En fullständig översikt över cannabinoider

Last updated:

Published:

Cannabinoider i ett nötskal

Vid första anblicken är ordet "cannabinoid" anmärkningsvärt likt "cannabis". Och av goda skäl; cannabisplantan är full av en typ av cannabinoid som kallas fytocannabinoider. Men termen cannabinoid syftar faktiskt på en klass av kemikalier som verkar på cannabinoidreceptorer. Cannabinoider är dock inte exklusiva för cannabis. För att ytterligare förvirra dig finns det två olika typer av cannabinoider, baserat på var de har sitt ursprung. Den grundläggande principen för cannabinoider kan sammanfattas som följande:

Cannabinoider är kemiska föreningar. De har fått sitt namn från det sätt på vilket de katalyserar olika biologiska reaktioner från cannabinoidreceptorer. Och även om cannabinoider är framträdande i cannabis finns de också i andra växter, produceras internt av djur och människor och kan syntetiseras i laboratorier.

Du kanske blir förvånad över att höra att cannabinoider finns hos däggdjur, fåglar, fiskar, reptiler och gamla hederliga antropoider (det är vi). Men cannabinoidreceptorer beräknas ha funnits hos dessa varelser i över 500 miljoner år, ungefär vid den tidpunkt då evolutionen möjliggjorde övergången från hav till land. Om de tidigaste landlevande djuren utvecklades till att ha cannabinoidreceptorer finns det en god chans att de var avgörande för deras överlevnad. Den Phanerozoiska Eonen (530 miljoner år sedan) var trots allt en tidsperiod som byggde på etoset "survival of the fittest".

Det finns två kategorier av cannabinoider

De två kategorierna av cannabinoider är endocannabinoider och phytocannabinoider. Endocannabinoider finns i djur och människor och phytocannabinoider i växter.

Endocannabinoider

bild av en abstrakt människokropp

Endocannabinoiderna produceras av våra kroppar och upptäcktes först 1988. Trots att de upptäcktes nyligen har flera endocannabinoider identifierats sedan dess. De två mest framträdande som vi känner till är anandamid (AEA) och 2-arakidonoylglycerol (2-AG).

I huvudsak framkallar AEA ett liknande biologiskt svar som fytocannabinoiden THC och frisätts under njutningsfulla aktiviteter. 2-AG är motsatsen och delar fler likheter i sin effekt på kroppen med CBD, en annan fytocannabinoid. Det finns fem endocannabinoider, med en sjätte som för närvarande undersöks. I takt med att vår förståelse för cannabinoider och vårt endocannabinoida system ökar kommer vi utan tvekan att få större insikter.

Fytocannabinoider

bild av cannabis med molekylformeln för CBD

Cannabis är ansvarig för populariseringen av fytocannabinoider. Även om det är denna art som innehåller den högsta koncentrationen av dessa kemiska föreningar, finns det hundratals andra växter som också producerar fytocannabinoider. För att göra nedbrytningen av fytocannabinoider lättare att förstå är bilden nedan en visuell representation av hur cannabinoider börjar. När cannabinoider utsätts för värme eller ljus förändras deras molekylära struktur över tid.

Från början har vi cannabigerolsyra eller CBGA, modermolekylen för alla andra cannabinoider. När växterna växer omvandlas CBGA till THCA, CBDA och CBCA. Även i sin råa form har dessa cannabinoider fortfarande potential att utlösa ett svar från cannabinoidreceptorer. Det är dock först när de har utsatts för värme som den extra karboxylgruppen avlägsnas och cannabinoiderna blir fullt aktiva föreningar. En ny, mer koncentrerad cannabinoidvariant skapas.

I den efterföljande kategorin har vi THC, CBD, CBC och CBG. THC och CBD är de mest omtalade fytocannabinoiderna på grund av både deras rikliga förekomst och deras effekter på cannabinoidreceptorer. Hos människor har THC psykoaktiva biverkningar medan CBD inte har det. Skillnaden i reaktioner beror på THC:s bindningsaffinitet med CB1-receptorer, som CBD är en känd antagonist till.

Beroende på ämnet kan "cannabinoid" syfta på någon av de två kategorier som vi har listat. Cannabinoider behöver inte vara komplicerade eller tråkiga; de har varit en del av utvecklingen av vårt endocannabinoida system i miljontals år. Med en mer omfattande forskning kan cannabinoidernas och deras receptorers värld bli en rik och givande värld.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare