Vad säger kardiologer om CoQ10?

Published:

Coenzym Q10, även känt som CoQ10, är ett ämne som hjälper till att generera energi i dina celler. Kroppen tillverkar CoQ10 naturligt, men produktionen tenderar att minska med åldern. Många kardiologer rekommenderar CoQ10-tillskott, särskilt för patienter med hjärtproblem. Här är en detaljerad genomgång av vad kardiologer säger om CoQ10 och dess fördelar för hjärthälsan.

Vad säger kardiologer om CoQ10?

Vad är CoQ10 och vad gör det i kroppen?

CoQ10 är en vitaminliknande förening som spelar en viktig roll i cellernas energiproduktion. Den hjälper till att omvandla maten du äter till cellulärt bränsle som din kropp använder för tillväxt och underhåll. CoQ10 finns i varje cell i kroppen, men är mycket koncentrerat i organ med högt energibehov, t.ex. hjärta, lever och njurar.

Här är några av CoQ10:s viktigaste funktioner:

 • Fungerar som antioxidant och skyddar cellerna från skador orsakade av fria radikaler
 • genererar energi i dina celler genom att vara involverad i något som kallas elektrontransportkedjan
 • Hjälper till att omvandla fett och socker till användbar cellulär energi
 • Krävs för korrekt mitokondriell funktion i cellerna
 • Hjälper till att reglera blodtryck och muskelkontraktioner
 • Stimulerar ditt immunförsvar

CoQ10-nivåerna kan börja sjunka redan vid 20 års ålder. De fortsätter att sjunka när du blir äldre. Andra orsaker till låg CoQ10-status är näringsbrist, fetma, diabetes, hjärtsjukdomar, cancer och användning av statinläkemedel.

Tillskott med CoQ10 syftar till att öka nivåerna i kroppen när den naturliga produktionen börjar avta. Många kardiologer rekommenderar det för att stödja hjärthälsan.

Varför rekommenderar kardiologer CoQ10?

Kardiologer rekommenderar regelbundet CoQ10-tillskott, särskilt till patienter som använder statiner eller har diagnostiserats med hjärtsjukdomar som kongestiv hjärtsvikt eller kardiomyopati.

Här är några av de främsta anledningarna till att kardiologer rekommenderar CoQ10:

Förbättrar hjärtfunktionen och symtomen på hjärtsvikt

Flera studier visar att tillskott med CoQ10 förbättrar symtomen vid hjärtsvikt och ökar ejektionsfraktionen - ett mått på hur väl hjärtat pumpar - med upp till 50 % hos patienter. Det minskar också andfåddhet och trötthet.

I en 12-månadersstudie av 420 patienter med hjärtsvikt minskade t.ex. CoQ10-tillskott utöver konventionell medicinering risken att dö av hjärtrelaterade orsaker med 43% ().

En annan studie visade att 1 200 mg CoQ10 per dag under ett år minskade antalet sjukhusinläggningar hos patienter med förvärrad hjärtsvikt ()

Skyddar mot biverkningar av statinläkemedel

Statiner som atorvastatin (Lipitor) och rosuvastatin (Crestor) används för att sänka kolesterolnivåerna. De verkar genom att blockera ett enzym som deltar i kolesterolproduktionen.

Tyvärr är samma enzym också involverat i syntesen av CoQ10. Statiner kan minska CoQ10-nivåerna med upp till 40% ().

Minskade CoQ10-nivåer tros ligga bakom många vanliga biverkningar av statinläkemedel, inklusive ():

 • Muskelsmärta, svaghet och kramper
 • Utmattning
 • Leverskador
 • Minnesförlust och dimmigt tänkande

Tillskott av CoQ10 eller CoQ10-berikade statiner har visat sig skydda mot dessa oönskade biverkningar utan att påverka statinernas kolesterolsänkande effekt ().

Kan hjälpa till att behandla hjärtrelaterade tillstånd som högt blodtryck, diabetes och kranskärlssjukdom

Även om det behövs mer forskning finns det vissa belägg för att tillskott med CoQ10 kan vara till nytta vid andra hjärtrelaterade tillstånd än hjärtsvikt:

 • Hypertoni: Kan sänka blodtrycket hos personer med högt blodtryck när det används ensamt eller tillsammans med andra läkemedel (). Det krävs minst 12 veckors behandling för att se en fördel.
 • Diabetes: Kan förbättra insulinkänsligheten och blodsockerkontrollen, särskilt i kombination med hälsosamma livsstilsförändringar ().
 • Kranskärlssjukdom (CAD): Kan minska symtomen på bröstsmärta och förbättra hjärtfunktionen hos personer med kranskärlssjukdom (). Mer forskning behövs.

Så sammanfattningsvis rekommenderar kardiologer regelbundet CoQ10-tillskott för att stödja hjärtfunktionen, minska biverkningarna av statiner och potentiellt hjälpa till att behandla andra kardiovaskulära tillstånd. Men alla är inte överens om fördelarna för alla patientgrupper.

Hur mycket CoQ10 rekommenderar kardiologer?

Den optimala dosen kan variera beroende på ditt hälsotillstånd och skälen till att du tar den. Doserna för CoQ10 varierar från 30 mg till så mycket som 2 000 mg dagligen.

Här är några allmänna doseringsrekommendationer som kardiologer ger baserat på ditt mål med att ta CoQ10:

Underhåll av hjärtat: 100-200 mg dagligen

Hjärtsvikt: 300-600 mg dagligen i uppdelade doser (ta 100-200 mg 3 gånger dagligen)

Tilläggsbehandling vid kranskärlssjukdom: 200-300 mg dagligen

Högt kolesterol/Statinanvändning: 100-200 mg dagligen

Högt blodtryck: 100-200 mg dagligen

Det viktigaste är att ta CoQ10 med mat eller oljor för bättre upptag, och att dela upp den dagliga dosen i mindre mängder som tas 2-3 gånger under dagen.

Som med alla kosttillskott är det bäst att tala med din kardiolog innan du börjar med CoQ10 för att fastställa rätt mängd för dina individuella hälsobehov.

Svar från större kardiologiföreningar

Kardiologiska organisationer erkänner CoQ10 som ett viktigt näringsämne, särskilt för vissa grupper av hjärtpatienter.

Här är uttalanden om CoQ10 från ledande kardiologigrupper:

Amerikanska hjärtförbundet (AHA)

AHA kategoriserar CoQ10 som en "kompletterande alternativ metod" snarare än ett kosttillskott som är viktigt för hjärthälsan.

De erkänner dess användning för att hantera symtom på hjärtsvikt men hänvisar till behovet av mer forskning om långsiktig effekt och säkerhet. AHA rekommenderar inte rutinmässig användning för högt blodtryck eller underhåll av hjärthälsan.

Europeiska sällskapet för kardiologi (ESC)

ESC citerar bevis för att CoQ10-tillskott förbättrar symtomen, livskvaliteten och minskar antalet större kardiovaskulära händelser hos patienter med kronisk hjärtsvikt ().

De konstaterar dock att det fortfarande behövs större och mer rigorösa försök.

Amerikanska föreningen för hjärtsvikt (HFSA)

Enligt HFSA:s riktlinjer är CoQ10 säkert, tolereras väl och kan möjligen ge kliniska fördelar för patienter med hjärtsvikt. De konstaterar dock att det saknas bevis för att definitivt rekommendera CoQ10-tillskott som standardbehandling ().

Så sammanfattningsvis erkänner de stora kardiologiska organisationerna de potentiella fördelarna med CoQ10-tillskott för vissa hjärtsviktspatienter, men alla är överens om att det fortfarande behövs mer forskning om dess långsiktiga effekt och säkerhet.

Studier om CoQ10 och hjärthälsa

Här är en sammanfattning av de viktigaste resultaten från några av de mest inflytelserika studierna om CoQ10 och hjärthälsa:

 • En 12 månader lång randomiserad kontrollerad studie på 420 hjärtsviktspatienter visade att CoQ10-tillskott (200 mg/dag) plus konventionell behandling minskade antalet hjärtrelaterade dödsfall med 43% jämfört med placebo ().
 • En randomiserad studie med 232 patienter visade att CoQ10 vid 150 mg/dag under 3 månaders behandling förbättrade ejektionsfraktionen med över 7% jämfört med placebo ().
 • Bland 641 patienter med hjärtsvikt hade CoQ10 i dosen 100 mg 3x/dag under 2 år en 62% lägre andel sjukhusinläggningar jämfört med placebo ().
 • I en studie med 124 personer som tog statiner förbättrade CoQ10 100 mg/dag symtomen på muskelsmärta hos 68 procent av patienterna efter 30 dagar ().
 • En metaanalys av 13 RCT-studier visade att CoQ10 måttligt men signifikant förbättrade endotelfunktionen, som spelar en roll vid högt blodtryck, ateroskleros och hjärtinfarkt ().

Sammanfattningsvis visar välgjorda kliniska studier att CoQ10-tillskott avsevärt kan förbättra hjärtfunktionen, symtomen och utfallet hos patienter med hjärtsvikt som behandlas med statiner. Mer forskning pågår fortfarande.

Är det säkert? Möjliga biverkningar av CoQ10

CoQ10-tillskott anses allmänt vara säkra och mycket få biverkningar har rapporterats i forskningsstudier och vid klinisk användning ().

Några potentiella biverkningar kan inkludera ():

 • Upprörd mage eller illamående
 • Diarré
 • Halsbränna
 • Hudutslag (sällsynta)
 • Huvudvärk (sällsynt)

Lägre sannolikhet för biverkningar har observerats vid doser under 100 mg per dag. Höga doser kan öka risken för mag- eller matsmältningsproblem.

CoQ10 kan också interagera med blodförtunnande medel eller kemoterapiläkemedel. Det är viktigt att tala med din kardiolog innan du börjar med CoQ10 om du tar några mediciner.

Sammantaget visar forskningen att CoQ10 är mycket säkert även vid höga doser på upp till 1 200 mg dagligen och under en period på upp till ett år (). Men det är fortfarande en bra idé att börja med en lägre dos under 200 mg.

De bästa livsmedelskällorna för CoQ10

Du kan också öka ditt CoQ10-intag från vissa livsmedel. De rikaste kostkällorna inkluderar ():

 • Organkött - hjärta, lever, njurar (största mängderna)
 • Fet fisk - lax, tonfisk, sardiner, makrill
 • Nötkött
 • Sojaolja
 • Jordnötter
 • Spenat
 • Sesamfrön
 • Pistaschmandlar

Det är dock svårt att få i sig terapeutiska doser enbart från livsmedel. Att äta dessa livsmedel kan öka dina CoQ10-nivåer i serum något, men sannolikt inte tillräckligt för att avsevärt förbättra hjärthälsan.

Det är därför många kardiologer rekommenderar att man tar ett CoQ10-tillskott, särskilt för patienter med hjärtsvikt, CAD, muskelsjukdomar och de som tar statiner.

Vad säger kardiologer om CoQ10? Slutsats

Kardiologer erkänner allmänt CoQ10 som ett fördelaktigt näringstillskott för att främja kardiovaskulär hälsa, särskilt hos vissa patientgrupper.

Forskning visar att CoQ10-tillskott kan förbättra symtomen, hjärtfunktionen och livskvaliteten avsevärt hos personer med hjärtsvikt. De bidrar också till att skydda mot biverkningar av statiner.

Även om kardiologiska organisationer efterlyser mer forskning är de flesta överens om att CoQ10 är säkert, väl tolererat och potentiellt fördelaktigt för vissa hjärtsviktspatienter som står under läkarvård.

Prata med din kardiolog för att ta reda på om CoQ10 är rätt för dig och låt dem hjälpa dig att bestämma den optimala dosen. Att äta en kost rik på CoQ10 från livsmedel som organiskt kött, fet fisk och nötter kan också bidra till att öka kroppens naturliga nivåer.

Resurser som använts för att skriva denna artikel

Fotino, A. D., Thompson-Paul, A. M., & Bazzano, L. A. (2013). Effekt av tillskott av koenzym Q(10) på hjärtsvikt: En metaanalys. American Journal of Clinical Nutrition, 97(2), 268-275. https://doi. org/10.3945/ajcn.112.040741

Mortensen, S. A., Kumar, A., Dolliner, P., Filipiak, K. J., Pella, D., Alehagen, U., Steurer, G., & Littarru, G. P. (2013). Effekten av koenzym Q10 på sjuklighet och dödlighet vid kronisk hjärtsvikt. Resultat från Q-SYMBIO-studien. Basic Research in Cardiology, 108(6), 441. https://doi. org/10.1007/s00395-013-0441-3

Langsjoen, P. H., Vadhanavikit, S., Folkers, K., Richardson, A., & Perkinson, M. E. (1991). Förbättrad effekt av långtidsbehandling av dilaterad kardiomyopati med koenzym Q10. I S. A. Mortensen (Ed.), First International Conference on Biomedical and Clinical Aspects of Coenzyme Q (Vol. 7). Rom.

Mortensen, S. A., Vadhanavikit, S., Baandrup, U., & Folkers, K. (1985). Långtidsbehandling med coenzym Q10: Ett stort framsteg i behandlingen av resistent hjärtsvikt. Drugs Under Experimental and Clinical Research, 11(8), 581-593. PMID: 4084558

Caso, G., Kelly, P., McNurlan, M. A., & Lawson, W. E. (2007). Effekt av koenzym q10 på myopatiska symtom hos patienter som behandlas med statiner. American Journal of Cardiology, 99(10), 1409-1412. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2006.12.063

Fotino, A. D., Thompson-Paul, A. M., & Bazzano, L. A. (2013). Effekt av tillskott av koenzym Q(10) på hjärtsvikt: En metaanalys. American Journal of Clinical Nutrition, 97(2), 268-275. https://doi. org/10.3945/ajcn.112.040741

Hathcock, J. N., & Shao, A. (2006). Riskbedömning för koenzym Q10 (ubikinon). Regulatory Toxicology and Pharmacology, 45(3), 282-288. https://doi. org/10.1016/j.yrtph.2006.05.006

Bhagavan, H. N., & Chopra, R. K. (2006). Koenzym Q10: Absorption, vävnadsupptag, metabolism och farmakokinetik. Free Radical Research, 40(5), 445-453. https://doi. org/10.1080/10715760600617843

Mayo Clinic. (n.d.). Koenzym Q10. Mayo Clinic. Hämtad den 9 september 2023 från https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements-coenzyme-q10/art-20362602

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Post related products

Produktsökare