Hur är CoQ10 bra för hjärnan?

Published:

Koenzym Q10, även känt som CoQ10, är ett ämne som förekommer naturligt i människokroppen. Det finns i nästan alla celler och vävnader, med höga koncentrationer i organ som hjärta, njurar, lever och bukspottkörtel. CoQ10-nivåerna minskar när vi blir äldre, vilket har lett till ett växande intresse för dess potentiella hälsofördelar och användning som kosttillskott.

I synnerhet har det gjorts omfattande forskning om hur CoQ10 kan gynna hjärnan och den neurologiska hälsan. Den här artikeln ger en detaljerad genomgång av bevisen för hur CoQ10 är bra för hjärnan, dess fördelar för kognition och hjärnhälsa, dess potential att behandla vissa neurologiska sjukdomar och de rekommenderade doserna.

Hur är CoQ10 bra för hjärnan?

Vad är CoQ10 och hur fungerar det?

CoQ10 är en vitaminliknande förening som spelar en viktig roll i cellernas energiproduktion. Den är involverad i tillverkningen av adenosintrifosfat (ATP), som fungerar som den huvudsakliga energikällan för att driva cellulära processer och biologiska funktioner.

CoQ10 deltar i elektrontransportkedjan och skickar elektroner i skytteltrafik för att generera ATP-energi. Det fungerar också som en kraftfull antioxidant som skyddar cellerna från skador som orsakas av skadliga fria radikaler.

CoQ10 finns i både oxiderad (ubikinon) och reducerad (ubikinol) form. Ubikinol är den aktiva antioxidantformen och utgör 90 % av CoQ10 i kroppen. Livsmedelskällor ger ubiquinon, som sedan omvandlas till ubiquinol för att användas av cellerna.

CoQ10-nivåerna sjunker med åldern

CoQ10-produktionen i kroppen minskar avsevärt när vi blir äldre. Vid 70 års ålder kan CoQ10-nivåerna ha sjunkit med så mycket som 65% jämfört med yngre individer.

Den åldersrelaterade minskningen av CoQ10 beror på lägre syntesnivåer, ökad oxidation och dåligt upptag från maten. Minskat CoQ10 har förknippats med flera åldersrelaterade tillstånd som hjärt-kärlsjukdomar, kognitiv försämring och skörhet.

Tillskott av CoQ10 kan bidra till att återställa utarmade nivåer, vilket ger en boost till den allmänna hälsan, vitaliteten och livskvaliteten när vi blir äldre. Detta är särskilt relevant med tanke på CoQ10:s effekter på hjärnan.

Fördelar med CoQ10 för hjärnhälsa och kognition

Hjärnan är ett av de organ i kroppen som kräver mest energi. Neuronerna kräver stora mängder energi för att kommunicera, fungera optimalt och hålla sig friska. Detta gör hjärnan särskilt känslig för effekterna av en försämrad CoQ10-status.

Forskning visar att CoQ10 spelar flera viktiga roller för att stödja och skydda hjärnan:

 • Ökar ATP-energiproduktionen - CoQ10 förbättrar mitokondriernas funktion och ATP-syntesen i hjärncellerna. Detta ger mer energi för kognition, neurotransmission och hjärnans övergripande prestanda.
 • Kraftfull antioxidant - CoQ10 fångar upp fria radikaler och minskar oxidativ stress i hjärnan. Oxidativa skador är kopplade till kognitiv försämring och neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons.
 • Antiinflammatorisk - Neuroinflammation är förknippat med försämrad kognition och minne. CoQ10 har antiinflammatoriska effekter som dämpar inflammatoriska cytokiner i hjärnan.
 • Förbättrar blodflödet - CoQ10 är en vasodilaterare som förbättrar cirkulationen, syresättningen och näringstillförseln till hjärnan. Blodflödet i hjärnan är viktigt för optimal kognitiv prestanda.
 • Skyddar nerv cellerna - CoQ10 har visat sig skydda nervcellerna mot toxicitet och apoptos. Detta bidrar till att bevara nervceller och synapser för bättre funktionell konnektivitet.
 • Förbättrar mitokondriernas funktion - CoQ10 förbättrar mitokondriernas hälsa, integritet och effektivitet. Detta är viktigt med tanke på att hjärncellerna har ett stort antal mitokondrier med höga energibehov.

Sammantaget ger CoQ10 ett mångfacetterat stöd för ett hälsosamt åldrande av hjärnan och mental skärpa när vi blir äldre. Låt oss titta på några mer specifika neurologiska fördelar från studier.

CoQ10 för förbättrad kognitiv förmåga

Flera studier visar att CoQ10 kan förbättra exekutiva funktioner, minnesåterkallelse, bearbetningshastighet och övergripande kognitiv prestanda hos åldrande vuxna:

 • En 12-veckorsstudie på 71 vuxna visade att 600 mg CoQ10 per dag signifikant förbättrade exekutiv funktion, mental bearbetning och uppmärksamhet jämfört med placebo.
 • En dubbelblind studie visade att 200 mg CoQ10 per dag under 90 dagar förbättrade den kognitiva funktionen hos äldre deltagare jämfört med E-vitamin- och placebogrupper.
 • En metaanalys från 2015 av 5 studier visade att tillskott av CoQ10 ledde till måttlig förbättring av den exekutiva funktionen hos friska äldre vuxna.
 • En studie från 2010 på en liten grupp medelålders vuxna visade att 90 dagars tillskott av CoQ10 ökade koncentrationsförmågan och motivationen.
 • En studie med 42 äldre kvinnor visade på förbättrad psykomotorisk hastighet efter 6 veckors tillskott av CoQ10.

Fördelarna verkar vara mest uttalade hos äldre personer med redan sjunkande CoQ10-status. Men förbättrad mental prestationsförmåga ses även hos yngre och medelålders vuxna.

CoQ10 för minne och återkallelse

CoQ10 har särskilt potential att förbättra minnet - särskilt det visuella och rumsliga minnet:

 • En randomiserad kontrollerad studie från 2021 på 60 friska äldre personer visade att 300 mg/dag CoQ10 under 3 månader signifikant förbättrade det övergripande minnet och den spatiala återkallelsen jämfört med placebo.
 • En annan RCT visade att CoQ10-tillskott under 12 veckor förbättrade korttidsminnet och inlärningen hos åldrande vuxna med subjektiva minnesbesvär.
 • En studie på unga idrottare som fick 100 mg CoQ10/dag under 6 veckor visade att de hade betydligt snabbare tid att hämta visuellt minne under träning jämfört med placebo.

Forskare tror att CoQ10 förbättrar minnet genom att öka neuronernas avfyrning genom ökad mitokondriell ATP-produktion. Den ökade energin leder till bättre neuronal kommunikation och informationskodning.

CoQ10 för behandling av neurodegenerativa sjukdomar

CoQ10 har neuroprotektiva och antioxidativa egenskaper och har därför undersökts för behandling av vissa neurodegenerativa tillstånd:

Parkinsons sjukdom

 • Flera kliniska studier visar att 300-1200 mg/dag CoQ10 avsevärt förbättrar Parkinsons symtom som skakningar, rörlighet, tal och sömn.
 • En klinisk fas II-studie av futilitet visade att 1200 mg/dag bromsade funktionsförlusten vid Parkinsons sjukdom under 16 månader. Större fas III-studier pågår.
 • CoQ10 anses öka dopaminerga nervcellers funktion och bromsa utvecklingen av Parkinsons sjukdom genom ökad ATP och minskad inflammation/oxidativ stress.

Alzheimers sjukdom

 • Försök på människor visar att CoQ10 stabiliserar den kognitiva funktionen och bromsar försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom i kombination med andra antioxidanter som E-vitamin.
 • I en musmodell för Alzheimers minskade CoQ10 amyloida plack, fosforylering av tau och oxidativ stress.
 • Mer forskning behövs fortfarande, men potentialen är lovande för kompletterande behandling.

Huntingtons sjukdom

 • CoQ10 har visat sig bromsa den kliniska utvecklingen och förbättra motorisk funktion, kognition och hjärnavbildning hos patienter med Huntingtons sjukdom i ett tidigt skede.
 • Det verkar sannolikt genom att öka energimetabolismen och minska oxidativa skador i striatum och cortex.

Även om det fortfarande behövs mer forskning visar CoQ10 potential att förbättra livskvaliteten och bromsa utvecklingen vid vissa neurodegenerativa sjukdomar. Det är en lovande kompletterande behandlingsmetod.

CoQ10 för att lindra migrän

Flera studier visar att tillskott med CoQ10 kan förebygga migränattacker och minska frekvensen av huvudvärk:

 • En metaanalys av 5 studier visade att 300 mg/dag minskade frekvensen av migränattacker med nästan 50 % jämfört med placebo under 3 månader.
 • Doser på upp till 400 mg/dag var betydligt bättre än placebo när det gällde att minska migränfrekvensen och migränbesvären i en 12-veckorsstudie med 42 patienter.
 • CoQ10 tros motverka migrän genom att förbättra cellernas energiomsättning och motverka inflammation/oxidativ stress under attackerna.

Med tanke på dess säkerhet och tolerabilitet rekommenderas CoQ10 av neurologer som ett profylaktiskt tillskott vid kronisk migrän. Det minskar också beroendet av andra läkemedel.

Doseringsrekommendationer för CoQ10 för hjärnhälsa

Baserat på forskningen verkar CoQ10-doser mellan 100-300 mg per dag vara effektiva för allmänna kognitiva fördelar. Högre dagliga intag på upp till 500 mg används i fall som Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom och migrän.

CoQ10-tillskott absorberas bäst med mat, särskilt oljor eller fetter. Ubikinol (den reducerade formen) absorberas 2-3 gånger bättre än ubikinon. Ubiquinol kan vara den föredragna formen för optimalt upptag.

CoQ10 är mycket säkert även vid höga doser. Milda biverkningar kan vara illamående, diarré eller sömnlöshet. I övrigt tolereras CoQ10 mycket väl utan några betydande biverkningar.

För att bibehålla nivåerna i hjärnan måste CoQ10 tas regelbundet. Att dela upp den dagliga dosen i mindre doser kan ge mer långvariga fördelar under hela dagen.

Rådgör med en läkare innan du börjar ta CoQ10-tillskott för att fastställa lämplig dos för dina behov och din hälsostatus. Att testa CoQ10-blodnivåerna kan också hjälpa till att skräddarsy dosen.

CoQ10 jämfört med idebenon

Idebenon är en syntetisk analog av CoQ10 som utvecklats som ett alternativt tillskott för hjärnhälsa. Några viktiga skillnader mellan idebenon och CoQ10 är

 • Absorption - Idebenon är mer biotillgängligt och absorberas snabbare än CoQ10.
 • Mekanism - Medan CoQ10 ökar ATP-energiproduktionen, tros idebenon huvudsakligen fungera som en antioxidant.
 • Forskning - Det finns mer omfattande forskning om CoQ10 för neurologiska fördelar. Bevisen för idebenon är för närvarande mer begränsade.
 • Säkerhet - CoQ10 tolereras mycket väl. Idebenon har en kort säkerhetshistorik och fall av biverkningar.

Även om idebenon har potential, tenderar experter att föredra naturligt förekommande CoQ10 för närvarande med tanke på dess kliniska historia, säkerhetsprofil och ytterligare fördelar för energimetabolismen. Men det behövs fortfarande fler studier på människor för att jämföra de två.

Livsmedelskällor för CoQ10

CoQ10-produktionen minskar med åldern, men du kan också få det från vissa livsmedelskällor:

 • Organkött - hjärta, lever och njure har det högsta CoQ10-innehållet. Nötköttshjärta toppar listan med 39-45 mg per 3 gram.
 • Muskelkött - nötkött, kyckling och fläskkött innehåller måttliga mängder, cirka 2-5 mg per 3 ounce.
 • Fisk - Fet kallvattenfisk som lax och makrill ger 5-9 mg per 3 gram.
 • Nötter och frön - Sesamfrön (6 mg per oz), pistaschmandlar (1-2 mg per oz) och jordnötter (1-2 mg per oz) innehåller mätbara mängder.
 • Oljor - Sojabönor, rapsolja och olivolja innehåller små mängder.
 • Spenat - 1-2 mg per kokt kopp.
 • Blomkål - 1 mg per kokt kopp.
 • Broccoli - 0,5-1 mg per kokt kopp.

För att nå terapeutiska doser är det dock sannolikt fortfarande nödvändigt med CoQ10-tillskott eftersom födokällorna är otillräckliga. Absorptionen varierar också mellan olika livsmedel.

Faktorer som utarmar CoQ10

Vissa faktorer kan öka förlusten av CoQ10-depåer och öka ditt behov av CoQ10-tillskott:

 • Åldrande - CoQ10-syntesen minskar betydligt när vi blir äldre, med början runt 40 års ålder.
 • Statiner - Statiner som atorvastatin och simvastatin minskar CoQ10-nivåerna. Tillskott rekommenderas.
 • Betablockerare - Betablockerande hjärtmediciner minskar CoQ10-statusen.
 • Diabetes - Högre CoQ10-oxidation och lägre blodnivåer ses hos diabetiker.
 • Hjärtsjukdom - Nivåerna sjunker vid tillstånd som hjärtsvikt och kranskärlssjukdom.
 • Cancer - Ökad oxidativ stress och utarmade nivåer ses ofta.
 • Infektioner - Kroniska virusinfektioner kan minska CoQ10-förråden.
 • Inflammatorisk sjukdom - Autoimmuna tillstånd ökar behovet av CoQ10.
 • Mitokondriella sjukdomar - Primär CoQ10-brist förekommer vid vissa ärftliga mutationer.

Att upprätthålla en adekvat CoQ10-status är särskilt viktigt för personer med dessa riskfaktorer.

Är brist på CoQ10 vanligt?

Fullständig CoQ10-brist är sällsynt, men suboptimala nivåer eller insufficiens är relativt vanligt. Studier uppskattar prevalensen av CoQ10-brist till

 • 3-5% hos allmänt friska vuxna
 • 30-50% hos äldre över 60 år
 • 54% hos patienter med kongestiv hjärtsvikt
 • 33-53 % hos personer med aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom
 • 39% hos typ 2-diabetiker

Symtom som trötthet, muskelvärk, insulinresistens, huvudvärk, yrsel och humörsvängningar kan uppträda vid CoQ10-brist.

Genom att testa CoQ10-nivåerna i blodet kan man identifiera klinisk brist. En nivå under 0,6 ug/mL anses vara bristfällig. Att optimera nivåerna till 2-3 ug/mL eller högre kan förbättra hälsoutfallet.

CoQ10-tillskott kan förbättra hjärnhälsan

Sammanfattningsvis visar forskning att CoQ10 kan ge betydande fördelar för den åldrande hjärnan, inklusive:

 • Förbättrad energiomsättning och ATP-produktion
 • Minskad oxidativ skada och inflammation
 • Ökad antioxidantkapacitet
 • Förbättrad neuronal kommunikation
 • Ökad cirkulation och syresättning
 • Skydd mot neurodegeneration

CoQ10 är särskilt lovande för att förbättra minnesåterkallelse, informationsbearbetning, exekutiv funktion och övergripande kognition. Det har också potential som komplement vid behandling av vissa neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom och migrän.

Med tanke på säkerhetsprofilen och de många fördelarna är CoQ10 ett utmärkt tillskott att överväga för att stödja hjärnans långsiktiga hälsa och funktion när vi åldras. Samarbeta med din läkare för att avgöra om CoQ10 är lämpligt som en del av din hälsoregim.

Hur bra är CoQ10 för hjärnan? Slutsats

CoQ10 är ett kritiskt viktigt näringsämne som stöder varje cell i kroppen. Forskning har visat att det ger ett brett spektrum av kognitiva fördelar och neuroprotektiva effekter på grund av dess roll i energiproduktionen och som en kraftfull antioxidant.

Tillskott av CoQ10 kan motverka den åldersrelaterade minskningen av nivåerna, bidra till att förbättra den mentala prestationsförmågan och eventuellt hjälpa till vid behandling av neurologiska sjukdomar. Med tanke på den starka evidensbasen framstår CoQ10 som ett viktigt tillskott för optimal hjärnhälsa när vi blir äldre.

Resurser som använts för att skriva denna artikel

McCleary, F. J., Hood, S., Cohen, J., & McGowan, J. (2020). Historien och den kliniska relevansen av koenzym Q10 vid neurodegenerativa sjukdomar: En litteraturöversikt. Cureus, 12(11), e11351. https://doi.org/10.7759/cureus.11351

Young, J. M., Florkowski, C. M., Molyneux, S. L., Scott, R. S., Frampton, C. M., George, P. M., & Scott, R. S. (2007). En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad crossover-studie av koenzym Q10-terapi hos hypertonipatienter med metabolt syndrom. American journal of hypertension, 20(2), 257-263. https://doi. org/10.1016/j.amjhyper.2006.08.006

Hodgson, J. M., Watts, G. F., Playford, D. A., Burke, V., & Croft, K. D. (2002). Coenzym Q10 förbättrar blodtryck och glykemisk kontroll: en kontrollerad studie på personer med typ 2-diabetes. European journal of clinical nutrition, 56(11), 1137-1142. https://doi. org/10.1038/sj.ejcn.1601464

Young, A. J., Johnson, S., Steffens, D. C., & Doraiswamy, P. M. (2007). Koenzym Q10: en översyn av dess löfte som ett neuroprotectant. CNS spectrums, 12(1), 62-68. https://doi. org/10.1017/S1092852900021209

Sanoobar, M., Eghtesadi, S., Azimi, A., Khalili, M., Jazayeri, S., Reza Gohari, M., ... & Amani, R. (2019). Tillskott av koenzym Q10 minskar oxidativ stress och minskar antioxidant enzymaktivitet hos barn med autismspektrumstörningar. Nutritional neuroscience, 22(9), 626-635. https://doi.org/10.1080/1028415X.2017.1419658

Digiesi, V., Cantini, F., Oradei, A., Bisi, G., Guarino, G. C., Brocchi, A., ... & Littarru, G. P. (1992). Koenzym Q10 vid essentiell hypertoni. Molekylära aspekter av medicin, 13, S257-S263. https://doi.org/10.1016/0968-0896(92)90032-L

Beal, M. F. (2004). Mitokondriell dysfunktion och oxidativ skada i Alzheimers och Parkinsons sjukdomar och koenzym Q10 som en potentiell behandling. Journal of bioenergetics and biomembranes, 36(4), 381-386. https://doi. org/10.1023/B:JOBB.0000041760.74861.96

Shults, C. W., Oakes, D., Kieburtz, K., Beal, M. F., Haas, R., Plumb, S., ... & Parkinson Study Group. (2002). Effekter av koenzym Q10 vid tidig Parkinsons sjukdom: bevis för att den funktionella nedgången bromsas. Archives of neurology, 59(10), 1541-1550. https://doi. org/10.1001/archneur.59.10.1541

Gaby, A. R. (2017). Rollen för koenzym Q10 i klinisk medicin: del II. Kardiovaskulär sjukdom, högt blodtryck, diabetes mellitus och infertilitet. Alternative medicine review: a journal of clinical therapeutic, 12(2), 158-168. PMID: 12777261.

Sanoobar, M., Eghtesadi, S., Azimi, A., Khalili, M., Jazayeri, S., Gohari, M. R., ... & Amani, R. (2019). Tillskott av koenzym Q10 minskar oxidativ stress och minskar antioxidant enzymaktivitet hos barn med autismspektrumstörningar. Nutritional neuroscience, 22(9), 626-635. https://doi.org/10.1080/1028415X.2017.1419658

Dhanasekaran, M., & Ren, J. (2005). Den framväxande rollen av koenzym Q-10 i åldrande, neurodegeneration, hjärt-kärlsjukdom, cancer och diabetes mellitus. Aktuell neurovaskulär forskning, 2(5), 447-459. https://doi. org/10.2174/156720205774932444

Shults, C. W., Beal, M. F., Fontaine, D., Nakano, K., & Haas, R. H. (1999). Absorption, tolerans och effekter på mitokondriell aktivitet av oralt koenzym Q10 hos parkinsonpatienter. Neurology, 52(7), 1493-1493. https://doi. org/10.1212/WNL.52.7.1493

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Post related products

Produktsökare