Mindfulness för minskad stress

Published:

Stress är en oundviklig del av livet. Arbete, familj, hälsa och ekonomiskt ansvar bidrar alla till våra stressnivåer. Även om viss stress kan bidra till att motivera och fokusera oss, tär kronisk stress på vårt allmänna välbefinnande. Ihållande stress leder till trötthet, irritabilitet, bristande fokus, ångest, viktökning, huvudvärk och ett försvagat immunförsvar. Att hitta hälsosamma och effektiva sätt att hantera stress är avgörande för både den mentala och fysiska hälsan.

Mindfulness för minskad stress

Mindfulness har visat sig vara en lättillgänglig och beprövad metod för att minska stress. Mindfulness lär oss att uppmärksamma det nuvarande ögonblicket på ett icke-dömande sätt. På så sätt kan vi få perspektiv på stressande tankar och känslor. En mängd forskning visar att mindfulness leder till lägre upplevd stress, större motståndskraft och mer positiv mental hälsa.

Hur mindfulness minskar stress

Mindfulness bidrar till att minska stress på flera viktiga sätt:

Främjar medvetenheten om stressreaktioner

Mindfulness lär oss att noggrant observera våra fysiologiska och psykologiska reaktioner på potentiella stressfaktorer. Detta leder till ökad medvetenhet om våra automatiska reaktioner i stressiga situationer. Mindfulness hjälper oss att komma bort från autopiloten och ger oss perspektiv på våra inrotade reaktionstendenser. Med denna medvetenhet kan vi göra mer medvetna val när det gäller hur vi reagerar på stress.

Minskar rumination

Mindfulness hjälper också till att minska idisslande och repetitiva negativa tankemönster som underblåser stress. När vi fastnar i idisslingsloopar ökar våra upplevda stressnivåer. Mindfulness tränar våra sinnen att hålla fokus i nuet. Detta minskar tiden som går åt till att grubbla över tidigare eller framtida händelser. Forskning bekräftar att interventioner med mindfulness bidrar till att minska idisslandet.

Möjliggör reglering av känslor

Starka känslor som rädsla, ilska och ångest uppstår naturligt som en del av stressreaktionen. Även om de kan vara användbara signaler, leder ohälsosamt undertryckande eller exploderande av dessa känslor till mer stress. Mindfulness möjliggör en sundare känsloreglering. Det hjälper oss att objektivt lägga märke till intensiva känslor utan att reagera impulsivt. Detta lugn kortsluter ohälsosamma känsloregleringsmönster som förvärrar stress.

Främjar avslappning

Många mindfulness-metoder aktiverar medvetet kroppens avslappningsreaktion för att motverka stress. Aktiviteter som medveten andning, kroppsskanning och visualisering lugnar nervsystemet. Detta motverkar den kamp-flykt-frys-aktivering som uppstår vid stress. Med tiden kommer nervsystemet att återställas till en lugnare standard om man regelbundet använder avslappningsresponsen genom mindfulness.

Skapar nya perspektiv

Att zooma ut genom mindfulness kan radikalt förändra perspektivet på stressiga situationer. Ett svårt arbetsscenario kan verka drastiskt dystert och orättvist i stunden. Men mindfulness hjälper oss att vidga perspektivet och se den större bilden. Detta hjälper oss att avdramatisera och omformulera stressfaktorer till något mer hanterbart. Att omformulera tankar på detta sätt är ett av huvudsyftena med mindfulness.

Mindfulnessövningar som minskar stress

Många olika typer av mindfulnessövningar och interventioner kan minska stressnivåerna och öka stresståligheten. Här är några av de mest effektiva metoderna:

Mindfulness Meditation

Mindfulnessmeditation är ett av de bäst undersökta sätten att minska upplevd stress. Otaliga studier bekräftar dess fördelar. I mindfulnessmeditation riktar vi medvetet uppmärksamheten mot nuet med en attityd av öppenhet och icke-bedömning. Detta förflyttar oss till ett mer observant läge där stressande tankar har mindre makt över oss.

Två vanliga tekniker för mindfulness-meditation är t.ex:

 • Medvetenhet om andningen: Fokusera uppmärksamheten på förnimmelserna av andningen. Detta förankrar oss i nuet och lindrar stressande grubblerier.
 • Kroppsscanning: Att mentalt skanna igenom olika delar av kroppen för att främja avslappning. Detta frigör fysiska spänningar från stress.

En regelbunden mindfulness-meditation på bara 10-20 minuter per dag kan leda till en betydande stressminskning.

Mindful rörelse

Mindful movement kombinerar mindfulness med skonsam fysisk aktivitet. Övningar som yoga, tai chi och qigong framkallar avslappning samtidigt som mindfulness förstärks. Rytmen i medveten rörelse lugnar nervsystemet och motverkar effekterna av stress. Forskning bekräftar att regelbundet deltagande i dessa aktiviteter minskar stress och ångest.

Vandringsmeditation

Denna form av mindfulness innebär att man går långsamt och medvetet med fokus på varje steg. Gångmeditation är ett lugnande sätt att bygga upp medvetenheten om nuet. Känslorna av att gå hjälper till att förankra uppmärksamheten samtidigt som aktiviteten främjar cirkulationen och stressavlastning. Om du utövar gångmeditation 10-20 minuter om dagen kan du minska din stress.

Kroppsscanning

Kroppsskanning är en strukturerad mindfulnessövning där vi systematiskt riktar uppmärksamheten mot olika delar av kroppen. Kroppsscanning främjar avslappning genom att frigöra muskelspänningar som byggs upp vid stress. Nya meditatörer somnar ofta under en kroppsscanning, vilket bekräftar hur djupt avslappnande det kan vara. Att regelbundet utföra en 10-30 minuter lång kroppsscanning är en utmärkt metod för att minska stress.

Appar för mindfulness

Hundratals appar erbjuder nu guidade mindfulnessövningar och påminnelser om att vara närvarande under hela dagen. Appar som Headspace, Calm och Insight Timer innehåller meditationssessioner för stresshantering. Många appar innehåller också lugnande musik, naturljud och påminnelser om att ta andningspauser. Att använda mindfulnessappar bara 10 minuter per dag kan påtagligt minska stressen.

Fördelarna med mindfulness vid stress

Regelbunden mindfulness ger många vetenskapligt validerade fördelar när det gäller upplevd stress, ångest och allmän psykisk hälsa:

 • 23% genomsnittlig minskning av kortisol - det primära stresshormonet(länk)
 • 57% lägre spänningsnivåer efter korta dagliga mindfulness-pass(länk)
 • 20% genomsnittlig minskning av ångestpoäng(länk)
 • 22% genomsnittlig minskning av depression(länk)
 • Förbättrad stresstålighet efter 8 veckors mindfulnessträning(länk)
 • Förändrad hjärnstruktur kopplad till minskad stress efter 8 veckors mindfulness(Länk)

Mindfulness är en evidensbaserad metod för hälsosammare stresshantering. Med enkla, dagliga mindfulnessövningar kan vi förändra vårt förhållande till stress och främja genuin motståndskraft.

Implementering av ett mindful förhållningssätt

Mindfulness erbjuder ett nytt sätt att förhålla sig till livets upp- och nedgångar. Genom att regelbundet ägna sig åt mindfulness kan vi utveckla en medvetenhet om nuet som minskar stressreaktiviteten. Här är några tips på hur du implementerar ett mindfulnesstänk:

 • Börja i liten skala: Börja med att utöva mindfulness 5-10 minuter per dag - konsekvens är viktigare än varaktighet.
 • Provaolika metoder: Experimentera med andningsmedvetenhet, kroppsskanningar, mindful walking, appar osv. Hitta det som känns rätt.
 • Formell övning: Etablera en formell mindfulness-övning med fast tid varje dag. Detta tränar sinnet.
 • Informell övning: För in medveten närvaro i dagliga rutinaktiviteter genom påminnelser och pauser.
 • Observera dömande tankar: Lägg märke till bedömningar och återför försiktigt uppmärksamheten till nuet.
 • Hatålamod med dig själv: Ge näring åt självmedkänsla - mindfulness är en livslång resa.

Genom att inta en attityd av öppenhet, tålamod och icke-strävan kan mindfulness-övningen organiskt fördjupas och utvecklas. Med tiden skapar mindfulness varaktiga förändringar i hur vi förhåller oss till stress.

Slutsats

Livet erbjuder många potentiella stressfaktorer och svårigheter. Även om vi inte alltid kan kontrollera yttre händelser kan vi förändra hur vi förhåller oss till stress. Mindfulness är ett beprövat sätt att minska den upplevda stressen och utveckla en djupare motståndskraft. Omfattande forskning bekräftar att enkla mindfulnessövningar minskar stresshormonnivåerna, ångest, grubblerier och depression. Genom medveten närvaro får vi perspektiv på oroliga tankar och kan bättre reglera svåra känslor. Mindfulness släpper greppet om de automatiska stressreaktionerna och öppnar för ett nytt sätt att leva. Genom att engagera oss i en daglig mindfulnessövning kan vi leva med större lätthet och visdom.

Vanliga frågor om mindfulness för minskad stress

Vad är mindfulness?

Mindfulness innebär att medvetet uppmärksamma nuet med en attityd som präglas av öppenhet, nyfikenhet och acceptans. Det handlar om att stämma in i dina tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser i nuet, utan att döma dem.

Hur kan mindfulness bidra till att minska stress?

Mindfulness motverkar vår tendens att oavbrutet grubbla över tidigare eller framtida händelser, vilket ger näring åt upplevd stress. Genom att förankra uppmärksamheten i det aktuella ögonblicket avbryter mindfulness grubblandet och minskar reaktiviteten vid stress. Det förbättrar också förmågan att reglera känslor och aktiverar kroppens avslappningsreaktion.

Vilka är fördelarna med mindfulness vid stress?

Forskning visar att mindfulness minskar stresshormonet kortisol, sänker spänningar, minskar ångest och depression, ökar stresståligheten och förändrar hjärnstrukturen som är kopplad till lägre stress. Bara 10-20 minuters daglig mindfulnessövning kan minska stressen avsevärt.

Vilka är några grundläggande metoder för mindfulness?

 • Andningsmeditation - fokusera på förnimmelserna av andningen
 • Kroppsscanningsmeditation - systematisk uppmärksamhet på olika delar av kroppen
 • Medveten rörelse - yoga, tai chi, qigong, vandrande meditation
 • Mindfulness-appar - med vägledda övningar och påminnelser

Hur kommer jag igång med mindfulness?

Börja i liten skala med bara 5-10 minuters andningsmedvetenhet varje dag eller använd en mindfulness-app. Experimentera med olika metoder för att hitta det som passar dig bäst. Lägg in påminnelser om att pausa under dagen för att andas medvetet. Ta dig an övningen med tålamod och självmedkänsla.

Vad kan jag förvänta mig när jag utövar mindfulness?

Det är vanligt att tankarna vandrar iväg hela tiden i början. När det händer, återför försiktigt fokus till nuet. Döm inte dig själv. Tankar och distraktioner kommer alltid att dyka upp - övningen är att lägga märke till dem utan att fastna i dem. Med tiden blir det lättare att återföra uppmärksamheten till nuet.

Hur snart kommer jag att märka förändringar i mina stressnivåer?

Många märker subtila förändringar i perspektiv och stressreaktivitet inom den första veckan eller två. Men att förändra sin relation till stress är en ständigt pågående process. Regelbunden övning leder till mer betydande förändringar inom några månader. Ha tålamod med processen och se mindfulness som en långsiktig träning i stresstålighet.

Kan mindfulness helt eliminera stress?

I stället för att eliminera stress helt och hållet förändrar mindfulness din relation till stress. Du upplever fortfarande svåra känslor, men hanterar dem med större motståndskraft, klarhet och visdom. Mindfulness leder till större likgiltighet - ett jämnmodigt mentalt tillstånd som gör att du lättare kan hantera livets upp- och nedgångar.

Finns det särskilda risker eller biverkningar?

Mindfulness är mycket säkert när det utövas med måtta. Ibland kan det initialt öka ångesten när begravda känslor uppstår. Detta går vanligtvis över med fortsatt träning. De som har en historia av trauma eller allvarlig psykisk sjukdom bör arbeta med en mentalvårdspersonal.

Hur mycket tid ska jag ägna åt mindfulness?

För de flesta räcker det med 10-20 minuters formell mindfulnessövning varje dag plus korta pauser. Om du har höga stressnivåer kan två eller till och med tre korta sessioner hjälpa. Det bästa är att rådfråga en erfaren lärare eller psykolog för att skräddarsy mindfulness efter dina behov.

Resurser som använts för att skriva denna artikel

Creswell, J. D., & Lindsay, E. K. (2014). Hur påverkar mindfulnessträning hälsan? Ett konto för buffring av mindfulness-stress. Current Directions in Psychological Science, 23(6), 401-407. https://doi. org/10.1177/0963721414547415

Goyal, M., Singh, S., Sibinga, E. M., Gould, N. F., Rowland-Seymour, A., Sharma, R., Berger, Z., Sleicher, D., Maron, D. D., Shihab, H. M., Ranasinghe, P. D., Linn, S., Saha, S., Bass, E. B., & Haythornthwaite, J. A. (2014). Meditationsprogram för psykologisk stress och välbefinnande: En systematisk genomgång och metaanalys. JAMA Internal Medicine, 174(3), 357. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2013.13018

Hoge, E. A., Bui, E., Marques, L., Metcalf, C. A., Morris, L. K., Robinaugh, D. J., Worthington, J. J., Pollack, M. H., & Simon, N. M. (2013). Randomiserad kontrollerad studie av mindfulnessmeditation för generaliserat ångestsyndrom: Effekter på ångest och stressreaktivitet. The Journal of Clinical Psychiatry, 74(08), 786-792. https://doi. org/10.4088/jcp.12m08083

Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-baserade interventioner i sitt sammanhang: Förflutet, nutid och framtid. Klinisk psykologi: Science and Practice, 10(2), 144-156. https://doi. org/10.1093/clipsy.bpg016

Khoury, B., Sharma, M., Rush, S. E., & Fournier, C. (2015). Mindfulness-baserad stressreduktion för friska individer: En metaanalys. Journal of Psychosomatic Research, 78(6), 519-528. https://doi. org/10.1016/j.jpsychores.2015.03.009

Lindsay, E. K., & Creswell, J. D. (2017). Mekanismer för mindfulness-träning: Monitor- och acceptansteori (MAT). Clinical Psychology Review, 51, 48-59. https://doi. org/10.1016/j.cpr.2016.10.011

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare