Hur lång tid tar det innan CoQ10 börjar verka?

Published:

Coenzym Q10 (CoQ10) är ett populärt kosttillskott som tas av miljontals människor som vill öka sin cellulära energi, hjärthälsa, hjärnfunktion och träningsprestanda. Men hur lång tid tar det innan CoQ10 börjar verka efter att man börjat ta tillskottet?

CoQ10 är en fettlöslig förening, så absorptionen i kroppens vävnader tar lite tid. Forskning visar dock att ökade CoQ10-nivåer och relaterade effekter kan börja inom 1-2 veckor. Maximal effekt uppnås vanligtvis efter 3-6 månader.

Hur lång tid tar det innan CoQ10 börjar verka?

Här är en djupgående titt på hur lång tid det tar för CoQ10 att börja fungera och bli fullt effektiv baserat på bevisen.

Översikt över CoQ10

CoQ10 är en kraftfull antioxidant som produceras naturligt i kroppens celler. Det är viktigt för cellernas energiproduktion och skyddar mot oxidativa skador.

Några viktiga fakta om CoQ10:

 • Finns koncentrerat i cellernas mitokondrier
 • Spelar en viktig roll för att transportera elektroner i ATP:s energiproduktion
 • Fungerar som en antioxidant för att neutralisera fria radikaler
 • Nivåerna sjunker med åldern vilket gör tillskott viktigare
 • Används för att höja CoQ10-statusen för hälsofördelar
 • Finns som tillskott i form av ubiquinon (oxiderad) eller ubiquinol (reducerad)

Tillskott av CoQ10 har undersökts i stor utsträckning för en mängd olika användningsområden, men hur lång tid tar det innan CoQ10 börjar öka i nivå och ge positiva effekter?

CoQ10-absorptionshastighet och tid till högsta blodnivå

För att förstå hur lång tid det tar för CoQ10 att börja verka är det viktigt att känna till dess absorptionsprofil. Absorptionen av CoQ10 sker i flera steg:

 • Löses upp från kapseln och emulgeras till blandade miceller med fett
 • Tas upp av tarmens enterocyter
 • Ingår i chylomikroner som packas i lymfsystemet
 • Släpps ut i den systemiska cirkulationen via ductus thoracicus
 • Högsta blodkoncentration uppnås ca 5-10 timmar efter intag

Som en fettlöslig molekyl kräver CoQ10 fett i en måltid för optimal absorption. Det tar flera timmar för CoQ10 att gå igenom den fullständiga absorptionsprocessen och nå toppnivåer.

Absorptionen börjar dock ske ganska snabbt efter intag. En del CoQ10 börjar cirkulera inom 1-2 timmar.

Tidslinje för CoQ10 att öka blodnivåerna

Baserat på forskningen finns här en allmän tidslinje för hur lång tid det tar för CoQ10-tillskott att öka blodnivåerna:

 • 1-2 timmar: Initial absorption som höjer CoQ10-nivåerna i plasma
 • 2-5 timmar: CoQ10-nivåerna ökar när absorptionen fortsätter
 • 5-10 timmar: Högsta koncentration av CoQ10 i blodet uppnås
 • 24 timmar: Förhöjda CoQ10-nivåer kvarstår
 • 2-3 dagar: Blodnivåerna planar ut efter konsekvent daglig dosering
 • 2-4 veckor: Stabila CoQ10-nivåer i blodet uppnås

Det krävs konsekvent dagligt tillskott under 2-4 veckor för att bygga upp CoQ10-nivåerna i blodplasma och vävnader för att uppnå optimala steady state-värden.

Detta speglar tidslinjen för när CoQ10:s effekter börjar verka.

När börjar fördelarna med tillskott av CoQ10?

Det tar i allmänhet 2-6 veckor med dagligt intag av CoQ10 innan man börjar uppleva effekterna och hälsofördelarna:

 • 1-2 veckor: Subtila effekter kan börja när vävnadsnivåerna ökar
 • 2-4 veckor: Märkbara fördelar rapporteras ofta när nivåerna maximeras
 • 4-6 veckor: Full effekt uppnås vanligtvis vid steady state-dosering
 • 3+ månader: Maximala långsiktiga effekter uppnås med ihållande användning

Vissa mindre effekter kan uppstå under de första veckorna innan de optimala nivåerna uppnås. Men forskning visar att de fulla funktionella effekterna är tydligast efter 4-6 veckor när cellerna är mättade med CoQ10.

Fortsatt långvarig användning utöver 3-6 månader kan ge gradvisa förbättringar av vissa fördelar som hjärthälsa, hjärnfunktion eller träningsvinster.

Variabler som påverkar tiden till förmåner

Flera faktorer påverkar hur snabbt man upplever de positiva effekterna av tillskott med CoQ10:

 • Baseline status - De som har brister ser snabbare effekter än de som har tillräckliga brister
 • Doseringsmängd - Högre doser inom säkert intervall maximerar hastigheten
 • Delade doser - flera mindre doser påskyndar absorptionen
 • Form som tas - Ubiquinol absorberas upp till 3-4 gånger bättre
 • Fettintag - intag med fett ökar biotillgängligheten
 • Konsistens - daglig jämn dosering optimerar blod- och vävnadsnivåer
 • Hälsostatus - Sjukdomstillstånd kan påskynda fördelarna
 • Medicinering - Vissa läkemedel bryter ned CoQ10 och ökar behovet
 • Genetik - Genvariationer kan påverka CoQ10-metabolismen
 • Ålder - minskad CoQ10-syntes med åldern gör det mer effektivt att höja nivåerna

Som en allmän riktlinje kan yngre friska vuxna med tillräckliga CoQ10-nivåer ta längre tid på sig att känna av fördelarna än äldre individer som tenderar att ha mer brist.

När märks de specifika effekterna?

De viktigaste användningsområdena för CoQ10-tillskott inkluderar fördelar för hjärthälsa, hjärnhälsa, träningsprestanda, fertilitet och hälsosamt åldrande.

Här är en översikt över när effekterna kan märkas i dessa specifika hälsoaspekter:

 • Hjärthälsa - 4-8 veckor för att påverka blodtryck, bröstsmärta, kolesterolprofiler och hjärtfunktion vid hjärtsvikt.
 • Hjärnhälsa - 4-8 veckor för att hjälpa mot migrän, depression, kognitiv försämring, Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom.
 • Träningsprestanda - 2-4 veckor för att öka energi, uthållighet, återhämtning och muskelfunktion under träning.
 • Fertilitet och PCOS - Minst 3 månader för att förbättra äggkvaliteten och graviditetsutfallet.
 • Anti-aging - 1-2 månader för bättre antioxidantskydd, hudkvalitet, immunförsvar och cellulär hälsa.
 • Diabetes och metabol hälsa - 4-12 veckor för att hjälpa blodsockerreglering, insulinkänslighet och viktkontroll.

Observera att maximala resultat ofta tar längre tid med ihållande användning, men initiala fördelar tenderar att dyka upp inom dessa tidsramar.

Hälsotillstånd som kan reagera snabbare

Vid vissa sjukdomstillstånd med mitokondriell dysfunktion och CoQ10-brist kommer effekterna snabbare efter att man börjat ta tillskott:

 • Hjärtsvikt - 2-4 veckor för förbättring av symtom som trötthet, andfåddhet och ansträngningsförmåga.
 • Migrän - 1-2 månader för att minska huvudvärkens frekvens och svårighetsgrad.
 • Parkinsons sjukdom - Påvisbar förbättring av motoriska symtom inom 4-8 veckor.
 • Fibromyalgi - Minskning av utbredd smärta inom 1-2 månader.
 • Infertilitet och PCOS - Förbättrad ägglossning med 2-3 månader.
 • Muskeldystrofi - Ökad muskelstyrka och funktion inom 2 månader.
 • ME/CFS - Viss ökning av energinivåerna inom 1-2 månader.
 • Diabetes - Förbättrad blodsockerkontroll påvisad inom 4-6 veckor.
 • Njursjukdom - Minskad vätskeretention och minskad svullnad observeras inom 2-4 veckor.

Generellt gäller att ju sjukare cellerna är på grund av mitokondriell dysfunktion orsakad av sjukdom, brister eller åldrande, desto snabbare kan cellerna reagera på att återställa en optimal CoQ10-status.

När märks underhållseffekten?

När steady state-nivåerna har uppnåtts efter de första 1-2 månaderna är en fördel med fortsatt CoQ10-tillskott att det hjälper till att upprätthålla optimal cellulär funktion och hälsa.

Vid långvarig användning hjälper CoQ10:

 • Bevarar hjärtats, hjärnans och njurarnas hälsa.
 • Bibehåller fertilitet, träningskapacitet och muskelfunktion.
 • Stödjer immunförsvaret och antioxidantstatus.
 • Motverka cellulärt åldrande och därmed sammanhängande funktionsförsämringar.

Efter att ha fyllt vävnaderna med CoQ10 för att återställa nivåerna helt, hjälper kontinuerligt intag som ett dagligt näringstillskott till att bibehålla maximal cellulär energi och systemomfattande hälsa.

Hur lång tid tar det för CoQ10 att börja verka? Slutsats

Sammanfattningsvis är CoQ10 ett fettlösligt näringsämne som tar lite tid att bygga upp nivåer i kroppen, men forskning visar att dess positiva effekter kan börja märkas inom 2-4 veckor.

Full effekt ses vanligtvis efter 4-6 veckor när blodnivåerna har nått ett stabilt tillstånd. Även om tidpunkten kan variera beroende på hälsotillstånd, dosering och andra faktorer, rapporterar de flesta människor att de känner konkreta fördelar inom de första 1-2 månaderna av konsekvent tillskott.

Om CoQ10 används dagligen i mer än 2-3 månader kan det utöva hela sitt spektrum av långsiktiga effekter på hälsan och mot åldrande.

Resurser som använts för att skriva denna artikel

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Post related products

Produktsökare