Påverkar fiskolja tarmhälsan?

Published:

Fiskolja innehåller antiinflammatoriska omega-3-fettsyror som ger många hälsofördelar. Med växande forskning om vikten av tarmhälsa undrar många om tillskott av fiskolja också påverkar tarmens mikrobiom.

Preliminära bevis tyder på att omega-3-fetter kan påverka bakteriefloran i tarmen, förbättra tarmbarriären och minska inflammation. Här följer en översikt över hur fiskolja kan påverka tarmhälsan.

Påverkar fiskolja tarmhälsan?

En introduktion till tarmens mikrobiom

Med tarmens mikrobiom menas de biljoner bakterier och andra mikroorganismer som finns i dina tarmar.

Dessa mikrober spelar viktiga roller, t.ex:

 • Smältning och upptag av näringsämnen
 • Syntetisering av vitaminer
 • Reglering av immunitet
 • Att hålla patogener i schack
 • Bibehållande av tarmbarriärens integritet

Men dålig kost, medicinering, stress och andra faktorer kan störa den känsliga balansen mellan tarmens mikrober. Detta kan leda till att skadliga arter förökar sig och leder till ökad permeabilitet i tarmen, inflammation och sjukdomsutveckling.

Att optimera ditt tarmmikrobiom är avgörande för det allmänna välbefinnandet. Kan tillskott av fiskolja och omega-3 vara till nytta? Låt oss analysera den aktuella forskningen.

Hur omega-3 kan påverka tarmbakterier

Omega-3 från fiskoljetillskott har flera effekter som kan bidra till ett hälsosamt tarmmikrobiom, bland annat

Fler nyttiga arter - Omega-3 kan bidra till att öka nivåerna av antiinflammatoriska bakterier som Lactobacillus- och Bifidobacterium-stammar samtidigt som proinflammatoriska lipopolysackarider minskar.

Stärker tarmbarriären - EPA och DHA bidrar till att upprätthålla slemhinneskiktet i tarmen och de täta förbindelserna mellan cellerna för att förhindra läckande tarm.

Tillför cellerna bränsle - Resolviner och protektiner från EPA/DHA tillför energi så att cellerna i tarmens slemhinna kan förnyas och läka.

Lägre inflammation - Omega-3-fettsyrornas kraftfulla antiinflammatoriska effekter minskar inflammatoriska cytokiner, NF-kappaB-aktivering och dämpar inflammation i tarmen.

Ökad mångfald - Omega-3 kan bidra till en mer mångsidig sammansättning av mikrobiom, vilket är ett tecken på en frisk tarm.

Genom dessa mekanismer kan dagligt intag av fiskolja bidra till gynnsamma förändringar i tarmens mikrobiom och främja tarmhälsan.

Vad säger forskningen om fiskolja och tarmhälsa?

En handfull studier på djur och människor har analyserat hur omega-3-tillskott påverkar tarmen. Här är några av de viktigaste resultaten:

 • Fler nyttiga bakterier - Omega-3 ökar nivåerna av Bifidobacterium, Lactobacillus och Akkermansia muciniphila hos möss och människor. Dessa arter producerar nyttiga kortkedjiga fettsyror.
 • Minskad LPS och inflammation - Råttor och möss som åt fiskolja hade lägre lipopolysackaridnivåer och inflammatoriska cytokiner som TNF-alfa och IL-1 beta i tjocktarmen. Detta tyder på minskad inflammation.
 • Förbättrad barriärintegritet - Omega-3 ökar tarmens alkaliska fosfatasaktivitet och uttrycket av tight junction-proteiner som occludin och ZO-1 för att förhindra läckande tarmar.
 • Ökad mångfald av mikrobiom - En studie på människa rapporterade ökad mångfald av arter i tarmens mikrobiota hos spädbarn som fick ett omega-3-tillskott.
 • Modulerad metabolism - Omega-3 förändrade mikrobiella gener som är relaterade till metabolismen av vitaminer, aminosyror och polyfenoler. Detta tyder på en övergripande modulering av den metaboliska aktiviteten.

Forskningen är fortfarande preliminär. Men resultaten tyder på att omega-3 har antiinflammatoriska och gynnsamma mikrobiommodulerande effekter som främjar tarmhälsan.

Vilken Omega-3 är bäst för tarmhälsan?

För att optimera tarmfunktionen är EPA sannolikt den mest fördelaktiga omega-3-produkten. Anledningarna är bl.a:

 • Större antiinflammatorisk effekt - Många studier visar att EPA har en mer kraftfull effekt på inflammatoriska markörer än DHA. Det är viktigt att minska inflammation i tarmen.
 • Bättre absorption - EPA verkar tas upp i cellerna mer effektivt än DHA hos personer med tarminflammation och läckande tarm.
 • Större inverkan på mikrobiomet - I djurstudier ökade EPA specifikt antalet Lactobacillus-arter och minskade LPS mer än DHA.
 • Förbättrade symtom - I en studie av patienter med UCförbättrade fiskolja med högt EPA-värde symtom som diarré och blödningar bättre än olja med högt DHA-värde.

För mag- och tarmhälsan rekommenderas ett fiskoljetillskott med minst 60 % av omega-3-fettsyrorna från EPA. Produkter med ett EPA:DHA-förhållande på 2:1 ger bäst stöd.

Hur mycket fiskolja behövs för att förbättra tarmhälsan?

I studier på människor används varierande doser av fiskolja för att bedöma effekterna på mikrobiomet och tarmhälsan:

 • Minimidos - 500 mg EPA/DHA dagligen
 • Måttlig dos - 2 000 mg EPA/DHA dagligen
 • Terapeutisk dos - Upp till 4 500 mg EPA/DHA dagligen

För underhåll hos friska vuxna är 500-1 000 mg per dag sannolikt tillräckligt. Personer med läckande tarm, IBD eller kroniska tarmproblem kan dra nytta av högre doser under medicinsk övervakning.

Välj alltid enteriskt belagda eller fosfolipida fiskoljor om du tar mer än 2 000 mg dagligen för att minimera GI-irritation. Kontrollera även renheten.

Finns det några risker med fiskolja vid tarmproblem?

De viktigaste potentiella biverkningarna av fiskolja att ta hänsyn till inkluderar:

Matsmältningsbesvär - intag av höga doser fiskolja på fastande mage kan orsaka matsmältningsbesvär, illamående eller diarré. Ta med mat.

Ökad blödning - Mycket höga intag kan förlänga blödningstiden. Ett problem för personer som tar blodförtunnande medel eller har koagulationsrubbningar. Håll dig under 3 gram dagligen från kosttillskott.

Fiskig eftersmak - För att minimera fiskiga uppstötningar eller smak, ta fiskoljekapslar som är enteriskt belagda. Smak av citron och mynta är också bra.

Immuneffekter - Omega-3 är i allmänhet antiinflammatoriska och nyttiga. Men de kan förvärra Th2-dominerade allergier hos vissa personer. Lägg märke till symptom.

I övrigt är fiskolja mycket säkert för långtidsanvändning vid de doser som de flesta människor tar. Samarbeta dock med din läkare om du använder terapeutiska mängder.

Livsstilsåtgärder som också främjar tarmhälsan

Även om ett tillskott av omega-3 från fiskolja kan vara till hjälp, krävs det en heltäckande strategi för att optimera tarmhälsan:

Ät mer fermenterad mat - Använd osötad yoghurt, kefir, kimchi, surkål och inlagda grönsaker för att öka intaget av probiotika.

Öka mängden prebiotiska fibrer - Ät mer lök, vitlök, bananer, havre, lin och purjolök för att gynna de nyttiga tarmbakterierna.

Följ en antiinflammatorisk diet - Satsa på hela, obearbetade vegetabiliska livsmedel, omega-3 och kryddor som gurkmeja samtidigt som du begränsar socker, stekt mat och raffinerade kolhydrater.

Hantera stress - Kronisk stress påverkar tarmfloran negativt. Prova meditation, yoga, djupandning och få tillräckligt med sömn.

Håll dig aktiv - Regelbunden måttlig motion har antiinflammatoriska effekter.

Undvik onödig antibiotika - Överanvändning av antibiotika decimerar tarmbakterierna. Ta bara antibiotika när det verkligen behövs för att behandla infektioner.

En kost och livsstil som främjar tarmhälsan, tillsammans med riktad användning av probiotiska och prebiotiska livsmedel, utgör den perfekta grunden. Fiskolja kan ge ytterligare antiinflammatoriska fördelar.

Påverkar fiskolja tarmhälsan? Slutsats

Ny forskning visar att kompletterande omega-3 från fiskolja kan bidra till ett hälsosamt tarmmikrobiom och tarmbarriärens integritet genom flera gynnsamma mekanismer.

Större studier på människor som direkt analyserar parametrar som mikrobiota, inflammationsmarkörer och tarmpermeabilitet behöver dock fortfarande genomföras.

Fiskolja verkar vara säkert och möjligen fördelaktigt för att förbättra tarmhälsan, särskilt vid doser på 1-2 gram kombinerad EPA/DHA. Personer med IBD, läckande tarm eller kroniska matsmältningsbesvär kan ha störst nytta av fiskolja under medicinsk vägledning.

Även om det inte är ett substitut för att ta hänsyn till den allmänna kosten, livsstilen och kosttillskott som stödjer tarmfunktionen, kan ett tillskott av omega-3-rik fiskolja ge ytterligare ett verktyg för att optimera mag-tarmhälsan.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare