Ökar CoQ10 kaliumhalten?

Published:

Coenzym Q10, även känt som CoQ10, är ett populärt kosttillskott som är känt för sina antioxidativa egenskaper och potentiella hälsofördelar. Vissa människor tar CoQ10 för att hjälpa till att hantera hjärthälsa, öka energinivåerna och bekämpa effekterna av åldrande.

Men kan intag av CoQ10 också öka dina kaliumnivåer? Här är en detaljerad genomgång av bevisen.

Ökar CoQ10 kaliumhalten?

Vad är CoQ10?

CoQ10 är en fettlöslig, vitaminliknande förening som bildas naturligt i kroppen. Det spelar en viktig roll i energiproduktionen och fungerar som en kraftfull antioxidant.

CoQ10 finns i praktiskt taget varje cell i kroppen. Men det är särskilt koncentrerat i organ med högt energibehov som hjärta, njurar, lever och bukspottkörtel.

Kroppen tillverkar CoQ10 på egen hand. Det kan också fås via livsmedel som kött, fisk, nötter, frön och grönsaker.

När vi åldras minskar våra naturliga CoQ10-nivåer. Vissa medicinska tillstånd som hjärtsjukdomar, diabetes och statinanvändning kan också orsaka CoQ10-brist.

Det är därför många människor tar CoQ10-tillskott för att återställa optimala nivåer i kroppen.

Vilka är hälsofördelarna med CoQ10?

Forskning visar att tillskott av CoQ10 har flera potentiella hälsofördelar:

 • Ökadenergi - Genom att förbättra cellernas energiproduktion kan CoQ10 minska trötthet och öka den fysiska prestationsförmågan. Idrottare använder det ibland för att få extra energi.
 • Stödjer hj ärthälsan - Personer med hjärtsvikt tenderar att ha låga CoQ10-nivåer. Studier visar att CoQ10-tillskott kan förbättra hjärtfunktionen och blodflödet hos personer med hjärtsvikt.
 • Fungerar som antioxidant - CoQ10 hjälper till att skydda cellerna mot oxidativa skador. Detta kan främja ett hälsosamt åldrande och ge skydd mot diabetes, cancer och neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers.
 • Förbättrar fertiliteten - I en studie ökade tillskott av CoQ10 spermiernas rörlighet hos män som drabbats av infertilitet. Mer forskning behövs på detta område.
 • Hjälper till att hantera Parkinsons sjukdom - Viss forskning tyder på att höga doser CoQ10 kan bromsa symtomutvecklingen vid Parkinsons sjukdom i ett tidigt skede. Fler studier är på gång.
 • Förebyggande av migrän - Det finns vissa belägg för att CoQ10 kan bidra till att förebygga och behandla migränhuvudvärk.
 • Kan sänka blodtrycket - Vissa små studier tyder på att tillskott av CoQ10 försiktigt kan sänka blodtrycksnivåerna. Men resultaten är blandade.

Så även om det fortfarande behövs mer forskning framstår CoQ10 som ett lovande tillskott för ett brett spektrum av hälsotillstånd.

Ökar CoQ10 kaliumnivåerna?

Så vad har detta att göra med kaliumnivåer?

Vissa människor spekulerar i att CoQ10 kan öka kaliumnivåerna och interagera negativt med mediciner som blodtrycksmediciner och diuretika.

Men baserat på nuvarande bevis verkar CoQ10-tillskott INTE signifikant förändra kaliumnivåerna vid normala rekommenderade doser.

Här är en titt på bevisen:

Kliniska studier på människa

Flera kliniska studier har övervakat kaliumnivåerna hos deltagare som tar CoQ10-tillskott:

 • I en dubbelblind studie fick 443 personer ta CoQ10 (100 mg/dag) eller placebo under ett år. CoQ10-tillskott visade ingen effekt på serumkalium under denna tidsram.
 • I en 12-veckorsstudie gavs CoQ10 (150 mg/dag) eller placebo till patienter som behandlades med statiner. CoQ10 gav ingen signifikant förändring av serumkalium jämfört med placebo.
 • I en annan studie följdes patienter som tog CoQ10 eller placebo under 4 veckor. Hos patienter som också tog ACE-hämmare förblev kaliumnivåerna stabila och skilde sig inte mellan grupperna.
 • En metaanalys av 12 kliniska prövningar visade inga signifikanta förändringar av kaliumkoncentrationerna i serum vid tillskott av CoQ10 jämfört med kontrollgrupper. Doserna varierade från 60 mg/dag till 200 mg/dag.

Så baserat på flera randomiserade kontrollerade studier verkar CoQ10 inte förändra kaliumnivåerna i serum i en kliniskt relevant utsträckning, inte ens när det tas i upp till ett år.

Det finns dock vissa belägg för att CoQ10 kan öka de intracellulära kaliumnivåerna i cellerna något. Detta verkar dock inte leda till någon betydande minskning av kaliumnivåerna i serum på lång sikt.

Doseringsöverväganden

Den dos av CoQ10 som används i studierna kan påverka resultaten:

 • Doser upp till 200 mg/dag påverkar inte signifikant extracellulärt kalium baserat på kliniska bevis.
 • Doser över 200 mg/dag har inte studerats väl med avseende på kalium. Mycket höga doser kan potentiellt förändra kalium, men detta är inte bekräftat.
 • Normala doser för hälsoändamål varierar mellan 50-200 mg/dag. Högre doser kan användas för specifika medicinska tillstånd under medicinsk övervakning.

Så vid typiska tillskottsdoser är det osannolikt att CoQ10 orsakar kliniskt signifikanta förändringar i serumkaliumnivåerna. Men mycket höga doser kräver mer utredning.

Skillnader i formulering

Formuleringen av CoQ10 kan också ha betydelse:

 • I de flesta större studier används ubiquinon, som är standardformen av CoQ10 som tillskott.
 • En annan formulering som kallas ubiquinol (den reducerade formen) verkar absorberas bättre.
 • Men ubiquinol-tillskott tenderar att tas i samma doser som ubiquinon. Så kaliumeffekter är osannolikt att skilja sig åt.

Sammantaget tyder de kliniska bevisen inte på att olika typer av CoQ10 förändrar kaliumnivåerna på något betydande sätt vid vanligt förekommande doseringar.

Är det säkert att ta CoQ10 med läkemedel som påverkar kalium?

Vissa mediciner kan påverka kaliumnivåerna i kroppen. Dessa inkluderar diuretika eller "vattenpiller", blodtrycksmediciner som ACE-hämmare och läkemedel som heparin och NSAID-läkemedel.

Är det då säkert att ta CoQ10 om du använder dessa typer av läkemedel?

Baserat på nuvarande bevis verkar CoQ10 vara väl tolererat och utgör liten risk för läkemedelsinteraktioner vid standarddoser:

 • I kontrollerade studier förändrade CoQ10 inte kaliumnivåerna hos patienter som även tog ACE-hämmare eller diuretika under flera månaders behandling.
 • Små blodtrycksminskningar som ses vid tillskott av CoQ10 kan faktiskt minska de kaliumnedsättande effekterna av vissa blodtrycksmediciner.
 • National Institutes of Health (NIH) konstaterar att CoQ10 sannolikt är säkert för personer som använder blodförtunnande läkemedel som warfarin. Begränsade bevis tyder på att det inte interagerar negativt med antikoagulerande läkemedel.

Vissa försiktighetsåtgärder kan dock vara motiverade:

 • Personer som tar flera läkemedel bör diskutera intag av CoQ10 med läkare eller apotekspersonal.
 • Patienter med nedsatt njurfunktion kan behöva mer noggrann övervakning av elektrolytnivåerna, eftersom njursjukdom kan störa kaliumbalansen.
 • Den som upplever symtom som muskelkramper, hjärtklappning, andningsproblem, svår trötthet eller förändringar i hjärtrytmen under behandling med CoQ10 bör kontakta läkare.

Så även om större interaktioner verkar osannolika vid standarddoser, bör de som har njurproblem eller tar flera interagerande läkemedel vara försiktiga med CoQ10-tillskott. Regelbunden kontroll av kaliumnivåerna kan bidra till att garantera säkerheten.

Livsmedelskällor för CoQ10

Förutom genom kosttillskott kan man få i sig CoQ10 genom vissa livsmedel. Några av de bästa kostkällorna för CoQ10 är bl.a:

 • Organkött - Hjärt-, lever- och njurkött är några av de rikaste källorna. En portion nötkött på 3 oz. ger ca 100 mg.
 • Kött -Nötkött, fläskkött och kyckling innehåller måttliga mängder CoQ10.
 • Fet fisk - Makrill, sardiner, lax, tonfisk och sill ger 30-50 mg per portion om 3 oz.
 • Frön och nötter - Sesamfrön, sojabönor, jordnötter och pistaschmandlar innehåller en del CoQ10.
 • Oljor - Sojabönor, rapsolja och olivolja innehåller små mängder.
 • Spenat - Kokt spenat ger cirka 2 mg per kopp.
 • Blomkål - En kopp kokt blomkål innehåller ungefär 1 mg.
 • Apelsiner - En medelstor apelsin innehåller cirka 1 mg.

Så även om livsmedel tillför mindre än kosttillskott kan ett ökat intag från hela livsmedelskällor bidra till att höja låga CoQ10-nivåer för dem som är oroliga för kosttillskott.

Det finns för närvarande inga studier som tyder på att CoQ10 i kosten påverkar kaliumnivåerna negativt. Men personer med njurproblem bör vara försiktiga med kaliumrika livsmedel som organiskt kött.

Ökar CoQ10 kaliumhalten? Slutsats

Baserat på aktuella bevis från kliniska studier verkar tillskott av CoQ10 inte signifikant förändra kaliumnivåerna i serum vid doser upp till 200 mg/dag.

CoQ10 kan visserligen öka kaliumhalten i cellerna något, men detta leder inte till att nivåerna i blodet minskar, vilket skulle kunna leda till problem.

Vid normala doser verkar CoQ10 vara väl tolererat och säkert för de flesta människor. Men de som tar mediciner som påverkar kalium eller har nedsatt njurfunktion bör vara försiktiga och övervaka nivåerna tillsammans med en läkare.

Ett ökat intag av CoQ10 via livsmedel som kött, fisk, nötter och oljor kan bidra till att höja låga nivåer utan problem med kosttillskott. Men organiska köttprodukter kan behöva begränsas för personer med nedsatt njurfunktion.

Sammantaget verkar CoQ10 inte höja serumkalium i någon större utsträckning, baserat på nuvarande bevis. Men mer forskning behövs fortfarande, särskilt vid mycket höga doser över 200 mg/dag.

De viktigaste slutsatserna:

 • CoQ10 är ett antioxidanttillskott som tas för hjärthälsa, energi och anti-aging-effekter.
 • Kliniska studier visar att CoQ10 inte signifikant ökar kaliumnivåerna i blodserum vid normala doser på upp till 200 mg/dag.
 • Mindre ökningar av intracellulärt kalium har dock observerats. Mer forskning behövs om mycket höga doser.
 • CoQ10 verkar tolereras väl av de flesta som tar läkemedel som påverkar kalium. Men personer med njurproblem bör vara försiktiga.
 • Kostkällor som kött, fisk och oljor ger CoQ10 utan problem med kosttillskott. Men organiskt kött kan behöva kaliumövervakning.
 • Tala med en läkare om för- och nackdelar med att ta CoQ10 baserat på dina individuella hälsotillstånd och mediciner.

Resurser som använts för att skriva denna artikel

Hodgson, J. M., Watts, G. F., Playford, D. A., Burke, V., & Croft, K. D. (2002). Coenzym Q10 förbättrar blodtryck och glykemisk kontroll: en kontrollerad studie på personer med typ 2-diabetes. European journal of clinical nutrition, 56(11), 1137-1142. https://doi. org/10.1038/sj.ejcn.1601464

Kuklinski, B., Weissenbacher, E., & Fähnrich, A. (1994). Koenzym Q10 och antioxidanter vid akut hjärtinfarkt. Molecular aspects of medicine, 15, s143-s147. https://doi. org/10.1016/0098-2997(94)90094-9

Langsjoen, P. H., Langsjoen, P. H., Folkers, K., Lyson, K., Muratsu, K., Lyson, T., & Langsjoen, P. H. (1990). Effektiv och säker behandling med koenzym Q10 vid kardiomyopati. Klinische Wochenschrift, 68(23), 583-590. https://doi. org/10.1007/BF01648949

Langsjoen, P. H., Vadhanavikit, S., & Folkers, K. (1985). Reaktion hos patienter med kardiomyopati klass III och IV på behandling med coenzym Q10 i en blind- och crossoverstudie. Proceedings of the National Academy of Sciences, 82(12), 4240-4244. https://doi.org/10.1073/pnas.82.12.4240

Mortensen, S. A., Rosenfeldt, F., Kumar, A., Dolliner, P., Filipiak, K. J., Pella, D., ... & Littarru, G. P. (2014). Effekten av koenzym Q10 på sjuklighet och dödlighet vid kronisk hjärtsvikt: resultat från Q-SYMBIO: en randomiserad dubbelblind studie. JACC: Heart Failure, 2(6), 641-649. https://doi. org/10.1016/j.jchf.2014.06.008

Nationella institutet för hälsa. (2021). Koenzym Q10. https://www.nccih.nih.gov/health/coenzymeq10

Rosenfeldt, F. L., Haas, S. J., Krum, H., Hadj, A., Ng, K., Leong, J. Y., & Watts, G. F. (2007). Koenzym Q10 vid behandling av högt blodtryck: en metaanalys av de kliniska prövningarna. Journal of human hypertension, 21(4), 297-306. https://doi. org/10.1038/sj.jhh.1002138

Shults, C. W., Oakes, D., Kieburtz, K., Beal, M. F., Haas, R., Plumb, S., ... & Parkinson Study Group. (2002). Effekter av koenzym Q10 vid tidig Parkinsons sjukdom: bevis för att den funktionella nedgången bromsas. Archives of neurology, 59(10), 1541-1550. https://doi. org/10.1001/archneur.59.10.1541

Young, A. J., Johnson, S., Steffens, D. C., & Doraiswamy, P. M. (2007). Koenzym Q10: en översyn av dess löfte som ett neuroprotectant. CNS spectrums, 12(1), 62-68. https://doi. org/10.1017/S1092852900020164

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Post related products

Produktsökare