Ökar omega-3 uthålligheten?

Published:

Uthållighet innebär att man har en energinivå som gör att man kan prestera fysiskt och mentalt utan att bli alltför trött. Många tar kosttillskott med omega-3-fiskolja för att öka uthålligheten vid sport, träning och dagliga aktiviteter.

Men kan omega-3-fettsyror verkligen bidra till att öka uthålligheten och konditionen?

Nedan analyserar vi bevisen för omega-3 och deras effekter på energi, idrottsprestationer, muskelfunktion och fysisk uthållighet.

Ökar omega-3 uthålligheten?

Varför uthållighet är viktigt för hälsan

Uthållighet ger dig förmågan att utföra dagliga uppgifter, sport och träningspass utan att bli alltför trött. Det gör att du kan prestera på högre intensitet under längre perioder.

Bra uthållighet beror på:

 • Effektivt utnyttjande av syre
 • Muskelbränsle och effektivitet
 • Blodflöde och cirkulation
 • Mitokondriell energiproduktion
 • Hormoner som testosteron
 • Aktivering av nervsystemet
 • Funktion hos röda blodkroppar
 • Elektrolyt- och näringsbalans

Dålig uthållighet bidrar till snabb trötthet, försämrad prestationsförmåga och långsammare återhämtning efter träning. Det gör det också svårare att utföra det dagliga fysiska arbetet.

Att bygga upp sin uthållighet ger omfattande hälso- och prestationsfördelar. Kan omega-3 spela en roll? Låt oss analysera bevisen.

Hur kan omega-3 öka uthålligheten?

Omega-3-fettsyror som EPA och DHA har flera positiva effekter som kan bidra till uthållighet och fysisk uthållighet:

Förbättrar blodflödet - Omega-3 ökar vasodilatationen och blodflödet till arbetande muskler. Detta ger mer syre och näringsämnen för att fördröja trötthet.

Optimerar röda blodkroppar - Omega-3 hjälper till att reglera produktionen av röda blodkroppar, flexibilitet och syreupptagningsförmåga.

Minskar inflammation - Omega-3-fettsyrornas antiinflammatoriska effekter begränsar muskelskador och ömhet som försämrar uthålligheten.

Förbättrar mitokondrierna - Omega-3 optimerar mitokondriernas funktion och energiproduktionen i cellerna.

Ökar musklernas effektivitet - Omega-3 inkorporeras i cellmembranen i sarcolemma för att förbättra muskelsammandragningarna.

Förbättrad återhämtning - snabbare återhämtning efter träning tack vare omega-3 gör att du kan träna och tävla oftare.

Förbättrar VO2 max - Vissa studier visar att omega-3 ökar VO2 max - det maximala syre som kroppen kan utnyttja under intensiv träning.

Genom dessa omfattande mekanismer kan en adekvat omega-3-status bidra till att bygga upp uthålligheten för alla aktiviteter som kräver ihållande kraft och motståndskraft mot trötthet.

Finns det studier som visar att Omega-3 ökar uthålligheten och konditionen?

Många studier har analyserat effekterna av omega-3-tillskott på träningsprestationer, uthållighet och markörer för uthållighet hos idrottare, aktiva individer och stillasittande vuxna.

Här följer en sammanfattning av de viktigaste resultaten:

 • De flesta studier visar en ökning av syreupptagningsförmågan och VO2 max vid tillskott av omega-3. Detta visar på en förmåga att ta in och utnyttja mer syre för energi, vilket förbättrar den aeroba kapaciteten.
 • Omega-3 har konsekvent visat sig minska hjärtfrekvensen och syreförbrukningen under träning. Att behöva mindre syre för samma intensitet förbättrar effektiviteten.
 • Flera studier rapporterar förbättringar av toppkraft, tid till utmattning och total träningskapacitet, vilket tyder på ökad uthållighet vid intensiva ansträngningar.
 • Ett fåtal studier visar på minskad upplevd ansträngning och muskelömhet dagarna efter träning, vilket tyder på bättre återhämtning efter träning med omega-3.
 • Vissa välkontrollerade studier visar dock inga signifikanta ergogena effekter på prestationsförmåga eller VO2 max med omega-3.

Sammantaget verkar omega-3 ge blygsamma men mätbara fördelar när det gäller syreutnyttjande, träningseffektivitet, uthållig kraft och återhämtning efter träning - vilket alla kan bidra till förbättrad uthållighet.

Varför kan Omega-3 misslyckas med att öka uthålligheten hos vissa människor?

Medan många studier visar positiva effekter på prestationsförmåga och stamina-relaterade markörer, finns det forskning som visar på neutrala eller obetydliga resultat med omega-3-tillskott. Orsaker till inkonsekventa resultat kan inkludera:

 • Otillräckliga doser av omega-3 i vissa studier
 • Korta studieperioder på mindre än 8 veckor
 • Endast användning av icke-idrottare eller idrottare på mycket hög nivå
 • Underlåtenhet att standardisera kost och motion
 • Dåliga absorptionsformer som etylestrar som används i vissa prövningar
 • Hög interindividuell variation i responsen på omega-3
 • Svårigheter att upptäcka små prestandaförbättringar utan exakta direkta tävlingsmätningar

Väl utformade försök som kontrollerar dessa faktorer kan bidra till att klargöra storleken på den ergogena effekt som omega-3 verkligen ger.

Är höga doser av Omega-3 säkert för träningsprestationer?

I studier på människor där fiskolja utvärderats för att förbättra träningsprestanda och uthållighet används vanligtvis mängder av fiskolja:

 • 1 000 - 2 000 mg EPA/DHA dagligen för fritidsidrottare
 • Upp till 4 000 mg EPA/DHA dagligen för elitaktiva

Dessa doser tolereras väl av de flesta människor, med gastrointestinala biverkningar som det vanligaste klagomålet. För att minimera riskerna:

 • Ta fiskolja tillsammans med mat för att förebygga matsmältningsbesvär
 • Börja med lägre doser och öka långsamt under 4 veckor
 • Dela upp dosen i mindre portioner under dagen

Dessutom kan omega-3 förlänga blödningstiden vid mycket höga doser över 4 gram per dag. Detta är sannolikt endast ett problem för dem som redan tar blodförtunnande läkemedel eller har koagulationsrubbningar.

För i övrigt friska vuxna verkar de nivåer av omega-3 som i forskning visat sig förbättra uthållighet och prestationsförmåga vara ganska säkra. Rådgör dock med din läkare innan du provar fiskolja i höga doser.

Bör jag ta Omega-3 för att öka min stamina och uthållighet?

Sammanfattningsvis tyder forskningen på att kompletterande omega-3 kan ge en liten men fördelaktig ökning av stamina-relaterade markörer som VO2 max, syreeffektivitet, ihållande kraftproduktion, återhämtning efter träning och inflammation.

Effekterna är dock inkonsekventa i olika studier och det är osannolikt att de på egen hand ger en överdrivet dramatisk ergogen effekt.

De potentiella fördelarna för uthålligheten i kombination med omega-3:s positiva effekter på den allmänna hälsan gör dem dock till ett klokt tillskott för aktiva personer och idrottare som på ett säkert sätt vill förbättra sin prestation och återhämtning.

För dem som ägnar sig åt intensiv uthållighetsträning är omega-3 en enkel, naturlig prestationshöjare med få nackdelar som kan ge dig en konkurrensfördel när den kombineras med omfattande träningsstrategier.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare