När ska jag ta CoQ10 och hur mycket?

Published:

Coenzym Q10 (CoQ10) är ett populärt kosttillskott som tas av miljontals människor som vill förbättra sin hälsa, energinivå, idrottsprestation, hjärthälsa och mycket mer. Men för att få ut mesta möjliga av denna kraftfulla antioxidant är det viktigt att ta CoQ10 vid rätt tidpunkt på dagen och i rätt dos.

Här får du en djupgående genomgång av när du ska ta CoQ10 och hur du fastställer den optimala dagliga mängden baserat på dina behov och mål.

När ska jag ta CoQ10 och hur mycket?

Vad är CoQ10?

Innan vi diskuterar tidpunkten och doseringen av CoQ10-tillskott, låt oss granska vad CoQ10 är och varför människor tar det:

 • CoQ10 är en antioxidant som bildas naturligt i kroppen.
 • Det koncentreras i cellernas mitokondrier där energi produceras.
 • Det hjälper till att omvandla mat till cellulär energi.
 • Det fungerar också som en kraftfull antioxidant i kroppen.
 • Livsmedelskällor inkluderar kött, fisk, nötter, frön och oljor.
 • Nivåerna börjar sjunka i 30- och 40-årsåldern.

Genom att ta ett tillskott av CoQ10 kan du återställa sjunkande nivåer och dra nytta av följande fördelar:

 • Ökad energi och uthållighet
 • Förbättrad hjärthälsa
 • Förbättrad hjärnfunktion
 • Skydd mot antioxidanter
 • Bättre träningsresultat
 • Anti-aging effekter

Men för att maximera dessa fördelar är timing och dosering viktiga överväganden.

Vilken är den bästa tiden på dagen att ta CoQ10?

De flesta experter rekommenderar att man tar CoQ10-tillskott på morgonen eller tidigt på eftermiddagen. Här är varför denna tidpunkt är idealisk:

Maximerar absorptionen

Det finns belägg för att CoQ10 absorberas bäst när det intas i samband med måltider som innehåller fett eller olja. Om du tar CoQ10 på morgonen eller tidig eftermiddag kan du samordna tillskottet med frukost, lunch eller mellanmål.

Att inta CoQ10 med mat ökar dess biotillgänglighet och absorption jämfört med att ta det på fastande mage.

Ger en energiboost

Många tar CoQ10 för att få en naturlig ökning av den dagliga energin. Genom att dosera under den första delen av dagen kan CoQ10 ge dig en ihållande energiboost när du behöver det som mest.

Oavsett om du arbetar, tränar, studerar eller är upptagen med dagliga aktiviteter är morgonen eller tidig eftermiddag den bästa tiden för CoQ10 för att höja energinivåerna.

Optimerar enhetligheten

Att ta CoQ10 vid samma tidpunkt varje dag hjälper till att hålla blodnivåerna på en jämn nivå, vilket ger positiva effekter dygnet runt. En morgon- eller middagsrutin gör det lättare att komma ihåg dosen och gör det till en vana.

Att ställa in ett dagligt alarm som påminnelse kan hjälpa dig att genomföra ett konsekvent schema och undvika att missa doser.

Ger tid för absorption

CoQ10 når sin högsta koncentration i blodet ca 6 timmar efter intag. Om du tar det tidigare på dagen får kroppen mer tid på sig att absorbera hela dosen och utnyttja den optimalt.

En kvällsdos innebär mindre tid för CoQ10-nivåerna att nå sin topp innan du går och lägger dig.

Eftersträva minst 6 timmars uppehåll mellan intag av tillskott och sömn, vilket talar för en dosering tidigt på dagen eller mitt på dagen.

Förebygger sömnstörningar

Även om det är sällsynt, rapporterar vissa personer tillfällig sömnlöshet eller sömnstörningar när de tar CoQ10 nära sänggåendet. Detta kan bero på dess energigivande effekter.

Genom att ta CoQ10-tillskott senast tidig eftermiddag kan du förebygga eventuell stimulering och sömnproblem på natten.

För att maximera fördelar, absorption, bekvämlighet och konsekvent användning rekommenderar experter att du tar ditt dagliga CoQ10-tillskott mellan frukost och lunch.

Hur mycket CoQ10 bör du ta dagligen?

Den optimala dosen CoQ10 kan variera från 50 mg till 500 mg per dag beroende på dina behov. Ålder, hälsotillstånd, medicinering och kostintag påverkar den optimala mängden. Här är några allmänna riktlinjer för dosering av CoQ10:

Allmän hälsa

 • 100-200 mg per dag
 • Uppdelade doser i samband med måltid
 • Förbättrar energi, kognitiv funktion och hjärthälsa
 • Överväg åldersbaserad dosering

Åldersbaserade rekommendationer

 • 20-30 år: 50-100 mg dagligen
 • Ålder 31-50: 100-200 mg dagligen
 • Över 50 år: 200+ mg dagligen

Hjärtsjukdomar

 • Måttlig sjukdom: 200 mg dagligen
 • Avancerad sjukdom: 300-600 mg dagligen
 • Delade doser med föda
 • Kan ta 2-3 månader för effekter

Högt kolesterol

 • 100-200 mg per dag
 • Ta tillsammans med kolesterolsänkande läkemedel
 • Minskar biverkningar av statinläkemedel

Högt blodtryck

 • 200 mg per dag
 • Uppdelade doser i samband med måltid
 • Kan ta 2-12 veckor att se effekt

Diabetes

 • 100 mg två gånger per dag
 • Ta tillsammans med antidiabetika
 • Förbättrar blodsockerkontrollen

Neurologiska sjukdomar

 • 200-400 mg per dag
 • Kräver minst 2-3 månader för att erhålla förmåner

Migrän huvudvärk

 • 400 mg per dag
 • Delade doser med föda
 • Förebygger migränfrekvens

Fertilitetsfrågor

 • 200-300 mg dagligen
 • Utökas till partner i tillämpliga fall
 • Förbättrar kvaliteten på spermier och ägg

Idrottslig prestation

 • 100-300 mg per dag
 • Uppdelning före och efter träning
 • Kan ta 2 veckor att förbättra uthålligheten

Under medicinsk övervakning anses doser upp till 500 mg dagligen vara säkra vid längre tids användning. Diskutera alltid din dosering med din läkare, särskilt om du tar andra mediciner eller har hälsotillstånd. Mer är inte nödvändigtvis bättre med CoQ10.

Vilken som är din optimala dagliga dos beror på dina behov och din respons. Ha tålamod när du börjar, eftersom fördelarna uppkommer gradvis under veckor till månader för vissa indikationer. Håll dig till en dosering i 2-3 månader innan du ändrar den baserat på dina resultat.

Ta CoQ10-tillskott klokt och konsekvent för att låsa upp hela spektrumet av fördelar.

När du ska ta CoQ10 baserat på ditt mål

Utöver tiden på dagen kan tidpunkten för ditt CoQ10-tillskott i förhållande till aktiviteter, träning eller medicinering ytterligare maximera dess effektivitet:

Energiförstärkning

 • Ta 100-200 mg på morgonen varje dag
 • Ger mer än 6 timmars absorption och ihållande energi

Kognitivt stöd

 • Ta 100-200 mg CoQ10 i samband med frukost
 • Förbättrar mental klarhet, fokus och minne

Hjärtats hälsa

 • Ta 100-200 mg morgon och kväll
 • Konsekvent dosering förbättrar hjärtfunktionen

Kolesterolkontroll

 • Ta 100 mg CoQ10 tillsammans med statinläkemedel
 • Hjälper till att undvika biverkningen muskelvärk

Blodtryck

 • Ta 100-200 mg i uppdelade doser
 • Säkerställ minst 6 timmar före kontroll av BP

Förebyggande av migrän

 • Ta 100 mg 2x-3x dagligen i samband med måltid
 • Konsekvent dosering förebygger uppkomst av migrän

Diabeteshantering

 • Ta 100 mg 2x dagligen tillsammans med antidiabetika
 • Förbättrar A1C-nivåerna på 2-3 månader

Prestanda vid träning

 • Ta 100-200 mg före träningspasset
 • Och/eller 100-200 mg efter träning
 • Förbättrar uthållighet och återhämtning

Fertilitetsstöd

 • Ta 200 mg varje morgon
 • Förbättrar ägg- och spermiekvaliteten under mer än 3 månader

Korrekt dosering kan bidra till att maximera CoQ10:s effektivitet för dina hälsomål. Rådgör som alltid med din läkare innan du tar tillskott.

Vad är det bästa sättet att ta ett CoQ10-tillskott?

För att få ut mesta möjliga av ditt CoQ10-tillskott:

 • Ta din dagliga dos i 2-3 uppdelade doser snarare än en stor dos. Två gånger om dagen (morgon och eftermiddag) är idealiskt.
 • Ta alltid CoQ10-tillskott tillsammans med en måltid som innehåller olja eller fett. Detta ökar absorptionen avsevärt.
 • Leta efter kosttillskott i mjuka gelkapslar istället för tabletter. Oljematrisen förbättrar biotillgängligheten.
 • Undvik att ta CoQ10 på fastande mage, eftersom upptaget då blir sämre.
 • Förvara CoQ10 på en sval och torr plats som är skyddad från värme och ljus.
 • Köp kvalitetsmärken som testats för korrekt styrka och renhet.
 • Tala med din läkare om CoQ10, särskilt om du tar andra läkemedel eller har andra hälsoproblem.
 • Var konsekvent och tålmodig. Det kan ta 2-3 månader innan du känner av de fulla effekterna.

Med rätt schema, dosering och tillskott kan din kropp använda CoQ10 mer effektivt. Följ medicinsk rådgivning och hitta det som fungerar bäst för dina unika behov.

Finns det biverkningar eller försiktighetsåtgärder för CoQ10?

CoQ10 anses vara extremt säkert, även i höga doser. Men det finns några grundläggande försiktighetsåtgärder att tänka på:

 • Huvudvärk, yrsel, illamående och sömnlöshet kan förekomma men är vanligtvis milda. Minska dosen om biverkningarna utvecklas.
 • CoQ10 kan sänka blodsockernivån. Personer som behandlas med diabetesläkemedel bör noga övervaka blodsockret.
 • CoQ10 kan sänka blodtrycket något. Justera vid behov blodtryckssänkande medicinering under läkarvård.
 • Tala med din läkare innan du tar CoQ10 om du har leversjukdom, tar blodförtunnande medel eller ska genomgå en operation som kräver anestesi.
 • Avstå från CoQ10 minst 2 veckor före ett kirurgiskt ingrepp.
 • Rådgör med din läkare innan du tar CoQ10 om du är gravid eller ammar.
 • Var försiktig med att använda CoQ10 tillsammans med kemoterapi, eftersom det kan minska effekten.

Med ansvarsfull användning och medicinsk övervakning är CoQ10 mycket säkert för de flesta människor. Men individuella reaktioner varierar, så var uppmärksam på hur din kropp reagerar.

När ska jag ta CoQ10 och hur mycket? Slutsats

Om du upplever en nedgång i energinivåer, hjärnfunktion, hudhälsa, kardiovaskulär funktion eller träningsförmåga kan ett CoQ10-tillskott hjälpa dig. Det är också fördelaktigt för dem som tar statiner eller blodtrycksmediciner.

Du kan säkert prova CoQ10 under medicinsk övervakning om du har hjärtsjukdomar, diabetes, högt kolesterol, migrän, PCOS, manlig infertilitet, neurodegenerativ sjukdom eller njurproblem. Personer över 40 år kan också använda CoQ10 som ett näringsämne mot åldrande.

Men rådgör först med din läkare, få korrekta testresultat och hitta ett välrenommerat varumärke. Att ta CoQ10 enligt rekommendationerna baserat på dina behov, med rätt timing och lite tålamod kan ge stora hälsofördelar.

Kom bara ihåg att ge din kropp tid att absorbera och utnyttja CoQ10 baserat på tidpunkten för dina doser. Med konsekvent daglig användning kommer du snart att vara på väg att uppleva de fördelar som detta fantastiska antioxidantnäringsämne ger.

Resurser som använts för att skriva denna artikel

Om CoQ10 översikt och mekanismer:

Överväganden om tidpunkt för intag av CoQ10:

Hur man fastställer optimal dosering av CoQ10:

Om biverkningar och säkerhetsaspekter:

Om fördelarna med tillskott av CoQ10:

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Post related products

Produktsökare