Kan man ta Omega-3 tillsammans med D-vitamin och zink?

Published:

Omega-3-fettsyror, D-vitamin och zink är tre viktiga mikronäringsämnen som ger en mängd olika hälsofördelar. Omega-3 hjälper till att minska inflammation, sänker triglyceriderna och främjar hjärt- och hjärnhälsan. D-vitamin bidrar till kalciumabsorption och benhälsa. Zink stödjer immunförsvaret och celltillväxten.

Många tar kosttillskott som innehåller en kombination av dessa näringsämnen för att uppnå optimal hälsa. Men är det säkert att ta omega-3, D-vitamin och zink tillsammans? Finns det några interaktioner eller biverkningar som du behöver vara medveten om?

Kan man ta omega-3 tillsammans med D-vitamin och zink?

Denna omfattande artikel kommer att granska bevisen för att kombinera omega-3-, D-vitamin- och zinktillskott. Vi kommer att titta på:

 • Fördelarna med varje näringsämne
 • Rekommenderade doser
 • Möjliga interaktioner och biverkningar
 • Säkerhetsaspekter och tips för att ta dem tillsammans

I slutet kommer du att veta om du utan risk kan ta omega-3-fiskolja eller krillolja tillsammans med D-vitamin- och zinktillskott.

Fördelar med Omega-3-fettsyror

Omega-3-fettsyror ger ett brett spektrum av hälsofördelar, vilket är anledningen till att de ofta tas som kosttillskott. De viktigaste omega-3-fettsyrorna är:

 • Eikosapentaensyra (EPA)
 • Dokosahexaensyra (DHA)
 • Alfa-linolensyra (ALA)

EPA och DHA finns främst i animaliska källor som fet fisk och fiskolja. ALA finns i vegetabiliska källor som linfrön, chiafrön och valnötter.

Här är några av de främsta evidensbaserade fördelarna med omega-3-fettsyror:

Minskar inflammation

Inflammation är en viktig drivkraft bakom många kroniska sjukdomar. Omega-3 har kraftfulla antiinflammatoriska egenskaper som bidrar till att minska inflammationen i hela kroppen.

Studier visar att intag av omega-3 kan sänka inflammationsmarkörer som C-reaktivt protein (CRP), IL-6 och TNF alfa. Minskad inflammation är kopplad till positiva effekter på hjärtsjukdomar, cancer, depression, artrit och mycket mer.

Lägre triglycerider

Omega-3 är mycket effektiva när det gäller att sänka förhöjda triglyceridnivåer i blodet, vilket är en viktig riskfaktor för hjärtsjukdomar.

Många studier visar att både receptbelagda omega-3-preparat och kosttillskott kan minska triglyceriderna med upp till 30 procent hos personer med höga nivåer.

Stödja hjärtats hälsa

De antiinflammatoriska och triglyceridsänkande effekterna av omega-3 överförs till skydd för hjärthälsan. Att få i sig tillräckligt med EPA och DHA är kopplat till minskad risk för hjärtinfarkt, stroke och dödsfall på grund av hjärtsjukdom.

Omega-3 kan också gynna andra kardiovaskulära riskfaktorer som blodtryck och artärstyvhet.

Stärker hjärnans funktion

Hjärnan behöver omega-3 för optimal utveckling och funktion. Särskilt DHA är den omega-3-fettsyra som det finns mest av i hjärnan.

Omega-3-intag under graviditet och spädbarnsålder är avgörande för hjärnans utveckling. Hos vuxna kan omega-3 förbättra hjärnans funktion och bromsa kognitiv försämring.

De verkar också vara användbara för att förebygga och behandla humörsjukdomar som depression, ångest och ADHD.

Förbättra ögonhälsan

DHA är mycket koncentrerat i ögats näthinna. Det främjar ögonens utveckling tidigt i livet och skyddar synen när du blir äldre.

Omega-3-intag är kopplat till minskad risk för vanliga ögonsjukdomar som makuladegeneration, torra ögon och grå starr.

Förbättrar hud och hår

Omega-3 håller huden återfuktad och håret starkt genom att reglera oljeproduktionen i huden och hårbotten. Detta bidrar till att ge håret en hälsosam glans.

De skyddar också huden mot solskador som kan leda till för tidigt åldrande.

Lindrar ledvärk och artrit

De antiinflammatoriska effekterna av omega-3 lindrar ledstelhet och smärta i samband med reumatoid artrit. Vissa studier visar också på fördelar vid osteoartrit.

I en studie av 250 personer med ledsmärta rapporterade 90 procent av dem som tog omega-3 att smärtan hade minskat och att de inte längre behövde smärtstillande läkemedel efter tre månader.

Stödjer fostrets utveckling

Omega-3, särskilt DHA, är av avgörande betydelse för att fostret ska växa och utvecklas korrekt under graviditeten. De är involverade i hjärnans och ögonens struktur och funktion.

Omega-3-intag under graviditet och amning har kopplats till högre intelligenskvot och synskärpa hos spädbarn.

Främja viktminskning

Omega-3-intag kan öka mättnadskänslan och stödja fettförbränningen, vilket främjar viktminskning. Det finns dock blandade studier om huruvida omega-3 definitivt leder till minskad kroppsvikt.

Ändå har omega-3 en positiv inverkan på fetmarelaterad inflammation, insulinresistens och andra faktorer som är kopplade till viktökning.

Sammanfattningsvis har omega-3-fettsyror långtgående fördelar för hjärnan, hjärtat, lederna, ögonen, huden och mycket mer. Med tanke på deras fantastiska säkerhetsprofil är de ett av de mest fördelaktiga kosttillskott du kan ta för din allmänna hälsa.

Fördelar med D-vitamin

D-vitamin, även känt som "solskensvitaminet", spelar en avgörande roll för många aspekter av hälsan. Det fungerar som ett hormon i kroppen och kommunicerar med receptorer i nästan varje cell.

Några av D-vitaminets viktigaste funktioner är

Bygga starka ben

D-vitamin främjar kalciumabsorption och benmineralisering, vilket gör det viktigt för benhälsan. Att få i sig tillräckligt med D-vitamin förebygger rakitis hos barn och osteomalaci och osteoporos hos vuxna.

Studier visar att tillskott av D-vitamin markant minskar benförlust, frakturer och fallolyckor - särskilt hos äldre vuxna.

Stärka immunförsvaret

Brist på D-vitamin försämrar immunförsvaret och påskyndar inflammationer. Detta är kopplat till en ökad risk för infektioner som influensa, lunginflammation och virusinfektioner.

Tillskott har visat sig minska risken för luftvägsinfektioner och förbättra lungfunktionen.

Reglering av celltillväxt

D-vitamin kontrollerar celltillväxt, differentiering och apoptos (programmerad celldöd). Detta bidrar till att förhindra den okontrollerade cellförökning som ses vid cancerutveckling.

Högre D-vitaminnivåer är förknippade med minskad risk för kolorektal-, bröst- och prostatacancer.

Förbättrad hjärthälsa

Tillräckliga nivåer av D-vitamin främjar hjärthälsan genom att minska inflammation, blodtryck och kolesterolnivåer.

Personer med lägre D-vitaminhalt löper upp till dubbelt så stor risk att drabbas av hjärtinfarkt, stroke och andra kardiovaskulära händelser.

Balansera humöret

Säsongsbetonade humörförändringar har kopplats till fluktuerande D-vitaminnivåer till följd av minskad solexponering. Tillskott verkar stabilisera humöret och lindra symtom på depression.

En metaanalys visade att det minskade depressiva symtom med över 30 % jämfört med placebo.

Kontroll av blodsockret

Genom att stödja insulinsekretion och -känslighet spelar D-vitamin en central roll i blodsockerregleringen. I många studier kopplas låga D-vitaminnivåer till ökad risk för typ 2-diabetes.

Tillskott kan sänka halten av hemoglobin A1C och fasteblodsockret hos personer med prediabetes eller typ 2-diabetes.

Hjälp till viktminskning

Brist på D-vitamin är kopplat till ökad risk för fetma. Även om bevisen är begränsade kan tillskott förbättra viktminskningen, särskilt i kombination med kalcium.

En studie visade att kvinnor som tog kalcium och D-vitamin under 15 veckor gick ner 6,4 kilo mer än kontrollgruppen.

Sammanfattningsvis är D-vitamin involverat i många funktioner som skyddar mot allvarliga sjukdomar som osteoporos, cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Att säkerställa tillräckliga nivåer året runt är avgörande för den allmänna hälsan.

Fördelar med zink

Zink är ett essentiellt spårämne som behövs i små mängder för över 100 enzymatiska reaktioner i kroppen. Det finns naturligt i många livsmedel och tillsätts ofta i kosttillskott och berikade livsmedel.

Här är några av de främsta evidensbaserade fördelarna med zink:

Stärka immunförsvaret

Zink spelar en central roll för utvecklingen och funktionen hos immunceller, så kallade lymfocyter och fagocyter. Även mild zinkbrist försämrar immunförsvaret och påskyndar inflammationer.

Tillskott av zink minskar risken för luftvägsinfektioner som förkylning och lunginflammation. Det hjälper också till att bekämpa infektioner från diarré och malaria i utvecklingsländer.

Stöd till tillväxt och utveckling

Zink är avgörande för tillväxten från fosterstadiet till tonåren. Det behövs för DNA- och proteinproduktion, celldelning och frisättning av tillväxthormon.

Zinkbrist under graviditet och barndom kan försämra tillväxten, den neurologiska utvecklingen och immunförsvaret.

Underlättar sårläkning

Zink bidrar till kollagensyntesen, immunförsvaret och inflammation - alla dessa faktorer är viktiga för sårläkning.

Zink som appliceras lokalt eller oralt påskyndar läkningen av brännskador, kirurgiska snitt, diabetiska fotsår och liggsår (trycksår).

Reglering av testosteron

Zink är viktigt för manlig reproduktiv hälsa och testosteronproduktion. Brist på zink är kopplat till minskat testosteron, försämrad fertilitet och ökad inflammation.

Hos idrottare och personer med zinkbrist kan ett tillskott höja testosteronnivåerna och motverka erektil dysfunktion.

Bekämpning av akne

Tack vare sina antibakteriella och antiinflammatoriska egenskaper hjälper zink till att behandla och förebygga akne. Det är lika effektivt som antibiotika för att minska acne-lesioner.

Zink reglerar också oljeproduktionen och kan minimera ärrbildning vid akne.

Stöd till ögonhälsa

Zink finns koncentrerat i ögat, särskilt i näthinnan och omgivande vävnader. Det möjliggör transport av vitamin A för att förhindra synförlust från åldersrelaterad makuladegeneration.

Zinkbrist är kopplat till nedsatt synskärpa och nattblindhet.

Förbättrad hjärnfunktion

Zink är viktigt för neurotransmissionen i hjärnan. Brist på zink är kopplat till depression, ADHD och försämrad kognition och inlärning.

Tillskott kan förbättra mental vakenhet, informationsbearbetning och episodiskt minne.

Sänkning av blodsockret

Zink binder till insulin och bidrar till dess lagring i bukspottkörteln. Det bidrar också till insulinutsöndringen och till att cellerna blir känsliga för glukos.

Studier visar att zink sänker blodsockret hos personer med diabetes. Över 30 % av alla personer med typ 2-diabetes har zinkbrist.

Förebyggande av osteoporos

Genom att stimulera benbildning och mineralisering stärker zink skelettet och hjälper till att förebygga osteoporos - särskilt i kombination med kalcium.

En studie av postmenopausala kvinnor visade att zink i kalciumtillskott ökade bentätheten mer än enbart kalcium.

Sammanfattningsvis spelar zink olika roller för immunförsvar, tillväxt, sårläkning, hormonfunktion, syn, hjärnhälsa och risk för kroniska sjukdomar. Att se till att du uppfyller RDI för zink bidrar till det allmänna välbefinnandet.

Rekommenderade doser

Omega-3-fettsyror

För allmän hälsa:

 • 250-500 mg EPA och DHA per dag

För höga triglycerider:

 • Upp till 4 gram EPA och DHA per dag under medicinsk övervakning

Dosen kan också variera beroende på det specifika tillståndet. Högre intag än 3 gram per dag bör övervakas av läkare på grund av eventuella blödningsrisker.

När du letar efter ett fiskoljetillskott av hög kvalitet ska du välja ett som innehåller minst 500 mg EPA och DHA per kapsel om 1 000 mg.

D-vitamin

Det rekommenderade dagliga intaget (RDA) för vitamin D är

 • 600 IE (15 mcg) per dag för åldrarna 1-70
 • 800 IE (20 mcg) per dag för personer över 70 år

Många experter rekommenderar dock ett dagligt intag på 1 000-4 000 IE (25-100 mcg) för optimal hälsa.

Doser på upp till 10 000 IE per dag anses säkra för friska vuxna om de övervakas av hälso- och sjukvårdspersonal.

Zink

RDA-värdet för zink är

 • 8 mg per dag för kvinnor
 • 11 mg per dag för män

Dessa RDA är för elementärt zink. Detta innebär att om du tar ett tillskott som innehåller zinkglukonat behöver du cirka 14 mg för att få i dig 8 mg faktiskt zink.

Intag på upp till 40 mg per dag av elementärt zink från kosttillskott eller zinkpastiller ger i allmänhet inga negativa effekter hos friska vuxna.

Högre doser kan användas kortvarigt under medicinsk övervakning, vanligtvis upp till 150 mg per dag.

Finns det några interaktioner mellan omega-3, vitamin D och zink?

Samverkan mellan Omega-3 och D-vitamin

Det finns inga kända interaktioner mellan omega-3-fettsyror och vitamin D. Båda är fettlösliga näringsämnen, men de konkurrerar inte om absorption eller påverkar varandras biologiska aktivitet negativt.

Vissa bevis tyder på att omega-3 faktiskt kan förbättra absorptionen av och funktionen hos D-vitamin.

Omega-3 inkorporeras i cellmembranen och orsakar gynnsamma strukturella förändringar. Detta verkar främja bindning av vitamin D och signalering via cellreceptorer.

Därför är det inte bara säkert att ta omega-3 tillsammans med D-vitamin, utan omega-3-tillskott kan även förbättra din D-vitaminstatus.

Samverkan mellan omega-3 och zink

Precis som med D-vitamin har omega-3-fettsyror ingen negativ inverkan på zinkabsorption eller zinktillskott.

Det finns vissa belägg för att omega-3 och zink kan samverka för vissa funktioner:

 • Sårläkning: Både omega-3 och zink spelar en central roll för att reglera inflammation och kollagenbildning vid sårläkning. Studier visar att ett tillskott med denna kombination är optimalt för återhämtning efter operation eller skada.
 • Immunförsvar: DHA och zink stödjer immuncellernas aktivitet. Att kombinera omega-3-tillskott med 20-50 mg zink verkar användbart för att stärka immunförsvaret mot infektioner.
 • Neuroskydd: DHA och zink är viktiga strukturella komponenter i cellmembranen i hjärnan och ögonen. Tillskott av båda kan ge bättre stöd för membranfunktionen och förhindra synförlust.

Generellt sett konkurrerar inte omega-3 och zink om upptaget och båda har unika fördelar för immunförsvar, sårläkning, ögon och hjärna. Du kan utan risk ta fiskolja eller andra omega-3-tillskott tillsammans med zink.

Interaktioner mellan D-vitamin och zink

Det finns inga negativa interaktioner mellan zink och vitamin D. Eftersom de båda absorberas i tunntarmen, kan mycket höga doser av den ena potentiellt påverka absorptionen av den andra.

Detta är dock i allmänhet inte ett problem vid normala tillskottsdoser. Fördelarna med båda näringsämnena bibehålls när man tar måttliga mängder zink och D-vitamin tillsammans.

Faktum är att en kombination av D-vitamin och zink kan vara fördelaktig för att bygga upp bentätheten och förebygga osteoporos.

 • D-vitamin främjar kalciumabsorption och benbildning. Zink är viktigt för att aktivera D-vitamin och stimulera mineralisering.
 • Att ta D-vitamin tillsammans med 30 mg zink har visat sig förbättra flera markörer för benmetabolism och öka bentätheten mer än enbart D-vitamin.

Zinktillskott påverkar inte heller D-vitaminnivåerna i blodet. Genom att erbjuda både D-vitamin och zink säkerställer man att skelettet får de synergistiska fördelarna med dessa två näringsämnen.

Möjliga biverkningar av att ta omega-3, D-vitamin och zink tillsammans

När de tas i rekommenderade doser tolereras omega-3, vitamin D och zinktillskott väl med minimala biverkningar. Det finns dock några potentiella biverkningar som man bör vara medveten om:

 • Gastrointestinala symtom: Höga doser av omega-3 kan orsaka illamående, diarré, halsbränna och buksmärtor. Zinktillskott kan också ibland irritera magen. Att ta dem tillsammans med mat minimerar ofta biverkningarna.
 • Obehaglig smak: Omega-3-fiskoljetillskott kan ge en obehaglig eftersmak av fisk. Zinktillskott kan också ge en metallisk smak. Ett litet mellanmål efter intaget kan dölja smaken.
 • Ökad risk för blödning: Mycket höga intag av omega-3 kan förlänga blödningstiden. Detta kan vara ett problem före operation. Zinktillskott reverserar denna effekt, så intag av zink tillsammans med omega-3 eliminerar sannolikt blödningsrisken.
 • Hyperkalcemi: Om man uppnår mycket höga 25(OH)D-nivåer över 100 ng/ml ökar risken för höga kalciumnivåer. Hyperkalcemi orsakar illamående, förvirring, njursten och onormal hjärtrytm. De flesta som tar måttliga doser av D-vitamin drabbas inte av hyperkalcemi.
 • Immunförsvaret hämmas: Överdrivet zinktillskott över 40 mg per dag kan hämma immuncellernas funktion. Det är därför zinkpastiller vid förkylning endast ska tas kortvarigt. D-vitamin modulerar också immunförsvaret, så höga intag kan förändra immunsvaret.

Generellt sett är biverkningar ovanliga om kosttillskott med omega-3, vitamin D och zink tas enligt rekommendation snarare än i megadoser. Prata med din läkare om lämplig dosering baserat på din hälsohistoria.

Vem bör vara försiktig med att kombinera dessa kosttillskott?

Vissa individer bör vara mer försiktiga med att ta stora mängder omega-3, vitamin D och zink samtidigt:

1. Personer med koagulationsrubbningar

Ett mycket högt intag av omega-3 kan öka blödningstiden. Personer med hemofili, von Willebrands sjukdom eller som tar blodförtunnande medel som Coumadin bör begränsa intaget av omega-3 till under 3 gram per dag om inte läkaren har godkänt detta.

2. Personer som tar läkemedel som interagerar med

 • Omega-3, K-vitamin, vitlök, ginkgo biloba, aspirin och NSAID-preparat som ibuprofen har också en mild blodförtunnande effekt. Att kombinera flera av dessa med receptbelagda antikoagulantia kan medföra blödningsrisker.
 • Oralt zink kan minska absorptionen av läkemedel som kinolonantibiotika, tetracykliner och penicillamin. Tillskotten kan behöva förskjutas i tiden.
 • "Solskensvitaminet" kan interagera med olika läkemedel och förändra deras nedbrytning eller effekter. Steroider, kolesterolläkemedel, blodtrycksmediciner och cancerbehandlingar är några av de läkemedel som kan påverkas.

3. Personer med autoimmuna sjukdomar

Vid autoimmuna sjukdomar angriper kroppen sina egna vävnader. Det är oklart om både D-vitamin och zink modulerar immunförsvaret och potentiellt kan förvärra autoimmuna reaktioner. Försiktighet är befogad vid tillstånd som lupus, reumatoid artrit och multipel skleros.

4. Kvinnor efter klimakteriet

Risken för zink- och D-vitaminbrist ökar efter klimakteriet. Men även äldre kvinnor bör vara försiktiga med överdrivet intag av zink och D-vitamin, eftersom risken för benskörhet och nedsatt njurfunktion ökar.

5. Personer med njursjukdomar

För höga doser av vitamin D och zink kan vara toxiska för personer med nedsatt njurfunktion. Njursjukdom hämmar utsöndringen av deras metaboliter, vilket orsakar potentiell ansamling och negativa effekter. Doseringen måste justeras baserat på njurfunktionsmarkörer som eGFR.

Om du har några medicinska tillstånd eller tar mediciner, kontakta din vårdgivare innan du börjar ta kosttillskott. De kan hjälpa till att fastställa säkra intagsnivåer som är skräddarsydda för ditt hälsotillstånd.

Här är några tips på hur du på ett säkert sätt kan ta omega-3, vitamin D och zinktillskott tillsammans:

 • Ta dem tillsammans med mat för att minimera risken för magbesvär. Fet fisk som lax och avokado är bra val för att förbättra upptaget av omega-3.
 • Fördela doserna över dagen i stället för att ta alla kosttillskott på en gång. Detta förhindrar att upptagningsförmågan för fettlösliga vitaminer överskrids.
 • Leta efter ett omega-3-tillskott som innehåller antioxidanter som E-vitamin för att förhindra att fettsyrorna oxideras.
 • Välj kvalitetsprodukter från välrenommerade varumärken som genomgår oberoende tester. Leta efter märkningar från organisationer som GOED, NSF och USP.
 • Läs innehållsförteckningen för att kontrollera typ och mängd av omega-3 (EPA/DHA), vitamin D och elementärt zink per portion.
 • Börja med lägre doser och arbeta dig uppåt. Omega-3, D-vitamin och zink är nyttiga vid olika intagsnivåer. Megadoser leder inte nödvändigtvis till bättre resultat.
 • Gör ett nytt test av din D-vitaminnivå 3-4 månader efter att du börjat ta tillskott för att undvika överdriven ackumulering och hyperkalcemi.
 • Ta zink kortvarigt vid immunförsvarsproblem eller sårskador och ge sedan kroppen en paus från stora doser.
 • Var uppmärksam på eventuella tecken på för högt intag, t.ex. illamående, metallsmak, svaghet eller yrsel.
 • Informera din vårdgivare om alla kosttillskott du tar, inklusive omega-3, vitamin D och zink. Diskutera optimal dosering och eventuella försiktighetsåtgärder baserat på din sjukdomshistoria.

Att kombinera omega-3, D-vitamin och zink i måttliga doser anses i allmänhet vara säkert och fördelaktigt för de flesta människor. Genom att följa dessa tips kan du maximera hälsofördelarna och samtidigt minimera potentiella biverkningar. Som alltid bör du rådfråga din läkare om du har några funderingar kring att ta kosttillskott.

Slutsats

Sammanfattningsvis är omega-3-fettsyror, D-vitamin och zink extremt nyttiga näringsämnen som är säkra och fördelaktiga att ta tillsammans.

Vid rekommenderade tillskottsdoser interagerar de inte negativt eller orsakar betydande biverkningar. Forskning visar att omega-3 faktiskt kan öka absorptionen av och funktionen hos D-vitamin.

Kombinationen av dessa kosttillskott ger överlappande fördelar för immunförsvar, benstyrka, sårläkning, hjärthälsa, hjärnfunktion och inflammation. De bidrar till att minska risken för allvarliga kroniska sjukdomar som hjärtsjukdomar, diabetes, cancer och osteoporos.

Mycket höga intag kan dock potentiellt orsaka biverkningar eller interaktioner hos personer med vissa medicinska tillstånd. För att vara på den säkra sidan bör du följa doseringsanvisningarna, ta dem tillsammans med mat, sprida ut doserna och informera din läkare om alla kosttillskott du tar.

Även om kosten alltid bör komma i första hand är högkvalitativa kosttillskott med omega-3, D-vitamin och zink en säker och effektiv strategi för att fylla näringsbrister och bidra till optimalt välbefinnande.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare