Skapa en rutin för egenvård

Published:

Livet kan vara hektiskt och stressigt, vilket gör det lätt att glömma bort att ta hand om sig själv. Att skapa en konsekvent rutin för egenvård kan hjälpa dig att minska stress, öka energinivåerna, förbättra fokus och känna dig mer balanserad överlag. Den här omfattande guiden hjälper dig att skapa en egenvårdsrutin som är skräddarsydd för dina behov.

Betydelsen av egenvård

Egenvård innebär helt enkelt att ta sig tid att göra saker som ger dig näring fysiskt, mentalt och känslomässigt. Egenvård hjälper dig att tanka så att du kan vara ditt bästa jag. Kraven från arbete, familj, relationer och andra åtaganden kan tömma din tank om den inte fylls på regelbundet.

En konsekvent egenvård ger många fördelar, t.ex:

 • Minskad stress och ångest
 • Ökad lycka och livstillfredsställelse
 • Mer energi och bättre fokus
 • Stärkt immunförsvar och allmän hälsa
 • Förbättrad självkänsla och självförtroende
 • Ökad produktivitet och kreativitet
 • Förbättrad känsla av mål och mening

Utan tillräcklig egenvård är det mer sannolikt att du drabbas av utbrändhet, utmattning, irritation och minskad livsglädje. Avsätt tid för aktiviteter som ger lugn, tröst, njutning och förnyelse. Tänk på det som att ta en paus för att ge näring åt ditt sinne, din kropp och din själ.

Komponenter i en rutin för egenvård

En effektiv egenvårdsrutin innehåller aktiviteter från fyra viktiga områden:

Fysisk egenvård - Aktiviteter som främjar din fysiska hälsa, som att sova tillräckligt, äta hälsosam mat, motionera och gå på läkarbesök.

Psykologisk egenvård - Aktiviteter som ger näring åt ditt sinne, t.ex. mindfulness, att skriva dagbok, läsa böcker, ta en paus från sociala medier och säga nej till oönskade åtaganden.

Känslomässig egenvård - Aktiviteter som uppfyller dig andligt och kreativt som att tillbringa tid i naturen, lyssna på musik, skapa konst, skratta och få kontakt med andra.

Professionell egenvård - Aktiviteter som minskar jobbrelaterad stress, som att ta pauser under dagen, sätta gränser för kollegor och inte svara på jobbmejl efter arbetstid.

Ha som mål att inkludera en eller flera aktiviteter från varje kategori i din rutin.

Skapa en rutin för egenvård

Följ dessa steg för att skapa en rutin för egenvård som håller:

Steg 1: Identifiera dina behov

Börja med att reflektera över dina nuvarande utmaningar och stressfaktorer. Gör en lista över hur du vill känna dig - t.ex. lugn, utvilad, uppkopplad, kreativ, centrerad osv. Fundera sedan på vilka aktiviteter som kan hjälpa dig att uppleva dessa känslor. Om du är osäker kan du experimentera med olika egenvårdsaktiviteter och vara uppmärksam på hur de påverkar ditt humör.

Steg 2: Sätt upp mål för egenvård

Utveckla realistiska och specifika mål för egenvård, t.ex:

 • 7-8 timmars sömn per natt
 • Ät 2-3 näringsrika måltider per dag
 • Ta en 10 minuters meditationspaus varje morgon
 • Begränsa sociala medier till 30 minuter per dag
 • Tillbringa 30 minuter utomhus 3 gånger per vecka

Välj hanterbara mål som du kan hålla fast vid på lång sikt. Du behöver inte göra om allt på en gång. Små konsekventa åtgärder leder till varaktig förändring.

Steg 3: Planera in egenvård i din dag

Om du planerar in egenvårdsaktiviteter i din kalender ökar sannolikheten för att du genomför dem. Behandla möten för egenvård med samma vikt som du ger arbetsmöten eller möten. Schemalägg specifika tidsblock för dina valda aktiviteter.

Distribuera dem under hela veckan, inte bara på helgerna. Konsekvens är nyckeln. Identifiera också vilken tid på dagen du har mest energi och motivation för vissa aktiviteter, t.ex. träning, att skriva dagbok etc.

Steg 4: Skapa påminnelser och ansvarsskyldighet

Det är lätt att glömma bort egenvårdsplanerna när livet blir hektiskt. Ställ in telefonlarm eller kalenderpåminnelser för dina schemalagda aktiviteter. Berätta för en vän eller familjemedlem om din rutin och be dem hålla koll på dina framsteg. Att ha någon som håller dig ansvarig ökar motivationen.

Steg 5: Observera hur du känner dig

Var uppmärksam på hur ditt sinne, din kropp och dina känslor känns efter att du har tagit hand om dig själv. Har du mer energi? Känner du dig mindre stressad? Sover du bättre? Identifiera vilka specifika aktiviteter som är mest närande så att du kan göra mer av dem.

Steg 6: Anpassa och modifiera

Det är normalt att dina behov av egenvård förändras med tiden. Vissa aktiviteter kanske inte passar dig längre. Det kan uppstå nya utmaningar som kräver extra stöd. Omvärdera din rutin ofta och justera aktiviteterna efter behov.

Var flexibel och villig att prova nya metoder för egenvård för att hitta det som fungerar bäst. Det handlar om processen, inte om perfektion.

Exempel på aktiviteter för egenvård

Här är exempel på egenvårdsaktiviteter som du kan prova:

Fysisk

 • Ta ett varmt bad
 • Gå ut
 • Stretching eller yoga
 • Dans
 • Få massage
 • Ta en tupplur
 • Gå på dina årliga kontroller

Psykologisk

 • Meditera eller träna djupandning
 • Skriva i en dagbok
 • Läs en inspirerande bok
 • Lyssna på upplyftande musik eller podcasts
 • Gör något kreativt som konst, hantverk eller gör-det-själv-projekt
 • Ägna tid åt att lära dig något nytt
 • Stäng av elektronik under längre perioder
 • Säg nej till oönskade förpliktelser

Känslomässigt

 • Tillbringa tid med positiva nära och kära
 • Kela med ett husdjur
 • Ta dig ut i naturen
 • Lyssna på din favoritmusik eller titta på en komedi
 • Praktisera tacksamhet
 • Göra volontärarbete
 • Prova en ny hobby som väcker glädje

Professionell

 • Ta ut all betald ledighet
 • Sätt gränser för kollegor
 • Gör din arbetsplats mer ergonomisk och avkopplande
 • Ta regelbundna pauser under arbetsdagen
 • Identifiera vilka projekt som ger dig energi och gör mer av dem
 • Ät lunch utanför kontoret
 • Lämna arbetet på jobbet och koppla bort det på kvällar och helger

Att göra egenvård till en livslång vana

Det viktigaste är att experimentera och hitta de egenvårdsrutiner som fungerar bäst för just dina behov och ditt schema. Ha tålamod när du bygger in rutinerna i ditt liv. Det tar tid för nya vanor att fastna. Men ansträngningen är väl värd det för de fördelar du kommer att få.

Här är några sista tips för att göra egenvård till en bestående vana:

 • Börja i liten skala - Lägg till en ny egenvårdsaktivitet i taget tills den blir automatisk innan du lägger till fler. Små steg skapar varaktig förändring.
 • Schemalägg det - Markera egenvårdsaktiviteter i din kalender och behandla dem som möten för att öka genomslagskraften. Planera i förväg.
 • Koppla den till en befintlig vana - Koppla en ny egenvårdsvana till en befintlig vana för att förstärka den, som att meditera direkt efter morgonkaffet.
 • Bytut, lägg inte till - Om du är väldigt upptagen kan du byta ut en befintlig vana mot en ny egenvårdsaktivitet istället för att lägga till mer på din tallrik.
 • Förvänta dig motgångar - Det kommer att gå upp och ner. Klandra inte dig själv eller ge upp helt om du hoppar över egenvården vissa dagar. Kom bara tillbaka på rätt spår nästa dag. Framsteg, inte perfektion, är nyckeln.
 • Engagera andra - Få vänner och familj att göra dig sällskap i hälsosamma aktiviteter och ge varandra ansvar och uppmuntran.
 • Var konsekvent - Prioritera egenvård och gör det konsekvent, inte bara när du har tid eller känner för det. Konsekvens är nyckeln till att skapa vanor.
 • Håll koll pådet - Anteckna egenvårdsaktiviteter i en dagbok eller app för att följa utvecklingen och se de positiva effekterna ackumuleras.
 • Justera efter behov - Kontrollera regelbundet om din rutin behöver uppdateras utifrån livsomständigheter, energinivåer, njutning och resultat.

Om du ger dig själv näring genom en rutin för egenvård kan du visa upp dig från din bästa sida för andra och leva ett mer balanserat och meningsfullt liv. Tidsinvesteringen är väl värd det. Med lite försök och misstag kommer du att hitta de specifika ritualer som fungerar för dig. De positiva effekterna kommer att öka i takt med att egenvården blir en självklarhet.

Slutsats

Att skapa en konsekvent egenvårdsrutin med aktiviteter som du verkligen tycker om är en av de bästa sakerna du kan göra för ditt allmänna välbefinnande. Följ stegen för att identifiera dina behov, sätta upp mål för egenvården, planera in aktiviteterna i din dag, skapa påminnelser, observera fördelarna och anpassa din strategi när det behövs. Gör egenvården till en livslång vana genom att börja i liten skala, koppla den till befintliga rutiner, involvera andra, vara konsekvent, följa upp dina framsteg och regelbundet justera din rutin. När du tar hand om dig själv blir du friskare, gladare och bättre rustad att ta hand om andra. Du är värd investeringen i dig själv.

Resurser som använts för att skriva denna artikel

Amerikanska psykologförbundet. (2022). Bygg upp din rutin för egenvård. Hämtad från https://www.apa.org/topics/self-care

Cherry, K. (2020). Vikten av egenvård. Verywell Mind. Hämtad från https://www.verywellmind.com/the-importance-of-self-care-3145067

Hjälpguide. (2022). Fördelarna med egenvård för den mentala hälsan. Hämtad från https://www.helpguide.org/articles/mental-health/the-mental-health-benefits-of-self-care.htm

Hjärna Kropp Grön. (2021). Hur du bygger upp en rutin för egenvård som du faktiskt kommer att hålla fast vid. Hämtad från https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-build-a-self-care-routine

Nationella institutet för hälsa. (2021). Att bygga en egenvårdsplan. Hämtad från https://www.nih.gov/health-information/self-care-plans

Smith, M. & Segal, J. (2022). Vikten av egenvård. Hjälpguide. Hämtad från https://www.helpguide.org/articles/stress/the-importance-of-self-care.htm

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare