Orsakar CoQ10 viktökning?

Published:

Coenzym Q10, även känt som CoQ10, är ett vitaminliknande ämne som produceras naturligt i kroppen. Det finns också som kosttillskott. CoQ10 spelar en viktig roll i energiproduktionen och fungerar som en kraftfull antioxidant. Men vissa människor undrar om CoQ10 kan leda till viktökning som en bieffekt.

Orsakar CoQ10 viktökning?

Vad är CoQ10?

CoQ10 är en förening som hjälper till att generera energi i dina celler. Den är inblandad i tillverkningen av adenosintrifosfat (ATP), som är cellens huvudsakliga energikälla. CoQ10 finns i varje cell i kroppen, men framför allt i organ som kräver mycket energi, t.ex. hjärta, njurar och lever.

CoQ10 fungerar också som en antioxidant och hjälper till att skydda cellerna från skador som orsakas av skadliga föreningar som kallas fria radikaler. Som antioxidant hjälper den till att bekämpa oxidativ stress som är kopplad till många sjukdomar.

Kroppen tillverkar en del CoQ10 på egen hand, men produktionen tenderar att minska med åldern. Vissa mediciner, t.ex. statiner som används för att sänka kolesterolhalten, kan också minska CoQ10-nivåerna. Av dessa skäl tar vissa människor CoQ10-tillskott för att öka sina nivåer.

Vanliga användningsområden och fördelar med CoQ10-tillskott

CoQ10-tillskott används ofta för att:

 • Behandla hjärtrelaterade tillstånd som hjärtsvikt, högt blodtryck och högt kolesterol
 • Förbättra symtomen vid fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom
 • Fördröjer neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom och Huntingtons sjukdom
 • Förbättra idrottsprestationer genom att minska oxidativ stress och förbättra cellulär energi
 • Hjälper till att förebygga migrän och klusterhuvudvärk
 • Förbättra äggkvaliteten och fertiliteten hos kvinnor
 • Lindra biverkningar av statinläkemedel som används för att sänka kolesterolhalten

Forskning visar att tillskott med CoQ10 kan ge följande fördelar:

 • Förbättra hjärtats hälsa och funktion
 • Lägre blodtryck
 • Öka energinivåerna
 • Minska inflammation
 • Förbättra endotelfunktionen och blodkärlens hälsa
 • Förbättra den fysiska prestationsförmågan
 • Stimulera immunförsvaret
 • Fördröjer åldersrelaterad minskning av cellulär energi

Det är dock viktigt att notera att forskningen om CoQ10 fortfarande är under utveckling. Vissa studier visar på betydande fördelar, medan andra inte finner några effekter. Det behövs fler storskaliga studier för att klargöra effekterna av CoQ10-tillskott.

Kan CoQ10 orsaka viktökning?

Vissa människor hävdar att de går upp i vikt när de tar CoQ10. Det finns dock inga starka bevis för att CoQ10 direkt orsakar viktökning.

CoQ10 är inte känt för att påverka aptit, kaloriförbränning, fettabsorption, ämnesomsättning eller andra kroppsliga processer som är involverade i viktförändringar. Det finns inte heller några ingredienser i CoQ10-tillskott som skulle kunna leda till ökad vikt.

Med detta sagt rapporterar vissa användare att de får några kilo efter att ha startat CoQ10-tillskott. Det finns några potentiella orsaker till detta:

Vattenretention

Viss forskning tyder på att CoQ10 kan ha milda diuretiska effekter, vilket innebär att det kan minska vattenförlusten genom urinen. Detta kan leda till lätt vätskeretention eller vätskeansamling hos vissa personer när de börjar ta tillskott. Den lilla mängd vatten som tillkommer kan översättas till några extra kilon på vågen.

Forskning har dock inte funnit några större effekter av CoQ10 på vätskebalansen eller vattenvikten i stort. Eventuell vätskeretention är sannolikt mild och tillfällig när man först börjar ta tillskott. Att hålla sig väl hydrerad kan också bidra till att minimera vätskeretention.

Ökad energi och aptit

Vissa människor rapporterar att de känner sig mer energiska efter att ha tagit CoQ10-tillskott regelbundet. Denna extra energi kan potentiellt öka aptiten och kaloriintaget hos vissa användare, vilket leder till lätt viktökning över tiden.

Forskning har dock inte bekräftat att CoQ10 ökar aptiten eller matintaget. Eventuell ökning av aptit och kaloriintag är sannolikt blygsam och varierar avsevärt mellan olika individer.

Muskeltillväxt

En liten andel av CoQ10-användarna märker en ökning av muskelmassan efter tillskott, vilket ökar vikten. CoQ10 förbättrar cellulär energiproduktion och mitokondriell funktion, vilket kan förbättra fysisk prestanda. Detta kan möjliggöra bättre muskeluppbyggnad i kombination med styrketräning.

CoQ10 är dock inte ett muskelbyggande tillskott. Eventuell ökning av muskelmassa kommer sannolikt att vara minimal för de flesta användare.

Masker för fettförbränning

I vissa fall kan CoQ10 hjälpa till att förbränna små mängder fett genom att öka ämnesomsättningen, samtidigt som vattenvikten ökar. Fettförbränningen kan döljas av vattenretention, vilket gör att det verkar som om den totala vikten har ökat något.

Det finns dock begränsade bevis för att CoQ10 ökar fettförbränningen avsevärt. Eventuella metaboliska effekter är sannolikt blygsamma.

Individuell variation

Det är viktigt att notera att människors svar på kosttillskott kan variera beroende på faktorer som genetik, kost, medicinska tillstånd, mediciner med mera. Vissa individer kan uppleva lätt vattenretention, aptitförändringar eller andra effekter från CoQ10-tillskott medan andra inte gör det. En liten andel användare som rapporterar viktökning betyder inte att tillskottet direkt orsakar det.

Tips för att förhindra viktuppgång med CoQ10

Om du märker av några extra kilon efter att ha börjat med CoQ10 finns det åtgärder du kan vidta för att komma tillbaka på rätt spår:

 • Övervaka ditt kaloriintag och undvik att äta för mycket. CoQ10 ökar sannolikt inte direkt aptiten eller kalorierna, så var uppmärksam på dina portionsstorlekar.
 • Drick rikligt med vatten. Att hålla sig väl hydrerad kan motverka eventuella vätskeretentionseffekter av CoQ10.
 • Väg dig regelbundet. Små viktökningar i vätskeform kan verka överdrivna på vågen. Genom att väga dig dagligen eller varje vecka kan du skilja fettökning från vattenvikt.
 • Motionera mer. Att förbränna extra kalorier genom konditionsträning, styrketräning eller annan aktivitet kan förhindra viktökning. CoQ10 kan också förbättra din träningsprestanda.
 • Överväg en lägre dos av CoQ10. Försök att minska dosen för att se om det har någon inverkan på vikten. Samarbeta med din läkare för att hitta den lämpligaste dosen.
 • Ge det lite tid. Mindre viktfluktuationer är vanliga när man börjar med ett nytt kosttillskott. Fortsätt med CoQ10 i några veckor för att se om eventuell initial vätskeretention försvinner.
 • Prata med din läkare. Diskutera eventuella problem med viktförändringar med din läkare och låt honom/henne följa dina framsteg med CoQ10.

Med rätt dosering, övervakning och en hälsosam livsstil bör du kunna ta CoQ10 utan att uppleva betydande viktökning. Fokusera på fullvärdiga livsmedel, regelbunden motion och andra hälsosamma vanor för långsiktig viktkontroll.

Typisk dosering av CoQ10 och försiktighetsåtgärder

Standarddoseringen för CoQ10 är 100-200 mg per dag, uppdelat på 1-2 doser som intas i samband med måltid för bästa upptag.

Megadoser på upp till 500 mg per dag har använts vid specifika tillstånd som hjärtsvikt, men det saknas belägg för fördelar med doser över 200 mg per dag. Höga doser kan också öka risken för biverkningar.

CoQ10 tolereras i allmänhet väl, även vid högre doser. Potentiella biverkningar kan inkludera:

 • Illamående, kräkningar, diarré
 • Sömnlöshet
 • Hudutslag
 • Utmattning
 • Influensaliknande symtom
 • Yrsel
 • Irritabilitet

CoQ10-tillskott kan interagera med blodförtunnande medel som warfarin och statiner som används mot högt kolesterol. Rådfråga din läkare innan du använder CoQ10 om du tar några mediciner eller har ett medicinskt tillstånd, särskilt hjärtrelaterat.

Vissa grupper bör undvika CoQ10-tillskott om inte läkaren har godkänt det:

 • Kvinnor som är gravida eller ammar
 • Personer med diabetes eller som tar läkemedel för blodsockerkontroll
 • De som ska opereras inom 2 veckor
 • Mottagare av organtransplantation
 • Personer med lågt blodtryck eller som tar blodtryckssänkande läkemedel

CoQ10 är sannolikt säkert för de flesta friska vuxna när det används på rätt sätt. Men diskutera det med din vårdgivare för att ta itu med eventuella problem och avgöra om det är rätt för dina individuella behov.

Slutresultatet

Sammanfattningsvis finns det få bevis för att CoQ10-tillskott direkt orsakar viktökning. Vissa användare rapporterar små ökningar av kroppsvikten efter att ha startat CoQ10, potentiellt på grund av vattenretention, ökad aptit, muskeltillväxt eller maskerande effekter av fettförlust.

Forskning har dock inte bekräftat någon större inverkan av CoQ10 på vikt eller kroppssammansättning. Eventuell viktökning är sannolikt blygsam och tillfällig.

Med rätt dosering, vätskebalans, motion och en balanserad kost är det osannolikt att CoQ10 leder till betydande viktförändringar hos de flesta människor. Men som med alla kosttillskott bör du vara uppmärksam på din individuella respons och diskutera problem med din läkare.

Fokusera på hälsosamma vanor för långsiktig viktkontroll och välbefinnande - CoQ10 kan ge ytterligare fördelar som hjärthälsa, ökad energi och träningsprestanda.

Resurser som använts för att skriva denna artikel

Langsjoen, P. H., & Langsjoen, A. M. (2014). Tillskott av ubiquinol hos patienter med avancerad hjärtsvikt. Biofactors (Oxford, England), 40(1), 119-128. https://doi. org/10.1002/biof.1123

Mohr, D., Bowry, V. W., & Stocker, R. (1992). Kosttillskott med koenzym Q10 resulterar i ökade nivåer av ubikinol-10 i cirkulerande lipoproteiner och ökad motståndskraft hos humant lågdensitetslipoprotein mot initiering av lipidperoxidation. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Lipids and Lipid Metabolism, 1126(3), 247-254. https://doi.org/10.1016/0005-2760(92)90241-B

Gökbel, H., Gül, I., Belviranlı, M., & Okudan, N. (2010). Effekterna av koenzym Q10-tillskott på prestanda under upprepade anfall av supramaximal träning hos stillasittande män. The Journal of Strength & Conditioning Research, 24(1), 97-102. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181c1da3a

Digiesi, V., Cantini, F., Oradei, A., Bisi, G., Guarino, G. C., & Brocchi, A. (1994). Koenzym Q10 vid essentiell hypertoni. Molecular Aspects of Medicine, 15, s257-s263. https://doi. org/10.1016/0098-2997(94)90094-9

Kumar, A., Kaur, H., Devi, P., & Mohan, V. (2009). Rollen för koenzym Q10 (CoQ10) vid hjärtsjukdom, högt blodtryck och Meniere-liknande syndrom. Pharmacology & Therapeutics, 124(3), 259-268. https://doi. org/10.1016/j.pharmthera.2009.07.003

Shults, C. W., Oakes, D., Kieburtz, K., Beal, M. F., Haas, R., Plumb, S., Juncos, J. L., Nutt, J., Shoulson, I., Carter, J., Kompoliti, K., Perlmutter, J. S., Reich, S., Stern, M., Watts, R. L., Kurlan, R., Molho, E., Harrison, M., & Lew, M. (2002). Effekter av koenzym Q10 vid tidig Parkinsons sjukdom: bevis för att den funktionella nedgången bromsas. Archives of Neurology, 59(10), 1541-1550. https://doi. org/10.1001/archneur.59.10.1541

Young, A. J., Johnson, S., Steffens, D. C., & Doraiswamy, P. M. (2007). Koenzym Q10: en översyn av dess löfte som ett neuroprotectant. CNS spectrums, 12(1), 62-68. https://doi. org/10.1017/s1092852900020328

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Post related products

Produktsökare