Är Omega-3 bra för spermierna?

Published:

Omega-3-fettsyror har en mängd positiva hälsoeffekter, bland annat förbättrar de hjärtats, hjärnans, ögonens och ledernas funktion. Viss forskning tyder också på att omega-3 kan förbättra spermiekvaliteten och fertiliteten hos män.

Eftersom antalet spermier successivt har minskat under de senaste 40 åren är det viktigt för par som försöker bli gravida att optimera den manliga fertiliteten. Kan ett ökat intag av omega-3 bidra till bättre spermiehälsa?

Nedan följer en detaljerad genomgång av bevisen för omega-3-fettsyror och deras effekter på spermieproduktion, -kvalitet, -motilitet och -fertilitet hos män.

Är omega-3 bra för spermierna?

Varför spermiernas hälsa är viktig för fertiliteten

Spermiekvaliteten är en viktig faktor för en mans reproduktiva förmåga. Dålig spermiehälsa kan göra det svårare för par att bli gravida.

Parametrar som kännetecknar friska spermier inkluderar:

 • Högt spermieantal - över 15 miljoner spermier per ml sperma. Lågt antal under 10 miljoner minskar fertiliteten.
 • God spermiemotilitet - Procentandel av spermierna med utmärkt rörelse framåt. Minst 40% motilitet är optimalt.
 • Normal spermiemorfologi - mestadels spermier med perfekt form och utseende. Minst 4 % normal morfologi är idealiskt.
 • Stark DNA-integritet hos spermierna - Få DNA-skador eller fragmentering. Fragmentering över 30 % försämrar fertiliteten.

Andra avgörande faktorer för manlig fertilitet är tillräcklig spermievolym, pH, konsistens och låg kontamination av vita blodkroppar.

Att optimera kost, livsstil och kosttillskott för att främja friska spermier ger par de bästa chanserna att bli gravida tidigare. Kan omega-3 bidra till att förbättra spermiekvaliteten? Låt oss analysera bevisen.

Hur kan omega-3 förbättra spermiernas hälsa?

Omega-3-fettsyror som EPA och DHA har flera positiva effekter som kan bidra till spermieproduktion och spermiekvalitet, bland annat

Antiinflammatoriska effekter - Inflammation skadar spermier och testikelvävnad. De starka antiinflammatoriska egenskaperna hos omega-3 skyddar spermierna.

Ökat blodflöde - Omega-3 ökar cirkulationen till testiklarna och urinvägarna, vilket säkerställer tillförsel av syre och näringsämnen.

Membranstabilitet - DHA upprätthåller spermiemembranets fluiditet och integritet för motilitet och befruktningsförmåga.

Hormonoptimering - Omega-3 säkerställer tillräcklig androgenproduktion från hypotalamus, hypofysen och testiklarna.

Förbättrad spermakvalitet - Omega-3 förbättrar spermaparametrar som volym, pH och konsistens för optimala befruktningsförhållanden.

Genom dessa mekanismer kan ett tillräckligt intag av omega-3 bidra till en hälsosam produktion, utveckling och funktion av spermier för fertilitet.

Vad säger forskningen om omega-3 och spermier?

Ett stort antal kliniska prövningar på människor har analyserat effekten av omega-3-tillskott på spermiehälsan hos män:

 • Spermieantal - Många studier visar på en signifikant ökning av spermiekoncentrationen och antalet spermier vid tillskott av omega-3. Effekterna verkar vara större hos infertila män.
 • Spermierörlighet - De flesta studier visar på förbättringar av spermierörligheten med omega-3. Några studier visade dock ingen förändring.
 • Spermiernas morfologi - Blandade resultat har rapporterats om förändringar i spermiernas form och förekomst av abnormiteter vid intag av omega-3.
 • DNA-skador - Flera studier rapporterar minskad DNA-fragmentering och oxidativa skador på spermier efter tillskott av omega-3.
 • Fertiliseringsförmåga - Omega-3 har i ett fåtal studier ökat antalet provrörsbefruktningar hos par som genomgår IVF-behandling.

Sammantaget verkar intag av omega-3 konsekvent förbättra spermiekvaliteten genom att öka antalet spermier och deras rörlighet. Effekterna på morfologi och fertilitet behöver studeras ytterligare men verkar lovande.

Varför ökar inte omega-3 spermierna i alla studier?

Viss forskning visar på neutrala eller obetydliga effekter på spermier vid tillskott av omega-3. Potentiella orsaker till inkonsekventa resultat inkluderar:

 • Olika doser av omega-3 används
 • Skillnader i studietid - minst 3 månader kan behövas
 • Användning av fiskolja i allmänhet jämfört med specifika EPA/DHA-mängder
 • Bristande kontroll av kost och livsstilsfaktorer
 • Tillfällig användning av män med normala baslinjeparametrar för spermier
 • Genetiska skillnader som påverkar individuell respons

Välkontrollerade studier med tillräckligt höga doser av renad EPA/DHA hos män med dålig spermiekvalitet kan bidra till att klargöra den verkliga effekten av omega-3 för att förbättra spermiernas kvalitet.

Finns det risker med höga doser Omega-3 för spermier?

Studier på människor visar att doser på upp till 3 gram dagligen av kombinerad EPA/DHA är säkra för att stödja spermiehälsan och verkar vara fördelaktiga.

Potentiella biverkningar kan inkludera:

 • Fiskig eftersmak
 • Rubbningar i mag-tarmkanalen
 • Lös avföring

Dessa är vanligtvis milda och försvinner ofta vid fortsatt användning. Att ta fiskolja i samband med måltid och börja med låga doser hjälper till att minimera matsmältningsproblem.

Dessutom kan omega-3 öka blödningsrisken vid mycket höga intag på över 3 gram dagligen från kosttillskott. Detta är sannolikt endast ett problem för dem som redan tar blodförtunnande medel eller har koagulationsrubbningar.

För i övrigt friska män anses omega-3 vara säkert för att optimera fertiliteten. Det är dock klokt att rådfråga sin läkare om användning om man planerar att bli gravid.

Optimalt intag av Omega-3 för manlig fertilitet

I studier på människor har olika doser av omega-3 använts, vilket gör det svårt att ge specifika rekommendationer för fertilitet. Allmänna riktlinjer inkluderar:

 • Lägstaeffektiva dos - 500 mg EPA/DHA dagligen
 • Måttlig dos - 1000-2000 mg EPA/DHA dagligen
 • Terapeutisk dos - Upp till 3000 mg EPA/DHA dagligen

För att maximera fertilitetsfördelarna för män verkar ett omega-3-tillskott som ger minst 2 000 mg kombinerad EPA/DHA dagligen under minst 3 månader vara mest effektivt.

Välj alltid en högkvalitativ olja vars renhet har verifierats. Se även till att EPA:DHA står i ett förhållande på minst 2:1.

Livsstilsfaktorer är också viktiga för spermiernas hälsa

Förutom omega-3 bör en hälsosam livsstil vara en del av varje plan för att optimera fertiliteten hos män, inklusive:

Undvik tobak - Rökning är giftigt för spermierna och minskar antalet och rörligheten.

Minimera alkoholintaget - Ett högt alkoholintag sänker testosteronhalten och försämrar spermieproduktionen.

Varaktiv - Regelbunden motion ökar testosteronnivåerna och cirkulationen till könsorganen.

Gå ner i övervikt - Fetma har en negativ inverkan på spermier och testosteron.

Minska st ressen - höga nivåer av stresshormoner försämrar fertiliteten. Använd avslappningstekniker.

Använd lösa underkläder - Åtsittande shorts höjer temperaturen i testiklarna vilket minskar spermieproduktionen.

Få i dig tillräckligt med D-vitamin - Tillräckliga nivåer av D-vitamin är kopplade till bättre spermakvalitet.

Begränsa exponeringen för gifter - undvik droger, överdriven medicinering och miljögifter som skadar spermierna.

En hälsosam kost och en aktiv livsstil utgör grunden. Omega-3 kan ge ytterligare fertilitetsfördelar från denna hälsosamma baslinje.

Är omega-3 bra för spermierna? Slutsats

Sammanfattningsvis tyder en växande mängd forskning på att kosttillskott med omega-3-fettsyror kan förbättra spermiernas kvalitet, kvantitet, rörlighet och fertilitet hos män.

Alla studier visar inte på några tydliga fördelar. Omega-3 verkar dock genomgående vara mest effektivt för att förbättra lågt antal spermier och spermiernas rörlighet - två viktiga faktorer för manlig fertilitet.

Män med dåliga spermaparametrar rekommenderas att ta 2 000-3 000 mg dagligen av kombinerade EPA- och DHA-omega-3-fettsyror under minst 3 månader.

Omega-3 är säkra, naturliga och prisvärda. I kombination med en hälsosam kost och livsstil utgör de en klok adjuvansbehandling för att optimera manlig fertilitet och förbättra chanserna till befruktning.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare