Hur ökar man libido hos kvinnor?

Published:

Att förstå hur man ökar libido hos kvinnor kan vara en komplex men viktig aspekt för att upprätthålla ett hälsosamt och tillfredsställande sexliv. En mängd olika faktorer, både mentala och fysiska, kan påverka en kvinnas libido och upphetsning. I det här blogginlägget kommer vi att fördjupa oss i olika tillvägagångssätt som kan bidra till att förbättra den sexuella funktionen och öka libido hos kvinnor.

Vi kommer att diskutera vikten av att hantera ångest och stress genom avslappningstekniker som meditation, yoga och mindfulnessövningar. Dessutom kommer vi att utforska växtbaserade kosttillskott som Avlimil tillsammans med andra naturläkemedel som potentiellt kan hjälpa till att öka den kvinnliga libido samtidigt som vi överväger deras försiktighetsåtgärder.

Antidepressiva läkemedels inverkan på låg sexlust är ett annat viktigt ämne som vi kommer att undersöka genom att förstå olika läkemedels effekter på libido och utforska alternativa alternativ som Bupropion. Dessutom kommer sömnhygienens roll för att öka sexlusten att diskuteras tillsammans med tips för att skapa hälsosamma vanor vid sänggåendet.

Till sist fokuserar vi på hormonella obalanser och ersättningsterapier, inklusive östrogen- och testosteronbehandlingar, motionens effekt på viktkontroll och självkänsla samt sätt att öka intimiteten genom kommunikation och kontakt i relationer - alla viktiga komponenter när man lär sig hur man kan öka libido hos kvinnor.

Hantera ångest för att öka libido

Ångest kan ha en betydande inverkan på en kvinnas sexlust, vilket ofta leder till låg libido och minskad sexuell tillfredsställelse. Det är viktigt för kvinnor som upplever ångestinducerad minskad libido att ta itu med och hantera sina ångestnivåer på ett effektivt sätt. Ett sätt att göra detta är genom rådgivning eller terapi, vilket kan bidra till att förbättra libido genom att lindra ångestrelaterade problem.

Rådgivningens roll för att hantera ångestinducerad låg libido

Rådgivning erbjuder en säker plats för individer eller par att uttrycka sina bekymmer om intimitet och sexuell lust, som kan behandlas med hjälp av KBT. Rådgivning ger en chans att fördjupa sig i de potentiella källorna till minskad libido, som spänningar, relationsproblem eller obearbetade psykologiska bekymmer.

 • Kognitiv beteendeterapi (CBT) har visat sig vara effektiv vid behandling av olika psykiska tillstånd, inklusive ångeststörningar som påverkar sexlusten negativt.
 • En kvalificerad terapeut kommer att arbeta med dig för att identifiera negativa tankemönster i samband med dina sexuella önskningar och lära dig strategier för att hantera dessa tankar mer effektivt.
 • I vissa fall kan läkemedel som selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) också förskrivas tillsammans med KBT om din vårdgivare anser det nödvändigt.

Fördelar med kognitiv beteendeterapi för att förbättra sexuellt intresse

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara effektiv när det gäller att hjälpa individer att bättre hantera symtom i samband med hypoaktiv sexuell luststörning, om de används ensamma eller i kombination med läkemedel som SSRI-preparat. Några fördelar är bl.a:

 • Förbättrad självkänsla och självförtroende, vilket kan leda till ökad sexuell lust.
 • Förmågan att samtala bättre, vilket gör det lättare att uttrycka sina önskemål och behov med en partner.
 • Minskade ångestnivåer, vilket gör att du kan vara mer avslappnad under intima stunder.

Förutom rådgivning eller terapi finns det andra sätt för kvinnor att hantera ångest för att öka libido. Dessa inkluderar:

 1. Öva på avslappningstekniker, t.ex. djupa andningsövningar, progressiv muskelavslappning eller mindfulnessmeditation.
 2. Upprätthåll en hälsosam livsstil genom att äta välbalanserade måltider, motionera regelbundet och sova tillräckligt varje natt.
 3. Sök stöd från vänner eller familjemedlemmar som förstår dina problem med ångest och låg sexlust; de kan erbjuda värdefulla råd eller bara ge dig ett empatiskt öra när du behöver det som mest.

Det är viktigt att vidta proaktiva åtgärder för att hantera ångest för kvinnor som upplever minskad libido på grund av stressrelaterade faktorer. Genom att söka professionell hjälp genom rådgivning eller terapisessioner och samtidigt införliva positiva livsstilsförändringar i de dagliga rutinerna blir det möjligt att inte bara lindra symtom som är förknippade med låg sexuell lust utan också förbättra den allmänna psykiska hälsan och välbefinnandet avsevärt.

Att hantera nervositet är ett viktigt steg i riktning mot att öka sexuell drivkraft, och kognitiv beteende behandling kan vara en stor tillgång för att hjälpa till att nå detta. Naturliga metoder som växtbaserade kosttillskott eller att sluta röka är också effektiva sätt att öka den kvinnliga libido.

Vikten av sömnhygien för att bibehålla en hälsosam libido

God sömnhygien spelar en viktig roll för att upprätthålla en sund libido, eftersom dålig sömnkvalitet har kopplats samman med låg sexlust. RISE-appen hjälper individer att förstå sina unika sömnbehov samtidigt som den spårar varandras sömnmönster för par som vill ha en bättre förståelse för hur vila påverkar deras relationsdynamik.

Hur dålig sömnkvalitet påverkar kvinnors sexuella lust

Dålig sömnkvalitet kan ha negativa effekter på kvinnors sexuella lust, eftersom det bidrar till trötthet, irritabilitet och stress - alla faktorer som kan påverka sexlusten negativt. Studier har faktiskt visat att kvinnor som upplever sömnlöshet eller andra sömnstörningar är mer benägna att rapportera minskad sexuell funktion och tillfredsställelse. Sömnbrist kan störa hormonbalansen och tappa energi, vilket minskar upphetsningen och intresset för sex.

För att förbättra ditt allmänna välbefinnande och öka din libido på ett naturligt sätt är det viktigt att prioritera god sömnhygien, till exempel:

 • Upprätthåll en konsekvent rutin vid sänggåendet;
 • Undvik stimulerande medel som koffein nära sänggåendet;
 • Skapa en avslappnande miljö före sömnen genom att minska tiden på skärmen före sängen;
 • Införliva avslappningstekniker som djupa andningsövningar eller meditation i din nattliga rutin.

Användning av RISE-appen för att bättre förstå individuella sömnbehov

RISE-appen ger värdefulla insikter om individuella sömnmönster genom att analysera data från bärbara enheter som fitness trackers. Genom att ge personliga rekommendationer baserade på användarnas unika sömnvanor kan appen hjälpa par att bättre förstå hur deras vila påverkar både deras allmänna hälsa och sexuella tillfredsställelse.

Några av fördelarna med att använda RISE-appen för att mäta din sömn är:

 • Identifiera mönster som kan bidra till dålig sömnkvalitet;
 • Få personliga förslag för att förbättra rutinerna vid sänggåendet;
 • Få en djupare förståelse för hur din partners sömnvanor påverkar dynamiken i ert förhållande, inklusive intimitetsnivåerna.

Förutom att använda teknik som RISE-appen är det viktigt att paren öppet kommunicerar om sina individuella behov när det gäller vila. Genom att diskutera eventuella bekymmer eller utmaningar i samband med sömnhygien med varandra kan partnerna arbeta tillsammans för att skapa en miljö som främjar en hälsosam slummer - vilket i slutändan leder till förbättrade libido nivåer och förbättrade sexuella upplevelser.

Åtgärder för bättre sömnhygien

För att säkerställa optimal sexlust och allmänt välbefinnande bör kvinnor prioritera god sömnhygien tillsammans med andra faktorer som regelbunden motion, öppen kommunikation i relationer och korrekt stresshantering. Genom att ta itu med dessa aspekter på ett holistiskt sätt genom livsstilsförändringar och söka professionell vägledning vid behov (t.ex. konsultera en läkare eller terapeut) kan kvinnor uppleva ökad sexuell lust samtidigt som de åtnjuter ett hälsosammare liv överlag.

Ett bra sömnmönster är viktigt för att upprätthålla libido. Regelbunden fysisk aktivitet och att hålla sin kroppsvikt i schack kan vara avgörande för att öka kvinnors sexuella lust.

Träning och viktkontroll påverkar sexlusten

Regelbunden motion och en måttlig kroppsvikt är viktiga faktorer som bidrar till att förbättra sexlusten. Att delta i fysiska aktiviteter tillsammans som ett par stärker dessutom bandet mellan partnerna, vilket leder till ökad intimitet tack vare gemensamma upplevelser.

Fördelarna med regelbunden motion på kvinnors sexuella lust

Forskning har visat att frekvent fysisk aktivitet kan vara fördelaktigt för en kvinnas sexuella aptit genom att förbättra cirkulationen, öka styrkan, minska spänningar och öka självförtroendet. Faktum är att en studie visade att fysiskt aktiva kvinnor upplevde högre libido jämfört med stillasittande kvinnor. Dessutom kan vissa typer av övningar som yoga eller pilates bidra till att förbättra flexibiliteten och muskelstyrkan, vilket kan öka den sexuella tillfredsställelsen under samlag.

 • Ökar blodflödet: Förbättrad cirkulation leder till bättre upphetsning i könsorganen för både män och kvinnor.
 • Öka energinivåerna: Ökad uthållighet gör det möjligt att njuta mer av sexuella möten utan att tröttheten kommer för snabbt.
 • Minska stressen: Sänkta kortisolnivåer leder till minskad ångest i intima situationer samtidigt som de främjar den avslappning som krävs för optimal sexuell funktion.
 • Öka självkänslan: Att känna sig säker på sin kroppsuppfattning spelar en viktig roll för den totala önskan om intimitet med andra.

Träning för par främjar starkare känslomässiga band

Förutom de direkta fördelarna med kvinnlig libido kan träning tillsammans som par skapa starkare känslomässiga band genom gemensamma upplevelser. Att delta i gemensam träning uppmuntrar till lagarbete samtidigt som det ger möjligheter att stödja varandras träningsmål. Denna ömsesidiga uppmuntran och motivation kan översättas till ett mer tillfredsställande sexliv eftersom partnerna känner sig närmare och mer anslutna till varandra.

Här är några träningsidéer för par som kan bidra till att förbättra intimiteten:

 1. Partneryoga: Yogapositioner som är utformade för två personer gör det möjligt för par att knyta an till varandra fysiskt, mentalt och känslomässigt samtidigt som de förbättrar sin flexibilitet och styrka.
 2. Danslektioner: Att lära sig nya dansrörelser tillsammans främjar inte bara den fysiska konditionen utan förbättrar också koordinationen, kommunikationsförmågan och förtroendet mellan partnerna.
 3. Utomhusaktiviteter: Det är en bra möjlighet för paret att njuta av naturen och samtidigt få upp pulsen på ett roligt sätt som inte känns som traditionell träning.
 4. Styrketräning med partnerövningar: Det är viktigt för att upprätthålla hälsosamma testosteronnivåer som är ansvariga för sexuell lust hos både män och kvinnor.

Att integrera regelbunden motion i den dagliga rutinen och att delta i gemensamma fysiska aktiviteter som par kan avsevärt förbättra kvinnlig libido genom att främja den allmänna hälsan, välbefinnandet, den känslomässiga kontakten och förtroendet mellan partnerna, vilket leder till ökad intimitet till följd av dessa positiva upplevelser.

En aktiv livsstil kan bidra till att öka sexlusten, så det är viktigt att hålla sig i fysisk form och hantera sin kroppsvikt. Öppen kommunikation inom relationer är också viktigt för att öka intimiteten mellan partnerna; att prata öppet om sexuella bekymmer hjälper till att bygga upp förtroendet i relationen.

Öppen kommunikation i relationer ökar intimiteten

För att partnerna ska uppleva större sexuell tillfredsställelse är det viktigt att de odlar en atmosfär av öppen kommunikation och tillit. När båda parter känner sig bekväma med att diskutera sitt intima liv kan oro om minskad libido tas upp utan rädsla för dom eller missförstånd. Detta främjar förtroendeskapande och främjar ett starkt partnerskap som i slutändan leder till förbättrad sexuell lust.

Vikten av att diskutera intimitetsproblem med din partner

Genom att tala öppet om problem med intimiteten kan paren tillsammans arbeta för att hitta lösningar på de problem de kan ha. Genom att förstå varandras behov, preferenser och önskemål kan parterna fatta välgrundade beslut om hur de bäst kan förbättra sitt sexliv. Om den ena partnern till exempel upplever låg libido kan det vara till hjälp för dem att diskutera potentiella orsaker som stress eller hormonella obalanser med sin partner.

 • Skapa ett säkert utrymme: Välj en lämplig tid och plats där ni båda känner er avslappnade och bekväma med att diskutera känsliga ämnen.
 • Var ärlig: Dela dina känslor öppet utan att hålla dig undan, vilket bidrar till att bygga upp ett förtroende mellan er två.
 • Visa empati: Lyssna aktivt när din partner talar och försök att sätta dig in i hans eller hennes situation så att du bättre förstår vad han eller hon går igenom.
 • Undvik skuldbeläggning: Fokusera på att arbeta tillsammans för att hitta lösningar i stället för att peka ut vem som är ansvarig för eventuella problem som uppstår under intimitetssessionerna.

Att bygga upp förtroende genom öppen kommunikation

För att skapa förtroende i relationer måste man vara sårbar mot varandra genom att dela med sig av personliga tankar och känslor som rör sexualitet. Denna öppenhet gör det möjligt för partnerna att bättre förstå varandras behov, önskemål och gränser. Att till exempel diskutera eventuella sexuella dysfunktioner eller osäkerheter kan hjälpa båda parter att hitta sätt att ta itu med dessa problem tillsammans.

Dessutom gör öppen kommunikation det möjligt för par att utforska nya sexuella upplevelser som kan öka deras intimitet. Det kan handla om att prova olika sexleksaker, experimentera med olika former av förspel som genital upphetsning eller oralsextekniker och till och med söka professionell vägledning från en kvalificerad sexterapeut.

Att regelbundet föra samtal om ert intima liv i relationen stärker inte bara förtroendet utan hjälper också till att upprätthålla en kontinuerlig dialog om sexuell tillfredsställelse. Genom att prata öppet kan potentiella problem upptäckas snabbt och lösningar som är skräddarsydda för parets individuella behov kan hittas.

Sammanfattningsvis spelar öppen kommunikation en viktig roll för att öka intimiteten i relationer genom att främja förtroendet mellan partnerna som känner sig bekväma med att diskutera sina bekymmer relaterade till minskad libido öppet utan rädsla för dom eller missförstånd. Detta leder i slutändan till förbättrad sexuell lust och övergripande tillfredsställelse i ens kärleksliv.

Öppen kommunikation i relationer är nyckeln till att öka intimiteten och bygga upp förtroende. Genom att förstå de hormonella behandlingar som finns tillgängliga för kvinnor som upplever libido-svängningar kan vi bättre stödja deras behov på ett meningsfullt sätt.

Hormonella behandlingar för kvinnor som upplever Libido fluktuationer

För kvinnor som upplever svängningar i libido på grund av förändrade hormoner under klimakteriet eller perimenopausen kan hormonella behandlingar vara ett bra alternativ. Dessa behandlingar hjälper till att åtgärda de förhållanden som negativt påverkar upphetsning och tillfredsställelse under samlag. Att rådgöra med en läkare innan man provar dessa behandlingar garanterar korrekt vägledning om administrering och dosering enligt specifika behov.

Östrogenersättningsterapins roll för att förbättra kvinnors libido

Östrogenersättningsterapi (ERT) är ett alternativ för att åtgärda nedsatt sexuell funktion som orsakas av låga östrogennivåer som postmenopausala kvinnor ofta upplever. ERT kan bidra till att minska vaginal torrhet, som kan leda till obehag vid samlag och minskad libido, genom att återställa östrogennivåerna. Genom att återställa östrogennivåerna kan ERT förbättra den allmänna sexuella hälsan och öka libido.

 • Orala tabletter: Östrogentabletter som är receptbelagda tas dagligen för att bibehålla jämna hormonnivåer.
 • Lappar: Transdermala plåster: Transdermala plåster appliceras direkt på huden och släpper ut kontrollerade mängder östrogen i blodomloppet med tiden.
 • Geler eller krämer: Topiska geler eller krämer som innehåller östrogen appliceras direkt på huden för att absorberas i blodomloppet.

Observera att ERT kanske inte passar alla; det är viktigt att diskutera din sjukdomshistoria med din vårdgivare innan du börjar med någon form av hormonbehandling. Potentiella biverkningar är bland annat ökad risk för blodproppar, stroke, hjärtsjukdomar, bröstcancer och endometriecancer.

Smörjmedel som hjälpmedel för att förbättra sexuella upplevelser

Ett annat alternativ för kvinnor som upplever minskad libido på grund av hormonella förändringar är att använda smörjmedel. Dessa produkter kan hjälpa till att lindra vaginal torrhet och obehag under samlag, vilket gör sex roligare och eventuellt ökar den sexuella lusten. Smörjmedel finns i olika former, inklusive vattenbaserade, silikonbaserade och oljebaserade alternativ.

 • Vattenbaserade smörjmedel: Vattenbaserade glidmedel är ett populärt val för många par, eftersom de lätt absorberas av huden och är kompatibla med de flesta kondomer.
 • Silikonbaserade smörjmedel: Silikonbaserade smörjmedel är idealiska för längre sessioner eller när du använder sexleksaker som är tillverkade av andra material än silikon, eftersom de ger fukt som håller längre än vattenbaserade alternativ.
 • Oljebaserade smörjmedel: Oljebaserade produkter är inte lämpliga för användning med latexkondomer eftersom de kan försvaga materialet och leda till att det går sönder.

Utöver dessa behandlingar kan testosteronnivåer också övervägas under medicinsk övervakning. Testosteron förknippas ofta med manliga hormonnivåer, men spelar också en viktig roll för kvinnors sexuella funktion. De potentiella biverkningarna bör dock noggrant vägas mot fördelarna innan man påbörjar en behandlingsplan som innefattar testosterontillskott. Växttillskott, sexterapi och sexualundervisning kan också vara till hjälp för att förbättra den sexuella funktionen och öka libido. Kvinnor som upplever illamående eller andra biverkningar av hormonella behandlingar kan ha nytta av vaginalt DHEA, vilket kan förbättra genital upphetsning och sexuell tillfredsställelse.

Hormonella behandlingar kan vara bra för kvinnor som upplever libido-svängningar, men det är viktigt att också fokusera på att bygga relationer och ta hand om sig själv. För att utforska ämnet ytterligare, låt oss titta på hur man genom att planera regelbundna dejtkvällar eller intima stunder tillsammans samt genom att betona vikten av egenvård kan bidra till att förbättra de sexuella upplevelserna.

Vårdande relationer och egenvård för förbättrad libido

Att avsätta kvalitetstid med din partner genom att planera dejtkvällar eller delta i mer intima aktiviteter som beröring, kyssar, användning av sexleksaker och oralsex bidrar till att förbättra sexuella upplevelser och i slutändan öka libido. Att prioritera egenvård är viktigt när man tar itu med låg lust som orsakar personligt lidande.

Planera regelbundna dejtkvällar eller intima stunder tillsammans

Att planera regelbundna dejtkvällar kan hjälpa till att återuppliva romantiken mellan partnerna och samtidigt skapa ett bekvämt utrymme för att utforska varandras önskemål. Vare sig det handlar om att prova nya restauranger, ta en promenad tillsammans eller helt enkelt spendera en kväll hemma och titta på film - dessa stunder gör det möjligt för par att komma i kontakt med varandra både känslomässigt och fysiskt. Att dessutom införliva intimitetsstärkande aktiviteter som att ge massage eller ta bad tillsammans kan ytterligare stärka bandet mellan partnerna vilket leder till ökad sexuell tillfredsställelse.

 • Skapa en romantisk atmosfär: Sätt upp ljus runt om i rummet, spela mjuk musik i bakgrunden och laga en god måltid för att skapa en inbjudande miljö som uppmuntrar till närhet.
 • Var närvarande: Lägg undan elektroniska apparater under dejtkvällen så att du kan fokusera helt på din partner utan distraktioner.
 • Visa uppskattning: Visa tacksamhet för din partners insatser för att vårda relationen genom att ge komplimanger eller små tecken på ömhet.

Betona vikten av egenvård

Det är viktigt att prioritera egenvård när man har problem med minskad libido, eftersom stressfaktorer i vardagen kan påverka sexlusten negativt. Att ta hand om sin psykiska och fysiska hälsa är av största vikt för att förbättra det allmänna välbefinnandet och för att stärka den sexuella aptiten. Några egenvårdsmetoder som kan bidra till att öka libido är bland annat följande:

 • Regelbunden motion: Genom att delta i fysiska aktiviteter som yoga, jogging eller simning frigörs endorfiner - de positiva hormonerna som förbättrar humöret och minskar stressnivån.
 • Meditation och mindfulness: Meditationstekniker som djupa andningsövningar eller guidade bilder kan hjälpa till att lindra ångest och samtidigt främja avslappning, vilket i slutändan förbättrar sexlusten. Headspace-appen erbjuder en mängd olika guidade meditationer som är anpassade till olika behov.
 • Näring: En balanserad kost som är rik på viktiga näringsämnen stöder hormonbalansen, vilket spelar en viktig roll för att upprätthålla en sund libido. Zinkrika livsmedel som ostron och omega-3-fettsyror som lax anses ha en positiv inverkan på den sexuella hälsan.
 • Sömnhygien: Som tidigare nämnts är god sömnkvalitet avgörande för att bibehålla en optimal libido; därför bör man prioritera en konsekvent rutin vid sänggåendet och skapa en bekväm sovmiljö.

Om du införlivar dessa egenvårdsmetoder i din dagliga rutin förbättrar du inte bara ditt allmänna välbefinnande utan lägger också grunden för ökad sexuell tillfredsställelse i relationer genom att ta itu med faktorer som bidrar till låg libido.

Vanliga frågor om hur man ökar Libido hos kvinnor

Hur kan en kvinna dramatiskt öka sin libido?

En kvinna kan öka sin libido avsevärt genom att hantera ångest genom rådgivning eller kognitiv beteendeterapi, upprätthålla god sömnhygien, träna regelbundet, kommunicera öppet med sin partner om intimitetsproblem och överväga hormonella behandlingar om det behövs. Dessutom kan införlivande av egenvårdspraxis och vårdande relationer bidra till en förbättrad sexlust.

Kan jag öka min kvinnliga libido?

Ja, du kan öka din kvinnliga libido genom att anta olika livsstilsförändringar som att minska stressnivån, förbättra sömnkvaliteten med hjälp av appar som RISE, delta i regelbundna träningsrutiner, inklusive parträning för starkare känslomässiga band, och praktisera öppen kommunikation i relationer. Växttillskott som Avlimil kan också stödja hormonbalansen.

Vad driver kvinnlig libido?

Kvinnors libido styrs av en kombination av faktorer som fysisk hälsa (kardiovaskulär kondition), psykiskt välbefinnande (stresshantering), hormonell balans (östrogennivåer), känslomässig kontakt med en partner (förtroende och kommunikation) och övergripande tillfredsställelse i förhållandet. Att upprätthålla dessa aspekter bidrar till en sund sexuell lust hos kvinnor.

Vad är naturliga Libido Builders för kvinnor?

Naturliga sätt att öka den kvinnliga libido är bland annat:

 • Upprätthåller en god sömnhygien
 • Införliva regelbunden motion i den dagliga rutinen
 • Äta en balanserad kost som är rik på näringsämnen som stöder hormonproduktionen.
 • Ta växtbaserade kosttillskott som Avlimil för ytterligare stöd
 • Prioritera egenvårdsåtgärder som meditation eller yoga för att minska stressen.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan olika strategier användas för att öka kvinnors libido. Att hantera ångest och stress genom meditation och mindfulnessövningar kan förbättra den sexuella funktionen. Växttillskott som Avlimil kan hjälpa till med GSM-symptom, men det är viktigt att vara försiktig när man tar naturläkemedel. Antidepressiva medel kan påverka sexlusten negativt, men det finns alternativa läkemedelsalternativ som Bupropion. Sömnhygien, motion, hantering av kroppsvikt, problem med självkänsla, hormonella obalanser och ersättningsterapier spelar också en roll för att öka libido. Slutligen är öppen kommunikation och kontakt med din partner avgörande för att upprätthålla intimitet.

Om du letar efter högkvalitativa CBD-produkter som kan bidra till att förbättra din sexuella hälsa utan biverkningarna av andra behandlingar eller mediciner som nämns ovan - kolla in Cibdol. De erbjuder ett brett utbud av säkra och effektiva CBD-oljor som kan vara fördelaktiga för dem som vill öka sin libido på ett naturligt sätt.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare