Kan d-vitamin motverka åldrande?

Published:

Categories: Kollagen

Hur brist på vitamin D3 bidrar till för tidigt åldrande och vad du kan göra åt det

Åldrandet är en oundviklig del av livet, men hur snabbt vi åldras är inte hugget i sten. Vår biologiska ålder skiljer sig ofta från vår kronologiska ålder på grund av en mängd olika livsstilsfaktorer och genetiska faktorer. En viktig faktor för biologiskt åldrande är vitamin D3-status.

Brist på vitamin D3 blir allt vanligare världen över och kan påskynda åldrandeprocessen på många sätt. Att förstå sambandet mellan vitamin D3 och för tidigt åldrande är avgörande, eftersom optimering av vitamin D3-nivåerna kan bidra till att bromsa åldrandet och främja en hälsosam livslängd. I den här artikeln beskrivs den mångfacetterade roll som D3-vitamin spelar för det biologiska åldrandet, och vi ger tips på hur man kan undvika brist på vitaminet.

 Kan d-vitamin motverka åldrande?

Varför är vitamin D3 viktigt för ett hälsosamt åldrande?

Vitamin D3 är ett kraftfullt hormon som spelar en viktig roll för många aspekter av hälsan. Det reglerar över 2 000 gener, påverkar immunförsvaret, främjar hjärt- och kärlhälsan och mycket mer. Brist på vitamin D3 är kopplat till en ökad risk för olika åldersrelaterade sjukdomar, inklusive osteoporos, cancer, diabetes, högt blodtryck och neurokognitiv försämring.

Genom att stödja en sund cellfunktion och ett sunt genetiskt uttryck bidrar en adekvat vitamin D3-status till att förhindra att åldersrelaterade förändringar uppträder i förtid. Forskning visar att vitamin D3 har anti-aging-effekter både i huden och i kroppen som helhet. Att förstå exakt hur vitamin D3 påverkar det biologiska åldrandet på cellnivå ger insikter om varför det är så viktigt att upprätthålla optimala nivåer.

Vad orsakar brist på vitamin D3 och dess effekter på åldrandet?

En del D3-vitamin kommer från livsmedelskällor som fet fisk, äggulor och berikade mejeriprodukter, men över 90 % av vårt behov kommer från solljus. Vitamin D3 produceras i huden när UVB-strålar interagerar med kolesterol. Många faktorer kan dock störa den kutana syntesen av vitamin D3, vilket leder till utbredd brist. Dessa faktorer är bl.a:

 • Bor på nordliga breddgrader med mindre intensiv solexponering
 • Har mörkare hudton som blockerar UVB-penetration
 • Är hemmaboende eller använder solskyddsmedel som förhindrar UVB-absorption
 • Naturligt minskad produktion i åldrande hud
 • Fetma, som binder vitamin D3 i fettcellerna

Utan tillräcklig exponering för solen kan många vuxna och äldre inte tillgodose sitt behov av vitamin D3 på egen hand. Låga nivåer av detta viktiga hormon påskyndar det biologiska åldrandet:

 • Dysreglerad celltillväxt och celldelning
 • Försämrade mekanismer för DNA-reparation
 • Ökad oxidativ stress och inflammation
 • Störning av metaboliska vägar
 • Minskande muskelmassa och styrka
 • Förlust av benmineraldensitet

Vilka är de optimala nivåerna av vitamin D3 för att bromsa åldrandet?

Experter menar att en serumnivå av 25(OH)D mellan 40-60 ng/ml är optimalt för hälsan. Detta skyddar mot åldersrelaterade förändringar och sjukdomar. Personer med lägre vitamin D3-status löper mycket större risk att drabbas av accelererat biologiskt åldrande.

Studier visar att vuxna med nivåer under 20 ng/ml har:

 • 3,6 gånger högre risk för förtida död
 • 30 % högre dödlighet av alla orsaker
 • Fördubblad risk att utveckla metabolt syndrom

Att uppnå idealiska nivåer av vitamin D3 kan förlänga den förväntade livslängden med upp till 5 år och samtidigt förebygga eller skjuta upp många åldersrelaterade sjukdomar.

Hur mycket vitamin D3 per dag behövs för att optimera nivåerna?

Det officiellt rekommenderade dagliga intaget är 600-800 IU. Detta är dock sannolikt otillräckligt för dem som börjar med brist. Forskning visar att tillskott med högre doser snabbt kan förbättra statusen:

 • 1000-4000 IE per dag för vuxna är säkert och effektivt
 • Terapeutisk dosering av 5000-10 000 IE kan användas kortvarigt vid brist
 • Optimalt intag beror på individuella faktorer som kroppsvikt, etnicitet, plats och testresultat

Samarbeta med din läkare för att fastställa rätt D3-vitamindos för dig baserat på symptomhistorik och blodnivåer. Ta tillskott regelbundet för att upprätthålla kontinuerlig tillräcklighet.

Vilka är de bästa livsmedelskällorna för vitamin D3?

Även om det är svårt att få i sig tillräckligt med D3-vitamin enbart från maten, kan du använda fler källor i kosten som en del av en mångfacetterad anti-aging-strategi. De bästa livsmedelskällorna inkluderar:

 • Fet fisk som lax, makrill och sardiner
 • Äggula
 • Berikad mjölk, yoghurt, apelsinjuice
 • Nötköttslever
 • Svampar exponerade för UV-ljus
 • Berikade spannmål och växtmjölk

Sikta på 2-3 portioner D-vitaminrika livsmedel dagligen som en del av en näringstät kost. Detta ger en bas av täckning som kompletterar solexponering och tillskott.

Livsstilstips för att öka D-vitaminnivåerna och bromsa åldrandet

 • Få daglig direkt solexponering - sikta på 10-30 minuter per dag med armar och ben exponerade för att stimulera syntesen av vitamin D3. Var försiktig så att du inte bränner dig.
 • Överväg UVB-solning - noggrant kontrollerade UVB-solarier efterliknar solljus och stimulerar D3-vitamin. Använd minimalt enligt riktlinjerna.
 • Ät en ren, antiinflammatorisk kost - Processad mat och ohälsosamma fetter orsakar oxidativ stress som utarmar D3-nivåerna. En anti-aging kost rik på antioxidanter kan hjälpa till att optimera statusen.
 • Håll en hälsosam vikt - Fetma främjar brist på vitamin D3. Att bli av med överflödigt fett förbättrar biotillgängligheten och absorptionen.
 • Uteslut absorptionsproblem - malabsorptionssjukdomar som celiaki förhindrar korrekt upptag av vitamin D3. Diagnostisera och behandla eventuella tarmproblem.
 • Optimera relaterade näringsämnen - Se till att det finns tillräckligt med magnesium, K2-vitamin och omega-3-fettsyror för optimal metabolism och aktivitet av vitamin D3.
 • Håll dig aktiv - Viktbärande motion och styrketräning bidrar till att höja D3-vitaminnivåerna över tid genom att minska kroppsfettet.

Viktiga slutsatser om vitamin D3 och biologiskt åldrande

 • Vitamin D3 är viktigt för ett hälsosamt åldrande eftersom det reglerar genetiskt uttryck, immunfunktion, ämnesomsättning med mera.
 • Utbredd brist påskyndar åldrandet på cellnivå och främjar åldersrelaterade sjukdomar.
 • Att uppnå optimala D3-nivåer kan förlänga livet med flera år genom att bromsa det biologiska åldrandet.
 • Testnivåer, solexponering, kost och tillskott är avgörande för att komma till rätta med brist.
 • En daglig dos på 1000-4000 IE kan behövas för vuxna för att bibehålla ideal status på lång sikt.
 • Att optimera D3-vitaminet nu kan bidra till att minska för tidigt åldrande och hålla dig välmående långt upp i åldrarna.

Att upprätthålla en robust D3-vitaminstatus bör ingå i alla omfattande anti-aging-planer. Vidta åtgärder för att bedöma dina nivåer, öka solexponeringen på ett säkert sätt när det är möjligt, konsumera fler kostkällor och ta tillskott efter behov. Att ta itu med en brist på vitamin D3 kan hjälpa till att vrida tillbaka din biologiska klocka och främja ett graciöst livslångt åldrande.

Vanliga frågor om vitamin D3 och biologiskt åldrande

Hur vet jag om jag har brist på vitamin D3?

Det enda sättet att diagnostisera en brist är att testa dina 25(OH)D-nivåer genom ett enkelt blodprov. Vuxna bör sträva efter serumnivåer mellan 40-60 ng/ml för optimal hälsa och fördröjning av åldrandet. Nivåer under 30 ng/ml indikerar brist.

Vilka är symtomen på brist på vitamin D3?

Några vanliga tecken är ofta förekommande sjukdomar eller infektioner, trötthet, ben- och ledvärk, muskelsvaghet, humörsvängningar, håravfall och försämrad sårläkning. Det krävs dock fortfarande ett blodprov för att bekräfta låga D3-nivåer.

Är det farligt att ta för mycket vitamin D3?

Att få tillräckligt med solsken och hålla en nivå runt 50 ng/ml är helt säkert. Mycket höga doser på över 10 000 IE dagligen under lång tid kan potentiellt orsaka toxicitet, så rådgör med din läkare om du använder högdostillskott.

Hur lång tid tar det att öka nivåerna av vitamin D3?

De flesta vuxna som tar 1000-5000 IE per dag ser en ökning med 10 ng/ml under 2-3 månader. Ett nytt test av dina blodnivåer efter 3 månaders dagligt tillskott kan bekräfta att din dos är tillräcklig.

Kommer D3-vitamintillskott att interagera med några mediciner jag tar?

Den viktigaste läkemedelsinteraktionen är med steroider, som kan störa metabolismen av vitamin D3. Vissa diuretika, laxermedel, läkemedel mot kramper, läkemedel mot tuberkulos och svampmedel kan också påverka absorption och utsöndring.

Är det säkert att använda solarium för att få mer D3-vitamin?

Tillfällig användning av UVB-solarier kan öka D3-produktionen i huden. Överdriven användning ökar dock också risken för hudcancer. Begränsa till några minuter per session, högst 1-2 gånger per månad.

Vad är skillnaden mellan vitamin D2- och D3-tillskott?

D3 (kolekalciferol) är den naturligt förekommande formen som bildas i huden. Den finns kvar mycket längre i kroppen än D2 (ergokalciferol). D3 har visat sig öka serumnivåerna mer effektivt och är därför att föredra.

Vad ska jag äta för att få i mig mer vitamin D3?

Fet fisk, äggulor, lever, berikade mejeriprodukter och juicer samt UV-exponerade svampar är de bästa källorna. Sikta på minst två portioner dagligen som en del av en anti-aging diet. Kosttillskott behövs sannolikt året runt.

Förbättrar magnesium absorptionen av vitamin D3?

Ja, magnesium krävs för att omvandla vitamin D3 till dess aktiva form som kan användas av kroppen. Att ta ett magnesiumtillskott kan maximera fördelarna med vitamin D3.

Hur ofta bör jag låta testa mina D3-nivåer?

Gör ett test minst en gång per år, särskilt om du tar tillskott. Genom att testa både sommar och vinter kan du se om sol exponering påverkar din status. Mer frekventa kontroller hjälper dig att bibehålla optimala nivåer på lång sikt.

Resurser som använts för att skriva denna artikel

Jones, K.S., Assar, S., Harnpanich, D., Bouillon, R., Lambrechts, D., Prentice, A., & Schoenmakers, I. (2014). 25(OH)D2-halveringstiden är kortare än 25(OH)D3-halveringstiden och påverkas av DBP-koncentration och genotyp. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 99(9), 3373-3381. https://doi.org/10.1210/jc.2014-1714

Lips, P., van Schoor, N. M., & de Jongh, R. T. (2014). Kost, sol och livsstil som avgörande faktorer för D-vitaminstatus. Annals of the New York Academy of Sciences, 1317(1), 92-98. https://doi. org/10.1111/nyas.12443

Martinez, Y., Li, X., Liu, G., Bin, P., Yan, W., Masli, S., ... & Huang, Y. (2017). D-vitaminets roll vid psoriasis: en översikt. International journal of molecular sciences, 18(12), 2608. https://doi. org/10.3390/ijms18122608

Pludowski, P., Holick, M. F., Grant, W. B., Konstantynowicz, J., Mascarenhas, M. R., Haq, A., ... & Rudenka, E. (2018). Riktlinjer för tillskott av d-vitamin. The journal of steroid biochemistry and molecular biology, 175, 125-135. https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2017.01.021

Uwitonze, A. M., Murererehe, J., Ineza, M. C., Harelimana, E. I., Nsabimana, U., Uwimpuhwe, H., ... & Razzaque, M. S. (2018). Effekter av vitamin D-status på oral hälsa. Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 180, 190-194. https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2017.12.003

Wimalawansa, S. J. (2018). D-vitaminbrist: effekter på oxidativ stress, epigenetik, genreglering och åldrande. Biology, 7(2), 30. https://doi. org/10.3390/biology7020030

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare