Hur vet du om du har låg libido hos män?

Last updated:

Published:

En minskad sexlust är ett vanligt problem som kan drabba män i alla åldrar. Låg libido, eller brist på intresse för sexuell aktivitet, kan vara frustrerande och påverka dina relationer och din livskvalitet. Att känna igen tecknen på låg libido är det första steget för att fastställa potentiella orsaker och hitta lösningar.

Hur vet du om du har låg libido hos män?

Vad är låg libido?

Låg libido innebär minskad sexlust eller minskat intresse för sexuell aktivitet. Det definieras ofta som brist på libido under en period av månader eller längre. Hur mycket sex människor vill ha varierar kraftigt, så det finns ingen definitiv mängd som kvalificerar som låg libido. Det handlar mer om hur din nivå av lust jämför sig med din typiska nivå eller din partners önskan om intimitet.

Några viktiga tecken på låg libido hos män inkluderar:

 • Bristande intresse eller lust för sex
 • Svårigheter att få eller bibehålla erektion
 • Försenad eller utebliven orgasm
 • Att ha sex av plikt snarare än av lust

Vad orsakar låg libido hos män?

Det finns många potentiella orsaker till minskad libido hos män. Att förstå de möjliga orsakerna kan hjälpa dig att identifiera de bästa behandlingsalternativen. Vanliga orsaker inkluderar:

Fysiska orsaker

Låga testosteronnivåer - Testosteron är det viktigaste manliga könshormonet och spelar en viktig roll för libido. Låga T-nivåer kan bero på skador, kroniska sjukdomar eller åldrande.

Receptbelagda medic iner - Vissa mediciner som används för att behandla depression, högt blodtryck och andra tillstånd kan påverka sexlusten negativt som en biverkning.

Kronisk sjukdom - Kronisk smärta, diabetes, högt blodtryck och andra tillstånd kan bidra till låg libido hos män.

Fetma - Övervikt eller fetma leder ofta till lägre testosteronnivåer, vilket kan minska den sexuella lusten.

Alkohol- och dro ganvändning - Överdrivet intag av alkohol och droger kan störa den sexuella funktionen.

Trötthet - Utmattning, sömnbrist och en känsla av att ständigt vara utmattad kan påverka din sexlust negativt.

Hormonella förändringar - Obalans i östrogen, lågt testosteron och hormonella förändringar på grund av sköldkörtelproblem eller diabetes kan påverka libido.

Psykologiska orsaker

Stress - Höga stressnivåer, utbrändhet och en känsla av att vara överväldigad kan alla påverka din sexlust negativt.

Depression - Depression leder ofta till minskat intresse för sex och andra aktiviteter.

Dålig kroppsuppfattning - Att ha svårt med självförtroendet, känna sig självmedveten eller vara missnöjd med sitt utseende kan minska den sexuella lusten.

Tidigare sexuella traum an - Obearbetade trauman från tidigare negativa sexuella upplevelser kan bidra till låg libido.

Relationsproblem - Problem med din partner, t.ex. brist på kontakt, ilska eller förbittring, kan minska ditt intresse för sex.

Hur vet du om din libido är låg?

Att vara uppmärksam på din lustnivå och eventuella förändringar kan hjälpa dig att avgöra om din libido är låg. Tänk på om:

 • Du tänker sällan på sex eller har sexuella fantasier
 • Du behöver mycket mer stimulans än tidigare för att bli upphetsad
 • Du har sex av plikt snarare än av lust
 • Din partner vill vara intim mycket oftare än du
 • Du känner dig aldrig "på humör" och måste tvinga dig själv att delta i sexuell aktivitet
 • Du upplever erektil dysfunktion oftare än tidigare
 • Du har tappat intresset för att ta initiativ till sex och överlåter det till din partner
 • Du fruktar när din partner vill vara intim

Även en tillfällig minskning av libido kan vara frustrerande. Men om du har tappat intresset för sex i flera månader eller upplever en märkbar förändring i lusten, kan det tyda på ett underliggande problem.

När bör man uppsöka läkare?

Boka tid hos din läkare om:

 • Du har upplevt en plötslig, märkbar förändring i libido under flera månader
 • Sex är smärtsamt, obekvämt eller svårt för dig
 • Låg libido är påfrestande för din relation eller orsakar lidande
 • Du misstänker att dina mediciner kan hämma din sexlust
 • Du har fysiska symtom som erektil dysfunktion eller oförmåga att få orgasm
 • Du tror att ett underliggande hälsoproblem kan påverka din libido
 • Du vill kontrollera dina testosteronnivåer

Din läkare kan kontrollera om det finns några fysiska orsaker, screena för psykiska problem, ta upp frågor om relationer och hjälpa till att ta fram en behandlingsplan. Det är inget att skämmas för. Minskad libido är mycket vanligt och din läkare kan hjälpa dig att hitta lösningar.

5 sätt att öka libido hos män

Om du har märkt av tecken på minskad libido finns det flera sätt att på naturlig väg öka sexlusten och lusten.

1. Minska stress

Kronisk stress är mycket påfrestande för kropp och själ. Att hitta sätt att hantera och lindra stress kan hjälpa till att eliminera det som en libido-dödare. Strategier inkluderar träning, massage, lyssna på musik, tillbringa tid utomhus eller praktisera sinnes- och kroppstekniker som yoga och meditation. Att sätta gränser mellan arbete och fritid och att vara medveten om sin egenvård kan också hålla stressen i schack.

2. Motionera och ät en hälsosam kost

Att vara fysiskt aktiv och äta en näringsrik kost har förknippats med förbättrad sexuell funktion. Motion ger uthållighet, stärker hjärtat, förbättrar kroppsuppfattningen och höjer humöret - allt detta bidrar till att öka libidon. Att begränsa intaget av processad mat, socker och alkohol och samtidigt äta mer magert protein, hälsosamma fetter samt färsk frukt och färska grönsaker kan också optimera energin och den sexuella hälsan.

3. Prioritera sömn

Tillräcklig sömn av god kvalitet är avgörande för många aspekter av hälsan. Om du inte får 7-9 timmar per natt kan det sänka testosteronnivåerna som påverkar libidon. Att prioritera tillräcklig sömn hjälper dig att säkerställa att du har energi och lust för sex. Etablera en regelbunden läggdagsrutin och se till att ditt sovrum främjar sömn.

4. Beakta tillägg

För vissa män kan vissa kosttillskott hjälpa till att ge en extra libidoökning. Alternativ som zink, bockhornsklöver, ashwagandha, macarot, DHEA, L-arginin och horny goat weed förknippas med förbättrad sexuell funktion. Forskningen är dock begränsad, så diskutera först med din läkare om du vill prova kosttillskott.

5. Kommunicera med din partner

Att ha öppna, ärliga samtal med din partner är nyckeln till att få tillbaka sexlivet på rätt spår. Diskutera hur ni har känt, förändringar som ni har märkt, utmaningar i er relation och lösningar som ni vill prova. Ni kanske behöver tillbringa mer kvalitetstid tillsammans, ha mer förspel, prova olika ställningar eller sätta stämningen på ett annat sätt. Fortsätt att kommunicera för att komma överens om era behov och önskningar.

Att fokusera på din fysiska och psykiska hälsa, minska stress och kommunicera med din partner kan alla bidra till att återuppliva din libido. Men om enkla livsstilsförändringar inte ger någon förbättring, se till att träffa din läkare.

Medicinska behandlingar för att förbättra låg libido

Om självhjälpsstrategier inte hjälper dig att få tillbaka din mojo bör du rådfråga en läkare om möjliga medicinska behandlingar. Alternativen kan omfatta:

Testosteronersättningsterapi - Om lågt T orsakar din låga libido kan testosteronpiller, plåster, geler eller injektioner hjälpa till att återställa optimala nivåer. Riskerna och fördelarna bör dock övervägas noggrant.

Receptbelagda läkemedel mot erektil dysfunktion - Läkemedel som Viagra, Levitra eller Cialis förbättrar erektionen och möjliggör mer framgångsrika sexuella upplevelser för att hjälpa dig att få tillbaka din sexlust på rätt spår.

Behandling av underliggande hälsotillstånd - Behandling av sjukdomar, depression, fetma och andra hälsotillstånd kan lindra associerade minskningar av libido.

Läkemedelsjusteringar - Byte av antidepressiva medel, blodtrycksmediciner eller andra läkemedel som bidrar till låg libido kan ge förbättring.

Sexterapi eller parrådgivning - Terapin hjälper till att hantera relationsproblem, stress, trauma, kommunikationsproblem och kognitiva hinder för att vilja ha sex.

Livsstilsförändringar - Förbättrad sömn, motion, kost, intimitetsnivåer och stress kan optimera naturliga libido boosters som testosteron.

De rätta lösningarna är mycket personliga och beror på vilka orsaker som spelar in. Samarbeta med din läkare för att identifiera de bästa alternativen. Det finns både beteendemässiga och medicinska lösningar som kan få din sexlust på rätt spår igen.

Att hantera en partner som har en högre sexlust

Olika libido är vanligt i många relationer. Om din partner vill ha sex betydligt oftare än du kan det ha en negativ inverkan på din kontakt och självkänsla. Det finns konstruktiva sätt att hantera skillnader i libido, t.ex:

 • Kommunicera öppet och ärligt - Dela med dig av dina känslor och förändringar som du har märkt i en lugn diskussion med fokus på förståelse.
 • Sök medicinsk rådgivning - Se till att det inte finns några underliggande hälsoproblem som hämmar din libido och som behöver behandlas.
 • Försök att schemalägga intimiteten - planera så att båda parter kan förbereda sig mentalt och fysiskt. Spontaniteten kan minska men förväntningarna ökar.
 • Diskutera nya tillvägagångssätt - Utforska kompromisser genom förändringar som mer förspel, olika ställningar, leksaker, rollspel och fantasi.
 • Onanera - Ensam sexuell utlevelse ger partnern med högre lust ett utlopp när de inte passar ihop.
 • Fokusera på icke-sexuell intimitet - Öka den fysiska och känslomässiga intimiteten genom kramar, kyssar, massage och kvalitetstid tillsammans.
 • Överväg relationsrådgivning - Terapin ger strategier och perspektiv för att hantera skillnader i libido.
 • Prioritera övergripande hälsa - Kost, motion, sömn, stresshantering och god mental hälsa bidrar naturligt till att optimera libido.

Med förståelse, tålamod och engagemang för anpassning från båda parter kan relationer med ojämlika libido fortfarande blomstra. Nyckeln är öppen kommunikation om behov, känslor och lösningar.

Effekterna av låg libido på relationer och självkänsla

Låg libido skapar ofta friktion i relationer och problem med självförtroendet, vilket påverkar livskvaliteten. Potentiella effekter inkluderar:

 • Missnöjeoch frustration - Olika libido kan leda till missnöje, avvisande, frustration och gräl.
 • Försämrad intimitet - Mindre sex leder ofta till minskad intimitet och kontakt i förhållandet.
 • Risk för otrohet - En partner kan söka sexuell tillfredsställelse utanför förhållandet om önskemålen inte uppfylls.
 • Påfrestningar och skilsmässa - Med tiden kan fysisk och känslomässig distansering hota förhållandet.
 • Skuld och skam - Låg lust internaliseras ofta som ett personligt misslyckande, vilket skapar skuldkänslor och förlägenhet.
 • Minskat självförtroende - Män med låg libido kan ifrågasätta sin maskulinitet, attraktionskraft och självkänsla.
 • Depression och ångest - Förlust av sexuell lust kan bidra till att utveckla psykiska problem eller förvärra befintliga problem.
 • Isolering och ensamhet - Låg libido kan hindra singelmän från att söka relationer och tillfällig intimitet.

Om låg libido har en betydande inverkan på personlig lycka och relationer, är det motiverat med en professionell utvärdering. Konsekvenserna av långvarig låg libido sträcker sig långt bortom sovrummet. Tack och lov finns det många lösningar som kan hjälpa män att återfå självförtroendet och ett njutbart sexliv.

När ska man träffa en sexterapeut?

En sexterapeut kan vara till stor hjälp för både individer och par som kämpar med låg libido. Att träffa en sexterapeut är tillrådligt om:

 • Underliggande hälsoproblem har behandlats men den låga libidon kvarstår.
 • Du upplever ständiga konflikter i ditt förhållande på grund av olika libido.
 • Du har svårt att kommunicera om sex med din partner.
 • Tidigare sexuellt trauma eller erektil dysfunktion bidrar till låg lust.
 • Du har funderingar kring sexuell läggning, könsidentitet eller sexuell skam.
 • Du har känslor av depression, isolering, ilska eller frustration över låg libido.
 • Självhjälpsstrategier har inte förbättrat din libido.

Sexterapi fokuserar på att komma till roten av sexuella problem och ge både beteendemässiga och psykologiska verktyg för att hjälpa till att återfå sexuell lust och tillfredsställelse. Det kan framgångsrikt behandla låg libido även när hälsofaktorer eller mediciner inte är den enda orsaken.

Sammanfattning

En märkbar och långvarig minskning av intresset för sex kan vara ett tecken på låg libido. Det finns en rad möjliga orsaker, allt från fysiska problem till känslomässiga hinder. Det första steget är att identifiera tecken på låg libido så att du sedan kan utforska potentiella orsaker och lösningar.

Det finns många effektiva strategier för att öka libido, från att förbättra hälsovanor och minska stress, till relationsjusteringar och medicinska lösningar. Att hantera låg libido kräver ofta tålamod och en vilja att prova olika tillvägagångssätt. Men det är mycket möjligt att återfå ett tillfredsställande sexliv genom att ta itu med grundorsakerna.

Om låg libido kvarstår och fortsätter att påverka din lycka, relation och självbild, tveka inte att söka professionell medicinsk och psykologisk rådgivning. Mellan naturliga livsstilsförändringar, medicinska behandlingar, rådgivning och att upprätthålla en öppen dialog med din partner, finns lösningar tillgängliga.

Vanliga frågor om låg libido hos män

Vad är låg libido?

Låg libido innebär minskad sexlust eller minskat intresse för sexuell aktivitet. Det finns inget definitivt tröskelvärde som indikerar låg libido, men det innebär en märkbar och ihållande minskning av lusten till sex.

Vilka är symtomen på låg libido?

 • Bristande intresse för sex
 • Svårigheter att få eller bibehålla erektion
 • Tar längre tid att få orgasm eller oförmåga att få orgasm
 • Att ha sex av plikt snarare än av lust
 • Tar sällan initiativ till sex eller låter partnern göra det
 • Känner sig stressad eller ointresserad när partnern vill ha sex

Vad orsakar låg libido?

Det finns en rad olika potentiella orsaker, t.ex:

 • Lågt testosteron
 • Receptbelagda läkemedel (antidepressiva, blodtrycksmediciner etc.)
 • Psykiska problem (depression, stress, dålig kroppsuppfattning)
 • Kroniska hälsotillstånd (diabetes, högt blodtryck, högt kolesterol)
 • Hormonell obalans
 • Fetma
 • Alkohol- eller droganvändning
 • Trötthet eller sömnbrist
 • Problem med relationer

Hur vet jag om jag har låg libido?

Tecken på att din libido kan vara låg är t.ex:

 • Du tänker sällan på sex eller har sexuella fantasier
 • Du behöver mycket mer stimulans än tidigare för att bli upphetsad
 • Du har sex mest av plikt snarare än av lust
 • Din partner vill ha sex mycket oftare än du
 • Du känner dig aldrig "på humör" och måste tvinga dig själv att ha sex
 • Du upplever erektil dysfunktion oftare
 • Du har tappat intresset för att ta initiativ till sex
 • Du känner dig stressad eller irriterad när din partner vill ha sex

Vilka livsstilsförändringar kan hjälpa till att öka libidon?

 • Hantera stress genom motion, meditation, massage eller genom att sätta gränser
 • Äta en hälsosam kost med låg sockerhalt och hög halt av magert protein, frukt och grönsaker
 • 7-9 timmars sömn av god kvalitet per natt
 • Minska alkoholintaget
 • Ta tid för fysisk och känslomässig intimitet i ert förhållande
 • Ta kosttillskott som zink, macarotpulver, DHEA eller bockhornsklöver
 • Träna regelbundet för att öka energin och stärka självförtroendet

När bör jag träffa en läkare?

Du bör boka tid hos din läkare om:

 • Din låga libido är påfrestande för ditt förhållande
 • Du har haft symtom i flera månader utan förbättring
 • Du misstänker att läkemedel kan minska din sexlust
 • Du har symtom som ED, svårigheter att få orgasm eller smärta vid sex
 • Du vill få dina testosteronnivåer kontrollerade
 • Du vill diskutera komplettering med testosteronbehandling

Vilka medicinska behandlingar finns tillgängliga?

Några medicinska alternativ för att öka låg libido inkluderar:

 • Testosteronersättningsbehandling
 • Byte av läkemedel som minskar libido
 • Receptbelagda läkemedel mot erektil dysfunktion
 • Behandling av underliggande hälsotillstånd
 • Justera doseringen av antidepressiva eller andra läkemedel
 • Sexterapi eller parrådgivning

Hur kan jag prata med min partner om ojämn könsdrift?

För att ha ett produktivt samtal:

 • Välj en neutral tidpunkt när ni båda är lugna för att inleda diskussionen
 • Undvik att skuldbelägga, skämma ut eller skuldbelägga din partner
 • Använd "jag"-uttryck för att beskriva hur du känner dig snarare än att anklaga
 • Betona hur mycket de och förhållandet betyder för dig
 • Förklara vilka förändringar du har märkt i din libido och ditt intresse för sex
 • Be din partner att dela med sig av sitt perspektiv och sina erfarenheter
 • Brainstorma fram kompromisser och lösningar som känns bra för båda parter
 • Enas om att återkomma till ämnet för att stämma av framstegen

När bör jag överväga att träffa en sexterapeut?

Att träffa en sexterapeut kan vara till hjälp om:

 • Du har obehandlade hälsoproblem men har fortfarande låg lust
 • Ditt förhållande lider på grund av ojämlika libido
 • Tidigare sexuella trauman är kopplade till din låga libido
 • Du har svårt att kommunicera med din partner om sex
 • Du känner skuld, skam eller har frågor om din sexuella identitet
 • Självhjälpsmetoder har inte förbättrat din libido

En sexterapeut kan hjälpa till att hantera psykologiska hinder, relationsproblem och ge råd om tekniker för att återuppväcka den sexuella lusten.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare