Vilka är fördelarna med att ta CoQ10?

Published:

Coenzym Q10 (CoQ10) är ett vitaminliknande ämne som har blivit ett populärt kosttillskott på grund av dess många potentiella hälsofördelar. CoQ10 finns i hela kroppen och spelar en viktig roll i energiproduktionen och fungerar som en kraftfull antioxidant.

Forskning visar att ett tillskott av CoQ10 kan hjälpa till att behandla eller förebygga en rad olika hälsotillstånd genom att optimera nivåerna i kroppen. Låt oss utforska de främsta vetenskapligt bevisade fördelarna.

Vilka är fördelarna med att ta CoQ10?

Vad är CoQ10?

Innan vi diskuterar de specifika fördelarna får du här en översikt över vad CoQ10 är och varför det är viktigt för din hälsa:

 • CoQ10 bildas naturligt i kroppen och finns i cellernas mitokondrier
 • Den hjälper till att generera ATP, den viktigaste energimolekylen
 • Den absorberar fria radikaler som en kraftfull antioxidant
 • Stödjer grundläggande cellfunktioner och immunförsvaret
 • Livsmedel som organiskt kött, fisk, nötter, frön och oljor innehåller CoQ10
 • Nivåerna börjar sjunka runt 40 års ålder

Tillskott med CoQ10 syftar till att återställa sjunkande nivåer för att maximera energin, minska oxidativ stress, bromsa åldrandet och främja välbefinnandet.

Stora bevisade fördelar med att ta CoQ10

Många studier under de senaste 30 åren har visat att tillskott av CoQ10 ger följande evidensbaserade fördelar:

 • Förbättrar hj ärthälsan - CoQ10 förbättrar hjärtats pumpförmåga, träningskapaciteten och livskvaliteten hos personer med hjärtsvikt. Det minskar också muskelsmärta vid intag av statinläkemedel.
 • Ökar energin - CoQ10 ökar ATP-energiproduktionen i cellerna och motverkar trötthetskänslor. Det förbättrar den fysiska och mentala prestationsförmågan.
 • Skyddar hjärnan - CoQ10 bromsar kognitiv försämring till följd av åldrande och utvecklingen av neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons. Det hjälper till att förebygga migrän.
 • Fungerar som antioxidant - CoQ10 fångar upp skadliga fria radikaler och minskar oxidativ stress på cellproteiner, lipider och DNA. Detta stödjer immunförsvaret och den allmänna hälsan.
 • Ökad fertilitet - CoQ10 förbättrar spermiernas rörlighet och äggkvaliteten. Det ökar graviditetsfrekvensen, särskilt hos äldre kvinnor som genomgår IVF.
 • Hanterar diabetes - CoQ10 hjälper till att reglera blodsockret, insulinresistensen och diabetesrelaterade komplikationer som hjärtsjukdomar.
 • Stödjer njurfunktionen - CoQ10 minskar oxidativa skador och inflammation i njurarna och bromsar utvecklingen av kronisk njursjukdom.

Den omfattande forskningen visar att tillskott av CoQ10 kan tillgodose en rad olika hälsobehov, vilket gör det till ett mångsidigt skyddsnäringsämne.

Nya fördelar fortfarande under utredning

Förutom de bevisade effekterna har CoQ10 även visat sig kunna ha positiva effekter på andra sjukdomar:

 • Hudhälsa - CoQ10 som appliceras direkt på huden minskar UV-skador, rynkor och oxidativ stress.
 • Ögonhälsa - CoQ10 kan hjälpa till att behandla åldersrelaterade ögonsjukdomar som makuladegeneration, glaukom och grå starr.
 • Tandköttshälsa - CoQ10 förbättrar gingivit och tandköttsinflammation vid lokal applicering efter oral kirurgi.
 • Reproduktiv hälsa - CoQ10 kan bidra till att lindra symtom på PCOS, inklusive oregelbundna menstruationer, överskott av androgener och infertilitet.
 • Lungfunktion - CoQ10 har antiinflammatoriska och antioxidativa effekter vid lungsjukdomar som astma och KOL.
 • Leversjukdom - CoQ10 kan ha en skyddande effekt vid vissa leversjukdomar genom att minska oxidativ stress.
 • Migrän - Vissa bevis tyder på att tillskott av CoQ10 kan hjälpa till att förebygga migränhuvudvärk.

Även om mer forskning fortfarande behövs, gör dessa potentiella fördelar CoQ10 till ett attraktivt tillskott. Rådgör alltid med din läkare innan du använder det.

De främsta fördelarna med CoQ10 för friska människor

Att ta ett CoQ10-tillskott ger fördelar även för personer som är allmänt friska:

 • Ökad energi - Personer över 40 år upplever ofta en naturlig nedgång i CoQ10-nivåer och energi. Ett tillskott kan öka vitaliteten.
 • Förbättrad idrottsprestation - CoQ10 förbättrar träningskapaciteten, uthålligheten och muskelfunktionen hos idrottare och helgkrigare.
 • Stöd för hjärtat - CoQ10 ger hjärtskyddande effekter genom att förbättra endotelfunktionen och blodflödet.
 • Antiagingfördelar - CoQ10 fungerar som en antioxidant som minskar oxidativa skador som är kopplade till åldrande och sjukdomar.
 • Hjärnboost - Tillskott stödjer kognitiv funktion och mental klarhet när vi åldras.
 • Snabbare återhämtning - CoQ10 hjälper musklerna att återhämta sig snabbare efter träning genom att påskynda återbildningen av ATP.

För aktiva vuxna som vill hålla sig energiska och ungdomliga är CoQ10 ett utmärkt dagligt tillskott som främjar det allmänna välbefinnandet.

Vilka är de rekommenderade doserna?

Den optimala doseringen av CoQ10 kan variera beroende på dina specifika behov:

 • Allmän hälsa - 100-200 mg per dag
 • Hjärtsjukdomar - 300 mg per dag
 • Högt kolesterol - 100-200 mg per dag
 • Diabetes - 100-200 mg per dag
 • Neuroprotektion - 200-400 mg per dag
 • Infertilitet, PCOS - 200-300 mg per dag
 • Migrän - 400 mg per dag

Doser på upp till 500 mg dagligen har använts säkert under medicinsk övervakning. Absorptionen är bäst när CoQ10 tas tillsammans med mat som innehåller olja eller fett.

Hur snart kan fördelarna med CoQ10 märkas?

Forskning visar att vissa av de positiva effekterna av ett CoQ10-tillskott kan visa sig inom 2 till 4 veckor:

 • Ökad energi och minskad trötthet
 • Förbättrad kardiovaskulär funktion
 • Bättre andning och hjärtfrekvens under träning
 • Snabbare återhämtning efter träning
 • Högre antioxidantkapacitet
 • Förebyggande av migrän

Det kan dock ta 2-3 månader att uppnå full effekt på t.ex. hjärtsjukdomar, diabetes, manlig fertilitet, hudhälsa och kognitiv funktion. Tålamod och konsekvent daglig användning krävs för att få ut maximala fördelar.

Är det säkert att ta ett CoQ10-tillskott?

Många kliniska studier bekräftar att CoQ10 har en utmärkt säkerhetsprofil och tolereras väl, även vid mycket höga doser på upp till 3000 mg per dag.

 • Inga allvarliga biverkningar
 • Mycket låg toxicitet
 • Få läkemedelsinteraktioner
 • Säker för långvarig användning

Mindre biverkningar som magbesvär, yrsel och sömnlöshet förekommer ibland. De som tar blodförtunnande medel eller diabetesmedicin bör rådfråga en läkare innan de använder CoQ10.

Men för de flesta friska vuxna anses CoQ10 vara ett mycket säkert tillskott, särskilt vid doser under 300 mg per dag. Det finns dock få uppgifter om långtidsanvändning under 10-15 år.

Vilka är fördelarna med att ta CoQ10? Slutsats

Det breda utbudet av evidensbaserade fördelar tyder starkt på att tillskott med CoQ10 kan vara fördelaktigt för många vuxna när de åldras. Det hjälper inte bara till att behandla kroniska sjukdomar, utan förbättrar också den allmänna hälsan och vitaliteten.

I synnerhet personer med hjärtproblem, diabetes, neurodegenerativa sjukdomar, PCOS eller infertilitet tenderar att ha brist på CoQ10 och har störst nytta av att återställa en optimal CoQ10-status.

Men även för friska individer ger ett CoQ10-tillskott ökad energi, bättre hjärnfunktion, förbättrad träningsprestanda och antioxidantskydd som bromsar normalt åldrande. Det är extremt säkert och tolereras väl.

Rådgör alltid med din läkare innan du börjar med CoQ10 eller något nytt tillskott, särskilt om du tar mediciner eller har underliggande tillstånd. Sammantaget stöder forskningen tillskott av CoQ10 som ett näringsämne som motverkar åldrande och främjar människors hälsa.

Resurser som använts för att skriva denna artikel

Om vad CoQ10 är och hur det fungerar i kroppen:

Om fördelarna med CoQ10 för hjärthälsan:

På CoQ10 för energi, atletisk prestation och muskelfunktion:

CoQ10:s neuroprotektiva effekter:

Dosering, säkerhet och tolerabilitet vid tillskott av CoQ10:

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Post related products

Produktsökare