Vad påverkar libido mest?

Published:

Att ha en sund libido är viktigt för det allmänna välbefinnandet och den sexuella tillfredsställelsen. Men många faktorer kan påverka din libido, både positivt och negativt. Om du förstår vilka faktorer som påverkar libidon mest kan du göra livsstilsförändringar för att optimera din sexlust.

Vad påverkar libido mest?

Hormoner spelar en viktig roll

Hormonnivåerna har en betydande inverkan på libido hos både män och kvinnor.

Testosteron är det viktigaste hormonet för att öka sexlusten hos män. Låga testosteronnivåer kan minska libidon. Tillstånd som hypogonadism, som orsakar lågt testosteron, kan kraftigt minska en mans sexlust.

För kvinnor påverkar östrogen- och progesteronnivåerna den sexuella lusten. Lägre östrogennivåer under perimenopaus och klimakteriet leder ofta till att kvinnors libido sjunker.

Sköldkörtelproblem som hypotyreos eller hypertyreos påverkar också hormonproduktionen. En överaktiv eller underaktiv sköldkörtel kan störa nivåerna av testosteron och östrogen.

Får du tillräckligt med sömn?

Att inte få tillräckligt med sömn har en negativ dominoeffekt på libidon. Trötthet minskar energinivåerna och motivationen för sex.

Långvarig sömnbrist stör också hormonregleringen. Testosteronproduktionen sjunker när man inte får tillräckligt med sömn. Studier visar också att kortisolnivåerna ökar, vilket kan minska libidon.

Sikta på 7-9 timmars kvalitetssömn per natt. Förbättra din sömnhygien genom att hålla dig till ett schema, begränsa skärmtiden före sänggåendet och skapa en optimal sömnmiljö.

Stress och psykisk ohälsa spelar roll

Psykologiska faktorer som stress, ångest och depression hämmar ofta libido. Psykiska problem gör det svårt att komma på humör för sex.

Kronisk stress höjer kortisolnivåerna, vilket minskar testosteronproduktionen.

Att hitta hälsosamma sätt att hantera stress genom motion, meditation, sociala kontakter eller terapi kan bidra till att minimera de libido-sänkande effekterna.

Medicinska tillstånd påverkar libido

Vissa medicinska tillstånd och behandlingar av dessa kan påverka sexlusten negativt.

Diabetes bidrar ofta till sexuell dysfunktion som låg libido hos både män och kvinnor. Dålig blodsockerkontroll kan skada nerver och blodkärl som behövs för optimal sexuell respons.

Hjärt-kärlsjukdomar begränsar blodflödet, vilket kan hämma upphetsningen. Vissa blodtrycks- och hjärtmediciner, t.ex. betablockerare, kan också orsaka sexuella problem.

Artrit, kronisk smärta, cancer och neurologiska tillstånd påverkar också ofta libido och sexuell funktion.

Ohälsosamma levnadsvanor hämmar libido

En ohälsosam livsstil kan så småningom påverka din sexlust negativt. Brist på fysisk aktivitet, dålig kost och överdrivet alkoholintag påverkar libidon negativt.

Fetma och övervikt minskar testosteronnivåerna och den sexuella lusten.

Rökning drar ihop blodkärlen och försämrar det blodflöde som krävs för upphetsning.

Att dricka för mycket alkohol kan sänka testosteronproduktionen, minska den sexuella lusten och göra det svårare att bli upphetsad.

Hur man förbättrar låg libido

Om din libido behöver en boost, fokusera på att ta itu med eventuella bakomliggande orsaker. Prata med din läkare för att utesluta eventuella medicinska tillstånd som påverkar din sexlust.

Optimera dina hormoner genom kost, motion, stresshantering och ordentlig sömn. Undvik rökning och överdriven alkoholkonsumtion. Håll dig socialt och mentalt engagerad för att lyfta ditt humör.

Överväg libidoförbättrande kosttillskott som maca, tribulus, zink och bockhornsklöver. Växtbaserade läkemedel som ginseng, yohimbin och ginkgo kan också hjälpa.

Tveka inte att söka professionell hjälp hos en terapeut om relationsproblem eller psykisk ohälsa stör ditt sexliv.

Sammanfattning

Libido varierar över tid beroende på hormonella förändringar, hälsotillstånd, stressnivåer, medicinering och livsstilsfaktorer. Att vara uppmärksam på vad som specifikt påverkar din sexlust gör det möjligt att hitta lösningar för att återfå en tillfredsställande libido.

Vanliga frågor om libido

Vad är libido?

Med libido menas en persons allmänna sexuella drivkraft eller önskan om sexuell aktivitet. Den styr både den spontana lusten och responsen på sexuell stimulans. Libido varierar mellan olika individer och kan fluktuera över tid.

Vilka faktorer påverkar libido?

Många faktorer kan påverka libidon, t.ex:

 • Hormoner: Förändringar i testosteron, östrogen och progesteron påverkar libido avsevärt.
 • Medicinska tillstånd: Kroniska sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar, cancer och artrit påverkar ofta libido.
 • Läkemedel: Vissa receptbelagda läkemedel, som antidepressiva medel och blodtrycksmediciner, kan hämma sexlusten.
 • Psykisk hälsa: Stress, ångest och depression minskar ofta libidon.
 • Sömnkvalitet: Trötthet och sömnbrist sänker libidon genom att störa hormonregleringen.
 • Kost: Dålig kosthållning påverkar energinivåerna och hormonbalansen negativt. Fetma är också kopplat till lägre testosteron.
 • Motion: Brist på fysisk aktivitet kan bidra till låg libido. Motion hjälper till att hantera vikten, öka energin och balansera hormonerna.
 • Alkohol och rökning: Överdriven alkoholkonsumtion och rökning drar ihop blodkärlen och försämrar upphetsningen. Båda vanorna minskar också testosteronproduktionen.

Hur påverkar hormoner libido?

Könshormoner som testosteron, östrogen och progesteron påverkar direkt den sexuella lusten och funktionen:

 • Testosteron spelar en viktig roll för att reglera mannens libido. Lågt testosteron, eller hypogonadism, minskar en mans sexlust avsevärt.
 • Östrogennivåerna styr libido hos kvinnor. Minskat östrogen under perimenopaus och klimakteriet leder till vaginal torrhet och minskad libido.
 • Progesteron påverkar kvinnans sexuella lust och upphetsning. Förändrade progesteronnivåer under menstruationscykeln påverkar kvinnans libido.

Kan läkemedel minska libido?

Ja, vissa receptbelagda läkemedel är kända för att potentiellt minska libido genom att påverka hormonnivåer, blodflöde eller mental hälsa:

 • Hormonella preventivmedel med hög progesteronhalt kan hämma libido hos vissa kvinnor.
 • Antidepressiva läkemedel som SSRI och MAOI har libido-sänkande effekter för både män och kvinnor.
 • Läkemedel mot högt blodtryck, t.ex. diuretika och betablockerare, kan göra det svårt att bli upphetsad.
 • Vissa fibromyalgi och anti-besvärsmediciner listar också sänkt libido som en biverkning.

Hur påverkar fetma libidon?

Fetma och övervikt tenderar att minska libido genom flera mekanismer:

 • Överflödig fettvävnad ökar omvandlingen av testosteron till östrogen, vilket minskar testosteronnivåerna.
 • Inflammation orsakad av fetma kan skada blodkärlen och begränsa det blodflöde som krävs för upphetsning.
 • Fetma ökar risken för medicinska tillstånd som diabetes och hjärtsjukdomar som påverkar den sexuella funktionsförmågan.
 • Övervikt kan påverka kroppsuppfattningen, självkänslan och sexlusten negativt.

Att gå ner i vikt genom kost och motion hjälper till att balansera hormonerna, förbättra självförtroendet och minska fetmarelaterade hälsoproblem.

Vilka livsstilsförändringar kan förbättra libido?

Att anta hälsosammare livsstilsvanor är ett av de säkraste och mest hållbara sätten att optimera libido:

 • Regelbunden motion minskar stress, ger energi och självkänsla, hjälper dig att gå ner i vikt och balanserar hormonerna.
 • Ät en näringsrik och balanserad kost med mycket magert protein, hälsosamma fetter och färska råvaror för att ge kroppen näring.
 • Hantera stress genom yoga, meditation, massage, rådgivning eller andra avslappningstekniker.
 • Förbättra sömnkvaliteten genom att hålla dig till bestämda sov- och vakentider och begränsa alkohol- och skärmtiden före sänggåendet.
 • Sluta röka för att förbättra blodflödet och den kardiovaskulära funktionen.
 • Drick endast måttligt med alkohol för att undvika störningar i hormonnivåerna.

När bör man uppsöka läkare på grund av låg libido?

Kontakta läkare om den låga libidon kvarstår och påverkar relationer eller livskvalitet. En medicinsk utvärdering kan identifiera eventuella underliggande tillstånd som bidrar till minskad sexlust. Blodprov kan kontrollera hormonnivåerna. Baserat på orsaken kan behandlingen innebära rådgivning, mediciner, kosttillskott, livsstilsförändringar eller att ta itu med medicinska problem.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare