Stress på jobbet : hantera stress och förebygg utbrändhet och stress på jobbet.

Published:

Stress på jobbet blir allt vanligare, och över hälften av arbetstagarna uppger att de känner sig stressade på jobbet. Stress på arbetsplatsen kan få stora konsekvenser för din psykiska och fysiska hälsa och leda till utbrändhet, depression, ångest och till och med kroniska sjukdomstillstånd. Att lära sig effektiva strategier för att hantera stress på jobbet är avgörande för att upprätthålla ditt välbefinnande och din produktivitet. I den här artikeln går vi igenom orsakerna till och effekterna av stress på arbetsplatsen och ger konkreta tips som hjälper dig att bekämpa stress och trivas på jobbet.

 hantera stress på arbetet

Varför stressen på arbetsplatsen ökar

Det finns några viktiga orsaker till att stress på jobbet blir allt vanligare:

 • Ökad arbetsbelastning och ökade förväntningar. Anställda förväntas idag ofta göra mer med mindre resurser och bemanning. Det kan vara mycket stressande att hantera en alltför hög arbetsbelastning och pressen att ständigt leverera.
 • Längre arbetstid. Många anställda har längre arbetstider och tar med sig jobbet hem på vardagskvällar och helger. Utan balans mellan arbete och fritid är utbrändhet oundvikligt.
 • Bristande självständighet. Chefer som detaljstyr och brist på kontroll över det egna arbetet kan vara stora källor till jobbstress. Att inte ha något att säga till om leder till känslor av hjälplöshet.
 • Dålig social/organisatorisk kultur. Negativa eller giftiga arbetskulturer som saknar förtroende, transparens och stöd från ledningen tenderar att ha högre stressnivåer.
 • Otrygghet på jobbet. Rädsla för jobbstabilitet och uppsägningar kan skapa kronisk stress eftersom människor känner sig illa till mods och inte kan slappna av.
 • Begränsade resurser/begränsat stöd. Otillräcklig utbildning, teknik, HR-stöd eller andra viktiga resurser kan göra arbetet mycket svårare än det behöver vara.

De allvarliga effekterna av ohanterad arbetsrelaterad stress

Kronisk stress på jobbet kan påverka nästan alla aspekter av ditt liv. Effekterna omfattar bl.a:

 • Fysiska hälsoproblem. Kronisk stress bidrar till högt blodtryck, nedsatt immunförsvar, hjärtsjukdomar, mag- och tarmproblem, diabetes och till och med cancer.
 • Problem med den psykiska hälsan. Arbetsrelaterad stress är kopplad till en ökning av depression, ångest, sömnlöshet, utbrändhet och andra psykiska störningar.
 • Minskad produktivitet. Stress påverkar koncentration, beslutsfattande, kreativitet och prestation negativt.
 • Påfrestande relationer. Trötta och stressade medarbetare är mer benägna att bråka med sina kollegor och uppvisa ett irriterat beteende som belastar arbetsrelationerna.
 • Missnöje med livet. Obalans mellan arbete och fritid och utbrändhet leder ofta till missnöje på andra områden i livet. Aktiviteter som man tidigare tyckte om ger inte längre glädje.

Om du ignorerar tecknen på arbetsrelaterad stress kan det lätt leda till farligare hälsoeffekter och utbrändhet. Det är därför det är så viktigt att vidta proaktiva åtgärder för att hantera stress.

Effektiva sätt att hantera stress på arbetsplatsen

När stressen på jobbet börjar kännas övermäktig är det viktigt att ha sunda strategier för att hantera den. Här är några av de mest effektiva sätten att bekämpa stress på jobbet:

1. Utvärdera och åtgärda dina stressfaktorer

 • Identifiera dina främsta stressfaktorer på arbetsplatsen och se om det finns sätt att förändra dem. Kan du delegera vissa uppgifter, få mer stöd eller effektivisera processer för att minska belastningen?
 • Diskutera arbetsbelastning och prioriteringar öppet med cheferna så att förväntningarna blir mer rimliga. Säg ifrån om extratimmarna gör dig utbränd.
 • Sätt tydligare gränser och lär dig att säga nej om ytterligare ansvar blir för mycket. Ta inte på dig mer än du kan hantera.

2. Ta regelbundna pauser och rör på dig

 • Ta korta pauser under dagen för att koppla bort arbetet och rensa tankarna, om så bara för några minuter.
 • Införliva motion i din dagliga rutin, eftersom bara 20-30 minuters rörelse kan minska stressen drastiskt.
 • Lägg in tid för lunch eller korta promenader utanför skrivbordet när det är möjligt. Att byta fysisk arbetsplats hjälper dig att bryta av dagen.

3. Främja stödjande arbetsrelationer

 • Utveckla förtroende, samarbete och medkänsla bland kollegor. Socialt stöd är avgörande för att hantera stress.
 • Be kollegor, familj eller vänner om hjälp i stället för att ta på dig för mycket på egen hand. Dela på bördan.
 • Låt inte frustrationen på arbetsplatsen gå ut över nära och kära hemma. Skilj på arbete och privatliv.

4. Öva på avslappningstekniker

 • Prova djupandningsövningar, meditation eller yoga för att aktivera kroppens avslappningsreaktion och stilla sinnet. Bara 5-10 minuter kan göra stor skillnad.
 • Lyssna på musik, läs en bok eller ägna dig åt en hobby som du tycker om för att ta en mental paus från jobbet under din lediga tid.
 • Bestäm en bestämd tid på kvällen då du ska sluta tänka på jobbet. Ge hjärnan tid att ladda om.

5. Fokus på balans mellan arbete och privatliv

 • Sätt tydliga gränser och begränsa arbetet på kvällar och helger så att du kan koppla bort det helt och hållet.
 • Vårda dina personliga relationer genom att tillbringa kvalitetstid med nära och kära.
 • Sov minst 7-8 timmar per natt och ha hälsosamma vanor som minskar stressen, t.ex. rätt kost, naturvistelser och sociala kontakter.

6. Anta en positiv inställning

 • Se mer positivt på stressiga situationer - se utmaningar som möjligheter att växa.
 • Identifiera aspekter av arbetet som du trivs med och känner dig tacksam för, även under svåra dagar.
 • Påminn dig själv om att du har klarat av stress tidigare och kan göra det igen genom att utnyttja din motståndskraft.

7. Sök ytterligare stöd vid behov

 • Om stressen fortsätter att kännas ohanterlig kan du utnyttja de stödprogram för anställda som erbjuder rådgivning eller terapitjänster.
 • Tala med din läkare om stress påverkar din fysiska eller psykiska hälsa avsevärt.
 • Diskutera din oro öppet med chefer och HR. De kanske kan göra anpassningar eller förändringar på arbetsplatsen för att hjälpa till.

Viktiga lärdomar för att hantera stress på jobbet

 • Stressen på arbetsplatsen ökar och kan påverka nästan alla aspekter av de anställdas liv negativt om den inte hanteras.
 • Att lära sig att sätta sunda gränser, ta pauser, utöva egenvård och söka stöd när det behövs är avgörande för att orka med.
 • Prioritera din mentala och fysiska hälsa i stället för att ideligen offra dig för jobbet.
 • Om stressen på arbetsplatsen börjar kännas okontrollerbar eller försvagande ska du inte tveka att säga ifrån och söka hjälp utifrån.
 • Att investera i korrekt stresshantering kommer att göra dig mer motståndskraftig, balanserad och bättre rustad för att trivas i din karriär på lång sikt.

Att utveckla några bra verktyg för stresshantering kan göra stor skillnad när det gäller att bekämpa ångest och utbrändhet på jobbet. Vänta inte tills din hälsa börjar försämras - var proaktiv och prioritera egenvård varje dag för att komma tillbaka på rätt spår både mentalt och fysiskt. Med större motståndskraft, engagemang och välbefinnande kommer du att vara bättre förberedd på att prestera och finna mer tillfredsställelse i ditt arbete.

F: Vilka är effekterna av okontrollerad stress?

S: Okontrollerad stress kan ha många negativa effekter på både ditt fysiska och psykiska välbefinnande. Det kan leda till ångest, depression, sömnstörningar, högt blodtryck och till och med hjärtsjukdomar.

F: Hur kan jag hantera stress på jobbet?

S: För att hantera stress på jobbet är det viktigt att identifiera sina stressfaktorer och hitta sätt att hantera dem. Det kan handla om att utöva mindfulness, avsätta tid för avkoppling och egenvård och hitta sätt att skilja på arbete och privatliv.

F: Hur kan jag hantera stress på jobbet?

S: Att hantera stress på jobbet innebär att hitta effektiva tekniker för stresshantering. Det kan handla om fysisk aktivitet, att sätta gränser, att söka stöd och att skapa en positiv arbetsmiljö.

F: Hur kan jag koppla av och ladda batterierna efter jobbet?

S: Efter en lång dag på jobbet är det viktigt att ta sig tid att koppla av och ladda batterierna. Det kan du göra genom att ägna dig åt aktiviteter som du tycker om, t.ex. läsa, motionera, umgås med nära och kära eller öva på avslappningstekniker.

F: Hur kan jag balansera mitt arbete och privatliv för att undvika utbrändhet?

S: Att balansera ditt arbete och privatliv är avgörande för att förhindra utbrändhet. Det handlar om att prioritera, avsätta tid för dig själv och dina nära och kära och lära sig att säga nej när det behövs.

F: Hur kan jag hantera stress på arbetsplatsen?

S: För att hantera stress på arbetsplatsen måste man hitta hälsosamma strategier för att hantera stressen. Det kan handla om att ta pauser, söka stöd från kollegor eller en pålitlig vän och använda stressreducerande tekniker som djupandning eller meditation.

F: Hur hittar jag tid att ladda batterierna under en hektisk arbetsvecka?

S: Det kan vara svårt att hitta tid för återhämtning under en hektisk arbetsvecka, men det är viktigt för ditt allmänna välbefinnande. Det handlar om att prioritera egenvård, sätta gränser och planera in tid för avkoppling och aktiviteter som ger dig glädje.

F: Vad kan överdriven stress på jobbet leda till?

S: Överdriven stress på jobbet kan leda till utbrändhet, fysiska och psykiska hälsoproblem, minskad produktivitet och ansträngda relationer. Det är viktigt att ta itu med och hantera stress för att förebygga dessa negativa effekter.

F: Hur kan jag minska stressen på jobbet och behålla fokus på mina arbetsuppgifter?

S: För att minska stressen på jobbet och klara av dina arbetsuppgifter är det viktigt att prioritera, delegera när det är möjligt och ha en effektiv tidshantering. Regelbundna pauser och stressreducerande tekniker kan också hjälpa dig att hantera stress och förbättra produktiviteten.

F: Hur kan jag skilja på arbete och privatliv för att minska stressen?

S: Att skilja på arbete och privatliv är avgörande för att minska stressen. Detta kan uppnås genom att sätta gränser, skapa en särskild arbetsyta och fastställa specifika tider för arbete och privata aktiviteter.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare