Hur ofta bör ett par ha sex?

Published:

Sex. Det är en av livets största njutningar och en viktig del av ett hälsosamt förhållande. Men hur mycket sex ska man egentligen ha? Finns det något som heter för mycket eller för lite sex i en fast relation? Vad är en "normal" frekvens för par att älska?

Detta är vanliga frågor som många par funderar över. Den perfekta sexuella frekvensen skiljer sig åt för varje partnerskap. Hälsoexperter konstaterar att det viktigaste är att båda känner sig nöjda och intima. Studier ger dock insikt i medelvärden och normer.

Hur ofta bör ett par ha sex?

Vad forskningen säger om sexuell frekvens

Forskning om sexuell frekvens har visat:

 • Det genomsnittliga gifta paret har sex ungefär en gång per vecka. Denna siffra har varit oförändrad under flera decennier.
 • Bland ogifta, sammanboende par är genomsnittet lite högre, ca 1 till 2 gånger per vecka.
 • Par i 20-årsåldern tenderar att ägna sig åt sexuell intimitet oftare än äldre par. Men sexlivet förändras i alla livsfaser och varierar mycket mellan olika partners.
 • Lesbiska par uppger att de i genomsnitt har sex något mindre än en gång per vecka.
 • För homosexuella manliga par är 2 till 3 gånger per vecka typiskt.
 • Vad anses vara sexuellt aktivt? Att ha sex minst en gång i månaden uppfyller denna definition enligt de flesta experter och studier.

Så om ni blir intima ungefär en gång i veckan eller oftare är ert sexliv i linje med genomsnittliga pars. Men återigen, det viktigaste är att både du och din partner känner er nöjda. Vilken frekvens som gör båda nöjda varierar stort.

Viktiga faktorer som påverkar sexuell lust

Vad driver lust och sexuellt intresse i romantiska relationer? Här är några av de viktigaste faktorerna:

Ålder och livsfas

Yngre par tenderar i genomsnitt att ha sex oftare. Flera faktorer driver denna trend. Biologisk sexlust och uthållighet når sin topp i de sena tonåren och tjugoårsåldern. För par i denna livsfas ökar också den sexuella lusten när en ny relation inleds.

När vi åldras minskar den sexuella frekvensen naturligt. Kvinnor efter klimakteriet rapporterar ofta minskad libido. Men detta gäller inte alla par. Många har fortfarande ett aktivt sexliv långt upp i åldrarna. Känslomässig intimitet och att hålla gnistan vid liv kan motverka biologiska förändringar.

Fysisk och psykisk hälsa

Kroniska sjukdomar som hjärtsjukdomar eller diabetes kan störa den sexuella funktionen hos både män och kvinnor. Psykiska problem påverkar också ofta sexlusten. Stress, depression och ångest orsakar ofta minskad libido. Rådgivning och medicinering för att behandla psykiska problem kan förbättra detta.

Förhållandets varaktighet

Ju längre ett par håller ihop, desto mer sannolikt är det att den sexuella frekvensen minskar. I etablerade partnerskap försvinner den nya relationens energi. Den naturliga nedgången har lett till begreppet "7-års-itch".

Det finns dock forskning som visar att nedgången stabiliseras efter de första åren. Känslomässig intimitet och fokus på partnerskapet kan återuppväcka passionen. Att prova nya saker tillsammans hjälper också till att göra sex spännande igen.

Kön

Att generalisera utifrån kön är vanskligt. Men vissa mönster framträder i forskning om sexuell lust och frekvens. Män rapporterar att de vill ha sex oftare än kvinnor. Testosteronnivåerna ökar männens sexlust.

Kvinnor upplever större fluktuationer i libido i samband med menstruationscykler och livshändelser som graviditet. Stress och relationsproblem tenderar att påverka den kvinnliga lusten mer negativt. Östrogenförlust under klimakteriet minskar också smörjförmågan och orsakar obehag.

Öppen kommunikation och förståelse för dessa skillnader hjälper parterna att överbrygga klyftor i det sexuella intresset.

Föräldraskap

Att bli förälder innebär en stor livsförändring som påverkar den sexuella frekvensen. Under det första året efter förlossningen upplever mammor att libido sjunker. Utmattning på grund av vård av spädbarn, förlossningsdepression och amning bidrar alla till detta.

Många par kämpar med att vara intima lika ofta efter att de fått barn. Att hitta tid då båda parter inte är helt utmattade kräver planering. Föräldrar måste också vänja sig vid att se sig själva som sexuella varelser, inte bara som mamma och pappa.

Men par kan upprätthålla ett tillfredsställande sexliv efter födseln om de anstränger sig. Även snabba möten ökar intimiteten. Att komma bort från barnen för en dejt ger också fler möjligheter.

Stressnivå

Alla par går igenom perioder av hög stress. Krävande jobb, ekonomiska problem, dödsfall i familjen, flytt - många livshändelser tär på energin och sänker sexlusten. Att bara ta sig igenom vardagens plikter kan leda till att partnern är för utmattad för samlag.

När båda medlemmarna i ett par arbetar tenderar kvinnor fortfarande att axla mer hushålls- och barnomsorgsuppgifter. Den dubbla bördan av karriär- och hushållsansvar skapar kronisk stress för många fruar och mammor.

Att prioritera intimitet kan vara svårt men avgörande under stressiga perioder. Partners måste ge varandra utrymme att ladda om. Att prova nya stresslindrande aktiviteter tillsammans hjälper också till att minska ångest och återknyta kontakten.

Vad anses vara ett sexlöst äktenskap?

Medan det genomsnittliga paret har sex varje vecka, upplever vissa partnerskap liten eller ingen fysisk intimitet. Vad definierar ett sexlöst eller lågsexuellt äktenskap?

 • Sexterapeuter anser att 10 eller färre gånger per år är ett sexlöst förhållande. Det motsvarar i genomsnitt mindre än en gång per månad.

 • Att ha sex mindre än 5 gånger per år uppfyller en annan vanligt förekommande definition av ett sexlöst äktenskap.

 • Vissa experter föreslår bredare kategorier av sexuell frekvens:

  • Sexlös: Mindre än 10 gånger per år
  • Lågsex: 10 till 50 gånger per år
  • Måttligt sex: 51 till 100 gånger per år
  • Hög sexaktivitet: över 100 gånger per år

Det finns inget enskilt antal möten per år som avgör om ett partnerskap är bra. Men ihållande sexuella svårigheter tyder ofta på djupare problem. Ständig frustration över att den sexuella lusten inte motsvarar varandra tär på relationen.

Vanliga orsaker till sexlösa äktenskap

Sexlösa partnerskap beror sällan på att den ena partnern avsiktligt berövar den andra. En mängd komplexa faktorer bidrar:

 • Medicinska problem - Kronisk sjukdom, funktionshinder, hormonrubbningar och biverkningar av receptbelagda läkemedel hämmar ofta sexlusten. Smärta under samlag kan också avskräcka par. Att söka medicinsk rådgivning kan avslöja lösningar.
 • Psykiska problem - Som nämnts minskar tillstånd som depression och ångest ofta libido och sexuell njutning. Samtalsterapi hjälper ofta.
 • Förlossningoch vård - återhämtning efter förlossningen, utmattning från föräldraskap och att se en partner som mor/far förändrar attraktionen. Parterapi ger strategier.
 • Dålig kommunikation och kontakt - Partner som känner sig känslomässigt distanserade har svårt att vara fysiskt intima. Äktenskapsrådgivning syftar till att förbättra kommunikationen och anknytningen.
 • Prioriteringar någon annanstans - När parterna fokuserar enbart på jobb, barn, åldrande föräldrar eller andra förpliktelser kommer sexet i skymundan. Att schemalägga intim tid påminner par om prioriteringar.
 • Ilskaoch förbittring - Uppbyggd fientlighet skadar känslomässig intimitet och önskan om fysisk närhet. Att släppa taget om agg genom rådgivning minskar spänningarna.
 • Otrohet - O trohet skadar förtroendet. Den sårade partnern tappar intresset för sex med den som var otrogen. Långsiktig återuppbyggnad av intimitet genom pararbete kan hjälpa till att försonas.
 • Sexuellt våld - Aktuellt eller tidigare trauma påverkar överlevarens förmåga att hantera fysisk närhet och upphetsning. Specialiserad rådgivning erbjuder vägar till läkning.
 • Olikalibido - partner har olika medfödda nivåer av sexuellt intresse. Kompromisser, empati och utökade sexuella repertoarer kan hjälpa.
 • Erektila problem - Män mederektil dysfunktion undviker ofta sex på grund av skam och frustration. Mediciner och att betona intimitet framför samlag kan förbättra tillfredsställelsen.
 • Klimakteriebesvär - Vaginal torrhet och obehag gör sex smärtsamt för många kvinnor. Smörjmedel, medicinskt östrogen och fokus på förspel hjälper till att lösa detta vanliga problem.

Konsekvenserna av sexlösa äktenskap

Par i sexlösa äktenskap rapporterar ofta ökad olycka och konflikter. Sex främjar bindning genom fysisk njutning och frisättning av må bra-hormoner som oxytocin. Utan denna intimitet känner sig partners ofta bortkopplade.

När sexet uteblir under längre perioder ifrågasätter individen sin attraktionskraft och sitt självvärde. Partnern blir mer irriterad och har lättare att bli arg. Sexuell frustration uppstår.

En partner som känner sig avvisad sexuellt ser ofta den andra som en som medvetet undanhåller kärlek. Detta skapar bitterhet mellan paren. Partnerna känner sig mindre motiverade att tillgodose varandras behov överlag.

Personer i sexlösa äktenskap löper högre risk för otrohet. Att söka fysisk intimitet utanför äktenskapet speglar längtan efter tillgivenhet. Men otrohet försämrar banden och förtroendet ytterligare.

Sexlöshet innebär också psykiska och fysiska hälsoproblem. Frustrationen leder till ångest och nedstämdhet för många individer. Forskning visar att regelbundet sex ger stresslindring och olika medicinska fördelar.

Vid vilken tidpunkt bör ett sexlöst äktenskap väcka oro?

Sexuella torrperioder och fluktuationer är normalt i de flesta relationer. Stressiga livshändelser stör ofta parens intima scheman tillfälligt.

Korta svackor där sex förekommer mer sällan hotar i allmänhet inte annars sunda partnerskap. Engagerade par förstår att varandras behov utvecklas.

Men när sexlivet konsekvent avtar eller upphör under månader och år är det viktigt att vara uppmärksam. Pågående sexuell frånkoppling skadar den känslomässiga intimiteten.

Sexterapeuter rekommenderar att par söker hjälp om de har sex mindre än 10 gånger per år. Denna grad av sällsynthet återspeglar ofta djupare problem som behöver uppmärksammas.

Det finns dock ingen universell siffra som definierar ett problematiskt sexlöst äktenskap. Graden av oro beror på hur lyckliga parterna är och om båda accepterar den minskade sexuella aktiviteten.

Missmatchad libido är problematiskt när det gör en eller båda parter ständigt olyckliga och otillfredsställda. Om någon av personerna känner sig upprörd över bristen på fysisk intimitet är det dags att kommunicera och söka hjälp.

Förbättra sexuell frekvens och tillfredsställelse som ett par

Om du och din partner vill få fart på sexlivet finns det många effektiva metoder. Här är några av de bästa tipsen för att återuppliva den sexuella kemin:

 • Schemalägg sexdatum - Det kan verka oromantiskt, men att planera intima stunder fungerar. Annars kan konkurrerande prioriteringar tränga undan sex. Fysisk närhet påminner dig om varför du ska prioritera ditt partnerskap.
 • Sätt stämningen - tänd ljus, spela musik, använd dofter och ge massage för att förstärka sensualiteten. En avslappnad och inbjudande atmosfär gör älskog mer tilltalande.
 • Initiera flirt - Utbyt kärleksfull beröring, komplimanger och antydningar under hela dagen. Detta bygger upp sexuell spänning för senare utdelning.
 • Kommunicera era önskemål - Diskutera sexuella önskemål öppet och gör kompromisser. Att prova nya saker tillsammans förhindrar invanda mönster.
 • Fokusera på förspelet - ägna mer tid åt kyssar, handstimulering, rollspel, massage och oralsex. Detta ökar upphetsningen och njutningen.
 • Låt de korta stundernaräknas - även korta sexuella möten ökar passionen. Prova ställningar som kräver mindre ansträngning, som att ligga i sked.
 • Sök rådgivning - Om spänningar eller medicinska/psykologiska problem stör sexlivet, sök hjälp för att ta itu med dessa hinder.
 • Ta hand om digsjälv - ät hälsosamt, motionera, minska stress och få tillräckligt med sömn. När parterna mår som bäst blir sexlivet bättre.

Nyckeln till ett sexuellt tillfredsställande förhållande är kommunikation

Varje par har sin egen idealiska sexfrekvens. Det finns inget enskilt föreskrivet antal intima handlingar per vecka som utgör ett hälsosamt sexliv.

Mycket viktigare än numeriska riktmärken är öppen kommunikation. Partners måste diskutera sina behov och önskningar uppriktigt. Kompromisser innebär att hitta en nivå av sex som ni båda känner er nöjda med.

Att prioritera intimitet när livet känns hektiskt eller stressigt innebär utmaningar. Men det är viktigt att komma ihåg att fysisk närhet ger näring åt känslomässiga band. Investera energi och kreativitet i att hålla ditt sexliv tillfredsställande.

Om du kämpar med sexuella problem som inte verkar kunna lösas med enbart kommunikation ska du inte tveka att söka hjälp. Sexterapeuter och rådgivare erbjuder taktiker för att få ditt kärleksliv på rätt spår igen.

Vanliga frågor och svar: Hur ofta bör ett par ha sex?

Sex är en viktig del av ett hälsosamt förhållande, men hur mycket sex är tillräckligt? Här är svaren på några av de vanligaste frågorna om sexuell frekvens för par.

Hur ofta har par i genomsnitt sex?

 • Gifta par: I genomsnitt en gång per vecka
 • Ogifta par: 1-2 gånger per vecka
 • Lesbiska par: Mindre än en gång per vecka
 • Homosexuella manliga par: 2-3 gånger per vecka

Medelvärdena ger ett allmänt riktmärke, men varje förhållande är unikt. Fokusera på om du och din partner känner er lyckliga och känner samhörighet, inte på att jämföra med statistik.

Vad händer om vi vill ha sex mer eller mindre ofta än genomsnittet?

Det finns inga rätta eller felaktiga mängder - missmatchning i lust är bara ett problem om det orsakar lidande. Kompromissa genom att turas om att ta initiativ med olika frekvens. Utforska varandras behov och utöka den sexuella repertoaren utöver samlag.

Finns det någon definition av ett sexlöst äktenskap?

 • Sexterapeuter definierar sexlös som 10 eller färre gånger per år.
 • Vissa säger mindre än 5 gånger per år.
 • Kategorier som också använts:
  • Sexless - Mindre än 10 gånger per år
  • Lågt sexliv - 10-50 gånger per år
  • Måttligt sex - 51-100 gånger per år
  • Höggradigt sex - Över 100 gånger per år

Vad orsakar låg sexlust eller sexlösa äktenskap?

Vanliga orsaker är t.ex:

 • Medicinska problem
 • Psykiska sjukdomar
 • Förlossning och vård av barn
 • Bristfällig kommunikation
 • Ilska, förbittring, otrohet
 • Prioriteringskonflikter
 • Sexuellt trauma
 • Olikheter i libido
 • Erektil dysfunktion
 • Klimakteriebesvär

Vid vilken tidpunkt bör man ta itu med sällsynt sex?

Det är normalt att livshändelser tillfälligt stör sexlivet. Men om sexet konsekvent minskar till 10 gånger eller färre per år, signalerar situationen sannolikt djupare problem att diskutera. Varje gång en partner känner sig missnöjd med frekvensen är det dags att kommunicera.

Hur kan vi ha sex oftare?

Tips för att öka intimfrekvensen:

 • Planera sexdatum
 • Skapa en sensuell stämning
 • Inleda fysisk flirt
 • Kommunicera önskningar öppet
 • Prioritera förspelet
 • Ta snabba beslut när det är möjligt
 • Sök rådgivning vid behov
 • Ta hand om dig själv

Hur kan vi veta om vårt sexliv behöver hjälp?

Fråga dig själv:

 • Är vi båda rimligt nöjda med vårt sexliv?
 • Har vi sexuella möten som regelbundet förenar oss och uppfyller våra behov?
 • Kan vi på ett bekvämt sätt kommunicera om sex - önskningar, utmaningar, preferenser?
 • Prioriterar vi båda intimitet även när vi är stressade eller upptagna?

Om svaret på någon av dessa frågor är nej, kan en sexterapeut vara till nytta för er relation.

Vad är viktigast för ett hälsosamt sexliv?

Öppen kommunikation och kompromissvilja. Diskutera dina behov och önskemål samtidigt som du lyssnar på din partners perspektiv. Prioritera intimitet tillräckligt ofta för att båda ska känna sig lyckliga i förhållandet sexuellt.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare