Hjälper Omega-3 mot ångest?

Published:

Ångeststörningar är bland de vanligaste psykiska sjukdomstillstånden i världen. Symtom som överdriven oro, panikattacker och en känsla av att vara spänd eller på helspänn kan störa det dagliga livet. Medan medicinering och terapi hjälper många, söker andra naturläkemedel som omega-3-tillskott för att finna lindring. Men kan en ökning av omega-3 verkligen hjälpa mot ångest? Låt oss objektivt granska bevisen.

Vad orsakar ångest?

Innan man analyserar omega-3 är det bra att förstå de bakomliggande orsakerna till ångest:

 • Hjärnkemi - Ångest påverkar områden som prefrontala cortex och amygdala. Obalanser i signalsubstanser som serotonin, dopamin och GABA kan bidra.
 • Genetik - Att ha en nära familjemedlem med ångest ökar risken. Vissa genvarianter påverkar neurotransmittorsystemen.
 • Miljöfaktorer - Stressande livssituationer kan utlösa ångest. Trauma och negativa upplevelser under barndomen ökar också risken.
 • Medicinska tillstånd - Vissa sjukdomar och mediciner ger ångest som ett symptom. Abstinens kan också orsaka ångest.

Hjälper Omega-3 mot ångest?

Även om det inte är helt klarlagt så beror ångest sannolikt på en kombination av biologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer. Att hitta rätt blandning av livsstilsförändringar, terapi och medicinering hjälper till att hantera symtomen. Låt oss nu se om omega-3 kan spela en positiv roll.

Varför omega-3 vid ångest?

Omega-3-fettsyror är essentiella fetter med antiinflammatoriska egenskaper. De viktigaste typerna är:

 • ALA (alfa-linolensyra) - Finns i vegetabiliska källor som linfrön, chiafrön och valnötter.
 • EPA (eikosapentaensyra)
 • DHA (dokosahexaensyra) - Kommer främst från fet fisk och fiskolja.

Omega-3 hjälper till att reglera humör och kognition:

 • Minskning av inflammatoriska cytokiner som kan försämra humöret och nervsystemet.
 • Stödjer tillväxt, reparation och överföring av nervceller.
 • Förbättrar kommunikationen mellan hjärncellsmembranen.
 • Normalisering av stresshormonnivåerna och kroppens stressreaktion.
 • Förbättrar serotonin- och dopaminaktiviteten.

Denna neurologiska aktivitet kan bidra till att lindra ångestsymtom. Men vad visar forskningen?

Forskning om omega-3 och ångest

En växande mängd forskning tyder på att tillskott av omega-3 kan bidra till att minska ångest:

Studier av kliniska ångestsyndrom

 • En metaanalys av 19 kliniska prövningar visade att omega-3-tillskott (främst EPA) signifikant minskade symtomen hos personer med diagnostiserade ångestsyndrom.
 • Flera randomiserade kontrollerade studier visar att omega-3 minskar ångestsymtomen hos patienter med generaliserat ångestsyndrom, social ångest, OCD, PTSD och paniksyndrom.
 • Några studier visar att kombinationen av omega-3 och antidepressiva läkemedel förbättrar ångestsymtomen mer än enbart medicinering.

Studier om ångest och depression

 • Flera kliniska prövningar visar att omega-3-tillskott förbättrar både ångest- och depressionssymtom hos patienter med egentlig depression.
 • Omega-3 förbättrade humöret och minskade ångestnivåerna hos deprimerade missbrukare som deltog i återhämtningsprogram.

Studier av friska populationer

 • Hos läkarstudenter sänkte dagliga omega-3-tillskott ångestnivåerna före medicinska tentor jämfört med placebo.
 • Omega-3-tillskott minskade stress och ångest hos friska unga vuxna under stressiga förhållanden.
 • Gravida kvinnor som tog omega-3 hade lägre ångestpoäng och en minskad risk för förhöjd ångest.

Sammantaget visar forskningen konsekvent på ångestdämpande effekter av omega-3-tillskott, både i kliniska populationer och hos friska vuxna.

Omega-3 jämfört med läkemedel mot ångest

Med tanke på omega-3-fettsyrornas potentiella ångestdämpande effekter, hur står de sig i jämförelse med vanliga receptbelagda läkemedel mot ångest?

Likheter

 • Både omega-3 och läkemedel som SSRI kan öka serotoninaktiviteten och förbättra balansen mellan neurotransmittorer.
 • De verkar vara ungefär lika effektiva mot lindrig till måttlig ångest baserat på studier som direkt jämför dem.

Skillnader

 • Läkemedlen verkar snabbare - vanligtvis inom 6-8 veckor jämfört med 8-12 veckor för omega-3.
 • Läkemedel som bensodiazepiner har kraftigare ångestdämpande effekter.
 • Omega-3 har minimala biverkningar jämfört med läkemedel.
 • Omega-3 är receptfria och kan användas under lång tid.
 • Omega-3 kan förbättra humöret genom ytterligare antiinflammatoriska effekter.

Vid måttlig till svår ångest brukar läkemedel vara förstahandsvalet. Men omega-3 kan komplettera receptbelagda läkemedel eller vara till nytta för personer med milda symtom eller som inte vill ta läkemedel.

Dosering: Hur mycket Omega-3 för ångest?

Forskning som undersöker doser för lindring av ångest ger viss vägledning:

 • Doserna varierade kraftigt från 200 mg EPA/DHA per dag upp till 6 gram per dag.
 • Metaanalyser visar att doser över 2000 mg EPA/DHA dagligen har de mest konsekventa signifikanta effekterna.
 • Att dela upp dosen morgon och kväll kan hjälpa till att upprätthålla stabila blodnivåer.
 • Förhållandet mellan EPA och DHA på omkring 2:1 verkar optimalt.
 • Fördelarna framträder efter cirka 8-12 veckors konsekvent tillskott.

Naturligtvis bör du diskutera dina specifika doseringsbehov med en läkare. Men bevis tyder på att 2000+ mg EPA/DHA dagligen ger idealisk ångestlindring.

Leveransform: Kosttillskott kontra livsmedelskällor

Det finns två sätt att öka intaget av omega-3 - genom att äta mer omega-3-rika livsmedel eller genom att ta kosttillskott. Vilket är bäst mot ångest?

Livsmedelskällor

Livsmedel med mest omega-3 är t.ex:

 • Fet fisk som lax, makrill, sill, sardiner
 • Chiafrön och linfrön
 • Valnötter
 • Berikade ägg, yoghurt, mjölk

De flesta studier som visade positiva effekter på ångest använde dock omega-3-tillskott, sannolikt på grund av de högre doserna. Att få i sig terapeutiska mängder enbart via maten kan vara orealistiskt för många.

Kosttillskott

Omega-3-tillskott ger koncentrerade doser i en praktisk form:

 • Fiskolja - Tillför EPA/DHA. Torskleverolja innehåller även vitamin A och D.
 • Krillolja - Har EPA/DHA bundet till fosfolipider för bättre upptag.
 • Algolja - Vegetarisk EPA/DHA extraherad från alger.

Flytande kapslar tenderar att ge snabbare absorption. Diskutera ditt föredragna tillskott och dosering med din läkare.

Omega-3 som en del av en integrativ plan

Även om omega-3-tillskott är lovande för behandling av ångest är det bara en del av en effektiv behandlingsplan:

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT ) - Hjälper till att identifiera och modifiera felaktiga tankemönster som orsakar ångest.
 • Stresshantering - avslappningstekniker som meditation, yoga och djupandning motverkar ångest.
 • Motion - frisätter endorfiner och signalsubstanser som reglerar humör och stress.
 • Sömnhygien - tillräckligt med sömn av hög kvalitet förebygger förvärrad ångest.
 • Socialt stöd - Nära relationer dämpar ångest och ger ansvarskänsla.
 • Balanserad kost - En hälsosam kost bidrar till ett stabilt humör och en god hjärnfunktion.

Diskutera omfattande strategier för behandling av ångest med din vårdgivare för att hitta rätt kombination för dig.

Slutsats

Sammanfattningsvis tyder en växande mängd forskning på att kompletterande omega-3, särskilt EPA och DHA, kan bidra till att minska ångestsymtom. Flera kliniska prövningar visar på ångestdämpande fördelar hos personer med diagnostiserade ångestsyndrom och hos friska personer som upplever stress eller ångestframkallande situationer. Jämfört med läkemedel har omega-3 liknande effekt vid lindrigare ångest med betydligt färre biverkningar.

För märkbar lindring av ångest bör man sträva efter minst 2000 mg dagligen av kombinerad EPA/DHA. Flytande omega-3-kapslar ger en bekväm och kraftfull dosering. Diskutera alltid kosttillskott med din läkare, särskilt om du tar andra mediciner eller har underliggande hälsotillstånd. Även om det inte är en universallösning kan ett optimerat intag av omega-3 vara en näringsstrategi att inkludera i en integrativ ångesthanteringsplan tillsammans med terapi, meditation, motion, sociala kontakter och stresshanteringsmetoder. Med denna heltäckande strategi kan omega-3 vara ett viktigt stöd för att hålla ångesten i schack.

Viktiga punkter

 • Omega-3-ämnenas effekter på neurotransmittorer, inflammation och stressreaktion kan lindra ångestsymtom.
 • Många studier har visat att tillskott av omega-3 minskar ångest hos både kliniska och friska personer.
 • Vid ångest verkar omega-3-doser på över 2000 mg EPA/DHA dagligen vara mest effektiva baserat på forskning.
 • Omega-3-tillskott krävs sannolikt för att få terapeutiska doser för lindring av ångest.
 • Jämfört med läkemedel har omega-3 färre biverkningar men kan verka långsammare.
 • Omega-3 kan komplettera andra ångestbehandlingar som terapi, meditation, motion och stresshantering.
 • Att öka intaget av omega-3 kan vara en komponent i en integrativ plan för att effektivt hantera ångest.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare