13–23. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-800756-3.00002-8 [Källa]

[2] Pollastro, F., Caprioglio, D., del Prete, D., Rogati, F., Minassi, A., Taglialatela-Scafati, O., Munoz, E., & Appendino, G. (2018). Cannabichromene. Natural Product Communications, 13(9), 1934578X1801300. https://doi.org/10.1177/1934578x1801300922 [Källa]

[3] Iwata, N., & Kitanaka, S. (2011). New Cannabinoid-Like Chromane and Chromene Derivatives from Rhododendron anthopogonoides. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 59(11), 1409–1412. https://doi.org/10.1248/cpb.59.1409 [Källa]

[4] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [Källa]

Källor

[1] Degenhardt, F., Stehle, F., & Kayser, O. (2017). The Biosynthesis of Cannabinoids. Handbook of Cannabis and Related Pathologies, 13–23. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-800756-3.00002-8 [Källa]

[2] Pollastro, F., Caprioglio, D., del Prete, D., Rogati, F., Minassi, A., Taglialatela-Scafati, O., Munoz, E., & Appendino, G. (2018). Cannabichromene. Natural Product Communications, 13(9), 1934578X1801300. https://doi.org/10.1177/1934578x1801300922 [Källa]

[3] Iwata, N., & Kitanaka, S. (2011). New Cannabinoid-Like Chromane and Chromene Derivatives from Rhododendron anthopogonoides. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 59(11), 1409–1412. https://doi.org/10.1248/cpb.59.1409 [Källa]

[4] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [Källa]

Produktsökare