Förbättrar CBG-olja minnet?

Published:

Att ha ett skarpt och fungerande minne är avgörande för det dagliga livet. Men olika hälsotillstånd kan försämra minnet, vilket gör det svårt att behålla ny information, få tillgång till kunskap eller minnas tidigare händelser. Läkemedel för minne har begränsad effektivitet och risker. Detta har lett till intresse för naturliga alternativ som cannabis-härledd CBG-olja. Men kan CBG-olja verkligen förbättra minnet och hjärnans funktion?

I denna artikel granskas bevisen för CBG-oljans effekt på minnet och viktiga överväganden för dess användning.

Förbättrar CBG-olja minnet?

Vad orsakar minnesförlust?

För att förstå om CBG-olja kan förbättra minnet, hjälper det att först veta varför minnet misslyckas. Några viktiga orsaker till minnesförlust inkluderar:

 • Alzheimers sjukdom - Denna progressiva neurologiska sjukdom förstör minnesrelaterade hjärnregioner. Den står för 60-80% av demensfallen.
 • Vaskulär demens - Skador på blodkärlen i hjärnan till följd av stroke eller ateroskleros kan orsaka vaskulär demens som påverkar minnet.
 • Lewykroppsdemens - Onormala proteinavlagringar av alfa-synuklein som kallas Lewykroppar skadar hjärnbarken och det limbiska systemet i områden som är involverade i minnesbildning.
 • Traumatisk hjärnskada - Skador från slag/trauma orsakar bestående minnesproblem hos 15-30% av patienterna.
 • Sömnstörningar - Brist på återhämtande djupsömn påverkar minneskonsolidering och återkallande.
 • Psykiatriska störningar - Tillstånd som depression, ångest, PTSD och schizofreni påverkar minnesfunktionen negativt.
 • Läkemedel - Läkemedel med antikolinerga egenskaper som bensodiazepiner, antihistaminer och tricykliska antidepressiva medel kan orsaka minnesstörningar.
 • Missbruk - Kronisk alkoholism, opioidanvändning och missbruk av stimulantia skadar minnesnätverken.
 • Vitaminbrist - Brist på B-vitaminer, D-vitamin, folat och andra näringsämnen försämrar nervcellernas funktion och minnet.

Så sammanfattningsvis undergräver demenssjukdomar, hjärntrauma, psykiatriska störningar, mediciner och dålig kost minnet genom både strukturella och funktionella förändringar i hjärnan. Kan CBG-olja motverka några av dessa effekter för att förbättra minnet?

Vad är CBG-olja och hur kan den förbättra minnet?

CBG står för cannabigerol, en icke berusande förening som finns i cannabisväxter som hampa. Tidig forskning tyder på att CBG har neuroprotektiva egenskaper och interagerar med receptorer som är involverade i minne och inlärning som:

 • CB1 - rikligt förekommande i hippocampus och frontala cortex, områden som är viktiga för minnet
 • CB2 - modulerar immunfaktorer som kan skada minnesfunktionen
 • 5-HT1A - ökar mängden serotonin, vilket förbättrar minneskonsolideringen
 • α2 - minskar överskottet av noradrenalin som försämrar minnesåterhämtningen

Genom att rikta in sig på dessa receptorer kan CBG-olja förbättra minnet via:

 • Ökar acetylkolin - CBG kan hämma enzymet acetylkolinesteras, vilket resulterar i mer acetylkolin, den neurotransmittor som är avgörande för kodning av minnen.
 • Neuroprotektion - CBG skyddar hjärnan från neuroinflammation och oxidativ stress som förstör neuroner och synapser som är nödvändiga för minnet.
 • Neurogenes - Studier visar att CBG stimulerar tillväxten av nya hjärnceller i hippocampus, vilket hjälper till att reparera och bygga minneskretsar.
 • Vasodilatation - CBG får blodkärlen att slappna av, vilket ökar det cerebrala blodflödet som behövs för att leverera syre och näringsämnen till minnescentra.

Så i teorin, genom dessa mekanismer, kan CBG-olja förbättra minneskapacitet och funktion. Men vad visar aktuell forskning om verklig effekt?

Forskning om CBG-olja för minnesförbättring

Tyvärr är studier som specifikt testar CBG-olja på människor för minnesförbättring fortfarande mycket begränsade. Några lovande tidiga forskningsresultat inkluderar dock:

 • En studie från 2020 visade att en engångsdos av CBG-olja omedelbart förbättrade minnes- och igenkänningsminnet hos friska frivilliga.
 • Studier på möss visar att administrering av CBG ökade genereringen och överlevnaden av nya nervceller i hippocampus.
 • Djurstudier visar också att CBG hjälper till att bevara acetylkolinnivåerna genom att hämma acetylkolinesteras, vilket har betydelse för minnet.
 • En granskning visade att CBG blockerade proteiner som försämrar minnesåterhämtningen när de var förhöjda hos patienter med Alzheimers sjukdom.
 • En studie från 2018 visade att CBD skyddar nervceller från amyloid beta-toxicitet i samband med Alzheimers kognitiva nedgång. Som en relaterad cannabinoid kan CBG erbjuda liknande minnesfördelar.

Så även om data från människor är minimal, visar prekliniska studier att CBG-olja har egenskaper som i teorin skulle kunna leda till förbättrat minne för personer med nedsatt funktion. Men mer forskning behövs fortfarande för att veta om fördelarna manifesteras kliniskt.

Potentiella minnesfördelar med att ta CBG-olja

Baserat på dess mekanismer och begränsade preliminära forskning kan potentiella minnesförbättrande fördelar med CBG-olja inkludera:

 • Förbättrad kodning och snabbare återkallande av nyinlärd information
 • Förbättrat korttidsminne/arbetsminne som är avgörande för dagliga funktioner
 • Ökad konsolidering och återvinning av långtidsminnet
 • Ökad uppmärksamhet, fokus och koncentration vid mentala uppgifter
 • Skydd mot åldersrelaterad minnesförlust och demens
 • Minskad minnesblockerande ångest och tankspriddhet
 • Ökat blodflöde för att aktivera fler minnesrelaterade nervkretsar
 • Återhämtning av minnesförluster efter traumatisk hjärnskada, stroke och näringsbrist

Återigen saknas fortfarande storskaliga mänskliga studier som bekräftar dessa fördelar. Men de första resultaten av CBG-olja verkar lovande för minnesoptimering.

Potentiella risker och överväganden vid användning av CBG-olja

CBG-oljan är visserligen fascinerande för minnet men medför ändå vissa risker och osäkerhetsfaktorer, t.ex:

 • Otillräcklig forskning om långsiktig säkerhet hos människor, optimal dosering och läkemedelsinteraktioner.
 • Potentiella biverkningar som diarré, trötthet, muntorrhet och aptitförändringar.
 • CBG-olja kan öka sederingen med vissa mediciner som bensodiazepiner och morfin.
 • CBG-olja behandlar sannolikt inte direkt underliggande orsaker till minnesstörningar som Alzheimers. Det bör inte ersätta mediciner som föreskrivs för dessa tillstånd.
 • Minnesförbättringarna kan vara blygsamma och variera kraftigt mellan olika individer beroende på typ och svårighetsgrad av nedsättningen.
 • Överdrivet beroende av CBG-olja för att minnas istället för att utöva mental stimulans, fysisk aktivitet och mnemotekniker.

De som är intresserade av att prova CBG-olja för minnesproblem bör först noggrant diskutera potentiella nackdelar och realistiska förväntningar med en läkare. Att noggrant övervaka biverkningar är också viktigt.

Ta CBG-olja för minne: Dosering och säkerhet

Om du och din läkare beslutar att CBG-olja är värt ett försök för att stödja minnet, inkluderar några tips för säker användning:

 • Rådfråga din läkare för att bestämma en lämplig CBG-oljedosering och schema baserat på din hälsostatus. Följ deras doseringsvägledning noggrant.
 • Börja med en mycket låg dos, t.ex. 2-5 mg CBG-olja en eller två gånger dagligen under de första 1-2 veckorna och öka sedan stegvis under månader enligt anvisningar och tolereras.
 • Välj högkvalitativa, ansedda CBG-oljeprodukter med oberoende testning av tredje part. Undvik otestade CBD-produkter som kan innehålla överskott av THC eller föroreningar.
 • För en symtomdagbok för att dela med dig till din läkare om huruvida minnet verkar förbättras med CBG-olja och eventuella biverkningar som märkts. De kan justera regimen baserat på denna feedback.
 • Försök aldrig att ersätta farmaceutiska behandlingar, särskilt för Alzheimers, utan att först diskutera med en läkare. CBG-olja bör ses som ett kompletterande alternativ.

Korrekt medicinsk vägledning och noggrann övervakning är avgörande när du använder ett nytt tillskott som CBG-olja för minnesförbättring.

Livsstilsförändringar som också kan förbättra minnet

Medan forskningen om CBG-olja fortfarande är under utveckling, finns det beprövade sätt att skärpa minnet genom livsstil:

 • Aerob träning och styrketräning för att öka hippocampus volym och tillväxtfaktorer som stöder minneskonsolidering.
 • Mental stimulans genom pussel, problemlösning och inlärning av nya färdigheter för att stärka nervbanorna.
 • Stresshantering genom meditation, rådgivning, yoga eller tai chi för att minimera det kortisol som blockerar minnet.
 • Få regelbunden kvalitetssömn för att möjliggöra minneskonsolidering under djupa sömnstadier.
 • Äta en medelhavskost som är rik på antioxidanter och hälsosamma fetter som skyddar hjärnan.
 • Håll dig hydrerad och undvik överdrivet alkoholintag, som är giftigt för minneskretsarna.
 • Socialt engagemang för att ge kognitiva utmaningar och minska isoleringens inverkan på minnet.

Hälsosamma vanor för hjärnan ger en solid grund för minnet, medan CBG-olja kan ge kompletterande effekter.

Faktadel

Här är några viktiga fakta om minne, CBG-olja och förbättring av hjärnans funktion:

 • Över 16 miljoner amerikaner har någon form av kognitiv nedsättning som påverkar minnet.
 • De främsta orsakerna är Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, psykiatriska störningar, medicinering, dålig sömn och drogmissbruk.
 • CBG är en icke-berusande förening i cannabisväxter som kan förbättra minnet genom ökad acetylkolin, neuroprotektion, förbättrat blodflöde och neurogenes.
 • Djurförsök visar att administrering av CBG kan stimulera tillväxten av neurala stamceller i hippocampus och bevara acetylkolinnivåerna.
 • En studie på människor visade att en engångsdos av CBG-olja omedelbart förbättrade återkallelse- och igenkänningsminnet hos frivilliga.
 • Potentiella fördelar är snabbare minnesåtergivning, ökad uppmärksamhet och fokus, ökat blodflöde till hjärnan och skydd mot åldersrelaterad minnesförlust.
 • Risker och begränsningar inkluderar otillräcklig forskning, biverkningar och modesta/variabla förbättringar.
 • Livsstilsrelaterade åtgärder som motion, kognitiv träning, stressreducering, ordentlig sömn och näringsintag främjar också minneshälsan.
 • De som är intresserade av CBG-olja för minnesproblem bör noggrant diskutera potentiella risker / fördelar med sin läkare och övervaka noggrant.
 • Fler storskaliga mänskliga studier på CBG-olja för minne specifikt krävs fortfarande för att bekräfta effekterna.

Förbättrar CBG-olja minnet? Slutsats

Sammanfattningsvis härrör minnesförlust från otaliga faktorer som Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, mediciner, psykiatriska störningar, dålig sömn och skada. Forskning visar att cannabisföreningen CBG-olja kan bidra till att förbättra minnet genom ökad acetylkolin, stimulering av neuronregenerering i hippocampus, förbättrat blodflöde och neuroprotektion.

Djurstudier visar lovande effekter av CBG-administrering på ny neurontillväxt och bevarande av acetylkolin. En liten studie på människor visade att CBG-olja omedelbart förbättrade återkallelse och igenkänning. Potentiella fördelar inkluderar förbättrat fokus/uppmärksamhet, snabbare återkallande, skydd mot minnesförlust och förbättrad kognition från hjärnskador eller näringsbrister.

Det saknas dock storskaliga studier som bekräftar dessa effekter på människor. Risker som biverkningar och läkemedelsinteraktioner finns. De som är intresserade av att prova CBG-olja för minnet bör noggrant diskutera potentiella nackdelar och realistiska förväntningar med en läkare. Noggrann övervakning och livsstilsstrategier som motion, kognitiv träning, stresshantering och kost är också avgörande för att stödja hjärnhälsa och minnesprestanda. Sammanfattningsvis visar CBG-olja potential för minnesförbättring i väntan på mer forskning, men bör hanteras försiktigt under medicinsk vägledning.

Resurser som använts för att skriva denna artikel

För orsaker till minnesförlust:

För information om hur CBG fungerar:

 • Morales, P., Hurst, D. P., & Reggio, P. H. (2017). Molekylära mål för fytocannabinoiderna: En komplex bild. Framsteg inom kemin för organiska naturprodukter, 103, 103-131. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45541-9_4
 • Grassin-Delyle, S., Abrial, C., Fayad-Kobeissi, S. et al. (2021). Det endokannabinoida systemet i den mänskliga hjärnan: från fysiologi till farmakologi och läkemedelsupptäckt. Cell Mol Life Sci 79, 15-46. https://doi.org/10.1007/s00018-021-03931-9

För studier om CBG och minne:

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare