Vetenskap om CBD: Skillnaden mellan CBD och CBDA

Last updated:

Published:

Skillnaden mellan CBD och CBDA

CBD och CBDA är båda cannabinoider, unika föreningar som bildas i hampa- och cannabisväxter. CBD har i stor utsträckning betraktats som den mest lovande av cannabinoiderna för medicinska ändamål, och CBDA har därför hamnat i skymundan. Men en trend med råjuicing av cannabisblad har fört CBDA tillbaka ordentligt in i rampljuset, vilket får många att undra vad skillnaden är mellan de två.

Förhållandet mellan CBDA och CBD

För det första är det viktigt att förstå det naturliga förhållandet mellan dessa två cannabinoider. CBDA finns i rått växtmaterial och är den sura föregångaren till "aktiv" CBD. Både CBDA och CBD utvecklas först i cannabisplantor som cannabinoiden CBGA. När det finns ett tillgängligt enzym omvandlar CBDA-syntas CBGA till CBDA. Därefter bildas CBD från CBDA genom en dekarboxyleringsprocess, som innebär att värme används för att avlägsna karboxylgruppen. Dekarboxyleringsprocessen kan ske omedelbart, t.ex. vid förångning eller tillagning, men den kan också ske långsammare över tid när växtmaterialet får ligga kvar (källa CBD51).

Skillnaderna mellan CBDA och CBD

Det är viktigt att direkt konstatera att både CBDA och CBD är icke-psykotropa - de gör inte användarna höga eller försämrar deras tankeprocesser. Även om CBDA i första hand ses som inaktivt och därför som ett komplement till CBD kan det uppvisa en viss övertygande potential i sin egen rätt. Liksom CBD och andra cannabinoider tros CBDA bland annat upprätthålla antiproliferativa och antiinflammatoriska egenskaper. Men den omfattande forskning som stöder CBD har ännu inte övergått till CBDA:s område. CBD:s antiinflammatoriska, antispasmodiska, anxiolytiska, antiproliferativa, antioxidativa och andra funktioner gör det till en mångsidig cannabinoid som får fart på många branscher med anknytning till hälsa och välbefinnande. Så var står CBDA?

Viktig forskning om CBDA

- Illamående och kräkningar

Trots att CBDA ofta betecknas som "farmakologiskt inaktivt" har det visat sig att CBDA har starka effekter mot illamående och kräkningar i laboratoriemiljö. I en studie från 2013 på djurmodeller försökte man utforska inte bara CBDA:s förmåga att minska dessa symtom, utan även dess potential att öka relevant 5-HT1A-receptoraktivering.

Resultaten var uppmuntrande; forskarna noterade att "jämfört med cannabidiol visar CBDA en betydligt större styrka när det gäller att hämma kräkningar hos spättor och illamående hos råttor". Dessutom drog de slutsatsen att CBDA var bättre på att öka aktiveringen av 5-HT1A-receptorerna och eventuellt behandla förväntat illamående.

- Inflammation

CBD:s antiinflammatoriska fördelar är väldokumenterade och utgör en stor del av cannabinoidens högkvalitativa forskningsstudier. CBDA kan också vara en bra kandidat för att minska inflammation. Faktum är att det har visats att CBDA är ännu mer kompetent än THC när det gäller att blockera COX-2, ett enzym som produceras till följd av inflammation. Dessutom fastställdes det att CBDA:s "karboxylsyradel" ("A") var avgörande för cannabinoidens roll som selektiv hämmare av COX-2.

- Bröstcancer

När det gäller bröstcancer och CBDA är forskningen på området ganska underutvecklad, för att inte tala om omtvistad. Dr. Sean McAllister, en mycket produktiv forskare inom cannabinoidforskning, fann till exempel att THC och CBD verkade hämma och döda cancerceller. Han fann också att "jämfört med CBD hade CBDA försumbara effekter i cellviabilitetsanalyser mot flera cancerformer". Vi intresserade oss därför aldrig särskilt mycket för molekylen".

Detta stöds ytterligare av en studie som Dr McAllister pekar på och som heter "Antitumor Activity of Plant Cannabinoids with Emphasis on the Effect of Cannabidiol on Human Breast Carcinoma" (Antitumöraktivitet hos växtcannabinoider med tonvikt på effekten av cannabidiol på humant bröstcancer). Studien visade att av alla cannabinoider (inklusive THC, CBG och CBC) var CBD den mest potenta för att bekämpa bröstcancer, medan CBDA var den minst potenta.

Å andra sidan fann man i en studie från Hokuriku University 2012 att CBDA hämmade bröstcancercellernas migration i en form av aggressiv bröstcancer. Men slutsatserna från denna forskning är långt ifrån konkreta.

CBDA är ingen sidekick

Cibdol%20afbeeldingen/fight%20cancer.jpg" alt="Bekämpa cancer" width="260" height="165" />Det är tydligt att CBDA, trots eventuella brister i forskningen, uppvisar tydliga egenskaper jämfört med CBD som gör det till ett intressant ämne. Ändå upprätthåller båda cannabinoiderna ett förhållande som kräver mer utforskning och experimenterande. I takt med att fler cannabinoider kommer fram i ljuset är det viktigt att skilja på var och en av deras individuella egenskaper, liksom hur de alla samverkar som ett helt kemiskt fytokomplex.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare