Är Omega-3 bra för prostatan?

Published:

Prostatan är en körtel hos män som producerar vätska för sperma. Förstoring och dysfunktion av prostatakörteln uppstår ofta med stigande ålder. Prostatabesvär har en negativ inverkan på urinfunktionen och livskvaliteten.

Omega-3-fettsyror har antiinflammatoriska effekter som kan gynna prostatahälsan. Men vad säger forskningen om effekterna av omega-3-fettsyror på prostataförstoring och risken för prostatacancer?

Nedan följer en evidensbaserad genomgång av de potentiella fördelarna och riskerna med omega-3-tillskott för prostatans välbefinnande.

Är omega-3 bra för prostatan?

En översikt över prostatahälsa

Prostatan är en valnötsstor körtel som ligger under urinblåsan och omsluter urinröret. Den utsöndrar näringsrik vätska som blandas med spermier och bildar sperma.

Sjukdomar som påverkar prostatan är t.ex:

 • Benign prostatahyperplasi (BPH) - icke-cancerös förstoring som orsakar urinvägsbesvär
 • Prostatit - inflammation som orsakar smärta och urineringsproblem
 • Prostatacancer - den vanligaste cancerformen hos män förutom hudcancer
 • Kroniskt bäckensmärtsyndrom - ihållande smärta i bäckenet, könsorganen och perineum

Prostatabesvär innebär en allvarlig försämring av livskvaliteten eftersom de orsakar obehagliga urinvägs- och sexuella symtom. Det är viktigt att hitta naturliga sätt att skydda prostatans hälsa.

Kan ett ökat intag av omega-3 bidra till att bibehålla en frisk prostata? Låt oss analysera bevisen.

Hur kan omega-3 bidra till välmående prostata?

Omega-3 har flera positiva effekter som kan bidra till att förebygga och hantera vanliga prostataproblem:

 • Kraftfulla antiinflammatoriska effekter - Minskar inflammatoriska kemikalier som bidrar till prostataförstoring och skador.
 • Ökat blodflöde - Förbättrar cirkulationen i bäckenregionen för att förse prostatavävnaden med syre och näringsämnen.
 • Friska cellmembran - DHA upprätthåller prostatacellmembranens fluiditet och integritet.
 • Lägre nedbrytning av testosteron - Kan hämma omvandlingen av testosteron till DHT, vilket bidrar till BPH.
 • Minskad oxidativ stress - begränsar skador orsakade av fria radikaler på prostatavävnadens DNA och celler.
 • Antiangiogena effekter - Fördröjer tillväxten av nya blodkärl för att förhindra snabb tumörtillväxt.

Genom dessa omfattande mekanismer kan ett tillräckligt intag av omega-3 bidra till att optimera prostatans hälsa och funktion när män åldras.

Vad säger forskningen om omega-3 och prostatan?

Många studier har undersökt sambandet mellan intag av omega-3 via kosten eller kosttillskott och risken för vanliga prostatasjukdomar:

Benign prostatahyperplasi

 • I flera observationsstudier har ett högre intag av omega-3 kopplats till betydande minskningar av risken för BPH, särskilt dödliga typer.
 • Slumpmässiga studier visar små minskningar av BPH-symtom som frekvent eller brådskande urinering med omega-3-tillskott.
 • Omega-3 verkar ha en skyddande effekt, men det behövs fortfarande större kliniska prövningar.

Prostatit

 • Ökad konsumtion av omega-3 minskade smärtans svårighetsgrad med 22-40% i två små studier av patienter med kronisk prostatit.
 • Mer forskning behövs eftersom de nuvarande bevisen är begränsade.

Prostatacancer

 • Högre nivåer av omega-3 i vävnader är kopplade till lägre risk för prostatacancer i vissa epidemiologiska data.
 • Stora metaanalyser visar dock att intag av omega-3 inte minskar förekomsten av prostatacancer.
 • Omega-3 verkar inte minska risken för prostatacancer, men kan bromsa utvecklingen hos personer med fastställd diagnos.

Sammantaget är ett ökat intag av omega-3 mest lovande för att förebygga utvecklingen av BPH och minska symtomen från förstorad prostata. Fördelarna för smärta vid prostatit och förebyggande av prostatacancer behöver fortfarande studeras ytterligare.

Oro för att omega-3 främjar prostatacancer?

År 2013 rapporterade en observationsstudie att högre omega-3-nivåer i blodet var förknippade med ökad risk för prostatacancer. Detta ledde till en utbredd oro för omega-3-säkerheten.

En mängd efterföljande analyser har dock motbevisat denna koppling. Omega-3 verkar INTE öka risken för prostatacancer. Begränsningar i den inledande studien inkluderar:

 • Skilde inte mellan ALA och EPA/DHA som omega-3-källa
 • Beaktade inte dosering eller varaktighet av omega-3
 • Enstaka blodprov som kan förändras
 • Korrelation är inte detsamma som orsakssamband
 • Möjligt upptäcktsfel hos fiskoljeanvändare som får mer frekventa PSA-tester

Över ett dussin analyser av högre kvalitet har sedan dess visat att intag av omega-3 är säkert neutralt för utveckling av prostatacancer hos de flesta män. Omega-3 är fortfarande ett av de mest fördelaktiga kosttillskotten för det allmänna välbefinnandet.

Är Omega-3 säkert för prostatan? Några biverkningar?

Flera stora utvärderingar visar att omega-3-tillskott är säkra för prostatahälsan vid normala doser. Möjliga biverkningar kan inkludera:

 • Fiskig eftersmak
 • Obehag i mag-tarmkanalen
 • Lös avföring
 • Ökade blåmärken/blödningar vid mycket höga doser - osannolikt vid mängder under 3 gram per dag

För att minimera biverkningar:

 • Välj kvalitetsoljor vars renhet har kontrollerats
 • Ta i samband med måltid
 • Börja med lägre doser och öka långsamt
 • Delad dos under hela dagen

De som redan tar antikoagulerande läkemedel eller har koagulationsrubbningar bör vara försiktiga och rådfråga sin läkare innan de tar höga tillskottsnivåer.

I övrigt har omega-3 en utmärkt säkerhetsprofil, även vid långvarig daglig användning. Att ta upp till 1 000 mg dagligen under medicinsk vägledning är osannolikt att skada prostatan.

Livsstil är också viktigt för prostatans hälsa

Förutom omega-3 bör omfattande livsstils- och koststrategier ingå i alla hälsoplaner för prostatan, inklusive:

Motionera regelbundet - Motion förbättrar cirkulationen i bäckenet och hjälper till att hålla en hälsosam vikt.

Minska inflammatoriska livsmedel - begränsa rött kött, mejeriprodukter och omega-6-oljor; öka vegetabiliska livsmedel.

Öka mängden lykopen - Lykopenrika tomater kan bidra till att förebygga prostataförstoring och cancer.

Hantera stress - Kronisk ångest och stress påverkar prostatahälsan negativt.

Håll dig hydrerad - drick tillräckligt med vätska, särskilt vatten. Undvik koffein och alkohol.

Utöva bäckenbottenövningar - Kegels förbättrar blodflödet och muskelstödet till prostatan.

Få i dig tillräckligt med D-vitamin och zink - ta tillskott om du har brist på dessa ämnen och rådgör med läkare.

En kost som innehåller mycket fullvärdiga livsmedel, hälsosamma fetter, grönsaker och antioxidanter ger den perfekta närande grunden för livslång prostatavitalitet. Omega-3 kan ge ytterligare antiinflammatoriska fördelar.

Bör jag ta Omega-3 för prostatans hälsa?

Sammanfattningsvis tyder forskningen på att ett högre intag av omega-3 kan bidra till att förebygga godartad prostataförstoring, minska PSA-nivåerna och minska urinvägssymtomen i samband med BPH och prostatit.

Det finns dock fortfarande inga entydiga bevis för att omega-3 minskar risken för prostatacancer hos friska personer. De verkar inte vara skadliga eller skyddande mot maligniteter i prostatan baserat på nuvarande data.

Men med tanke på deras fantastiska säkerhetsprofil och många andra hälsofördelar är det rimligt att ta ett omega-3-tillskott för att optimera prostatans hälsa och funktion hos åldrande män, under medicinsk övervakning.

För ett väl avvägt stöd bör du söka efter en omega-3-produkt som innehåller en kombination av både EPA- och DHA-fettsyror. Ta 500-1 000 mg dagligen i samband med måltid för optimal effekt.

Kombinera ett tillskott av omega-3 med en kost och livsstil som bidrar till ett livslångt välbefinnande för prostatan.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare