Vilken vitaminbrist orsakar låg libido?

Published:

Att känna en ständig brist på lust eller intresse för sexuell aktivitet är ett besvärligt problem som kan påverka välbefinnandet och relationer negativt.

Vilken vitaminbrist orsakar låg libido?

Låg libido, även känt som låg sexlust, är ganska vanligt. Studier visar att över 30 % av alla män och upp till 43 % av alla kvinnor någon gång upplever besvärande låg sexuell lust.

Orsakerna till låg libido är komplexa och involverar en blandning av fysiska, mentala, känslomässiga och livsstilsfaktorer. Hormonförändringar, stress, depression, medicinska tillstånd, mediciner, dålig kroppsuppfattning, trötthet, relationsproblem och kost kan alla bidra.

En korrigerbar orsak till låg libido att överväga är en enkel vitaminbrist. Vissa vitaminer spelar en nyckelroll för att upprätthålla normal sexuell lust och funktion.

Att inte få i sig tillräckligt av dessa viktiga mikronäringsämnen kan dämpa libidon. Att identifiera och behandla en vitaminbrist kan hjälpa till att återuppliva din sexlust.

D-vitaminbrist och låg libido

En av de vanligaste vitaminbristerna som förknippas med låg sexlust är brist på D-vitamin.

D-vitamin kallas ibland för "solskensvitaminet" eftersom huden bildar D-vitamin när den utsätts för ultraviolett solljus. Trots detta är bristen utbredd, och uppskattningsvis 1 miljard människor i världen har låga nivåer av detta viktiga vitamin.

Här är en översikt över de övertygande sambanden mellan D-vitamin och libido:

 • Brist på D-vitamin korrelerar med lägre testosteronnivåer hos män och lägre östrogen- och progesteronnivåer hos kvinnor. Dessa könshormoner påverkar starkt den sexuella lusten.
 • Flera studier visar att tillskott av D-vitamin ökar testosteronnivåerna hos män, vilket spelar en viktig roll för libido och sexuell prestationsförmåga.
 • Forskning visar att kvinnor med låg libido ofta har otillräckliga D-vitaminnivåer. Att korrigera bristen genom tillskott leder till förbättringar av den sexuella funktionen.
 • En studie visade att 65% av premenopausala kvinnor med hypoaktiv sexuell luststörning, definierad som en brist på eller frånvaro av sexuella fantasier och önskan om sexuell aktivitet som orsakar lidande, hade D-vitaminbrist.
 • Djurstudier visar också på ett samband mellan D-vitaminstatus och sexuellt beteende kopplat till östrogennivåer och genuttryck i vissa hjärnregioner.

De vetenskapliga bevisen visar tydligt att låga D-vitaminnivåer bidrar till lågt testosteron, obalanser i könshormonerna och sexuell dysfunktion, t.ex. låg libido, hos både män och kvinnor.

Vilken vitaminbrist orsakar låg libido? Forskningen pekar på att D-vitaminbrist är en mycket vanlig och korrigerbar orsak till låg sexlust.

Symtom på brist på D-vitamin

Låg libido kan vara ett av de första framträdande tecknen på en suboptimal D-vitaminstatus. Brist kan dock också orsaka en rad andra subtila symtom innan de utvecklas till en mer uppenbar sjukdom.

Här är några vanliga tecken och symtom på D-vitaminbrist:

 • Trötthet, låg motivation och humörförändringar som depression
 • Benvärk och muskelsvaghet
 • Försämrad sårläkning och längre återhämtningstid vid sjukdom
 • Håravfall
 • Återkommande infektioner på grund av nedsatt immunförsvar
 • Benförlust och tillstånd som osteoporos och rakitis

Om otillräckliga nivåer av D-vitamin förblir obehandlade under lång tid ökar risken för allvarliga hälsoproblem avsevärt:

 • Kardiovaskulär sjukdom
 • Hypertoni
 • Diabetes
 • Multipel skleros
 • Vissa cancerformer som tjocktarms-, prostata- och bröstcancer
 • Autoimmuna sjukdomar
 • Neurologiska tillstånd som Alzheimers sjukdom, demens och Parkinsons sjukdom

På grund av de vaga, ospecifika symtomen förblir D-vitaminbrist ofta odiagnostiserad tills mer allvarliga hälsoproblem dyker upp. Att testa blodnivåerna är nödvändigt för att identifiera en brist i ett tidigt skede.

Vad orsakar brist på D-vitamin?

Vilka är de vanligaste orsakerna till att D-vitaminnivåerna kan bli så låga att de kan orsaka nedsatt libido och andra problem?

Otillräcklig exponering för solljus

Att tillbringa för mycket tid inomhus och inte få tillräckligt med sol är en viktig orsak till D-vitaminbrist. För att bibehålla hälsosamma D-vitaminnivåer bör du sträva efter 10-30 minuters direkt solsken två till tre gånger per vecka. Mörkare hud kräver mer solexponering för att generera D-vitamin.

Överanvändning av solskyddsmedel

Även om solskyddsmedel är viktiga för att förebygga hudcancer kan för mycket eller felaktig användning av solskyddsmedel blockera de UV-strålar som krävs för att D-vitamin ska bildas i huden. Välj en solkräm med måttlig SPF 15-30 och applicera den tunt.

Otillräckligt kostintag

Mycket få livsmedel innehåller naturligt vitamin D. De viktigaste källorna är fet fisk som lax, makrill och sardiner, äggulor, fiskleverolja och vissa svampsorter. Berikade livsmedel som mjölk, sojamjölk, yoghurt, apelsinjuice och spannmål innehåller en del D, men ofta i relativt låga och otillräckliga mängder.

Fetma

Överflödigt kroppsfett binder och drar till sig D-vitamin i fettvävnaden, vilket gör att mindre D-vitamin finns tillgängligt i blodomloppet. Överviktiga personer behöver 2-3 gånger högre intag av D-vitamin jämfört med normalviktiga personer. Viktnedgång kan bidra till att frigöra lagrat D-vitamin.

Åldrande

När vi blir äldre blir huden mindre effektiv när det gäller att producera D-vitamin från solexponering. Njurarna omvandlar också mindre D-vitamin till dess aktiva form. Dessa åldersrelaterade förändringar ökar sannolikheten för brist.

Vissa läkemedel

Vissa läkemedel är förknippade med lägre D-vitaminnivåer. Dessa inkluderar laxermedel, statiner, steroider, viktminskningspreparat, krampmediciner, HIV-behandling och läkemedel som behandlar högt blodkalcium.

Matsmältningsbesvär

Malabsorptionsproblem, celiaki, Crohns sjukdom och icke-alkoholorsakad fettlever kan försämra absorptionen av D-vitamin och öka risken för brist.

Genetik

Vissa människor ärver gener som minskar D-vitaminets aktivering och tillgänglighet i kroppen. Vissa genetiska skillnader förklarar varför D-vitaminbrist är vanligare bland afroamerikaner, latinamerikaner och indianer.

Den utbredda D-vitaminbristen beror på otillräcklig solexponering, kostintag, medicinering och hälsotillstånd. Brist har blivit en global epidemi, vilket understryker vikten av testning och behandling.

Samband mellan D-vitamin och könshormoner

Varför exakt är lågt D-vitamin relaterat till låg libido och problem med sexuell prestationsförmåga hos män och kvinnor? Forskning har avslöjat några specifika sätt som D-vitamin samverkar med könshormonernas biologi:

 • Ökar testosteronnivåerna: Flera studier visar att tillskott av D-vitamin effektivt och säkert höjer testosteronnivåerna hos män. Detta manliga könshormon är grundläggande för libido, upphetsning, sexuell funktion och upprätthållande av fertilitet.
 • Reglerar östrogen och progesteron: D-vitamin påverkar östrogen- och progesteronproduktionen hos kvinnor. Dessa viktiga kvinnliga könshormoner styr menstruationscykler, ägglossning, sexuell utveckling och benhälsa. Brist på D-vitamin stör den hormonella balansen.
 • Förbättrar spermiernas hälsa: Hos män spelar D-vitamin olika roller för att stödja testosteronsyntesen, spermiekvaliteten och spermiernas antal, struktur och rörlighet. Brist försämrar fertiliteten hos män.
 • Förstärker androgenreceptorer: D-vitamin kan öka antalet androgenreceptorer som testosteron kan binda till, vilket förstärker dess biologiska effekter. Detta kan öka libido och sexuell prestationsförmåga.
 • Påverkar ägglossningen: D-vitamin hjälper till att reglera ägglossning och fertilitet hos kvinnor. Enligt studier har kvinnor med tillräckliga D-vitaminnivåer högre andel lyckade graviditeter jämfört med kvinnor med brist på D-vitamin.
 • Påverkar östrogenreceptorernas uttryck: D-vitamin påverkar aktiveringen av östrogenreceptorer i hela kroppen. Detta har omfattande effekter på reproduktiv hälsa. Brist kan minska östrogenreceptoraktiviteten.

Genom sina olika effekter på hormoner, fertilitet och sexuell funktion ger hälsosamma D-vitaminnivåer en biologisk grund för en normal, hälsosam libido och ett normalt sexliv.

Diagnos av låg D-vitaminhalt

Det enda sättet att exakt fastställa D-vitaminstatus är genom ett enkelt blodprov.

Detta test mäter den huvudsakliga lagringsformen av D-vitamin i kroppen, 25-hydroxyvitamin D. Optimala nivåer för hälsa och libido ligger mellan 50-80 ng/ml.

Under 30 ng/ml anses vara brist, medan mellan 30-50 ng/ml är otillräckligt. Testning är det enda sättet att upptäcka en brist, eftersom symtomen kanske inte är uppenbara, särskilt i de tidiga stadierna.

Prata med din läkare om att få din D-vitaminnivå testad om du upplever trötthet, humörproblem, frekventa sjukdomsfall, håravfall, benvärk, muskelsvaghet eller låg libido. Grupper med hög risk för brist, t.ex. äldre, mörkhyade personer, överviktiga och personer med malabsorptionsproblem, bör prioritera testning.

Om man har brist på D-vitamin är det enkelt, säkert och effektivt att förbättra D-vitaminnivåerna under medicinsk övervakning. Behandlingen omfattar vanligtvis förnuftig solexponering tillsammans med D-vitamintillskott i tillräckliga doser.

Beroende på graden av brist krävs vanligtvis mellan 1 000 IU och 10 000 IU D-vitamin dagligen för att återställa normala nivåer. Att ta tillskott tillsammans med fet mat förbättrar absorptionen. Upprepade blodprov hjälper till att övervaka framstegen.

Hälsosamma sätt att optimera D-vitaminnivåerna

Här är några livsstilsåtgärder för att säkerställa att du upprätthåller en optimal D-vitaminstatus för att stödja libido, hälsa och välbefinnande:

Regelbunden säker exponering för solen

Sikta på 10-30 minuters oskyddad solexponering på bar hud 2-3 gånger per vecka under högsäsong. En hudton som är mörkare än blek kan behöva 30 minuter till en timme eller mer. Var försiktig så att du inte bränner dig.

Ta tillskott av D-vitamin

Orala D-vitamintillskott ger effektivt koncentrerade doser. Leta efter D3 eller kolekalciferol, helst i olja för bättre absorption. Vilken dos som krävs beror på din blodnivå och faktorer som fetma.

Ät D-vitaminrika livsmedel

Ät gärna fet fisk som lax och makrill, fiskleverolja, äggula och svamp. Berikad mjölk och växtmjölk, flingor, yoghurt och apelsinjuice kan ge mindre mängder.

Hålla en hälsosam vikt

Övervikt binder D-vitamin i fettcellerna. När du går ner i vikt frigörs lagrat D-vitamin för att hjälpa till att korrigera brist.

Kontrollera mediciner

Diskutera din medicinering med en läkare och låt nivåerna övervakas. Dosjusteringar eller användning av kosttillskott kan hjälpa till att motverka läkemedelseffekter på D-vitamin.

Överväg UVB-ljusbehandling

För dem som inte kan få tillräckligt med solsken kan UVB-lampor som avger terapeutiska våglängder på ett säkert sätt öka D-vitaminnivåerna i hemmet.

Bli testad

Det enda sättet att bekräfta din status är att ta ett blodprov på 25-hydroxyvitamin D. Omtestning med jämna mellanrum hjälper till att bedöma behandlingen och skräddarsy tillskottet.

Med lite solexponering, en D-vitaminrik kost och kosttillskott efter behov är det enkelt att återställa optimala vitaminnivåer. Korrekt testning och övervakning säkerställer behandlingens effektivitet.

Sammanfattning

 • Låg libido är en komplex fråga, men en potentiell bakomliggande orsak är en enkel brist på D-vitamin, vilket är extremt vanligt i hela världen.
 • D-vitamin spelar en viktig roll för att reglera produktionen av könshormoner, sexuell utveckling, spermiekvalitet, fertilitet och sexuell funktion.
 • Hos både män och kvinnor är lågt D-vitamin kopplat till obalanser i testosteron, östrogen och andra könshormoner som dämpar libido.
 • Korrigering av D-vitaminbrist genom säker solexponering, livsmedelskällor och tillskott kan bidra till att återställa normala hormonnivåer och återuppliva sexlusten.
 • Det är viktigt att testa D-vitaminnivåerna i blodet, eftersom låg libido kan vara det enda uppenbara symptomet till en början. Låt testa dig om du löper risk för brist eller har problem med din sexuella hälsa.
 • Samarbeta med din läkare för att använda D-vitamintestning för att styra lämplig behandling. Optimering av din D-vitaminstatus ger biologiskt stöd för robust libido och sexuell hälsa.

D-vitaminbrist reglerar könshormonerna och är en vanlig men åtgärdbar orsak till låg libido. Ta ett proaktivt grepp för att bedöma och förbättra din D-vitaminstatus om libido nedgång är ett bekymmer. Att höja låga nivåer kan ofta återuppväcka sexuell lust och funktion.

Vilken vitaminbrist är kopplad till låg libido?

Brist på D-vitamin är starkt förknippat med låg libido

 • D-vitamin hjälper till att reglera produktionen av könshormoner hos både män och kvinnor. Låga nivåer är kopplade till obalanser i testosteron, östrogen och progesteron.
 • Studier visar att tillskott av D-vitamin ökar testosteronnivåerna och förbättrar den sexuella funktionen.
 • Upp till 65% av kvinnor med låg libido har D-vitaminbrist. Att korrigera D-nivåerna förbättrar libidon.
 • D-vitamin främjar fertilitet, spermiehälsa, hormonbalans och sexuell prestationsförmåga. Brist försämrar den sexuella hälsan.

Vilka är symtomen på D-vitaminbrist?

Symtom på D-vitaminbrist kan vara t.ex:

 • Trötthet, humörsvängningar och depression
 • Muskelsvaghet och benförlust
 • Mer frekventa sjukdomar och infektioner
 • Håravfall och långsam sårläkning
 • Ben- och ryggsmärta
 • Låg libido

Brist orsakar ofta vaga eller inga symtom i tidiga stadier. För att bekräfta detta krävs testning av D-vitaminnivåerna i blodet.

Vad orsakar brist på D-vitamin?

Några vanliga orsaker till D-vitaminbrist är

 • Otillräcklig exponering för solen
 • Solskyddsmedel som blockerar UV-strålar
 • Begränsade kostkällor som fet fisk, äggulor, berikade livsmedel
 • Fetma
 • Åldrande
 • Vissa läkemedel
 • Malabsorptionssjukdomar
 • Mörkare hudtoner

Utbredd brist på vitamin D har blivit en epidemi som drabbar uppskattningsvis 1 miljard människor i världen.

Hur behandlas brist på D-vitamin?

Behandling av D-vitaminbrist innebär:

 • 10-30 minuters direkt solexponering 2-3 gånger per vecka
 • Tar orala vitamin D-tillskott - dosen beror på blodnivån
 • Äta D-vitaminrika livsmedel som lax, makrill, ägg och berikad mjölk
 • Förlust av övervikt vid fetma
 • Överväga UVB-ljusbehandling om solexponering är otillräcklig

Genom att testa blodnivåerna får du vägledning om korrekt tillskott och övervakning.

Hur kan återställda D-vitaminnivåer hjälpa mot låg libido?

Att optimera D-vitaminnivåerna ger flera fördelar:

 • Höjer testosteronhalten och reglerar könshormonerna
 • Stödjer fertilitet, spermiehälsa och sexuell prestationsförmåga
 • Bidrar till energi, humör, muskel- och benstyrka
 • Förbättrar immunförsvaret och det allmänna välbefinnandet

Att korrigera en brist ger biologiskt stöd för att återuppliva libido och förbättra den sexuella hälsan.

Att ta med sig

 • Brist på D-vitamin är en vanlig men korrigerbar orsak till låg libido
 • D-vitamin är viktigt för reglering av könshormoner, fertilitet och sexuell funktion
 • Att testa blodnivåerna är avgörande för att upptäcka och behandla bristsjukdomar
 • Att höja D-vitaminhalten återställer ofta libido och allmän hälsa

Diskutera D-vitaminmätning och behandling med din läkare om du har problem med låg sexlust.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare