Kan stress och ångest orsaka håravfall?

Published:

Håravfall är ett vanligt problem för både män och kvinnor. Även om genetiken spelar en viktig roll kan andra faktorer som stress och ångest också utlösa håravfall. I den här omfattande guiden går vi igenom sambanden mellan ångest, stress och håravfall, vilka typer av håravfall som orsakas av ångest och vad du kan göra för att förhindra att ångest påverkar ditt hår.

Håravfall kan vara oroande och stressande i sig. Men kan stress över håravfall faktiskt göra problemet ännu värre? Kan ångest och kronisk stress leda till överdriven håravfall eller tunnare hår? Att förstå sambandet mellan ångest och håravfall är det första steget mot att bryta denna frustrerande cirkel.

Hur påverkar ångest och stress hårväxten?

Hur påverkar ångest och stress hårväxten?

Stress påverkar hela kroppen, inklusive ditt största organ - huden och hårbotten. När du är pressad producerar kroppen mer av stresshormonet kortisol. Detta hjälper dig att hantera hot på kort sikt, men kronisk stress och förhöjda kortisolnivåer kan ta ut sin rätt.

Kortisol kan störa den normala hårväxtprocessen. Varje hårsäck på huvudet följer en specifik tillväxtcykel. Håret växer under den anagena fasen (tillväxtfasen), som varar i 2-6 år. Därefter övergår det till den katagena fasen (övergångsfasen) i ca 2-3 veckor innan det går in i den telogena eller vilande fasen, som varar i ca 2-3 månader. Vanligtvis befinner sig 10-15% av ditt hår i vilofasen när som helst innan nytt hår skjuter ut det.

Kronisk stress kan i förtid driva in mer vilande hår i fällnings- eller telogenfasen. Detta kan leda till överdriven håravfall och uppenbar förtunning. Den goda nyheten är att denna typ av tillfälligt håravfall, som kallas telogen effluvium, ofta går tillbaka när nivåerna av stresshormoner återgår till det normala. Att bli orolig över håravfall kan dock bli en ond cirkel - du stressar över håravfallet, vilket sedan orsakar mer håravfall.

Kronisk ångest och förhöjt kortisol kan också störa den normala aktiveringen av hårsäckens stamceller som bildar nytt hår. Med tiden kan detta leda till försämrad hårsäckshälsa, långsammare håråterväxt och tunnare hår.

Vad är kopplingen mellan ångestsyndrom och håravfall?

För många människor är överdriven håravfall på grund av stress eller ångest tillfälligt. Men forskning visar att kronisk, långvarig ångest kan ha bestående effekter på dina hårsäckar och tillväxtcykler.

Personer med generaliserat ångestsyndrom har ofta ihållande höga kortisolnivåer. En studie från National Institutes of Health visade att stresshormonet kortisol kan hämma nybildningen av hårsäckar. Detta påverkar de underliggande dermala papillacellerna som regenererar hårsäckarna under hela tillväxtfasen.

Andra studier visar att kronisk ångest kan leda till oxidativ stress, inflammation och problem med cellsignalering - alla faktorer som kan försämra follikelregenerationen.

Slutresultatet är att ångest gör det svårare för håret att återgå till tillväxtfasen. Befintligt hår stannar längre i vilofasen innan det fälls. Färre nya hårstrån växer ut, vilket leder till tunnare hår eller fläckvis kalhet.

Vilka typer av håravfall orsakas av ångest?

Det finns några olika sätt som ångest kan leda till håravfall eller tunnare hårbotten. Att vara medveten om vilken typ av håravfall du upplever kan vägleda dig till rätt behandlingsmetod.

Telogen Effluvium

Som nämnts är detta en tillfällig men överdriven fällning som orsakas av att håret övergår till vilofasen. Vid generaliserad ångest eller kronisk stress övergår fler hårstrån i hårbotten till telogen- eller fällningsfasen samtidigt. Du kan märka att fler hårstrån faller av när du borstar håret eller duschar. Det börjar ofta 2-4 månader efter en stressig period.

Den goda nyheten är att denna typ av håravfall ofta korrigerar sig själv när ångesten är under kontroll och stresshormonerna återgår till det normala. Hårsäckarna är inte permanent skadade, bara tillfälligt försatta i viloläge. Återväxt av nytt friskt hår är möjligt.

Alopecia Areata

Denna autoimmuna sjukdom orsakar fläckvis håravfall, som ofta utlöses av svår stress. Vid alopecia areata angriper kroppens immunsystem felaktigt hårsäckarna som om de vore ett hot. Detta kan leda till att håret faller av i klumpar eller som runda kala fläckar. Det är oklart varför stress framkallar detta onormala immunsvar mot hårsäckarna hos vissa personer som lider av ångest.

Att få ångest och stress under kontroll är avgörande för att hantera detta tillstånd. Men läkemedel eller steroidinjektioner kan också dämpa immunförsvarets angrepp på hårsäckarna för att stimulera återväxten.

Trichotillomani (dragande av hår)

Denna typ av håravfall orsakas direkt av ångest och stress, men av en impulskontrollstörning. Personer med trichotillomani känner starka impulser att dra ut håret när de är stressade eller oroliga. Detta leder till fläckar av förlorat hår, vilket kan vara pinsamt och upprörande.

Kognitiv beteendeterapi kan lära personer med trikotillomani att kontrollera sina behov av att dra i håret och tvångstankar. Att minska ångestnivåerna är också viktigt för återhämtningen.

För tidigt grånade hårstrån

Även om det inte handlar om fullt håravfall har ångest också kopplats till för tidigt grått hår hos yngre eller medelålders vuxna. I en stor studie fann man ett samband mellan kronisk stress och för tidigt grånande hår. Stress kan utlösa oxidativa skador och en utarmning av de melanocytstamceller som producerar hårpigmentering.

Hantering av ångest och livsstilsförändringar för att minska oxidativ stress kan bidra till att bromsa eller förhindra stressrelaterad gråning. En hälsosam kost med antioxidanter kan stödja melanocyternas stamceller.

10 frågor och svar om ångest som orsakar håravfall:

 1. Hur orsakar ångest håravfall?

  Ångest och kronisk stress kan leda till att fler hårsäckar hamnar i den telogena eller vilande fasen samtidigt. Ångest kan också hindra nytt hår från att komma in i tillväxtfasen. Detta stör hårets normala återväxtcykel.

 2. Kan ångest och stress orsaka permanent håravfall?

  Om ångesten är tillfällig kan håravfallet vara reversibelt. Men långvarig generaliserad ångest verkar försämra hårfollikelregenerering, vilket kan orsaka ihållande gallring. Korrekt behandling av ångest kan hjälpa till att återställa en sund hårväxt.

 3. Kan ångestdämpande läkemedel orsaka håravfall som en biverkning?

  Vissa ångestdämpande läkemedel som Klonopin, Xanax och Valium kan utlösa tillfällig håravfall när man först börjar ta dem. Men att kontrollera ångest med rätt medicinering är viktigt för hårets hälsa.

 4. Kan minskad stress motverka ångestrelaterat håravfall?

  Ja, genom att sänka stress- och ångestnivåerna kan hårsäckarna återgå till sina normala cykler. Praktiker som meditation, motion, terapi och stresshantering kan hjälpa hårväxten på traven.

 5. Påverkar ångest hårets hälsa även om det inte förekommer någon synlig uttunning?

  Kronisk ångest verkar påverka follikelcellerna på mikroskopisk nivå. Så även utan att håret fälls kan ångest störa optimala hårväxtcykler och follikelregenerering.

 6. Kan ångest orsaka håravfall hos kvinnor?

  Ja, ångest och stress kan utlösa håravfall hos både kvinnor och män. Kvinnor kan uppleva en diffus förtunning av hårbotten snarare än en tillbakadragen hårlinje.

 7. Kan ångest orsaka att hårklumpar eller fläckar faller av?

  Ja, ångest kan orsaka tillfälliga klumpar av håravfall med telogen effluvium. Mer permanent fläckvis håravfall ses vid den autoimmuna sjukdomen alopecia areata, som ofta utlöses av svår stress.

 8. Kan ångest orsaka håravfall efter covid-19?

  Många människor rapporterar ökad hårfällning månader efter en COVID-19-infektion, på grund av kroppens stressreaktion. Att hantera ångest efter covid-19 kan bidra till normal återväxt.

 9. Kan håravfall från ångest växa tillbaka?

  Ja, när ångest behandlas och stresshormonerna återgår till normala nivåer kan nytt hår växa ut igen. Genom att använda metoder för håråterväxt kan man öka cirkulationen och tillväxten.

 10. Kommer håravfallet att upphöra om jag behandlas för ångest?

  Att kontrollera kronisk ångest och minska stress genom terapi, meditation, medicinering eller andra metoder kan göra att nytt hår kan återgå till tillväxtfasen på rätt sätt. Detta hjälper till att återställa friskt hår.

Vad kan du göra för att behandla håravfall på grund av ångest?

Om ångest eller stress orsakar märkbar hårförtunning eller håravfall bör du prioritera att få behandling. Håråterväxt har störst chans att lyckas när ångest hanteras på rätt sätt:

 • Terapi och rådgivning - KBT och samtalsterapi ger dig verktyg för att kontrollera stress och ångest. De kan gå till botten med vad som utlöser ångesten.
 • Medicinering - ångestdämpande, antidepressiva och betablockerande läkemedel kan hålla ångestsymtomen i schack. De kan göra att hårsäckarna återgår till normala cykler.
 • Meditation och mindfulness - Djupandning, vägledd meditation, yoga och mindfulness hjälper till att sänka den dagliga ångestnivån. Detta minskar kortisol och stresshormoner.
 • Motion och fitness - Aktiv stresshantering genom aerob träning och styrketräning hjälper till att balansera kropp och själ. En frisk kropp ger ett friskt hår.
 • Förbättrad sömnhygien - Om du får tillräckligt med god sömn kan kroppen återbilda celler och reparera skador från ångest. Dålig sömn förlänger stress.
 • Massage och akupressur - Terapeutisk massage ökar cirkulationen i hårbotten. Akupressur riktar in sig på tryckpunkter som lindrar spänningar och ångestsymtom. Detta ger näring åt follikelcellerna.

Förutom ångestbehandling kan användning av beprövade hårväxtmetoder ge ytterligare stöd:

 • Massage av hårbotten för att öka blodflödet
 • Kosttillskott för hårväxt som biotin, zink, vitamin D
 • Hårmasker som ger näring åt folliklarna
 • Produkter för lågnivålaserbehandling för att stimulera folliklar
 • Behandling med trombocytrik plasma (PRP) för att främja återväxt
 • Topikal minoxidil för att förlänga tillväxtfasen

Sammanfattning: Viktiga tips om ångest som orsakar håravfall

 • Kronisk stress producerar hormoner som kortisol som kan störa hårets normala tillväxtcykler.
 • Håret övergår för tidigt i vilofasen innan överdriven fällning sker i telogen effluvium.
 • Studier visar att ångest på sikt kan hämma nybildningen av stamceller i hårsäckarna.
 • Generaliserad ångest är kopplad till bestående förtunning på grund av försämrad återväxt av folliklar.
 • Alopecia areata orsakar fläckvis håravfall när ångest utlöser en onormal autoimmun reaktion.
 • Trichotillomani är en impulsstörning som orsakar dragning i håret och håravfall endast när man är orolig.
 • För tidig gråning har också kopplats till kronisk ångest.
 • Genom att kontrollera ångesten med hjälp av terapi, medicinering, meditation och motion kan håret återgå till den normala tillväxtfasen.
 • Att använda beprövade återväxtmetoder kan underlätta återhämtningsprocessen.

Sammanfattningsvis finns det tydliga kopplingar mellan ångeststörningar och förändringar i hårväxtcykeln som kan orsaka tillfälligt eller permanent håravfall. Var uppmärksam på de symtom och typer av håravfall du upplever för att fastställa rätt behandlingsplan. Att få ångest under kontroll är avgörande för att hålla ditt hår friskt och vända skador som redan kan ha uppstått. Ha tålamod under processen, eftersom håråterväxt tar tid.

Kan stress och ångest orsaka håravfall?

Ja, stress och ångest kan orsaka håravfall. Det är en vanlig form av håravfall och kallas "håravfall på grund av ångest" eller "stressinducerat håravfall".

Hur påverkar ångest och stress ditt hår?

När du upplever höga nivåer av stress och ångest kan det störa den normala hårväxtcykeln. Detta kan leda till överdriven hårfällning eller håravfall.

Är håravfall på grund av stress reversibelt?

I många fall är håravfall orsakat av stress reversibelt. När den underliggande stressen eller ångesten har behandlats och hanterats kan håret börja växa tillbaka.

Kan ångest få ditt hår att bli grått?

Även om stress och ångest inte är direkta orsaker till att håret blir grått, kan de påskynda gråningsprocessen hos personer som är predisponerade för för tidig gråning.

Vilka är orsakerna till ångestrelaterat håravfall?

Ångestrelaterat håravfall kan orsakas av flera faktorer. Det kan vara ett resultat av en störd hårväxtcykel, förändringar i hormonnivåerna på grund av stress eller stressens inverkan på immunsystemet, vilket leder till skador på hårsäckarna.

Kan ångest och stress få håret att falla av i fläckar?

Ja, ångest och stress kan få håret att falla av i fläckar. Detta tillstånd är känt som "alopecia areata" och kännetecknas av att immunsystemet angriper hårsäckarna, vilket resulterar i kala fläckar.

Hur orsakar stress håravfall?

Stress orsakar håravfall genom att utlösa en autoimmun reaktion där immunsystemet felaktigt angriper hårsäckarna. Detta leder till en störning i hårväxtcykeln och kan resultera i att håret tappas eller blir tunnare.

Vad kan jag göra för att minska ångestrelaterat håravfall?

Att hantera stress och ångestnivåer är avgörande för att minska ångestrelaterat håravfall. Det kan vara bra att träna regelbundet, använda avslappningstekniker och söka stöd hos en psykolog.

Kan stress aktivera stamceller i hårfolliklar?

Nej, stress aktiverar inte stamcellerna i hårsäckarna. I själva verket kan kronisk stress hämma hårväxten och leda till håravfall.

Finns det ett samband mellan ångest och grått hår?

Även om det inte finns något direkt samband mellan ångest och grått hår, kan överdriven stress och ångest bidra till för tidig gråning hos personer som är genetiskt predisponerade.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare