Vilken tid på dygnet är libidon som högst för män och kvinnor?

Published:

Libido, eller sexlust, varierar under dagen och påverkas av en mängd olika biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Att ta reda på när libidon är som högst kan ge insikter om hur man optimerar intimitet och sexuell tillfredsställelse. Här är en titt på vilken tid på dygnet libido tenderar att vara högst för män och kvinnor.

Vilken tid på dygnet är libidon som högst för män och kvinnor?

Morning Glory: Varför morgonlibido är vanligt

För många tenderar erektionen att komma igång direkt på morgonen. Faktum är att uppskattningsvis 50% av alla män vaknar upp med erektion. Varför är det så vanligt med libido tidigt på morgonen? Här är några anledningar till att libido kan vara uppumpad vid uppvaknandet:

 • Hormoncykler - Testosteronnivåerna är som högst tidigt på morgonen, runt kl. 8.00 hos män. Detta hormonpåslag kan leda till ökat sexuellt intresse. Hos kvinnor är östrogen- och testosteronnivåerna också som högst på morgonen.
 • Utvilad - Efter en natts sömn är energinivåerna påfyllda vilket kan öka libidon. Trötthet och stress tenderar att dämpa lusten.
 • Dygnsrytm - De inneboende dagliga cyklerna som reglerar sömn, hormonnivåer med mera och som följer en 24-timmarsloop är kopplade till upphetsning.
 • Blåsan - En full blåsa leder ofta till morgonerektion hos män eftersom den trycker på nerver och blodkärl som utlöser upphetsning.

Så sammanfattningsvis kulminerar återställda energinivåer, toppande testosteron och vissa biologiska processer vid uppvaknandet till ökad lust tidigt på morgonen för många.

Middagsdipp: Varför libido ofta minskar på eftermiddagen

Till skillnad från toppar på morgonen visar forskning att libido tenderar att ta en dipp på eftermiddagen runt 2-4 pm. Varför minskar lusten vid den här tiden? Flera faktorer spelar in:

 • Energilöshet efter lunch - matsmältningsprocessen leder bort blodet från könsorganen, vilket kan minska upphetsningen. Matkoma någon?
 • Stressackumulering - kraven på arbete och privatliv hopar sig under dagen och leder till mental distraktion och upptagenhet.
 • Dagliga kortisolrytmer - Kortisolnivåerna sjunker naturligt senare på dagen, vilket kan störa upphetsningen.
 • Mental trötthet - Beslutsfattande och fokusering tär på den mentala energin under eftermiddagen, energi som annars skulle kunna bidra till libido.

Så den tröghet som många känner på eftermiddagen leder också till minskad libido. Morgonens spännande produktivitet ger vika för trötthet och energilöshet.

Passion på bästa sändningstid: Varför kvällar ökar libidon hos många

Även om libidon kan avta lite på eftermiddagen, ger kvällen ofta en återupplivning av den sexuella lusten. Varför är den bästa tiden före sänggåendet optimal för upphetsning? Tänk på följande faktorer:

 • Dämpa belysningen - Mörker triggar testosteronproduktionen hos båda könen, vilket ökar libidon.
 • Dekompression - Att koppla av från arbetsdagen och slappna av frigör spänningar som stör upphetsningen.
 • Anpassning av rutiner - När arbetsdagen är slut är det mer sannolikt att par befinner sig i närheten av varandra och har möjlighet att umgås.
 • Intimitetshormoner - Oxytocinnivåerna ökar före sänggåendet, vilket främjar samhörighet och sexuell kontakt.
 • Bättre sömn - Orgasm frigör prolaktin och andra hormoner som förbättrar sömnkvaliteten.

Så den mörknande himlen, de dagliga rutinerna och biologin före sänggåendet samverkar för att göra kvällen till en utmärkt "lektid".

Skillnader mellan könen: Olika mönster för libido

Även om libidons upp- och nedgångar följer liknande dagliga rytmer mellan könen, finns det några tydliga skillnader:

Män

 • Morgontopp - Testosteron och upphetsning ökar på morgonen, vilket leder till en uttalad tidig morgonklimax av lust för de flesta män.
 • Snabbatoppar - Män kan ofta snabbt gå från låg till hög sexuell lust vid tillräcklig stimulans.
 • Visuellatriggers - Visuell input som erotiska bilder kan snabbt öka libidon hos män.
 • Högre frekvens - I genomsnitt rapporterar män att de känner lust oftare än kvinnor.

Kvinnor

 • Nattlig topp - Kvinnors libido tenderar att byggas upp mer gradvis under dagen, vilket leder till en topp på kvällen.
 • Långsammare upphetsning - Psykologiskt och känslomässigt engagemang tenderar att öka kvinnors lust långsammare.
 • Helakroppen - Sensualitet och beröring av hela kroppen väcker ofta kvinnlig upphetsning mer än enbart visuella intryck.
 • Cyklisk natur - Förändringar under menstruationscykeln påverkar upp- och nedgångar i libido.

Så medan män ofta blir upphetsade snabbare och har en högre grundläggande libido, tenderar kvinnors lust att vara mer varierande och kulminera vid olika tidpunkter.

Andra faktorer som påverkar libido

Utöver dygnsrytmen finns det andra viktiga variabler som påverkar den dagliga libidon:

 • Ålder - Sexlusten minskar med åldern för båda könen, men män ser ofta en mer drastisk minskning.
 • Fysisk hälsa - Medicinska tillstånd, mediciner, kost och livsstilsvanor påverkar upphetsningen.
 • Psykisk hälsa - Stress, depression, trauma och ångest påverkar libido.
 • Relationsfaktorer - känslomässig intimitet, tillit, kommunikation och tillfredsställelse modulerar begäret.
 • Sexuell historia - Tidigare erfarenheter, föreställningar om sex och självbild påverkar libido.

Så libido existerar inom ett komplext samspel av bio-psykosociala faktorer. Även om naturliga dagliga toppar och dalar förekommer, spelar individuella variationer också en viktig roll.

Utnyttja optimal timing

Vill du utnyttja din kropps naturliga libidorytmer för bättre sex? Ta då del av följande tips:

 • Intimitet på morgonen - Utnyttja morgonens upphetsning genom mys, oralsex eller quickies.
 • Planera in sexdejter - Planera in kvällsaktiviteter när energin är återställd.
 • Minska stress - Motverka mental distraktion genom att öva mindfulness och koppla av tillsammans på kvällarna.
 • Skapa stämning - Dämpa belysningen, spela musik, använd dofter och begränsa antalet apparater på natten för att väcka sinnena till liv.
 • Kommunicera - Berätta om dina optimala tider på dygnet och vilka signaler som ger dig upphetsning.

Att synkronisera med kroppsklockor och samtidigt förstå unika behov kan hjälpa till att hitta en passionerad balans.

Att ta med sig: Libido skiftar under hela dagen

Libido är inte statiskt utan snarare en dynamisk företeelse som rör sig genom toppar och dalar i takt med biologiska rytmer. Begäret tenderar att öka på morgonen och kvällen på grund av hormonförändringar, energinivåer och dagliga cykler. Men livsstil, relationer, hälsa och individuella skillnader påverkar också upphetsningsmönstret. Genom att utnyttja de naturliga rytmerna och samtidigt ta hänsyn till unika behov kan man optimera njutningen och den intima kontakten.

Vanliga frågor om dagliga libidomönster

Har du fortfarande frågor om hur den sexuella lusten varierar under dagen? Här är svaren på några vanliga frågor.

Varför vaknar jag ibland upp upphetsad?

Erektion och upphetsning på morgonen utlöses av stigande testosteronnivåer, dygnsrytm och en full urinblåsa som trycker på nerver och kärl. Denna normala "morning glory" drabbar ca 80 % av alla män och är ett tecken på en sund funktion.

Är det normalt att min partner inte vill ha sex på morgonen?

Absolut. Medan mäns testosteronproduktion når sin topp under de tidiga morgontimmarna är kvinnors libidomönster mer varierande. Respektera din partners preferenser och ta inte ointresse personligt.

Varför avtar min upphetsning på eftermiddagen?

Biologiska processer som kortisoldippar, matsmältningsavledning av blod från könsorganen och ackumulerande mental/fysisk trötthet ligger bakom libidodränering mitt på dagen. Denna eldfasta fas är mycket vanlig.

Jag är för trött för att ha sex på kvällen, vad ska jag göra?

Om nedvarvningen tär på din energi kan du prova att flytta intima stunder till direkt efter middagen, ta en tupplur eller minska stressen på jobbet för att öka upphetsningen på kvällen. Prioritera också sömn.

Hur kan sömnbrist påverka libido?

Vila är avgörande för en optimal sexuell funktion. För lite sömn stör hormonnivåerna, tär på energin och minskar upphetsningen. Sov mellan 7-9 timmar varje natt.

Förändrar klimakteriet kvinnors libidomönster?

Ja, minskad östrogenhalt under klimakteriet kan minska den sexuella lusten och orsaka torrhet i slidan. Kommunicera med din partner och läkare; behandlingar kan hjälpa avsevärt.

Varför tar min partner sällan initiativ till sex?

Variabel libido, problem med kroppsuppfattningen eller relationsproblem kan spela in. De flesta kvinnor rapporterar att de behöver känslomässig intimitet för att känna upphetsning. Upprätthåll öppen kommunikation och förspel.

Hur påverkar läkemedel den dagliga libidon?

Många vanliga receptbelagda läkemedel som antidepressiva medel, blodtrycksmediciner och orala preventivmedel kan störa upphetsningsmönstret. Rådfråga läkare om alternativ om detta inträffar.

De dagliga upp- och nedgångarna i lusten påverkas starkt av vår biologi. Men det är också viktigt att främja intimitet genom öppen kommunikation, hantera stress- och trötthetsnivåer, prioritera sömn och förstå sin partners behov.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare