Är CoQ10 bra mot diabetes?

Published:

Diabetes är en kronisk sjukdom som drabbar miljontals människor världen över. Förutom läkemedel och livsstilsförändringar har vissa forskare undersökt om kosttillskott som coenzym Q10 (CoQ10) kan vara till nytta vid diabetesbehandling. Denna artikel ger en omfattande, evidensbaserad översikt som analyserar om CoQ10 är bra för diabeteskontroll och minskning av komplikationer.

Är CoQ10 bra mot diabetes?

Vad är CoQ10 och varför är det relevant för diabetes?

CoQ10 är en naturligt förekommande förening som spelar en viktig roll i cellernas energiproduktion och som även har antioxidativa egenskaper. Här följer lite bakgrundsinformation om vad det är och varför det är kopplat till diabetes:

 • CoQ10 fungerar som en viktig kofaktor för att generera ATP-energi i mitokondrierna, cellernas "kraftverk".
 • Det fungerar också som en kraftfull antioxidant som hjälper till att skydda mot oxidativ stress, som är förhöjd vid diabetes [1].
 • CoQ10-nivåerna har visat sig vara lägre hos vissa personer med diabetes jämfört med kontrollpersoner [2].
 • Statiner och vissa andra kolesterolmediciner försämrar CoQ10-statusen. Många diabetiker tar statiner, vilket gör tillskott potentiellt ännu viktigare [1].
 • Åldrandet minskar också den endogena CoQ10-syntesen. CoQ10 minskar i vävnaderna när vi blir äldre [3].
 • Kosttillskott kan hjälpa till att återställa optimal CoQ10-status hos personer med brist eller suboptimala nivåer.

Bevis för positiva effekter av CoQ10 vid diabetes

Även om forskningen fortfarande pågår tyder vissa viktiga resultat på att tillskott av CoQ10 kan vara användbart vid diabetes:

Förbättrad långsiktig blodsockerkontroll

 • Flera kliniska prövningar visar att CoQ10 kan minska hemoglobin A1c (HbA1c), en markör för långsiktig glykemisk kontroll [2][4].
 • En metaanalys av 10 RCT-studier visade att CoQ10 signifikant sänkte HbA1c jämfört med placebo [4].
 • Doser som visade effekt varierade från 100-200 mg/dag och togs under 10-24 veckor [4].

Sänkning av blodglukosnivåerna vid fasta

 • Flera studier visar att tillskott av CoQ10 sänker fasteblodsockernivån hos diabetiker [2][5].
 • En metaanalys av 15 kliniska prövningar visade en signifikant minskning av fasteglukos med CoQ10 jämfört med placebo [5].
 • Doserna i prövningarna varierade från 60-300 mg/dag för varaktigheter mellan 4-24 veckor [5].

Förbättrad insulinutsöndring

 • Det finns vissa belägg för att CoQ10 kan bevara eller förbättra betacellernas funktion i bukspottkörteln och insulinutsöndringen [3][6].
 • En studie visade att CoQ10 återställde insulinsekretionen hos diabetiska råttor genom att skydda mitokondriefunktionen i betaceller [6].
 • Mer forskning behövs fortfarande för att bekräfta effekterna på insulinnivåerna hos människor.

Förbättra insulinkänsligheten

 • Vissa studier tyder på att CoQ10 ökar insulinkänsligheten och glukosupptaget i perifera vävnader [3][7].
 • En dubbelblind RCT visade att 300 mg/dag CoQ10 under 12 veckor signifikant förbättrade insulinresistensen jämfört med placebo [7].
 • Ökad mitokondriell ATP-produktion och minskad inflammation kan bidra till att förbättra insulinkänsligheten.

Lindring av diabeteskomplikationer

 • Genom att minska oxidativ stress och inflammation kan CoQ10 lindra mikrovaskulära komplikationer som neuropati, nefropati och retinopati [3][8].
 • Det bidrar till att upprätthålla funktionen hos endotelcellerna i blodkärlen [3]. Dysfunktion hos endotelceller bidrar till vaskulär sjukdom.
 • CoQ10 kan också ha en positiv effekt på fettlever, som är en vanlig komorbiditet hos diabetiker [9].

Säkerhetsprofil och potentiella biverkningar

Vid lämplig användning verkar tillskott av CoQ10 vara väl tolererat med låg risk för biverkningar:

 • I kliniska prövningar har dagliga doser på 50-200 mg använts på ett säkert sätt i upp till 6 månader [4].
 • Gastrointestinala biverkningar som illamående eller diarré rapporteras ibland men är vanligtvis lindriga [5].
 • Huvudvärk, yrsel och trötthet kan förekomma men är inte vanligt [5].
 • Inga större biverkningar eller risker har identifierats även vid långvarig användning [3].
 • Diskutera användningen med din läkare om du tar några mediciner eller har några medicinska tillstånd.
 • Den som upplever oroande symtom bör avbryta användningen och meddela sin vårdgivare.

Överväganden om tillskott och doseringsanvisningar

Några viktiga punkter när det gäller CoQ10-tillskott för diabetiker:

 • Ubikinolformen kan ge bättre absorption än ubikinon [10].
 • Ta kosttillskott tillsammans med mat som innehåller fett eller oljor för att förbättra upptaget [10].
 • De flesta studier som visar positiva effekter använder doser mellan 100-200 mg/dag [4][5].
 • Rådgör med läkare innan du överskrider 200 mg per dag.
 • Räkna med minst 4-12 veckors väntetid, i vissa fall upp till 6 månader [3].
 • Köp kvalitetsmärken som testats av oberoende laboratorier [10].
 • Förvara kosttillskott på lämpligt sätt och skyddat från värme och fukt [10].
 • Berätta för din läkare om eventuella kosttillskott som du tar utöver ordinerade läkemedel.

Är CoQ10 bra mot diabetes? Slutsats

Trots vissa lovande resultat behövs det fortfarande mer forskning för att slutgiltigt fastställa effekten och den långsiktiga säkerheten för CoQ10-tillskott vid diabetesbehandling. Baserat på nuvarande bevis kan CoQ10 vara särskilt fördelaktigt för:

 • Äldre diabetiker med minskad endogen CoQ10-syntes
 • Personer som tar statiner eller mediciner som minskar CoQ10-statusen
 • Patienter med kardiovaskulära komplikationer eller fettleversjukdom
 • Individer med mitokondriell dysfunktion eller biomarkörer för oxidativ stress
 • Diabetes i tidigt skede när insulinresistens håller på att utvecklas

Om CoQ10 används under medicinsk vägledning och övervakning är det sannolikt en säker tilläggsbehandling med låg risk för vissa diabetiker, särskilt i kombination med standardbehandlingar. Patienter bör dock undvika att avbryta eller ändra förskrivna diabetesläkemedel eller livsstilsförändringar utan att rådgöra med sin läkare.

Källor

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Post related products

Produktsökare