Kan fiskolja bota leverförfettning?

Published:

Fettlever är ett vanligt tillstånd som orsakas av att för mycket fett ansamlas i levercellerna. Med ökande fetma blir fettlever allt vanligare.

Fiskolja innehåller antiinflammatoriska omega-3-fetter som kan bidra till att minska leverförfettning och leverskador. Men kan kosttillskott verkligen hjälpa till att läka eller motverka fettlever?

Nedan analyserar vi bevisen för att använda fiskolja för behandling av icke-alkoholorsakad fettlever och andra typer av hepatisk steatos.

Kan fiskolja bota leverförfettning?

Vad är fettleversjukdom?

Fettlever uppstår när överskott av triglycerider och andra fetter ansamlas i levercellerna. Detta leder till att levern förstoras och utvecklar fettskador.

Det finns flera typer av fettleversjukdom:

 • Icke-alkoholorsakad (NAFLD): Den vanligaste typen som inte beror på alkoholkonsumtion. Kopplas till fetma, diabetes och dålig kost.
 • Alkoholberoende (AFLD): Orsakas av överdrivet alkoholintag.
 • Akut leverförfettning under graviditet: Sällsynt tillstånd under graviditetens tredje trimester. Går över efter förlossningen.

NAFLD varierar från mild fettansamling till inflammation och leverskada som kallas icke-alkoholorsakad steatohepatit (NASH).

Fetma har nått epidemiska nivåer och NAFLD drabbar nu upp till 25% av befolkningen. Att hitta effektiva behandlingar är avgörande.

Kan tillskott av fiskolja vara bra för att läka fettlever? Låt oss analysera den aktuella forskningen.

Hur kan fiskolja hjälpa vid leverförfettning?

Omega-3-fettsyrorna EPA och DHA, som finns i riklig mängd i fiskolja, har flera positiva effekter som kan hjälpa vid fettleversjukdom:

 • Minska leverfettet - Omega-3 hjälper till att minska leverfettet genom att öka fettnedbrytningen och hämma nybildningen av fettsyror i levern.
 • Minska inflammation - Omega-3 sänker kraftigt inflammatoriska cytokiner som leder till leverinflammation och leverskador.
 • Förbättra insulinresistensen - Omega-3-fettsyror kan bidra till att motverka insulinresistens, som är en viktig orsak till ansamling av fett i levern.
 • Skyddar cellerna - EPA och DHA inkorporeras i cellmembranen i hela kroppen och skyddar mot oxidativa skador.
 • Lägre triglycerider - Fiskolja sänker triglyceridnivåerna i blodet på ett utmärkt sätt, vilket kan minska tillförseln av fett till levern.

Genom dessa mekanismer kan ett tillräckligt intag av omega-3 bidra till att lindra symtomen, motverka steatos och förhindra utvecklingen av irreversibel leverskada.

Vad säger forskningen om fiskolja vid leverförfettning?

Ett stort antal studier på människor har analyserat effekten av fiskoljetillskott på icke-alkoholorsakad fettleversjukdom. Här följer en översikt över resultaten:

 • Minskning av leverfett - De flesta studier visar att fiskolja ger en betydande minskning av leverfetthalten. I en metaanalys fann man en genomsnittlig minskning av leverfett med 29 %.
 • Förbättrad leverhälsa - Fiskolja har konsekvent visat sig förbättra viktiga markörer för leverns funktion och hälsa, t.ex. enzymerna ALT och AST.
 • Mindre inflammation - Omega-3 minskar inflammatoriska cytokiner som TNF-alfa och IL-6 som driver leverinflammation och NASH-utveckling.
 • Förbättrad fettmetabolism - Fiskolja förbättrar oxidationen och transporten av fettsyror samt minskar lipogenesen, vilket förbättrar leverns dysreglerade fettmetabolism.
 • Bättre insulinkänslighet - Många studier visar att fiskoljebehandling förbättrar insulinkänsligheten, vilket bidrar till att motverka utvecklingen av NAFLD.

Några studier visar dock på mindre eller inga signifikanta effekter. Mer forskning behövs fortfarande, men fiskolja verkar vara en lovande kompletterande behandling för att förbättra fettlever.

Doseringskrav för behandling av fettlever

I försök på människor används varierande doser av fiskolja mot icke-alkoholorsakad fettleversjukdom:

 • Lägstaeffektiva dos - Minst 2-3 gram kombinerad EPA/DHA dagligen.
 • Optimal dos - I de studier som visade störst minskning av leverfett och inflammation användes 3-4 gram kombinerad EPA/DHA per dag.
 • Maximalt tol ereraddos - Doser på upp till 5 gram dagligen tolereras väl men högre doser kan öka risken för biverkningar i tarmarna.

Prata alltid med din hepatolog, men den bästa lösningen verkar vara 3 till 4 gram totalt EPA/DHA dagligen från högkvalitativa fiskoljekapslar.

Det krävs sannolikt högre doser för att förändra leverfettmetabolismen jämfört med de 1-2 gram som vanligtvis tas för allmänt välbefinnande.

Bästa typen av fiskolja vid fettleversjukdom

För behandling av fettlever ger den bästa fiskoljan:

 • Höga nivåer av EPA - I de flesta studier kommer minst 60 % av omega-3-fettsyrorna från EPA snarare än DHA. EPA har starkare antiinflammatoriska egenskaper.
 • Triglyceridform - Fiskoljor i triglyceridform har optimal biotillgänglighet och liknar naturliga fiskoljor. De assimileras bäst i cellmembranen.
 • Enterisk beläggning - De höga doser som krävs kan orsaka magbesvär. Enterisk beläggning hjälper till att minimera GI-problem.
 • Renhetsgaranti - Sök efter IFOS- eller GOED-verifierade oljor för att säkerställa säkerhet och effektivitet vid höga intag.

Leta alltid efter fiskolja som är testad av tredje part för föroreningar som tungmetaller, PCB och dioxiner. Terapeutiska doser kräver extremt renade oljor.

Potentiella biverkningar av fiskolja i höga doser

När fiskolja tas enligt rekommendationerna är höga doser i allmänhet mycket säkra. Potentiella biverkningar kan dock vara t.ex:

 • Fiskaktig smak/skorpor
 • Mag-tarmbesvär som diarré
 • Lös avföring
 • Ökade blåmärken eller näsblod (sällsynt)

För att minimera biverkningarna:

 • Ta fiskolja i samband med måltid
 • Dela upp doseringen i 2-3 portioner per dag
 • Börja långsamt och trappa upp till högre doser
 • Använd enteriskt belagda kapslar
 • Öka vattenintaget om avföringen blir lös

Mycket höga intag kan också bidra till blödningsrisken, särskilt i kombination med andra blodförtunnande läkemedel eller kosttillskott. Rådgör med din läkare om koagulationsövervakning om du tar antikoagulantia.

I övrigt är biverkningarna av fiskolja vanligtvis lindriga vid de doser som används vid fettleversjukdom. Fördelarna verkar uppväga potentiella risker.

Andra livsstilsåtgärder som kan hjälpa vid fettlever

Fiskolja bör övervägas, men för att förbättra fettlever krävs omfattande livsstilsåtgärder:

 • Viktminskning - Gradvis viktminskning är viktigt vid NAFLD. Sikta på att gå ner 3-5% av kroppsvikten i måttlig takt med hjälp av kost och motion.
 • Medelhavsdiet - Betona vegetabiliska livsmedel, hälsosamma fetter, fisk, grönsaker och begränsa socker och raffinerade kolhydrater.
 • Motion - Måttlig dagligmotion förbättrar insulinkänsligheten och bidrar till viktminskning.
 • Blodsockerkontroll - samarbeta med din läkare för att hålla fasteblodsockret och HbA1c-nivåerna inom ett hälsosamt intervall om du är diabetiker.
 • Stresshantering - Kroniskstress kan förvärra NAFLD. Prova avslappningstekniker och få tillräckligt med sömn.
 • Undvik alkohol - Alla mängder alkohol kan förvärra ALDH eller leda till dålig kosthållning. Fokusera på optimering, leverläkning och fullständigt undvikande av alkohol.

Ett integrativt tillvägagångssätt som kombinerar ovanstående livsstilsåtgärder, fiskoljetillskott och medicinsk behandling ger de bästa förutsättningarna för att stoppa utvecklingen av fettlever och stödja leverhälsan.

Bör jag ta fiskolja mot leverförfettning?

Sammanfattningsvis tyder ny forskning på att omega-3-rik fiskolja kan vara en användbar tilläggsbehandling för att förbättra icke-alkoholorsakad fettleversjukdom.

Fördelar som sänkt leverfetthalt, minskad inflammation, ökad insulinkänslighet och förbättrade leverenzymer har påvisats i flera studier på människor.

För optimala effekter bör du sträva efter att få i dig minst 3-4 gram EPA/DHA dagligen från en fiskoljekapsel av hög kvalitet. Det är också viktigt att förbättra andra livsstilsfaktorer.

Prata alltid med din läkare först, men att lägga till en terapeutiskt doserad fiskolja till din behandling verkar vara ett klokt drag om du vill lindra fettleversjukdom.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare