Historien om CBD (cannabidiol)

Last updated:

Published:

CBD:s historia

Cannabinoider är föreningar som finns i cannabisplantan. De har fått mycket uppmärksamhet sedan medicinsk marijuana började användas och legaliseringskampanjerna blev allt fler runt om i världen, särskilt i USA.

En av de mest omdiskuterade cannabinoiderna som finns i marijuana är CBD. Denna icke-psykoaktiva förening har tagit världen med storm som föremål för nya studier som ytterligare vill utforska och validera potentialen hos cannabis som medicin.

I den här artikeln tittar vi närmare på CBD; vad det är, dess historia och hur det blev en av de mest anmärkningsvärda föreningarna i cannabisplantan.

CANNABISENS HISTORIA

För att bättre förstå betydelsen av CBD är det bra att ha en grundläggande förståelse för cannabisplantans historia.

Cannabis, eller Cannabis sativa, är ett släkte av blommande växter som växer naturligt i många delar av världen, särskilt i tropiska och fuktiga områden samt i bergsområden. Det är en extremt mångsidig växt som, trots att den är olaglig i större delen av världen idag, har fungerat som en viktig gröda under hela mänsklighetens historia.

De tidigaste omnämnandena av användning av cannabis eller hampa går tillbaka till cirka 2300 f.Kr. i en klassisk kinesisk bok som kallas Shu King. Kineserna använde cannabis för att framställa starka, sega fibrer som användes för att tillverka kläder och rep. De använde det också som medicin för att behandla en mängd olika tillstånd, allt från reumatism till menstruationskramper.

Fragment av hampafibrer har också hittats i gamla kinesiska gravkammare från omkring 1000 f.Kr. Andra arkeologiska bevis tyder på att odling och användning av cannabis i Kina går tillbaka till 10 000 år före vår tideräkning, vilket gör det tydligt att cannabis/hampa länge har varit viktiga industrigrödor, trots att de nyligen förbjöds.

Men användningen av cannabis var inte unik för Kina. Växten har också odlats i Indien i tusentals år, där den spelade en särskilt viktig roll i olika andliga metoder och ceremonier.

Cannabis tros till exempel vara huvudingrediensen i soma, en traditionell vedisk dryck som används under religiösa ceremonier. Hinduer konsumerar också ofta bhang, en annan typ av cannabisinfunderad dryck, under årliga festivaler och firanden.

Användningen av charas (vanligen kallat "finger hash") spelar också en viktig roll i hinduiska andliga ceremonier. Shaiva, till exempel, konsumerar ofta charas under sina andliga ritualer. Många religiösa grenar inom den indiska subkontinenten respekterar cannabis psykoaktiva effekter som ett viktigt verktyg för meditation och andra metoder.

Men den industriella, andliga och medicinska användningen av cannabis slutar inte där. Växten spreds över hela världen och odlades och användes så småningom öppet i Europa. När europeiska nationer började kolonisera "den nya världen" följde cannabis med dem och introducerades så småningom i Amerika.

Faktum är att även i USA ordinerades cannabis öppet som ett läkemedel fram till 1900-talet, där det ofta konsumerades i form av tinkturer. Cannabis har också odlats i andra regioner i Amerika, från Brasilien och Chile till Paraguay, som idag är en av de största producenter na av cannabis i Sydamerika och världen.

MARIJUANANS BOTANIK

Att klassificera cannabisplantan är mycket svårare än det verkar. Det finns för närvarande 3 kända naturligt förekommande variationer av cannabis: sativa, indica och ruderalis.

Det finns en viss debatt om huruvida dessa sorter bör behandlas som 3 separata arter, eller 3 sorter av samma art. I den här artikeln kommer vi att behandla indica, sativa och ruderalis som 3 underarter av Cannabis sativa-släktet.

Det enklaste sättet att skilja dessa underarter åt är genom deras morfologi. Sativa-växter kan bli extremt höga och lätt nå höjder på över 2 meter. De är vanligtvis löst förgrenade och har smala, ljusgröna blad.

Indica-växter växer däremot kort och buskigt och når ofta en maxhöjd på ca 1-1,3 m. De är tätt förgrenade och har vanligtvis breda, mörkgröna blad.

Ruderalis växer däremot mycket mindre än både sativa- och indica-växter, och når sällan höjder över 60-70 cm. De har vanligtvis små, tunna stjälkar och stora blad. Viktigast av allt är att ruderalisplantor blommar baserat på ålder snarare än ljusexponering.

Det är viktigt att inse att alla cannabisväxter innehåller cannabinoider, om än i olika koncentrationer.

Indica- och sativa-växter innehåller vanligtvis höga koncentrationer av THC (tetrahydrocannabinol), en psykoaktiv förening som är känd för att producera den distinkta "high" som förknippas med cannabis. Ruderalis-växter, å andra sidan, har vanligtvis högre koncentrationer av CBD (cannabidiol). Detta har dock förändrats dramatiskt sedan uppfödare började manipulera genetik.

Cannabisförädlare korsar regelbundet olika sorter för att skapa nya "stammar" med distinkta egenskaper. Idag är de flesta kommersiellt tillgängliga sorterna någon form av hybrid mellan sativa, indica och ruderalis. Tack vare nya förädlingstekniker är det nu också möjligt att hitta indica/sativa-sorter med höga CBD-nivåer, liksom ruderalis-växter med höga koncentrationer av THC.

CBD: EN VIKTIG CANNABINOID

Cannabinoider har fått mycket uppmärksamhet på senare tid, främst på grund av deras otroliga medicinska potential. Även om THC var av störst intresse under de senaste årtiondena, får CBD nu den största uppmärksamheten som en medicinsk substans.

CBD, eller cannabidiol, är en förening som finns i cannabisplantan och utgör ungefär 40 % av plantans extrakt. Det är icke-psykoaktivt, vilket innebär att det inte ger den typ av "rus" som användare upplever från THC.

CBD beskrevs första gången 1940 av Raphael Mechoulam, organisk kemist och professor i medicinsk kemi vid Hebrew University of Jerusalem, Israel.

Mechoulam ville ta reda på vilka komponenter som gav cannabis dess unika effekter, eftersom kemin i andra droger (som kokain och opium) redan var väl känd vid den tiden.

"Jag fann det mycket förvånande: medan morfin hade isolerats från opium och kokain från kokablad, hade ingen studerat kemin i marijuanaplantan. Det var mycket märkligt", säger Mechoulam i en intervju.

Sedan 1940-talet har vår kunskap om cannabis förbättrats avsevärt, till stor del tack vare forskning som utförts av bland andra Mechoulam.

Idag vet vi att när cannabinoider som THC och CBD kommer in i vår kropp interagerar de med vårt endocannabinoida system (ECS). Detta system består huvudsakligen av 2 receptorer (kända som CB1 och CB2), även om ny forskning tyder på att det också kan involvera andra receptorceller.

ECS är nu känt för att vara involverat i en mängd olika kroppsliga processer och har visat sig bidra till reglering av aptit, humör, minne samt förnimmelse/hantering av smärta.

Systemet stimuleras vanligtvis av endocannabinoider som anandamid eller 2-AG, som produceras naturligt av kroppen. Men när växtbaserade cannabinoider som CBD finns närvarande interagerar de också med detta system genom att binda till antingen CB1- och/eller CB2-receptorer och ge en mängd olika effekter.

CANNABINOIDERNAS POTENTIAL

Sedan upptäckten av det endocannabinoida systemet och cannabinoider som THC, CBD och många fler (cannabis innehåller över 100 olika unika cannabinoider) har forskare från hela världen försökt att isolera dessa föreningar och studera/förstå deras effekter.

Idag är några av de vanligast citerade cannabinoiderna THC, CBD, CBN (cannabinol), CBDV (cannabidivarin), CBG (cannabigerol) och CBC (cannabichromene). Det finns dock många fler där ute.

Effekterna av dessa föreningar varierar kraftigt. CBD har till exempel visat sig vara en potent:

- Antiinflammatorisk
- Antioxidant
- Neuroskyddande
- ångestdämpande
- Antidepressivt
- smärtstillande
- Anti-tumörmedel
- Antipsykotiskt

Effekterna av cannabinoider varierar också beroende på dosering, användning och förekomst av andra cannabinoider.

Mechoulam hävdar till exempel att kraften i medicinsk cannabis ligger i "entourage-effekten", som beskriver det unika sätt på vilket cannabinoider interagerar med andra föreningar, snarare än isolerat. Enligt denna teori fungerar cannabinoider som CBD och THC, tillsammans med terpener, flavonoider och andra föreningar, bättre tillsammans än de gör på egen hand.

FRAMTIDEN FÖR CBD OCH MEDICINSK MARIJUANA

Cannabisvärlden är enorm, och även om vi har gjort stora framsteg när det gäller att förstå komplexiteten hos denna växt finns det fortfarande mycket att lära om cannabis potential.

Men med förändrade åsikter om växten och ökade legaliseringsinsatser tror vi att det inte kommer att dröja länge innan cannabinoider som CBD öppet tas upp i den medicinska världen igen, precis som de gjorde för hundratals, om inte tusentals år sedan.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare