Vad orsakar kåthet hos män och kvinnor?

Published:

Att känna sig kåt och vilja ha sex är en naturlig del av att vara människa. Men vad är det egentligen som orsakar dessa känslor av intensiv sexuell upphetsning och åtrå? Sanningen är att det finns många komplexa faktorer som bidrar till att någon känner sig "på humör" eller kåt.+

I den här artikeln går vi igenom de viktigaste biologiska, hormonella och psykologiska faktorerna bakom kåthet och sexuell lust hos både män och kvinnor. Vi kommer också att titta på hur faktorer som ålder, hälsa och relationsstatus påverkar libido. Läs vidare för att lära dig vad som verkligen gör män och kvinnor heta.

Vad orsakar kåthet hos män och kvinnor?

Viktiga hormoner som påverkar sexlusten

Hormoner spelar en central roll för att reglera libido och sexuell funktion hos båda könen. Här är några av de viktigaste hormonerna som påverkar kåtheten:

Testosteron

Testosteron är det primära manliga könshormonet, även om kvinnor också producerar små mängder. Det spelar en viktig roll för att reglera libido och sexuell funktion hos män.

Högre testosteronnivåer är kopplade till en ökad sexlust hos män. När män åldras och testosteronnivåerna sjunker är det vanligt att även libidon minskar.

Östrogen

Det kvinnliga könshormonet östrogen är viktigt för den sexuella lusten hos kvinnor. Östrogennivåerna varierar under menstruationscykeln, vilket påverkar libidon.

Många kvinnor upplever ökad kåthet runt ägglossningen när östrogennivåerna är som högst. Lågt östrogen efter klimakteriet förknippas med minskad sexlust.

Progesteron

Progesteron är ett annat viktigt kvinnligt hormon. Det är som högst under lutealfasen av menstruationscykeln efter ägglossningen.

Förhöjt progesteron har förknippats med minskad libido och sexuell förmåga hos vissa kvinnor. Reaktionerna varierar dock från person till person.

Oxytocin

Oxytocin, som ibland kallas "kärlekshormonet", spelar en roll vid sexuell upphetsning och orgasm hos båda könen. Det frisätts under intimitet och social samvaro.

Högre oxytocinnivåer ökar känslan av närhet och tillit till en partner, vilket kan stärka den sexuella lusten hos både män och kvinnor.

Så sammanfattningsvis ökar högre testosteron och östrogen generellt libido. Men förhöjt progesteron och lågt testosteron kan dämpa upphetsningen. Oxytocin underlättar sexuell intimitet.

Hjärnkemikalier och sexuell lust

Sexuell lust beror också på viktiga neurotransmittorer i hjärnan, inklusive:

 • Dopamin bidrar till libido, upphetsning och sexuell njutning. Det aktiverar belönings- och motivationskretsarna i hjärnan.
 • Serotonin hämmar sexuell lust när nivåerna är höga. Vissa antidepressiva läkemedel höjer serotoninhalten och kan som biverkning hämma libido.
 • Noradrenalin spelar en roll vid upphetsning och frisätts som svar på stress. Högt noradrenalin kan öka den sexuella lusten.

Så dopamin och noradrenalin tenderar att öka libido, medan serotonin i allmänhet undertrycker det. Att hålla dessa hjärnkemikalier balanserade förbättrar sexuellt intresse och funktion.

Psykologiska faktorer som påverkar kåthet

Vår sexualdrift påverkas också i hög grad av psykologiska och interpersonella faktorer, t.ex:

Stämning

Stress, ångest och depression kan alla minska den sexuella lusten hos både män och kvinnor. Att känna sig avslappnad och avlastad gör ofta att man känner sig mer "på humör". Positivt humör ökar libido.

Kroppsbild

Att känna sig attraktiv och trygg i sin kropp ökar den sexuella lusten. Dålig kroppsuppfattning eller självkänsla kan minska kåtheten och upphetsningen.

Tillfredsställelse i relationen

Problem och missnöje i en romantisk relation kan minska det sexuella intresset. Att känna känslomässig samhörighet och tillfredsställelse med sin partner ökar lusten.

Trauma och sexuell dysfunktion

Tidigare sexuella trauman, erektionsproblem, smärta under sex och andra sexuella problem kan hämma libido och njutning av sex. Att arbeta med dessa problem ökar lusten.

Nivå av intresse

Att helt enkelt ha ett stort eller litet intresse för sex påverkar hur ofta man känner sig kåt. Personer med naturligt hög sexlust känner sig oftare upphetsade.

Sammanfattningsvis kan man säga att psykiskt välbefinnande, självförtroende, nöjda relationer och en hög medfödd sexlust ökar känslan av kåthet. Mentala och känslomässiga problem kan hämma upphetsningen.

Hur ålder och livsfas påverkar sexlusten

Libido och sexuell funktion förändras under hela livet. Här kan du läsa om hur åldrandet påverkar kåtheten:

Under puberteten

Puberteten medför en kraftig ökning av testosteron hos pojkar och förhöjt östrogen hos flickor. Tonåringars libido skjuter i höjden och intresset för sex ökar dramatiskt under tonåren.

Tidig 20-årsålder

Sexlusten kan nå sin kulmen i början av 20-årsåldern för både män och kvinnor. Testosteronnivån är fortsatt hög och vuxna i denna ålder har vanligtvis få hälsoproblem som påverkar funktionen.

30-40 år

För många förblir sexlusten robust genom 30-talet och in i 40-talet, särskilt om man bibehåller en god hälsa. Ansvar för arbete och familj kan minska frekvensen.

Under klimakteriet

Kvinnor som närmar sig klimakteriet upplever att östrogenet minskar, vilket orsakar torrhet i slidan och minskad libido. Men vissa rapporterar om sexuell frihet när de inte längre behöver oroa sig för graviditet.

60-talet och framåt

Testosteron och östrogen sjunker kraftigt hos äldre individer, vilket bidrar till minskad sexlust hos åldrande män och kvinnor. Andra hälsotillstånd kan också hämma sexualiteten.

Efter förlossningen

Hormonella fluktuationer efter förlossningen, läkning, stress och utmattning kan hämma libidon hos nyblivna mödrar. Men de flesta återfår sin sexlust och sitt intresse för intimitet inom ett år.

Så i allmänhet tenderar libido att nå sin topp i de sena tonåren och 20-årsåldern och sedan gradvis minska med åldern. Livsansvar kan också minska frekvensen av sexuell aktivitet.

Vanliga hälso- och livsstilsfaktorer som påverkar libido

En persons allmänna hälsa och livsstilsvanor spelar en viktig roll för att reglera sexuell lust och funktion. Några faktorer som påverkar kåthet inkluderar:

 • Kost - Näringsbrist och låg energi på grund av dålig kost kan hämma libidon. Men en balanserad och näringsrik kost ger bränsle till kroppen och främjar den sexuella hälsan.
 • Motion - Att vara fysiskt aktiv stimulerar blodflödet, frigör endorfiner och ger energi för sex. För mycket extrem träning kan hämma funktionen.
 • Sömn - För lite sömn stör hormonregleringen. 7-9 timmars sömn per natt förbättrar det sexuella intresset och prestationsförmågan.
 • Stressnivåer - Hög stress minskar libidon över tid. Avslappningstekniker hjälper till att hantera stress för bättre sexuell funktion.
 • Alkohol och droger - Överdrivet drickande hämmar libido. Droganvändning hämmar också sexuell lust och prestanda.
 • Mediciner - Vissa mediciner inklusive antidepressiva medel, blodtrycksmediciner och andra kan minska libido som en biverkning.

Sammanfattningsvis kan man optimera sexuell lust och upphetsning genom att äta en hälsosam kost, hålla sig aktiv, hantera stress, begränsa alkoholkonsumtionen och undvika problematiska mediciner. Att prioritera det allmänna välbefinnandet främjar en robust sexlust.

När ska man söka hjälp för låg libido?

Det är normalt att den sexuella lusten varierar över tid. Stress, trötthet, förändringar i livet eller tillfälliga hormonrubbningar orsakar ofta tillfälliga svackor i lusten.

Men om den låga libidon håller i sig i flera månader och orsakar besvär är det en god idé att söka medicinsk rådgivning. Flera strategier kan hjälpa till att öka en sviktande libido, t.ex:

 • Hormontestning - Blodprov kontrollerar testosteron, östrogen, sköldkörtel och andra hormoner. Hormonbehandling eller kosttillskott kan korrigera eventuella brister.
 • Justeringar av medicineringen - Att byta ut en problematisk medicin kan motverka biverkningarna av låg lust.
 • Sexterapi - Rådgivning som hjälper till att lösa psykologiska eller interpersonella problem som påverkar sexualiteten.
 • Livsstilsförändringar - Förbättrad hälsa och välbefinnande genom bättre egenvård ökar ofta libidon.
 • Medicinska behandlingar - Alternativ som testosteronplåster, geler eller injektioner kan öka sexlusten när det är lämpligt.

Så sammanfattningsvis, om du har problem med låg libido, kontakta en läkare för att identifiera potentiella orsaker och hitta lösningar för att återuppväcka din glöd och förbättra din sexuella tillfredsställelse.

Slutresultatet

Att känna sig upphetsad och vilja ha sexuell aktivitet beror på ett komplext samspel mellan hormoner, hjärnkemikalier, psykologi, ålder, hälsotillstånd och livssituation.

Det finns ingen enskild strömbrytare som styr libido. Hormoner som testosteron och östrogen spelar en central roll i regleringen av sexlusten, men även mentala och känslomässiga faktorer har stor inverkan.

Libido varierar ofta under en livstid, minskar med åldern eller stress, och ökar under perioder av kraft och romantisk upphetsning.

Om den låga sexuella lusten kvarstår kan medicinska behandlingar, livsstilsåtgärder, rådgivning eller hormonjusteringar hjälpa till att väcka lusten så att du kan njuta av ett tillfredsställande intimt liv.

I slutändan finns det ett brett spektrum av vad som anses vara normalt när det gäller sexlust. Att söka stöd om du är bekymrad över en till synes bristande kåthet kan hjälpa dig att komma i kontakt med din sexuella sida igen.

Vanliga frågor och svar om orsakerna till horniness

Vilket är det viktigaste hormonet som styr sexlusten hos män?

Testosteron är det dominerande könshormonet hos män. Högre testosteronnivåer är förknippade med ökad libido och sexuell funktion. Testosteron börjar minska efter 30 års ålder, vilket kan leda till låg libido hos vissa män.

Vilket hormon påverkar sexlusten hos kvinnor?

Östrogen är det viktigaste hormonet som reglerar kvinnans sexuella lust. Östrogen stiger och sjunker under menstruationscykeln, med en östrogentopp runt ägglossningen som leder till ökad kåthet hos många kvinnor. Sjunkande östrogenhalt efter klimakteriet kan bidra till lägre libido.

Hur påverkar stress libido?

Höga stressnivåer under längre perioder tenderar att dämpa den sexuella lusten hos både män och kvinnor. Hormonerna kortisol och adrenalin som frisätts under stress hämmar upphetsning och prestation. Att minska stress genom avslappning, meditation, motion, socialt umgänge och andra tekniker kan öka libido.

Kan relationsproblem minska sexlusten?

Ja, relationskonflikter, dålig kommunikation, brist på känslomässig intimitet och andra problem kan definitivt hämma den sexuella lusten. Att arbeta för att lösa problem och förbättra den romantiska tillfredsställelsen ökar ofta känslan av kåthet och sexuell aktivitet.

Vilka livsstilsfaktorer påverkar sexlusten?

Kost, motion, sömn, alkoholkonsumtion och mediciner som används påverkar alla libido. Att äta näringsrik fullvärdig mat, motionera måttligt, sova 7-9 timmar per natt, dricka mindre och undvika läkemedel som sänker libido bidrar till hälsosamma testosteron- och östrogennivåer.

När bör man uppsöka läkare för låg sexlust?

Om låg libido kvarstår i flera månader och orsakar betydande personliga eller relationella problem, kontakta din läkare. De kan leta efter potentiella hormonella obalanser, läkemedelsbiverkningar, psykologiska faktorer och medicinska tillstånd som bidrar till problemet. Behandling kan hjälpa till att återställa en eftersläpande sexlust.

Vad finns det för behandlingsalternativ för låg libido?

För män kan testosteronbehandling med plåster, gel eller injektion öka libidon när orsaken är lågt T-värde. Hormonbehandling kan hjälpa kvinnor efter klimakteriet. Att byta läkemedel, sexterapi, livsstilsförändringar och ta itu med hälsoproblem kan också hjälpa.

Kan kosttillskott öka sexlusten?

Vissa kosttillskott som Tribulus, macarot, bockhornsklöver och DHEA påstås förbättra libido, men bevis saknas. Det är bäst att korrigera eventuella näringsbrister genom kosten. Rådgör med en läkare innan du provar kosttillskott för låg sexlust.

Är låg libido bara en del av åldrandet?

Minskad sexlust är vanligt eftersom hormonnivåerna sjunker med åldern. Men hälsotillstånd, mediciner, psykologiska faktorer och livsstilsvanor spelar också en viktig roll. Att upprätthålla en hälsosam livsstil och kommunicera med din läkare hjälper till att förebygga eller behandla problematisk låg libido.

Även om hormonerna till stor del styr sexlusten finns det många andra faktorer som påverkar libidon. Att hantera stress, förbättra sina relationer, prioritera sömn och kost samt söka läkarhjälp vid behov kan bidra till att upprätthålla ett tillfredsställande sexliv.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare